fredag 13 september 2019

Kommer Annie Lööf med stöveltramp och piska se till att Centern i Härjedalens kommun, rättar in sig i ledet!

"Jag är bekymrad, mycket bekymrad. Så inleder kommunalrådet i Bengtsfors ett brev till regeringen. Han skriver att kommunens kostnader rusar och att intäkterna inte räcker till. Nu vill han ser mer stöd från staten. Innan detta år är slut, sitter de flesta kommuner i samma sits som Bengtsfors.

Den centerstyrda Härjedalens kommun är ytterligare en i raden av kommuner, där kostnaderna rusar. Skillnaden är att kommun nu kommer att utreda, vad asylinvandringen kostar kommunen. Alla andra kommuner sticker ned huvudet i sanden.
C- kommunalrådet Anders Häggkvist: ”Vi tycker det är viktigt att utreda kostnaderna, så att vi kan diskutera det på ett öppet sätt."
Kommer Anders Häggkvist bli satt i stupstock av Annie Lööf eller kommer han att göra avbön?
Det är tabu att räkna på sådant i PK-Sverige, framförallt inom islamistiska partier som C! För C på riksplanet är kommunens agerande ett problem. Andra c-kommuner ska inte få följa efter och då kan det kanske t.o.m bli tal om uteslutning av Häggkvist. Upproret får inte spridas. Är detta början på ett uppror mot rikspolitikerna underifrån av gräsrötterna?
För att inte bli uppfattade som rasister, så slänger politikerna i kommunen in en brasklapp om att migrationen ändå på sätt och vis ändå bidrar positivt och att de på sikt kan bli en nettovinst.

Bra gjort av Härjedalen
s kommun! Att de slänger in lite brasklappar om att det finns mänskliga värden också, är naturligt, med tanke på hur förbjudet det är att ens lyfta denna fråga. UG:s program om Filipstad, har nog bidragit till att lyfta lite på locket och det är också fullt med varningar inför hösten, när många kommuner måste lägga om sina lån och många kommuner kommer att visa sig vara(är) konkursmässiga.

Regeringen försöker sätta plåster på de värsta blödningarna, med att ändra utjämningssystemet. De rika skall bidraga med ännu mer till de fattiga kommunerna. Regering visar genom detta, att de inte tar ansvar för sin politik, trots att det är de som försatt kommunerna i kris. Man vältrar över kostnaden på kommunerna, för att Magdalena Andersson skall kunna stoltsera med, att Sverige har utmärkta finanser!

Flera ”
rika” kommuner som nu får betala mer, protesterar också. De menar att det kommer att hämna tillväxten i kommunen och att det tillväxtkommunerna som ser till att hålla Sverige flyttande!

Det som är väldigt trist i denna utveckling är, att den kommunala ekonomin styrs av fritidspolitiker som regel. Det är medborgare som för mycket låg ersättning engagerar sig i diverse nämnder. Nu har man från riksnivån skickat på kommunerna uppgifter och kostnader som är så stora, att de inte går att lösa. Det är döden för kommundemokratin. Möjligen finns där några partilojala ”
sossepolitruker” med klättrarambitioner som håller god min, men för den normale, ansvarstagande, medborgaren, är den kommunala ekonomin bara en stor ”skithög” som rikspolitikerna dumpat mitt i byn. Det är bara att kasta grepen och sticka. Det finns ingen vettig människa som tar sig an denna olösliga uppgift.
Dagen när kommunerna tar över ansvaret för regeringens dumdristiga invandringspolitik, då börjar också det ekonomiska eländet. Pengarna räcker inte till. Besparing på vad? Skola och äldreomsorg? På dom gamla kan man inte spara mycket och höja avgifterna, dom är redan på knä. Finns ett par saker man kan göra, minska försörjningsbidragen till ett minimum, både riks och kommunal nivå.
För att få bidrag måste man deltaga i olika aktiviteter som leder till ett liv utan bidrag.
För så här kan det inte fortgå, hör man en politiker i dag prata , då är det skattehöjningar , taxehöjningar
och pålagor. Arbetstagarens plånbok krymper. Finansministern Magda hade som förslag till EU angående den höjda EU avgiften, minska utgifterna. Hon lever inte som hon lär, för utgifterna för migration, dom bara ökar i rasande takt.

Sverige i dag är ett land i kris, det första styrande skall göra, är att erkänna det. Sedan ta tag i problemen.

DI har sammanställt en tio i topp lista för det kommunala utjämningssystemet. Det ska säkerställa att alla kommuner och landsting har likvärdiga ekonomiska förutsättningar, det vill säga att rika kommuner ska hjälpa fattiga kommuner.
Tio i top
p som får mest bidrag
Malmö: 4 870 532 633
Göteborg: 2 441 539 190.
Norrköping: 1 470 850 793.
Eskilstuna: 1 464 430 974.
Södertälje: 1 367 616 057.
Botkyrka: 1 276 640 725.
Helsingborg: 1 249 999 315.
Örebro: 1 159 697 072.
Borås: 969 871 500.
Kristianstad: 923 320 002.
Dessa kommuner tar 17 190 000 000 Kronor från andra kommuner.

Tio i top
p på de som betalar
Stockholm -3 675 829 298
Solna -620 295 838
Danderyd -495 800 552
Täby -401 315 013
Lidingö -339 996 840
Nacka -183 577 621
Sollentuna -71 066 527
Vellinge -53 165 659
Ekerö -49 860 182
Dessa ger ca: 5 891 000 000


Inte bara kommuner utan även i landstingen så lycka till med framtida vård.

Pensionsskulden i korthet
Landstingens pensionsskulder uppgår totalt till 244 miljarder kronor. Drygt 140 miljarder av dessa är dolda och inte syns i balansräkningen.
Skulle den totala skulden redovisas i landstingens balansräkningar skulle 19 av 21 landsting få en negativ soliditet och kunna klassas som konkursmässiga.
Högst pensionsskuld per invånare finner man i region Västerbotten (34 373 kr per invånare). Lägst pensionsskuld finns i Region Halland (18 515 kr per invånare)
Den genomsnittliga skulden per invånare i Sverige uppgår till drygt 24 000 kronor.

Pensionsskulden i siffror
Totalt har svenska kommuner 232 miljarder kronor i pensionsskulder. 194 miljarder av dessa är dolda och redovisas inte i kommunernas balansräkning.
Kommunernas pensionsskulder kan leda till skattehöjningar. Den framtida välfärden står på spel, säger Greger Gustafson, affärsansvarig offentlig affär på Skandia.
Skulle den totala skulden redovisas i kommunernas årsredovisning skulle var femte kommun få en negativ soliditet och klassas som konkursmässiga.
Den genomsnittliga pensionsskulden per invånare uppgår till 23 000 kronor. Det innebär att ett hushåll med fyra personer har en pensionsskuld på nära 100 000 kronor.
Högst pensionsskuld kommun per invånare: Gotland (55 380 kr/invånare)
Lägst pensionsskuld kommun per invånare: Sjöbo (515 kr/invånare)

Skrämmande hur detta land har misskötts under lång tid och att idiotbefolkningen fortsätter att rösta för det. Den svenska värdegrunden påbjuder "Allt åt Alla" ska gälla, inklusive att bjuda in alla sjuka i hela världen (grund för asyl), "IS-aktivisterna" och 10 miljoner kinesiska muslimer. Allt prat om brist på pengar är helt klart ryska troll som försöker solka ner Sverigebilden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar