fredag 3 april 2020

Det är olagligt att inte ta emot migranter anser EU!

Foliehatten undrar om de styrande i EU med Ursula von der Leyen i spetsen, har drabbats av ett annat virus – självdestruerande?

EU-domstolen slår fast för några dagar sedan, att Tjeckien, Ungern och Polen bröt mot EU-rätt, när de vägrade ta emot ”flyktingar” som EU-länderna gemensamt beslutat om. Denna dom är viktig för EU. Den refererar till dåtid men kommer att ge oss vägledning till framtiden, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
EU-länderna enades under 2015 om att omfördela sammanlagt 160 000 flyktingar som anlände till Italien och Grekland. Tre länder vägrade följa beslutet och tog inte emot några eller långt under sin tilldelade kvot: Ungern, Tjeckien och Polen.
De tre länderna menade att ta emot flyktingarna hade underminerat deras möjligheter att upprätthålla lag och ordning och inre säkerhet. Flera försök att få till stånd ett konkret fördelningsförslag har strandat. I september
2019 lyckades fem länder – Frankrike, Italien, Malta, Finland och Tyskland – träffa en partiell överenskommelse sinsemellan om fördelning av migranter.

Det komiska är att Tjeckien tackade ja till att ta emot 50 asylinvandrare, men fick nog efter att ha fått 12! Enligt landets
regering var flyktingmottagningen en fadäs som inte ska komma att upprepas. I skjutningarnas, sprängningarnas och våldtäkternas Sverige ser dock inte våra styrande några som helt problem med asylinvandring från tredje världen!

EU-kommissionen som inte är folkvald, beslutade i december 2017 att dra de tre länderna inför EU-domstolen, för att de inte följt den nya EU-lagen som en tydlig majoritet av medlemsländerna röstat för. Igår meddelade EU-domstolen sin slutliga dom som ger nu kommissionen rätt.
Det ytterst märkliga är att de tre länder som pekas ut och fälls, är att inte heller övriga medlemsländer kunnat komma överens om sina respektive migrantkvoter, något som Ungerns justitieminister Judit Varga påpekade i en kritisk kommentar till domen.

Judit twittrar: ”Historien gav oss rätt, ändå drogs Ungern inför domstol. Detta är särskilt chockerande i ljuset av det faktum att nästan inga av de övriga medlemsländerna har implementerat 2015 års kvotbeslut.”
Judit Varga påpekade, att det EU-domstolen nu kommit fram till, inte kan anses existera någon plikt att ta emot migranter i och med att inget fördelningsförslag gått igenom. Judit: ”Det måste kännas ensamt i sadeln nu när hästen har dött!”
I det färska och slutgiltiga domslutet slår EU-domstolen fast att enskilda länder får köras över och inte har rätt att bedriva en egen suverän migrationspolitik. Tjeckien, Ungern och Polen bröt enligt EU-domstolen mot EU-lag när man inte fogade sig i det kontroversiella beslutet om överstatlig fördelning av migranter.
Med ”framtiden” syftar EU-kommissionens ordförande bland annat på det överstatliga asylpaket som Sveriges nytillträdda migrationskommissionär sossen Ylva Johansson är i färd med att ta fram. Exakt vad paketet kommer att innehålla avslöjas inte förrän efter påsk. Ylva kommer att bjuda på en försenad påsksmäll! Johansson har tidigare indikerat att hennes målsättning är att få till stånd ett permanent system för överstatlig fördelning av migranter mellan EU-länderna, något hon beskriver som ”obligatorisk solidaritet.”

Foliehatten undrar om de styrande har drabbats av total "hjärnblödning?" Ungerns Judit Varga twittrar om, att det inte finns, något enhetligt beslut om fördelningen, snarare tvärtom, EU-länderna hade inte kunnat enas om en fördelningskvot. Ändå drog man Ungern, Polen och Tjeckien inför domstol och fick dem fällda. Förmodligen vill de sätta åt dessa länder!
Krossa nationalstaterna, hela tredje världens samtliga innevånare skall in, utan ett ifrågasättande av deras härkomst, sjukdomar, identitet, levnadshistorik och de inhemska folken skall skattas ihjäl. Pappersvändarna i Bryssel har specialtillägg förutom sina svinaktiga löner och förmåner/traktamenten som de inte ens behöver redovisa för.
"
Gränshandeln" fungerar utmärkt under denna pandemin för vapen, knark, "entréhäckande" romer, stulna bilar, inventarier från tömda hem, båtmotorer, entreprenadmaskiner etc. etc, - men så blev det bom stopp, för de redan betalda förbrukningsartiklarna för sjukvården!
I skuggan av Corona fortsätter Sverige att ta emot stora mängder invandrare i oförminskad takt, samtidigt som våra grannländer stänger sina gränser på grund av Coronaviruset. För mars månad gavs 8285 uppehållstillstånd. De första tre månaderna har 25 427 personer fått uppehållstillstånd (UT) i Sverige", vilket på helårsbasis motsvarar över 100 000. Politiker har sagt i 4 år att gränsen är stängd. Hur är detta möjligt?
Fråga runt i din egen bekantskapskrets om invandringens aktuella siffror och du kommer finna att drygt 8 av 10 vuxna svenskar med rösträtt i riksdagsval kommer svara dig något i stil med att "...invandringen är så begränsad numer med all främlingsfientlighet och rasism. Det är under tiotusen om året  som ens ansöker och många av dom får väl avslag. Vi borde ha mycket mer invandring för klara välfärden och vården.
Den höga anhöriginvandringen som hela tiden pågår parallellt, är fortsatt helt okänd för en överväldigande majoritet av svenskar. Våra riksdagspartier har lyckats mörka familjeåterföreningssiffrorna nära nog helt.

Förklaringen, kan bara vara den politiska konsensus som fortsatt råder i Sverige, om att fortsätta vara världens ledande humanitära stormakt. Ingen, med röst i det offentliga samtalet, vill vara motvalls.
EU leker verkligen med elden just nu. Det är extremt korkat att jävlas med länder som redan är riktigt irriterade på unionen. Italien, Slovenien och Slovakien är inte så glada på EU. Det blir snart ingenting kvar av EU, om det fortsätter så här. Om man fortsätter att tvinga länder att ta emot migranter, så kommer EU till slut att upplösas.
Så vad tror EU att de ska kunna göra? Stämma länderna som vägrar? Dags för dessa länder att inse, att det är dags att dra sig ur EU. De två länderna som bestämmer det allra mesta i EU, är Tyskland och Frankrike. Två storländer som förvandlat sina länder till getton och vill kräva, tillsammans med Sverige som är ett mindre land som är ett getto, att alla andra ska foga sig, förvandla, försämra och svika sina länders medborgare och fylla dem med migranter.
EU vill sätta demokratin ur spel. Intressant utveckling av EU. EU börjar likna ett virus, en hemsk organisation som vill ta makten ifrån folket och centralisera makten. Det är lustigt att EU blåser upp sig och vill ha kontroll över och bestämma massinvandringskvoterna till de olika EU-medlemsländerna.

EU gjorde absolut ingenting när Turkiet ville tvinga över flera miljoner invandrare över den grekiska gränsen och ingenting för att samordna skydds materialleveranser m.m, när Corona startade! EU saknar folkstöd, det är en odemokratisk svulst. Självfallet kommer ett antal länder snart att begära sitt utträde och då menar Foliehatten inte primärt ett par obetydliga f.d. öststater. I synnerhet om de ser att det går bra för Storbritannien. Vilket land vill inte ha kontrollen över sina gränser? (S)verige undantaget.....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar