torsdag 14 juni 2018

Annie Lööf föreslår en gräddfil för islamister!

Centerpartiet vill införa "integrationsförskolor." Tanken är att föräldrarna ska läsa SFI svenska för invandrare, medan barnen går i förskola i samma byggnad.

Hur kan detta tas på allvar? Det Annie Lööf föreslår är i praktiken en gräddfil för islamister som vill kontrollera sina barn även på inskolningen i samhället.

Att det är just
Lööf som kommer med en så illa förtäckt flirt med islamister, förvånar nog väldigt få. Foliehatten förstår ärligt talat, inte hur någon kan ha förtroende för Annie Lööf. Man kan inte hjälpa med vilken röst man har erhållit! Det borde hon tänka på! När Lööf går upp i falsett och skriker, vilket hon ofta gör, när hon blir pressad, låter det rent ut sagt hur djävligt!

Vad menar Lööf med det här "integrationsförskolor" Det står ju inte, vad hon menar? Vill hon att lokalerna för SFI och förskolan ska vara närmare i samma byggnad, så föräldrarna ska kunna ta raster och kila över och sköta om, leka eller stödja sitt barn i förskolan? Och varför har det med barnens omedelbara närhet att göra?
Vad är "jämnställd pedagogik?" Snarare är väl det så, att barnet eller föräldern behöver olika inlärningskurvor för SFI, se
dan om dom övar hemma, är deras ensak eller pratar på sitt eget språk.
Annie Lö
öf måste va den mest blåsta politikern genom tiderna (undantaget F!) och hon räds inte heller oblygt, att konsekvent strö ut statens pengar till trams som om det vore ”peanuts!”


Undrar om Lööf tänkt igenom vad C har föreslagit. Förstår hon inte, att barnen skall "integreras? " Det blir ganska svårt om:
De enbart vistas och övervakas av föräldrarna.
Aldrig får umgås eller träffa svenska barn med andra åsikter.
Alltid tvingas bära slöja och läras upp i att
pojkar och män är herrar över flickorna.
Alltid umgås med förskollärare som är muslimer
som också bär slöja och särskiljer pojkar och flickar.
Frågan är om man efter en sådan uppväxt, är fullt integrerad i det svenska samhället?


Islamisterna vill naturligtvis inte att deras kvinnor och barn ska fostras i jämställd pedagogik. Ömsesidig vilja, är en absolut förutsättning för integration. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att integrera dessa. Man kan inte integrera folkgrupper, det funkar endast med individer och familjer. Hur väl samsas olika folkgrupper i MENA som ändå står varandra mycket närmare kulturellt?


Det enda som sker är att deras utanförskap består och att deras värderingar blir exakt det samma som i hemlandet, eftersom de aldrig kommer att få träffa människor med annan religion eller med andra värderingar. Att barnen uppfostras av sina föräldrar, när de har en så totalt annorlunda kultur, måste vara det absolut sämsta för integrationen.

Man ser att de förskolor som har många muslimska barn, är också förskolelärarna muslimer och har muslimska värderingar. Att följa skollagen är aldrig ett alternativ på dessa förskolor. Det är enbart islamistiska värderingar som lärs ut.Annie Lööf: ”Genom att lära sig det svenska språket, får dessa kvinnor möjlighet att ta aktiv del i det svenska samhället. Det är viktigt för jämlikheten. Idag befinner sig många utrikes födda kvinnor i ett utanförskap såväl språkligt som socialt.

Integrationsförskolorna är ett steg på vägen för att ändra detta.”

En sak är Lööf väldigt duktig på, det är att undvika
att se, hur det förhåller sig i verkligheten. Hade Lööf bara Googlat (populärt idag efter Löfvéns påpekande till JÅ) hade hon fått en bild som är mycket dyster.

Skolverkets statistik visar att bara 65 % av dem som började på SFI 2014 hade slutfört någon kurs vid 2016 års utgång. Endast 9 % av nyanlända utan utbildning klarar SFI och att en femtedel i gruppen inte får godkänt i någon SFI-kurs , men kan ändå vara registrerade där i 2 år. 20 % hade hoppat av SFI-utbildningen eller tagit ett studieuppehåll under perioden. Ytterligare en femtedel hade inte fått godkänt i en enda kurs på SFI!
57 % hade klarat någon av kurserna med minst godkänt betyg. Men den största delen av dem, ungefär en tredjedel, hade bara klarat den allra enklaste första nivån, kurs A.

Det är kanske dags för Annie Lööf och de andra sex partiledarna i sjuklövern, att inse vilken katastrof SFI är. Man hör hela tiden att de måste lära sig svenska och ta del av det svenska samhället och skaffa sig ett jobb. Hur skall detta gå till, när övervägande delen inte ens kan tala svenska. Kan man inte läsa eller skriva på sitt eget språk (
arabiska, somaliska eller liknande لصومال‎ aṣ-Ṣūmāl), så är det näst intill omöjligt att lära sig prata eller skriva svenska. Arabiska läser man från höger till vänster.

Den senaste veckan har det varit flera larmartiklar om åldringsvården. Hälften av de utlandsfödda kan inte göra sig förstådda på svenska med de äldre.

Återigen ett förslag från Annie Lööf där hon tror, att på SFI lär man sig det svenska språket. Det är därför som "många utrikes födda kvinnor i ett utanförskap så väl språkligt som socialt", inte kommit in på SFI / sökt till SFI / erbjuden plats på SFI.
Det andra alternativet kan vara att det har varit långt till dagis för deras barn, därför har de avstått från SFI. Men nu får de chansen. Dagis läggs i anslutning till SFI. Problemet är löst. Frågan är bara, hur många tror på detta, förutom alla som ska börja på SFI.
För rösta på C kommer de inte att göra. De kan inte svenska, de har inte gått på SFI.Förslaget är totalt innehållslöst och poänglöst utspel. Det kommer inte göra någon skillnad. Det är en klatschig catch-phrase som hon ska stå och säga i TV, när hon blir pressad över det mångkulturella haveriet.
"Vi i Centerpartiet vill införa integrationsförskolor där framförallt kvinnor kan bryta utanförskapet"
Yeah, Yeah!
Det är på grund av så
dana här idiotiska förslag som politikerföraktet är så kompakt. Det är bara het luft och skitsnack alltihop. Inget sägs eller görs med ärliga intentioner. Samma trick Löfven försökte med LAS, när Åkesson pressade honom om gruppvåldtäkter. Strategerna har instruerat Löfven.
"Jo Stefan, när det börjar brinna till i invandrarfrågan, attackera
Åkesson med något annat som rör svaga grupper som typ invandrare med LAS! Du måste snacka annat, än invandring liksom."


Annie Lööf framställer sig själv som asyldrottningen, men vänta, hon har glömt bort, att svenskar inte röstar på sånt här. Undrar vilken väljargrupp C vänder sig till här? Vilken samhällsgrupp går och tänker att "varför finns det inget parti som har förskola och SFI i samma hus?" , "varför finns det inte fler muslimska barn i mina barns förskola, så de kan integreras med mina barn?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar