torsdag 5 september 2019

Staten subventioner MSM med skattemiljoner!

Utan tvekan kan man jämföra DN:s ställning och position med ryska Pravda. DN, ett vänsterliberalt organ som hela tiden fungerat som ett rättesnöre för hela mediekriget mot svenskarna. Nu har utvecklingen sprungit ikapp DN och det verkar vara svårare och svårare för Bonniers, att hålla sin mångkulturella linje och stå fasta i debatten.

Det är lätt att hitta paralleller mellan Sverige 2019 och den process som igångsattes i Sovjet under 1980 talet som kallades glasnost. Det förekom en hel del kritik i rysk media. Man kunde skämta om korrupta och senfärdiga byråkrater m.m., man kunde däremot inte kritisera kommunistpartiet och systemet. Men allteftersom glasnost tilltog i styrka, gick det inte längre att kontrollera informationen och folket gav sig på att kritisera systemet. Resten är historia som slutade med att oligarker köpte upp allt av värde och betalde en kopek per rubel, till dess att den onde Putin tillträdde.

Situationen i Sverige liknar händelserna i Östeuropa för exakt 30 år sedan. Revolutionshösten 1989 ritade om den politiska kartan rejält i Östeuropa. Kan Brexit sätta igång en liknande händelsekedja denna höst? I hela EU eller i Sverige?
Det känns som om det behövs en väldigt liten tändande gnista för att det skall blåsa upp till politiskt oväder.


Foliehatten undrar vad DN:s Wolo hittar på nu? Han borde haft möjlighet att få kunskap genom modersmjölken, om hur man hanterar dissidenter. Utvecklingen kommer att bli spännande.
DN och Bonniers samarbeten med de globala nyhetsjättarna kommer, att stå fast. Kursen i mångkulturfrågan hålls nog fast.
Håll gränserna porösa utåt och icke genomsläppliga inifrån.
För att stärka Bonniers massinvandringsvurmande agenda, i kombination med rabiat hetsjakt på åsiktsdissidenter, köptes Mittmedia in. Det har visst inte varit jättetoppenbra för affärerna. Bonniers ägareklan gnuggade händerna av förväntan på att landsortspressens annonsintäkter skulle fylla kassavalven i och med köpet av Mittmedia. Verkligheten visade sig motsträvig, så någon ekonomisk skjuts till agenda sättandet på DN är inte att vänta.

SR: ”Lokaltidningarna fortsätter att tappa annonsörer. Under årets sju första månader har Bonniers nyförvärv Mittmedia förlorat 22 % av sina annonsintäkter, eller motsvarande 64 miljoner kronor. Expressen och Aftonbladet förlorar framför allt spelannonser och Dagens Nyheter tappar annonser för bilar och kapitalvaror. ”

Enorm tur eller bra lobbyarbete av Bonniers, gör att regeringen är följsam och lyhörd. Ministern med huvudet i ett fågelbo, Amanda Lind(MP), låter meddela att skattebetalarna, så gärna skjuter till medel för agenda styrning av landsortspressen, så kanske överlever den journalistiska hydra verksamheten ett tag till.
Amanda Lind: ”Regeringen vill utöka mediestödet till journalistik i svagt bevakade områden. De vill ge ytterligare 85 miljoner till mediestödet 2020 och vill även se en ökning med 30 miljoner redan detta år. Det är avgörande för demokratin!”
Foliehatten vet inte om han skall skratta eller gråta! Bonniers håvar in ett antal ”skattemiljoner” för att sprida sin desinformation eller ser vi ljuset i tunneln?

Det man trodde inte skulle hända, har hänt. Bonnierägda Expressen ger Bonnierägda DN en rejäl bredsida i migrationsfrågan, i form av en osignerad ledarartikel. Foliehatten kommer att sitta på första parkett och åse hur denna maktkamp slutar. Det går fort inom migrationsområdet nu.
Expressen skriver: ”Gränslös naivitet om arbetskraftsinvandringen. MV misstänker att assistansbolag säljer uppehållstillstånd till utländska medborgare genom att använda sig av fejkade anställningar, rapporterade P4 Örebro under måndagen.

Inget av detta är egentligen några nyheter. På denna ledarsida har denna problematik lyfts upp gång på gång under senare år.”
Det som förvånar är att Stasiradion, förlåt P4 hakade på Expressen:
”M
V misstänker att assistansbolag säljer uppehållstillstånd till utländska medborgare genom att erbjuda falska anställningar. Flera bolag inom bland annat assistansbranschen vänder sig utomlands för att hitta arbetskraft. För att en utländsk medborgare ska kunna jobba i Sverige krävs ett arbetstillstånd. P4 Örebro har nu granskat närmare 100 av Migrationsverkets beslut där utländska medborgare har fått avslag på sina ansökningar. Besluten gäller ansökningar sedan 2015 till assistansbolag som har säte i Örebro län. Resultatet visar att Migrationsverket nästan i var tredje fall gjort bedömningen att det handlar om oseriösa avtal där assistansbolagen erbjuder fejkade anställningar. Enligt MV är assistansbranschen särskilt utsatt och i flera fall misstänker myndigheten att bolagen säger uppehållstillstånd.

Erik Holmgren,MV: ”Jag tycker att det är allvarligt och det är anmärkningsvärt. Inte minst att det gäller en sån bransch där personer behöver stöd. Handlar det om att det bolagen i vissa lägen säljer uppehållstillstånd? Absolut. Vi pratar om bolag som drivs av ekonomisk vinning och då kan man fråga sig varför de skulle betala ut lön till en person som inte jobbar där.”


DN ägnade i helgen en ledare åt, att försvara dagens system för arbetskraftsinvandringen. I texten blandades som så ofta korten bort, genom att IT-specialister från Indien omnämndes i samma andetag som köksbiträden från Irak.
Enligt DN är denna lågkvalificerade invandring hursomhelst en vinstaffär för samhället, eftersom den utgår från ett arbete som genererar skatteintäkter. Det räcker dock att kunna behärska plus och minus för att inse att låglönejobb med en lägsta tillåten inkomst på 13 000 kronor i månaden inte på långa vägar kan kompensera för en hel familjs vistelse i Sverige.
 
I  förgår gick Åkesson ut med ett hårt utspel i Aftonbladet. Åkesson är mycket tydlig, i praktiken behövs ett asyl-minus.
Sverige måste sträva efter en nollnivå med bäring på asylmottagningen tills vi fått ett grepp om den kaosartade situation vi befinner oss i. Vi bör under inga omständigheter gå längre än vad vi förbundit oss till genom internationella åtaganden. Till detta hör att i ord och handling kräva av andra länder att de – i egenskap av säkra länder på vägen till Sverige – hanterar asylströmmarna.
Vi behöver omöjliggöra ett liv i det så kallade skuggsamhället. De som befinner sig i Sverige illegalt måste förmås att självmant lämna landet. Den som trots allt stannar måste snabbt och effektivt identifieras och omedelbart föras till förvar i avvaktan på en snar utvisning.
Migrationsverket behöver tydligare arbeta med återvandring. Det sista steget i en ansvarsfull flyktinghjälp måste vara att bistå även med återuppbyggande och återvändande när läget bedöms vara säkert nog. Vi har i vår budget initialt föreslagit en extra miljard för sådana insatser. ”

Det verkar bli ”en följa John-effekt! Femtioelfte gången gillt som kristna Ebba svänger likt en vindflöjel. Om ändå hennes rattar hade varit lika stora som hennes yviga rörelser vid KD-rodret.
Aftonbladet: ”Nu svänger KD och vill se en stramare anhöriginvandring. Ett nytt förslag som partistyrelsen har tagit ställning till innebär att försörjningskrav ställs för samtliga anhöriga som man vill ska komma till Sverige. Undantag görs för de som vill ta sina minderåriga barn till Sverige, skriver partiledare Ebba Busch Thor och Hans Eklind, migrationspolitisk talesperson i ett inlägg på Facebook.”

När vågar Bonniersfären skriva de förbjudna orden – stoppa all invandring och skicka tillbaka analfabeter till sina hemländer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar