tisdag 17 september 2019

Bankerna skall klämmas åt anser vänstern och samma vänster har bjudit in ägarna till förnybar energi till världens festorgie som hittills kostat elkonsumenterna över 100 miljarder!

Den 1 maj 2003 införde Sverige elcertifikaten och det innebar att du som elkonsument, måste betala en extra kostnad för din elkonsumtion som går till producenter av förnybar el.

Banker och deras vinster är en stor nagel i ögat hos vänstern och de skall klämmas åt, på alla sätt med extraskatter. Att samma vänster har bjudit in ägare av förnybart energi till tidernas festorgie med bidrag som startade 2003 som har kostat elkonsumenterna mer än 100 miljarder som gått ner i företagens fickor, tycks vara helt OK. Allt för klimatreligionen. Dessutom är det du som betalar för denna festorgie!

Det är helt sanslöst, att svenska folket inte begriper detta och när man förstår detta, framstår den politik som sossar och muppar står för som totalt vansinnig och huvudlös. Plockade man bort stödet till förnybar energi skulle elkonsumenterna få betala 9 miljarder mindre per år. Redan idag är elräkningen alldeles stor för många. I Tyskland som har ännu högre elpriser, klarar inte 800.000 människor av, att betala sin elräkning och då stängs elen av.  Vi är snart där. Efterhand som kärnkraften läggs ner kommer elpriserna stiga och med den också skatterna.

Sedan 2007 då elhandelsföretagen tog över debiteringen av kvotplikten slopades kravet på särredovisning. Konsumenten vet nu inte hur mycket de olika handelsföretagen debiterar för sina delkostnader för elen. Just nu är priset på certifikat lågt på spotmarknaden eller i augusti 65 kr per 1000 kWh d.v.s. 6,5 öre/kWh. Eftersom kvotplikten i år är rekordhög eller 30,5 % blir konsumentens kostnad i medeltal 6,5*0,305 = 2 öre/kWh plus moms. Kvotplikten kommer emellertid långsamt att sjunka så att den enligt nuvarande lag är 1,1 % år 2045.
Kvotplikten har stigit kraftigt de senaste åren vilket medfört att ett stort antal vindkraftverk har byggts både i Sverige och Norge eftersom vi har en gemensam certifikatmarknad.
 
Den 1/4, nej det var inget aprilskämt, annullerades elcertifikat för den nätta summan 3 991 942 988,88‬, gissa vilka som betalar? Gissa också vem som annullerade detta!
Svar: På första frågan elkonsumenterna och på den andra sossar och muppar!


I ett briefing paper beskriver professorerna Per-Olov Johansson och Bengt Kriström effekterna av elcertifikaten och hur blåsta det svenska folket är. Argumenten som använts för certifikaten saknar ofta stöd i forskningen, däremot har elcertifikaten inneburit nio miljarder i ren samhällsekonomisk förlust varje år och över hundra miljarder som till största delen gått rakt till kapitalägare.
Bengt Kriström: ”Vår studie visar att det finns mycket svagt eller inga stöd för att subventionerna gynnat den tekniska utvecklingen, skapat fler arbetstillfällen eller givit en säkrare eltillförsel. Stödet som kostar elkunderna miljardbelopp varje år har ingen positiv klimatpåverkan trots att det bidragit till en investeringsboom i bland annat vindkraft och biobränsleeldad kraftvärme.”

Alla förstår att vind-och solbolagen vill ha fortsatta subventioner/bidrag/skattelättnader trots att de sagt att deras elproduktion är så billig och bra. En bloggartikel som har några på nacken, beskriver hur vindkraftbolag kan blåsa staten på inkomsterna helt lagligt och föra detta utomlands.
Här beskrivet hur man trollar bort miljoner: ”En snabb titt i årsredovisningen för Havsnäs vind visar att det trots intäkter på hundratals miljoner – 180 milj omsattes under 2013 – redovisar minusresultat år efter år. En förklaring är tunga räntekostnader, bland annat till koncernföretaget i Luxemburg. (Det som populärt brukar kallas för räntesnurror.) Genom att vinsten försvinner, finns inget att beskatta i bolaget. Resultatet blir att intäkterna slussas över till ägarbolaget i Luxemburg, där pengarna undgår svensk beskattning. Eller rättare sagt – bolaget får dessutom tillbaka ett antal miljoner i skatt eftersom de går med storförlust. ”

När kärnkraften försvinner blir det högre elpris: ”I detta ligger sannolikt mycket av förklaringen till olika energilobbyisters brådska att stänga svenska kärnkraftverk och lägga ner stora delar av vår vattenkraft med hänvisning till att den skadar miljön. Bara med en riggad marknad där stora skattesubventioner paras med ett högt elpris – minst det dubbla mot idag, kan utbyggnaden av vindkraften bli lönsam.”

Ekonomifakta ger faktaunderlag till hur mycket bidrag de olika energislagen har erhållit sedan 2004. Där framgår att biomassa/biogas halverat sina bidrag sedan 2010.
Vindkraftens bidrag har ökat nästan med 20 gånger. Sol har ökat 20607 gånger.
Lördagen den 7 september började Ringhals 2 fasa ut, kallad ”coast down” som dag för dag kommer att minska sin effekt fram till och med den 30 december då reaktorn har producerat sin sista kWh efter 45 års elproduktion.
Genom politiska beslut av vänster, har man via diverse pålagor, regler, skatter och andra styrinstrument gjort kärnkraften olönsam. Istället hade vänstern kunnat behålla alla kärnkraftverk samt succésivt ersätta dessa allteftersom de faller för åldersstrecket, så hade vi inte behövt investera i något så genuint olönsamt som vind och solkraft.

Samtidigt som nedstängningen av Ringhals 2 sker, väntas elkonsumtionen i Sverige öka. Den svenska regeringen vill att hela Sveriges fordonsflotta ska elektrifieras, precis som industrin. Tillsammans med befolkningsökningen(migration) gör det att Sveriges elbehov kommer att öka dramatiskt och istället lägger man ner en producent med säker elförsörjning.
Energiminister Anders Ygeman, är inte orolig för att Sverige ska få elbrist.  Ygeman har mer än en gång visat sin totala inkompetens och höra honom säga, att han inte är orolig för elbrist, kan bara en person göra som inte begriper någonting av, vad det handlar om. Arma människor som kommer att bli utan ström i vinter och får frysa p.g.a. total inkompetens i regeringen. Ygeman kan börja med att införa ett nytt energislag: (s)vindel. Det är vad sossar och muppar håller på med!
Ygeman har inte sagt med vad, han tänker ersätta tappet av Ringhals 2, men Foliehatten förmodar att det är förnybar energi och främst från vindkraft.


Utan att ta till överord har inte vindkraften direkt varit någon succé, snarare en producent som inte kan existera utan stora bidrag. Foliehatten undrar om Ygeman överhuvudtaget förstår, att ett energislag som är så beroende av vind, inte kan vara en pålitlig producent.
SvD skriver i en artikel: ”Lillgrund vindkraftpark i Öresund har blivit en symbol för Sveriges satsningar på förnybar el. Men de 48 vindmöllorna har samtidigt blivit ett ekonomiskt praktfiasko. De förluster som satsningen gett upphov till avhåller Vattenfall och andra kraftbolag från nya svenska storsatsningar till havs.”

Inom de närmaste 30 åren kommer de flesta av dagens vindkraftverk att behöva ersättas eller nedmonteras. Miljölagar föreskriver att när en verksamhet upphör måste berörda mark- och vattenområden återställas. Notera att rotorbladen i det närmaste inte går att återanvända. Ett gigantiskt miljöproblem som vänstern inte vill tala om.
Ovanpå detta är vindkraften veritabla slaktmaskiner. Varje år massakrerar dom miljontals fladdermöss och fåglar. På Gotland genomförde ornitologerna en studie och de kunde konstatera att vindkraften gått mycket hårt åt havsörnsstammen.

Der Spiegel har synat vindkraften i Tyskland och Markku Björkman på Energinyheter.se. Har gjort en bra sammanfattning.
Energiewende det största politiska projektet sedan återföreningen, hotar att misslyckas har kostat tyskarna minst 160 miljarder euro de senaste fem åren.
Politikerna fruktar medborgarnas motstånd.
Motståndet växer och det byggdes endast 8 nya verk under 2018. Det finns numera knappast ett vindkraftsprojekt som inte bekämpas.Nedfasningen av kolproduktionen fram till 2038 och uppbyggnaden av nya kompletterande teknologiföretag för de som blir arbetslösa förväntas kosta minst 40 miljarder euro. Der Spiegel har samlat en rad prognoser om vad Tysklands Energiewende kan komma att kosta. De mest trovärdiga uppskattningarna ligger, enligt tidningen, mellan 2 och 3,4 biljoner Euro.”

Expressen
har uppmärksammat det tyska energifiaskot och att motståndet mot Merkels energipolitik är nu massivt. Enligt en MacKinsey-rapport så står Tyskland inför hotande black-outs (såsom redan har inträffat i Australien och England) och en industriell nedgång.

Svenska folket har röstat fram dessa zombies som styr detta land. En normal tänkande människa hade aldrig lagt ner ett energislag som står för säker elleverans och riskerat, att folk blir utan el. Anders Ygeman är en bra representant för dessa zombies för han uppför sig som en sådan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar