söndag 19 april 2020

Regeringen har infört ättestupan i Sverige!

Igår hade Norge 2 och Sverige 111 döda i Covid-19. Många hävdar att Sverige”mörkar” och underrapporterar och att istället har vi över 2000 döda. Eftersläpningen blir allt absurdare, någon som dog för två veckor sedan, registreras först idag.
Många jublade att dödlighet är låg, utan att invänta data.
SVT: ”Dödstalen skjuter i höjden visar SCB:s statistik.” Det dör nära dubbel så många i Stockholm som motsvarande vecka förra året och överdödlighet i SCB är högre än officiellt döda i Corona. Detta är ingen influensa, det tar bara tid för massdöd att hinna accelerera samt registreras.
SVT påstod: "80 procent överlever intensivvården på Karolinska", vilket media hyllade som bevis på att Sverige bryter internationell trend. Läkare Benjamin Wellander upptäckte misstaget: De räknar bara de få som skrivit
s ut och struntar i alla som fortfarande kämpar i intensiven. Korrekt var att 27% överlevt, 8% avlidit och 65% fortfarande är sjuka, vilket inte går att jämföra med slutbehandling i andra länder. Varför sprider SVT missvisande siffror om viktiga frågor?

Sverige har valt flockimmunitet av ekonomiska skäl. Sverige har inte de ekonomiska förutsättningarna, att klara av en ”lockdown.” Det är enda anledningen till att vi står ut internationellt, medan över 100 länder gjort det. Förklaringen är invandrarnotan! Tegnell tycker som vanligt det ser bra ut för Sverige och att vi har tre gånger så många döda som de andra Nordiska länderna har totalt. Det är tack vare att de valt ”lockdown” som situationen ser annorlunda ut.
 
Ambulanser i Stockholm tvingas nu köra runt folk i timmar,
eftersom akuten är så fullproppad. Men redan innan Coronakrisen, under de senaste åren, har läkare varnat för att det råder akut resursbrist. Det är därför cancerpatienter avlider i vårdkön och i väntrum på akutintagen. De hinner inte ens till operation. Svenska sjukvården är alltså dödligare än själva cancern. När man betalar världens högsta skatter och inte ens kan få till grundläggande vård, då är det uppenbarligen något som är väldigt fel.

Man måste vara bra dum att tro att det fortfarande handlar om "flockimmunitet". Flockimmunitet funkar endast om vaccin redan finns och att man isolerar riskgrupper. Sverige stängde inte besök till äldreboenden förrän 1:a April, då hundratals redan hade dött.
Dessutom har WHO gått ut och varnat att inget pekar på att flockimmunitet fungerar. Man inser att Anders Tegnell och regeringen har satsat på fel häst och att Sveriges unika COVID-19 strategi inte fungerar. Det är framför allt de äldre som bor på äldreboende som har drabbas.

Patrik Engallau i en artikel - Det Goda Samhället : ”Men varför föreslår man inte att gamla sjuka människor får syrgas på äldreboendena, frågade jag. Därför att det inte finns syrgas på äldreboendena, svarade läkaren. Syrgas finns bara på sjukhusen.
Av finkänslighet hjälpte läkaren mig inte att lägga ihop ett och ett, men det behövdes inte ty jag kunde själv räkna ut det. Om gamla människor får dö i frid på äldreboendena så belastar de inte sjukvården varigenom kaos i sjukvårdsapparaten förebyggs.”
För femton år sedan fanns det syrgastuber på samtliga sjukhem/äldreboenden. I takt med att kommunernas besparingar på äldreomsorgen, togs tuberna bort. Enligt lag, ingår att säkerställa en god och säker vård på äldreboenden.

”Denna nya svenska modell för hantering av sjukvårdskrisen i virusets spår skulle kunna förklara Karolinska universitetssjukhusets triumferande budskap att åttio procent av de inlagda överlever. Gamla människor med mindre chanser att överleva får helt enkelt inte komma dit. Det kan också förklara varför genomsnittsålderni intensivvården är så låg som 59 år och sjunkande. Det beror inte nödvändigtvis på att viruset inte skulle åldersdiskriminera utan på att den svenska sjukvården gör det."

Sverige tillämpar endast 1 av 6 metoder för social distansering, där de flesta andra länder gjort mycket mer, men det som får blodet att isa är, när man inser hur makten ”mörkar” sanningen. Summerar man alla fakta ser man att det fattas 2000 vårdplatser och över tusen platser på IVA och tusen respiratorer i Sverige.

Det vi får höra var dag av Anders Tegnell, är att det finns god kapacitet. De gamla får helt enkelt inte vård – sossarna ser till att ”köttberget” minskar. Något som Magdalena Andersson har påtalat, att de är ett problem. Om vi skall se sanningen i vitögat, så dör minst 9 av 10 som har nekats intensivvård och istället avlivats med morfin.
I en artikel i GP : ”Fredagen den andra april fick Charlotte Björk Ingul ett telefonsamtal från en sjuksköterska som berättade att hennes mamma prioriterats bort från hjärt/lung räddning. Inte för att hon behövde det då, men utifall hon skulle komma att behöva det.”
Läkaren som fattat beslutet sa att hon suttit med sin lista och då upptäckt att hon inte hade tagit något beslut om min mor skulle ha hjärtlungräddning eller ej.

”Eftersom hon var stressad och det var fredag eftermiddag hade hon gett information till min mor på telefon. Min mor hade inte alls förstått vad läkaren menade. Läkaren menade också att jag som anhörig inte hade några rättigheter till information och att detta var hennes beslut.”

Att den s.k. landsfadern får över 50% stöd, bevisar att svenskarna har stora ”skugglappar!” Svenska folket borde tydligt informeras om, att detta är planen för de gamla. Det blir fler lediga platser på äldreboenden med nuvarande myndighetsstrategi som backas upp av samarbetspartierna,

Socialstyrelsen har skickat ut riktlinjer och det framgår i dokumentet:
att ansvarig läkare ska bedöma patientens biologiska ålder, hur gammal personen anses vara baserad på hälsotillståndet jämfört med den allmänna befolkningen. Den biologiska åldern bör vara under 80 år för att patienten ska få intensivvård. Har en patient samtidigt försämrad funktion i max ett organsystem, till exempel njurar eller lungorna, bör patientens biologiska ålder vara under 70 – 80 år. En patient som bedöms vara 60–70 år bör ha max två sviktande organsystem. Även i Socialstyrelsens riktlinjer anges att den biologiska åldern ska beräknas, ihop med en prognos över hur länge patienten kan tänkas överleva.”

SvD har kontaktat infektionsläkaren Boris Kan, för att höra hur lätt eller svårt det är att som läkare tillämpa riktlinjerna. Han är infektionsläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och har lång erfarenhet av att arbeta med svårt sjuka patienter och nu med covid-19-patienter.
Boris: ”Hur ska man bedöma någons biologiska ålder? Informationen om bakomliggande sjukdomar kan hämtas från patientjournalen men den är otillräcklig för att bedöma någons biologiska ålder och prognos.”
Han önskar att bedömningen görs ihop med den läkare som kan bakgrunden.
Boris: ”Intensivvårdsläkare, trots sin mycket höga kompetens, ska inte lämnas ensamma med sådana beslut.”
Fakta om vad som verkligen pågår i Sverige sipprar fram genom de finmaskiga röda filtren som inte släpps fram via PK media. En del kanske man skall ta med en nypa salt, men ändå, det kanske är verkligheten!

"En god FB-vän fick ett mycket överraskande besked tidigare i veckan vid ett samtal med en undersköterska på Karolinska sjukhuset i Solna norr om Stockholm: Undersköterskan arbetar på IVA  med Corona-patienter. Hon berättade följande:
I början fanns bara ett fåtal sådana patienter. Och då handlade det om 'typiska' patienter i form av äldre och multisjuka svenskar. De skulle kanske ha dött av en kraftig förkylning...
Hur ser det ut i dag? Nu är det 85 procent invandrare. Nästan alla 129 patienter på hennes IVA är invandrare, och mestadels från Somalia, Irak och Syrien. En del av dem kan inte svenska."

Regeringen har skapat en Potemkinkuliss och att det arbetas intensivt med att det görs något åt detta ute i samhället. Allt är verkligen bara propaganda och regeringen är skickliga i lögnen och det spelas ett mycket högt spel just nu. Man spelar med människors liv, fullt medvetet.

Det kommer med stor sannolikhet en pressträff i morgon där man åter igen betonar vikten av att följa rekommendationerna.
Tvätta händerna, håll avstånd, res inte om du själv inte tycker att det är väldigt nödvändigt, ta en funderare innan du träffar vänner osv.

På fredag ser de likadant ut på krogarna igen. Och värre kommer de att bli med vårsolen. Då säger FHM bara att, det är bättre att vara utomhus, om man ska umgås. Var hemma om du är sjuk.

2 kommentarer:

 1. SCB har idag släppt veckostatistiken på antalet avlidna i Sverige t.o.m 14 april. Hittills har 28 231 personer avlidit i år. Snittet för de fem tidigare åren är 28 276. Att tänka på är att detta året är en dag längre än många år. Den 29 februari i år avled 242 personer. Snittet ligger på 49 för de fem tidigare åren. Viss överdödlighet ser vi i April. Men totalt för året hittills ligger vi alltså under ett snittår.

  SvaraRadera
 2. Mellan 1 mars och 2 april avled enligt SCB 8 966 personer. De senaste sex åren har det sett ut som följer:

  2015: 9 167
  2016: 8 538
  2017: 8 589
  2018: 9 782
  2019: 8 035
  2020: 8 966

  Medeltalet blir 8 822 (jaja, egentligen skulle man kanske ta befolkningsökningen i beaktande, men det spelar nog mindre roll - variationen är så stor ändå). I år dog det alltså 144 personer mer än genomsnittet för de fem föregående åren. Men den naturliga variationen (även utan pandemier) är hög; standardavvikelsen mellan 2015 och 2019 är nästan 600. Enligt FHM dog under perioden 447 personer av Corona.

  SvaraRadera