lördag 28 september 2019

Varför får USA vara världspolis och döma ut dryga böter?

Etableringen av petrodollarn har lett till att USA är tvunget att bibehålla petrodollarn som världshandelsvaluta, för att inte själva hamna i trångmål. USA har idag problem med sin ekonomi och de är på väg, att motarbeta petrodollarn som världshandelsvaluta, men priset är mycket högt och orsaken är USA:s stora statsskuld som fördubblades under Obamas tid. Framförallt Kina, men även Ryssland börjar nu starkt ifrågasätta petrodollarn och Kina har redan sett till, att man kan betala olja med renminbi, istället för petrodollar. Den dag Kina vill att USA skall lösa in Kinas c:a 85% innehav av statsobligationer, får USA stora problem. Detta känner Trump till, även om han nu vill ”spänna” musklerna mot Kina i det handelskrig som pågår. Foliehatten tippar, att en kompromiss förvandlas fram, för tiden är inte riktigt mogen än, att Kina och Ryssland tar över som världens starkaste nationer ekonomiskt.

Det som är oerhört märkligt, mycket typiskt och oerhört förväntat är, att MSM eller SVT inte ifrågasätter USA:s rätt att bötfälla företag och banker i västvärlden. Här ser du ett av de klaraste exemplen på imperieanspråken och den faktiska makt som kan utövas.

USA ifrågasätts nu alltmer som världspolis. USA har en strikt lagstiftning mot korruption i internationella affärer och så snart en skum affär, har den minsta lilla anknytning till USA, så anser sig USA, att de har rätt att bötfälla företag och banker på miljardbelopp. EU har länge sett mellan fingrarna på detta, alltmedan USA har kunnat inkassera enorma bötesbelopp. Rimligare vore om Sverige eller EU istället lagstiftade mot korruption och istället inkasserade pengarna, när det gäller europeiska bolag och banker, istället för USA. Det intressanta är, att USA inte kan bötfälla kinesiska och andra asiatiska företag, samt ryska företag. USA startar då istället handelskrig mot dessa länder, eftersom de inte kan komma åt dem, på annat sätt.

Vi har sett Telia och Ericsson bötfällas kraftigt och Swedbank väntar på sin tur, när utredningen är klar.  De har bötfällts med miljardbelopp för påstådd eller verklig korruption och bedrägerier vid upphandlingar och transaktioner utanför USA. Anledningen är, att affärerna sker i dollar och på något vis blandar in amerikanska banker i affärerna. Bolagen och bankerna sitter reellt fast i illusionen om dollarn, för att mäkta göra något och de skulle behöva stöd av kritiska journalister i Sverige.

Intressant och avslöjande var att höra en svensk expert och verksam i internationell ekonomi och juridik på området uttala sig i frågan för någon dag sedan i SR, P1 och föga förvånande försvarade han USA:s suveräna jurisdiktion i Sverige. Utan kritiska följdfrågor från reportern på Public Service.

Intressant är att se om USA bötfäller sina egna amerikanska företag och banker, För det måste också förekomma korruption och bedrägerier där vid köpavtal och kreditgivande inom och utom landet? Intressant är att notera, att Lehman Brothers fick ett litet bötesbelopp och att VD:n R. Fuld gick närapå helt opåverkad, ur den gigantiska härvan och kunde dra sig tillbaka till sina gigantiska lantegendomar, lagom överskrivna på sin fru.
Att bötfälla europeiska företag och banker, är ett effektivt sätt att reducera amerikanska konkurrenter på världsmarknaden. Det finns belägg för, att USA ger sig på mindre och välutvecklade länder(Sverige) som är inblandade i affärer på världsmarknaden, inom speciella områden som kan utgöra en irritationsmoment för USA, i den globala offerten, mellan beställare och leverantörer.
Större länder i EU som Frankrike, Tyskland och GB, ger sig
inte USA på, även om Deutsche Bank fick böta stort miljardbelopp, men det var väl ett undantag.
Övriga
stora globala aktörer på världsmarknaden kan ”monopolvalutan” dollarn inte ger sig på, eftersom de är ”lame duck!” Det är ganska sensationellt på sätt och vis, att USA:s kroniskt dåliga ekonomi som är i det närmaste är bankkrutt, fortfarande håller ställningarna som världsvaluta .

Det här kommer USA få betala för och det ganska snart och
Foliehatten tippar att det kanske blir Frankrike som går i täten, istället för Kina, mot det barocka och obegripligt västligt sanktionerade systemet. Kanske går världen över i renminbi eller digital valuta och då kommer jänkarna att stå där med sitt konkursbo. Om/när dollarn blir den skräpvaluta den (nästan) de facto är, faller börserna i NY ihop som korthus.

Varför skriver
inte DN, SvD och kvällstabloiderna och statens nyhetsorgan SVT och SR inget om denna absurda och ännu tillåtna bedrägeriverksamhet från USA. Bötfällningarna ger svåra konsekvenser för svenska företag och följden kan bli nedskärningar och ökad arbetslöshet i Sverige? De är svenska tidningar och skattebetalarnas ägda tv- och radiokanaler som skall värna svenska intressen och inte aktiemogulerna i London och New York.
MSM och Public Service(PS) är så hårt uppbundna av den globalistiska klanen, samtidigt som PS är livrädda för, att fjärma sig sin gigantställning på medieområdet, inte av ekonomiska skäl, men väl för det kotteri, med kampanjandet mot högerkrafter.
Det
svenska medialandskapet hade varit mycket bättre att leva i, om PS hade varit en balanserande faktor mot Bonnierimperiet.
Enligt sändningstillståndet skall PS vara opolitiskt oberoende, men detta finns numera bara skrivet på ett papper, där PS överhuvudtaget inte bryr sig, att ens vara oberoende. De är idag en förlängd arm till regeringen och vänstern, men på seenare tid har vi kunnat se små smärre sprickor i fasaden, inte minst i de avslöljande reportagen i Uppdrag Granskning om invandringen.

Har man hört Mearsheimers föreläsning om ”Why China can not rise peasefully” får man en inblick i, hur en supermakt agerar, när man börjar konkurrera med en annan supermakt på allvar. Sedan det kalla kriget avslutades, har imperiet utkämpat inte mindre än sju blodiga krig i den globala liberalismens namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar