torsdag 19 september 2019

Att det krävs en faktor 19 som bevisar att det är skillnad på barn och barn.

SVT och vänstern älskar i tid och otid, så gärna pådyvla alla andra sina propagandaagendor och i talkörer säger och skriver de:
"Värdegrunden", "Allas lika värde.” "Sverige Möts" blir med den förda politiken: "Värdeavgrunden", "Allahs särskilda värde" och "Sverige bröts."
 
Många hoppas att värdegrunden faller sönder utifrån sina egna premisser, när personer som tillhör "rätt" värdegrund börjar komma med utspel som tidigare tillskrivits personer med "fel" värdegrund. Börjar den kognitiva slitningen sprida sig i samhället, är det lätt att bara kasta alltihop överbord, när ingenting verkar stämma ideologiskt längre. Att vilja minska invandringen var tidigare en rasistisk åsikt, enligt värdegrunden, idag är det ansvarstagande. När ska personer inse att "värdegrunden" bara är ett tomt skal som används av makten, för att tysta misshagliga individer? Att påpeka detta samtidigt som man öppet trotsar värdegrunden, kan förhoppningsvis driva saker framåt.
 
Just "Värdegrunden" med "Allas lika värde" faller också i bitar just för att det inte är "Allas lika värde!" Det har på ett brutalt sätt bevisats av vänstern, att våra barn värderas helt olika. beroende på ursprung. Vänsterns "Allas lika värde" stämmer inte. Makten avser att alla ska uppnå samma resultat, genom att omfördela skattemedel. Men med den falska utgångspunkten "Allas lika värde!"

Men hur kan vänstern motivera
och försvara, att en faktor 19, utifrån varifrån man har sitt ursprung? Ge faktor 19 till en förskola, där barnen har arbetslösa föräldrar? Samtidigt som arbetande skattebetalare står i kö till förskolor.
 
Idag erhåller alla kommuner ”skolpeng” för dagis och skolor. Regeringen och Skolverket har beslutat att denna skolpeng, är olika beroende på bakgrund, socioekonomisk resursfördelning, strukturbidrag som bara utgår från olika index. Utrikesfödda föräldrar, arbetslösa föräldrar, bidragstagande föräldrar och som bor i ett område med låg medelinkomst för föräldrar och med låg utbildningsnivå.
Mer fakta här, här, och här.

Nu till frågan: Varför är ett invandrarbarn värt 19 gånger mer, i ”skolpeng”, än ett svenskt barn? Är inte det rasism och etnisk diskriminering?

I Malmö fördelades 2018, 66 Mkr till kommunala förskolor utifrån socioekonomiska faktorer. Alla förskolor svarar på någon av de fem kriterierna. Den kommunala förskolan med lägst struktur tilldelas 525 kr per heltidsplats och år och den med högst ersättning tilldelas 10 209 kr per heltidsplats och år. Förskolor med den högsta socioekonomiska viktningen, tilldelas därmed en strukturersättning som är cirka 19 gånger högre än den som får minst.

I regeringens jämlikhetssatsning gav de skolan en statlig förstärkning med 6 miljarder kronor. 2018 avsattes 1 miljard kronor, år 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och från 2020, 6 miljarder årligen.
Dåvarande utbildningsminister Gustaf Fridolin: ”Nu bygger vi ett starkt och jämlikt skolsystem. Din framtid ska aldrig begränsas av var i landet eller i vilken familj du växer upp. Staten tar nu ett större ansvar för skolans likvärdighet, med mer resurser till alla men allra mest till de skolor som behöver det mest. Samtidigt ställer vi krav på att kommuner och friskolor inte skär i skolan, pengarna ska nå fram till klassrummet och eleverna får mer tid med sina lärare.”
De kommuner som får mest är L
jusnarberg, Högsby, Flen, Hällefors,Hultsfred, Filipstad, Gullspång, Norberg, Lessebo, Haparanda, Mellerud, Hylte, Vingåker, Skinnskatteberg, Töreboda, Överkalix, Uppvidinge, Laxå, Valdemarsvik och Bengtsfors.
Gemensamt för alla dessa kommuner är, att de är invandrartäta kommuner. Vad vi ser en en miljard rullning för en jämlik skola som inte ger, det resultat som regeringen förväntar sig.
Man har på olika sätt försökt få bort de segregerade skolorna, men misslyckats.

Den så kallade Nyköpingsmodellen innebar att man la ner fyra segregerade kommunala högstadieskolor och byggde en ny, där man tänkte sig att alla elever från de nerlagda skolorna skulle gå.
Vad Nyköping gjorde, var att lägga ned fyra invandrarskolor och sedan bygga en ny skola, där de placerade alla invandrare. Efter ett tag kom de till slutsatsen, att den nya skolan är lika segregerad. Det man talar tyst om, är att så fort en skola når en viss mängd invandrarelever (15-20 procent) kommer de svenska barnen byta skola. Det finns en del friskolor (främst koncerner) som tagit emot invandrarbarn och barn med handikapp, för att få extra pengar. I och med inkluderingen (alla skall befinna sig i samma klassrum oavsett vad), så har det resulterat i, att svenska barn flyr skolorna. Detta gäller även friskolor. När Uppdrag Granskning smygfilmade en rektor handlade det om just detta. Rektorn ville ha en ”fin skola”. Så här resonerar förövrigt inte bara friskolor, men också mängder av kommunala rektorer. De skolorna som tar emot invandrarbarn och barn med problem oavsett om de är kommunala eller friskolor, brukar efter några år var kaosartade och för friskolor innebär det oftast, att de får lägga ned.

Ing
a skolor har några problem med en invandrare i varje klass. Problemen uppstår när naturlig assimilering helt enkelt blir omöjligt och det blir det när du har cirka15 procent av befolkningen som är invandrare och skolorna fylls med elever från tredje världen. Där uppkommer problemet. Sedan är många rätt förvånad över, det eviga ”snacket” om segregation. Det är politikerna och journalisterna som har argumenterat för mångkulturalism och sedan gnäller de, när människor odlar sin kulturella, etniska och religiösa särart. Det kvittar hur många miljarder man öser på skolan, det är bortkastade pengar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar