onsdag 11 september 2019

Sossarnas specialitet är att förstöra den högre utbildningen – denna gång sjuksköterskeutbildningen!

Den sossestyrda regeringen beslöt om stora volymökningar av utbildningsplatser för sjuksköterskor, i syfte att lösa sjuksköterskebristen. Regeringens beslut om, att utöka antalet högskoleplatser för sjuksköterskor, har inte blivit någon succé och ekvationen går inte ihop. Tanken bakom utökningen av utbildningsplatserna, var inte för att det fattas sjuksköterskor(ssk), utan primärt för att fortsatt kunna hålla nere lönerna för sjuksköterskor. Senaste årens volymökningar har lett till sjunkande antagningspoäng. Enligt landets lärosäten är de studenter som därför antas inte längre tillräckligt förberedda för högskolestudier och mindre självständiga än tidigare.
Dessutom varnade företrädare för flera lärosäten om, att det blir en försämrad utbildning och att antalet examinerade sjuksköterskor inte kommer att öka, trots att fler antagits och att kvaliteten på utbildningarna kommer att sjunka. 
Det är därför som Sverige som ett av få (enda?) EU-land, sedan många år, inte längre får vara fullvärdig medlem i ENQA.  ENQA skapades år 2000 som ett nätverk för att främja en kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa.
Foliehatten kom i diskussion med en socialdemokratisk ombudsman+ stöd av flera andra sossar på FB, om politisk styrning av den högre utbildningen. Där Foliehatten hävdade att den högre utbildningen, är politiskt styrd. Givetvis förnekade de, att det skulle finnas en sådan. Tyvärr måste Foliehatten konstatera att sossar, är långt ifrån verkligheten.
Förre universitetskanslern Anders Flodström har i en debattartikel skrivit att Sverige gjorts till åtlöje i internationella kretsar om den högre utbildningen. Regeringen genomdrev en ny modell för att kvalitetsgranska högskoleutbildningar, trots kritik från stora delar av den svenska universitetsvärlden och även ENQA invände. Dels mot en politisk styrning av Högskoleverket, dels mot att de svenska granskningarna fokuserade för mycket på studenternas resultat – examensarbeten – och för lite på lärande i stort.
ENQA satte Sverige under granskning, varpå regeringen aviserade en översyn av modellen.
Respiten som ENQA gav Sverige gick ut och Sverige blev helt enkelt utslängda.
Sverige har inte blivit utslängt, hävdar sosseämbetsmän.
Regeringen hävdade för att ”släta” över denna fadäs, att man beslutat om, att inte fullfölja ansökan om fullt medlemskap i organisationen. Skälet var att myndigheten "arbetar för fullt" med det reviderade granskningssystemet som skulle träda i kraft 2015. Fortfarande arbetar man med granskningssystemet.

Foliehatten har kanske ringat in kärnproblemet. Det är feminism som också blivit obligatoriskt på vissa tekniska högskolor? Vi kanske snart får feministiska multiplikationstabeller? Dagens vansinne i skolan och dess utformning har att göra med 68-rörelsen/kulturmarxismen som de står för. Det hade nog redan börjat på 70-80-talet, när man lagt ner den riktiga studenten. Invandringen gör bara, att allt blir så mycket värre. Den dekadens som sker mot högre bildning, gemenskap och nation som byggts upp under lång tid håller på att förgöras och hela landet Sverige är snart ett minne blott bestående av ruiner. Det kan låta drastiskt. Men all PK, socialism och kulturmarxism har egentligen ingen förankring, hos den breda folkmassan, för att de helt enkelt inte tror på detta, ändå låter folket detta ske.

Dagens medicin: ”Senaste årens volymökningar har lett till sjunkande antagningspoäng. Enligt landets lärosäten är de studenter som därför antas inte längre tillräckligt förberedda för högskolestudier och mindre självständiga än tidigare.
Detta leder till sämre studieprestationer och att studenter i högre utsträckning tvingas avbryta sina studier för att de inte uppnår uppställda utbildningsmål. Konsekvensen för lärosätena blir sämre genomströmning och försvårade förutsättningar att dimensionera lärarresurser och platser i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). ” 

Hur tänker regeringen? Precis som med polisen, man sänker kraven och tror att resultatet ska bli positivt.
Det är nationell socialdemokratisk politiskt agenda.
Det är egentligen inte alls förvånande. Vi har en regering, där många överhuvudtaget inte har någon akademisk skolning, med Stefan Löfvén i spetsen. Inte många av deras politiker har högre utbildning och inte heller bland deras väljare eller ombudsmän. Regeringen fattar beslut, utan att förstå konsekvenserna, av det beslut som fattats.

So
ssarnas mått på högre utbildning är kanske komvux eller utbildning på Bommersvik. Där man vill se till att riktiga lågstatusjobb förblir detsamma och att man på detta vis håller nere kostnaderna. Problemet är att oskyldiga faller offer för detta. Foliehatten kan inte fatta hur Vårdförbundet helt blint, inte fattar ett dugg, av konsekvenserna av detta.
Dagens medicin fortsätter: ”Kan vi verkligen utbilda fler sjuksköterskor med bibehållen kvalitet? Det var en övergripande fråga när 23 av 25 lärosäten som utbildar sjuksköterskor nyligen samlades till en nationell konferens i Göteborg.”

Under presentationer, gruppdiskussioner och paneldebatter framkom flera konkreta förslag på hur sjuksköterskans yrkeskompetens kan säkerställas:
Tydligare utbildningsuppdrag för vårdens verksamheter.
Förenade anställningar kan öka samverkan mellan vårdgivare och lärosäten.
Mer interprofessionella aktiviteter med studenter från olika program.
Viktigt med relevanta exempel från vårdens alla verksamheter.
Mer förberedelse på kliniskt träningscentrum inför VFU.
Peer-learning, att studenter under VFU för dialog både två och två och med handledare, för att öka tryggheten och förbättra lärandet.
Kliniska slutexaminationer som ett sätt att säkra att examensmål uppnås. 
Inofficiellt försöker vissa lärosäten dra ner antalet platser, eftersom de studenter som kommer in på de sista platserna, på ren svenska ”inte är studiedugliga.” Dessa kräver så mycket tid och kraft från lärarna, att det blir en förlust att ta in dem. Utbildningarna får inte alltid betalt om studenten inte slutför sina studier. Istället för att stänga av de som ständigt blir underkända/underpresterar, på en och samma tenta, tvingas de godkänna de som underpresterar, eftersom de annars inte får några pengar. Detta har lett till att vissa lärosäten har andra avtal, där de inte bara får betald för studenter som de utexaminerar utan dels för de som de tar in och dels för de som är både kvar och presterar. De som hoppar av efter mer än ett år, får utbildningen åtminstone betalt, för det första året.
Systemet är sådant, att lärosäten får betalat per elev som examineras, har de har inte råd med, att kugga alla, utan de får släppas igenom med urusla betyg.

För att få arbeta som sjuksköterska behövs en kandidatexamen eller yrkesexamen inom medicinområdet och det innebär att man måste ta sig igenom en massa skrivuppgifter med c-uppsats/examensarbete inkluderat och få godkänt i en tung anatomikurs på 15 högskolepoäng, redan första terminen. Därefter tre terminer av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) parallellt med teori, där man på VFU:n möter verkligheten(patienter). Att klara av både de akademiska studierna och att bemöta en patient på ett akutintag som är ”tal bar” och har en kökskniv i huvudet kräver rätt mycket av studenten.

De som inte klarar utbildningen, är de som inte
klarar av att läsa igenom massa kurslitteratur eller har det som krävs, för att möta både det kroppsliga och det själsliga hos en människa i kris. Det som många misslyckas med på läkemedelstentorna, är att du måste få 100% rätt på alla beräkningar av medicindoseringar, annars underkänns du. Det är principiellt inga svåra beräkningar, men att vissa kuggar är inte så konstigt, då man sällan har sådana prov tidigare, under den tidigare skolgången. Det är grundskoleberäkningar och extremt simpelt. De som inte klarar det svenska språket märker nog detta redan i början, de får inte de första akademiska arbetena godkända. De som kom in på en 0,6 på högskoleprovet, har troligtvis väldigt svårt att ta sig igenom den här utbildningen.
För a
tt få en godkänd kandidatexamen inom medicinsk omvårdnad krävs väldigt mycket av studenten och de som inte klarar kraven, kan bli undersköterskor.
 
För sossarna ser det givetvis bra ut att utöka utbildningsplatserna och Löfvén kan stoltsera med att vi ökar utbildningen till sjuksköterskeutbildningen. Det ser naturligtvis bättre ut i statistiken, om du tar ett traditionellt kvinnoyrke och utökar intaget till orimliga proportioner. Precis som med det större intaget till Polishögskolorna, bryr sig inte Löfvén om medaljens baksida, bara han får skryta och skrodera!
Tillägg: Foliehatten har i sitt tidigare liv, bl.a. som SACO- anställd vid ett universitet, förhandlat om sjuksköterskeutbildningen och är väl förtrogen med förhållanden.

1 kommentar:

  1. Vårdförbundet får fler medlemmar och högre intäkter samt större inflytande över verksamheten, fler och bättre avlönade funktionärer. Egennyttan går före allt.

    SvaraRadera