fredag 24 april 2020

Bluffen om apatiska barn har avslöjats!

"Spelet om de apatiska flyktingbarnen” var ett program som SVT:s UG sände 2006, sågas brutalt av en extern utredare i en ny rapport.

Utredningen tillsattes av UG:s redaktion och rapportförfattaren pekar på flera punkter där programmet brustit
i saklighet. I Barnkonventionens Sverige verkar rädslan att bli utmålad som rasist ha varit större än viljan, att ge de drabbade barnen vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Frågan är hur många barn som tvingats spela apatiska och fick sin uppväxt förstörd. Varför var det ingen som ingrep? Svenska myndigheter har fortfarande inte svaret på frågan. Svaret är kanske, apatiska tjänstemän och politiker i händerna på manipulerande aktivister inom "familjen", medier myndigheter och politikens maktsfärer, vågar inte agera utan tvingats till att spela med i en charad. Vad vi anser om rapporten som sådan eller om de romska apatiska flyktingbarnen som varken var flyktingar eller apatiska? Skum sjukdom som endast kunde botas med uppehållstillstånd. Dessutom inom loppet av någon timme.

Rapportförfattaren Johan Åsard, grävande journalist och tidigare chef på TV4:s Kalla Fakta: ”Med de kriterier man satte upp blev bilden av problemet med de apatiska barnen förenklad och ensidig, för att inte säga vilseledande. Man använder begreppet ”belägg” för att ge intryck av saklighet. Men trovärdigheten i begreppet är helt beroende av kriterierna. Och kriterierna man satte upp begränsade synfältet på ett fatalt sätt.”

Alla vi som var med när detta hände insåg att det var kvalificerat skitsnack och att förr eller senare skulle "journalisterna" få äta upp sina lögner. Det enda förvånade är, att det tog så lång tid. Med tanke på hur det rapporteras om "flyktingar" och "ensamkommande barn" i nuläget är det uppenbart att "journalisterna" inte lärt sig läxan.

Problemet gäller inte bara de påstått apatiska barnen och Gellert Tamas utan nästan all svensk journalistik. Allt som har med migration att göra är detta paradexemplet, men det gäller i stort sett alla områden. PK driver på med sina lögner och propaganda tills man blir överbevisad av verkligheten, hedersmord som länge förnekades av PK, åldersfusk bland s.k. ensamkommande, osv. 
 
Gellert Tamas är duktig på att skapa politisk press genom sin journalistik som är så tendentiös att den närmast är att betrakta som aktivism. Han fick kritik ända från dag ett, men han har aldrig erkänt att han gjort något som helst fel. Att han blivit ifrågasatt för att helt ignorerat att de apatiska barnen i stort sett bara kom från några östeuropeiska länder där man normalt inte beviljades asyl i Sverige eller att apatiska barn i Norge som skiljdes från sina föräldrar snabbt tillfrisknade avfärdade han som rasism från högerextrema krafter. Utredaren sammanfattar programmet som "illa underbyggd granskande journalistik" som ställer sig "till hundra procent på den ena sidan av åsiktskriget om de apatiska flyktingbarnen. Detta utan att egentligen bevisa någonting".

Hur tar då Gellert Tamas denna totalsågning? Säger han ödmjukt "jo, i efterhand kan man väl tillstå att det blev en del fel"? Nej, knappast. Tamas skriver ett försvarstal på arton (18) A4-sidor
Vilka motiv hade Tamas? Att Balkan/Sovjet barnfamiljer skulle få PUT i Sverige?

Gillert Tamas kom med sin familj till Sverige från förtryckets kommunistiska Ungern. Han och familjen blev väl mottagna i Sverige och han växte upp i ett fritt och generöst land. Tamas kunde se framtiden an, under trygga sociala och ekonomiska förhållanden. Ändå har Tamas med sina erfarenheter av kommunism i stort sett inte gjort annat i böcker och dokumentärer, slagit ned på svenskar och myndigheter och utmålat Sverige som ett inhumant näste med rasister bakom varannan husknut.
God hjälp har han haft av det kulturmarxistiska komplexet - hela etablerad media och politiker som hjälpt fram honom på olika sätt.
Om man drar saken till sin spets: hur skyldigt är egentligen Sverige med att ömma för alla migranter? Om myndigheter känner att de är skyldiga att leva upp till en slags moral kommer man att gå emot sina egna principer. Ska verkligen politiker kräva det av myndigheter. Myndigheter får varje år regleringsbrev i flera frågor och det är regeringen som skickar dessa direktiv.
 
"Det är omstritt om fenomenet beror på manipulation eller om det är en form av ännu medicinskt obeskriven sjukdom. Två åsiktsriktningar kan urskiljas i läkarkåren - de som tror på barnen/familjerna och de som inte gör det. Barnläkarna är generellt mer benägna att ställa sig på asylfamiljernas sida och tro att fenomenet motsvarar en verklig komplikation."

Psykiater Tomas Jackson var en av läkarna som avslöjade cirkusen och blev jagad i media och mer eller mindre ”landsförvisad” av bl.a. Gellert Tamas. Det finns även en intervju på Yotube med Tomas J. där han berättar historien och nu även polisanmält Gellert. Hoppas att detta inte sopas under mattan för denna skandal är episk och visar hur sjukt detta land har blivit.

Den dagen vi får politiker som ser till att svenskt medborgarskap kan återkallas, utvisa hela klaner(Danmark) vid grov brottslighet, då får vi se vilka som kommer sjunka som ett block cement.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar