onsdag 18 september 2019

Miljard efter miljard har satsats på integrationen och det är ett enda misslyckande och ändå satsar man med ännu mer pengar i budget!

I söndagens ”Landet runt” handlade ett av inslagen om, en läkarstudent från Syrien. Man intervjuade honom i en lägenhet, där även hans far som var läkare och hans mor som var tandläkare som inte hade fått ett arbete i sina professioner. Det framgick inte varför. Likadant var det i UG från Filipstad, där intervjuade man också en läkare som inte fått arbete. PK-fanatikerna tvingar oss att ta upp sådana här obekväma sanningar eftersom de insisterar på att skylla alla resultatskillnader mellan folkgrupper på vita människor och påståd "rasism". Sådana orättvisa och bedrägliga anklagelser, måste förstås bemötas med kalla fakta.

Vi får ofta höra hur enormt framgångsrik
a de har varit i sina hemländer, men sedan personerna kom till Sverige, så har de aldrig riktigt fått chansen!
Även om en person var framgångsrik i sitt hemland, så innebär inte automatiskt, att personen också blir framgångsrik i Sverige? Invandraren har problem med all konkurrens i Sverige.
Invandrare har svårt att komma in på arbetsmarknaden, men det beror inte i första hand på rasism. Språkkunskaper är den viktigaste faktorn, men även utbildning, erfarenhet, kultur och en massa andra orsaker, gör det svårare för invandrare. Det vore rent av märkligt ifall de hade lika lätt, att få jobb som människor som är födda i Sverige.

Många invandrare försöker inte "lyckas" för de har ett " icke intresse" att anpassa sig efter Sveriges seder och bruk,
samt frånvaron av karriärmässig och utbildningsmässig framgång, beror främst på dålig utbildning. Kommer man till Sverige som vuxen analfabet från ett helt icke-industrialiserat land, med en helt annan kultur, så är det säkert rätt svårt att göra en (i jämförelse med genomsnittet bland etniska svenskar) framgångsrik karriär.

Det har även gjorts studier angående självkontroll, viljan till att skjuta upp en belöning för en större belöning senare. Även där har man funnit skillnader
mellan personer. En trolig förklaring till sådana skillnader är, att nordeuropeiska personer utvecklats i ett klimat, där det är gynnsamt att samla och spara föda inför vintern, man har således lärt sig tänka mer långsiktigt, än personer från klimat, där det är varmt året runt och man behöver inte spara föda för vintern.

Att Sverige hamnar längre och längre ner i ranking, när man jämför länder, är något man få räkna med, om man har en sådan hög invandring som vi har. De senare årens invandrare har mycket dålig utbildning, jämfört med de som kom i början av 2010-talet.
En svensk som hoppar av skolan i mellanstadiet kan inte förväntas bli framgångsrik på arbetsmarknaden heller. Det påverkar, skolresultat, medellivslängd och folkhälsa.

För många PK-människor ger det sinnesro att konstatera, att Sverige faktiskt gjort vad vi kunnat, när det gäller "integrationen." Makten har satsat miljard efter miljard och har haft fina program och planer, men det går inte att krama vatten ur en sten.
Ma
kten pratar om "integration" som om det vore givet, att det ska ske och att det är en sträcka som enbart mäts i tid. När det är uppenbart, att grundförutsättningarna inom dessa grupper inte finns för "integration." Då hade man inte behövt plöja ner miljarder i att försöka få människor att förstå "så här ska du göra." Det liknar mer ett vuxendagis, än människor som Sverige påstår sig vara i desperat behov av.

Ohämmad och oselekterad invandring från problematiska länder och kulturer passar inte in i en integrationsmodell, en sådan förutsätter nästan, att det finns ett urval från början som det är värt att slösa tid och resurser på. En mer normalt sinnad integration hade varit att berätta för individer som vet hur man uppför sig och kan tygla sitt beteende i relationen till det nya landet hur samhället, strukturen är uppbyggd och vad som är respektive myndighets uppgift. Det vore en kurs på max två timmar med ett papper som summerade det viktigaste. Vad innebär egentligen dessa integrationssatsningar i praktiken?

Att ett gäng vänsterkärringar får en påse pengar som de sprider mellan sig och som resulterar i en lokal dit några muslimska invandrare söker sig några gånger för att prata/gnälla lite? Där de blir upplysta enbart om sina rättigheter? Eller i värsta fall, att pengarna delas ut till muslimska föreningar? Hur länge pågår "integrationen" från statens sida? För just nu är det en ensidig historia som bara kostar pengar och gör svenskarna mer utsatta.

I sossarnas budget idag, har de lanserat ytterligare ett "låg-IQ-lyft" och som alla tidigare program, kommer även detta att misslyckas. Förutsättningarna finns helt enkelt inte, sossarna får vara nöjda med, att det gått så bra som det har, vad gäller invandrares deltagande på arbetsmarknaden eller sättare sagt, det är en katastrof.
All brottslighet som invandrare håller på med är självklart mycket tråkig, men även de
t ett resultat av deras förutsättningar och en mycket svag rättsstat. Typiskt är också, att de samtal som förs mellan sju partier om gängkriminalitet, inte än kan visa någon framgång, mer än att man vill ha fler fritidsgårdar. Det är som att åderlåta någon som redan blöder.
Foliehatten kan sammanfatta varför integrationen inte fungerar i Sverige:
Sveriges vansinniga " rättighetsprinciper"
och brist på " skyldighetsprinciper"
Brist på kontroll av invandrarens egna ansvar över att acklimatisera sig.
Brister på uppföljning av invandrarens acklimatisering.
Brister i bidragssystemet. Borde vara mycket hårdare krav på bidrag till invandrare.
Sl
apphet i kraven på invandraren.
Brist på hårdare regler vid missbruk av
svenska lagen.
Stora brister i PUT. B
orde ses över rejält.
TU
T Tillfälligt uppehållstillstånd istället för PUT.
Arbetskraftsinvandrare på Sveriges villkor.
Stora brister på krav av invandrares uppehälle och egenansvar i vårt land.

Tomas Sowell undersökte diskrimineringen av svarta i USA genom att titta på hur svarta födda i USA klarade sig jämfört med svarta födda utanför USA (typiskt sett från karibiska öar). Den sistnämnda gruppen hade långt högre inkomst, lägre brottslighet, högre andel äktenskap och färre ensamstående mödrar. Svarta amerikaner hade helt enkelt dassiga värderingar vilka ledde till låg utbildning, hög brottslighet och bidragsberoende - värderingar som svarta födda på Jamaica saknade.

Historiskt skulle vi kunna förvänta oss, att andra generationens immigranter antar "svenska värderingar" och snabbt klättrar på
karriärtrappan, men risken är, att de istället kommer sitta fast i utanförskap, titta på satellit-TV, bara umgås med andra icke-assimilerade (eftersom de framgångsrika kommer flytta till vitare områden) och föra sina värderingar vidare till nästa generation.
Intressant är att SOM-undersökningarna sedan 90-talet visat, att svenskarna inte vill ha denna massinvandring. Man kan också vända på det och påstå, om inte svenska folket medvetet röstar för massinvandring som vi idag har, så kan man således konstatera, att det svenska folket saknar förståelse för hur det politiska systemet fungerar och således har ett lågt IQ. Men det är inte lätt att hitta något att rösta på för det. Medias hjärntvätt bidrar också till att folk hålls lugna in i det sista som grisar i en slaktränna. Allt negativt är "undantag" och 40-talisterna (som gått i pension för många år sedan) måste ju ersättas.

Svenskar är ett civiliserat folk med stark tro på staten. Det går tillbaka till vikingatid. Vi hade en tidig demokrati med konsensus. Denna genetiska särart som är lämplig i ett hårt klimat, där det krävs samarbete för att överleva, utnyttjas nu stenhårt av globalisterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar