fredag 3 april 2020

Skall stulna svenska andningsmasker fälla EU?

I Coronas framfart står det nu helt klart, att Frankrike inte respekterar vem som äger en vara. Frankrike har inskränkt EU-principen om öppen och fri marknad. De har beslagtagit 6 miljoner skyddsmasker som befunnit sig i ett lager i Lyon, ägt av det svenska sjukvårdsföretaget Mölnlycke.
Skyddsmaskerna var avsedda att gå till Spanien, Italien, Belgien, Holland, Portugal och Schweiz, men fransmännen beslog tog maskerna. Ett EU-land stjäl svenskägda varor som skulle gå till andra länder inom unionen.
Frankrike försvarar sig med: “The Treaty on the Functioning of the EU stipulates that in the event of a national public health emergency, you can impose import or export restrictions.”
EU-länderna har inte agerat som en union vad gäller Corona. EU’s främste förespråkare Macron visar nu, att Frankrike är lite förmer än övriga medlemmar.
Efter protester gick 2 miljoner masker skickades till Italien och Spanien. Fransk media vinklade det som att fransmännen varit solidariska när man skänker stulna skyddsmasker till länder som skulle ha dom från första början: ”France eventually allowed two million masks which Mölnlycke had contracted to deliver to Italy and Spain to be shipped. French media reported that France donated one million masks to Italy in the spirit of solidarity.”
Frankrikes protektionistiska agerande har fått Stefan Löfven att vakna:
”Stockholm protested at the highest level. ”Prime minister Stefan Löfven raised the subject with the French prime minister and president. For Stockholm, the French confiscation was tantamount to nationalising a private company belonging to a European partner. “The problem is almost solved and we are working on a complete solution, I hope within a few days,” said a French official involved in the mask saga.
“It is not solved,” a Swedish source insisted. The French official’s statement was interpreted to mean that the EU ban on exporting medical equipment outside the Union was a partial solution.”
The spat is not about money, the Swedes insist, since surgical masks have relatively low monetary value. “In an EU crisis, they confiscated masks that were ordered and designated for other nations ... The French often evoke solidarity within the EU. The really fundamental principle of free movement of goods within the EU is toppled,” says a Swedish official.
Foliehatten förväntar mig att Löfven håller tal: ”Mitt Europa beslagtar inga masker!”
Frankrike var desperata. De blev blåsta av Kina. Inköpet av masker var klart och fransmännen skulle få köpa från Kina. USA gick in och bjöd 4 gånger mer, så maskerna gick till USA i stället.
EU ska handla om samarbete och solidaritet. Nu får vi se svart på vitt hur mycket EU egentligen är värt. Coronakrisen har visat att EU-reglerna inte gäller vid en kris. Det har också visat att EU brister i support och stöttning av varandra. Länders nationsgränser visar sig helt plötsligt vara fastare, hårdare och egoismen är större än någonsin. Samarbete går utmärkt utan en överstatlig union. Som det ser ut nu ,verkar det till och med gå bättre, än inom unionen. En viktig insikt oavsett var man står politiskt. Vilket visar att EU endast är en fantasi som inte fungerar i verkligheten. 
Det bästa är om vi gör om hela EU. Tar bort allt politiskt och låter det vara en myndighet som vi bara har vissa samarbeten ihop med. Som exempelvis militärt, krisberedskap och rörlighet. I övrigt så låter man länders nationsgränser växa sig starka i folks hjärtan, så vi kan vara stolta över vilka vi är, när vi träffar varandra från olika länder. Foliehatten tror man respekterar varandra mer då.
Nästa kris kommer snart och ”knackar” på EUs dörr. Ylva Johansson kommer snart att lägga ett förslag om flyktingkvoter. I ryggen har hon den dom som kom för några dagar sedan. Där det fastslogs att det var olagligt, att tacka nej till muslimer!

Löfven borde gå ut i världsmedia och kräva att Frankrike återlämnar stulet gods till Sverige omedelbart. Som straff så låter man inte Frankrike köpa en endaste mask och man kräver också skadestånd.
Väldigt tyst i svensk media om att Frankrike rånar svenska företag och att Löfven sitter i krissamtal med Macron.
Man kan tolka det som att svensk media inte vill berätta för folket att EU kollapsar. Man vill inte skapa negativa associationer kring EU-projektet.
Foliehatten tycker det är uruselt, att man inte berättar för svenska folket på bästa sändningstid i SVT, vad som händer. Att bete sig som Frankrike är helt oacceptabelt och Foliehatten trodde, att vi lever i en EU-demokrati, där varje land i EU respekterar varandra.
Foliehatten är glad över Frankrike agerande Fransmännen visar att framtiden är nationalistisk. Globalismen ska och kommer att
dö.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar