lördag 30 juni 2018

Vad är svenskhet?

När man blivit åsyna vittne, till hur svårt självaste Löfvén har, att värja sig mot den triviala frågan om "svenskhet" från spefulla journalister, så förstår alla, hur svår denna fråga är. Lycka till med att förklara den ideologiska överbyggnaden, utan att varken göra vänstermaffian och Centern ilskna eller riskera att bli kallad rasist.
 
Vi kan notera att för några veckor sedan hamnade Annie Lööf och Björn Söder i bråk (uttalandet är från 2015) med varandra och orsaken var om samer och judar är svenskar! Det var Lööf som grävde fram den flera år gamla debatten.
Björn Söder och Annie Lööf missförstår, misstolkar varandra med flit. I MSM beskrivs det givetvis som en "konflikt", trots att det egentligen inte finns en konflikt. Man får hoppas att de flesta förstår, att det handlar om definitioner som används olika i olika syften. Söder och Lööf använder dessa, mest för att positionera sig från varandra, under valåret. Egentligen är det ganska enkelt och det vet de flesta inklusive Söder och Lööf.
En person kan vara jude genom att bekänna sig till religionen judendomen.
En person kan vara etnisk jude. En person kan vara etnisk same.
En person kan vara svensk medborgare. En person kan vara etnisk svensk.
En religiös jude eller en etnisk jude kan vara svensk medborgare. En etnisk same kan vara svensk medborgare.
En person som är 100% etnisk jude eller 100% etnisk same kan inte vara etnisk svensk. Det stora problemet är att definiera etnicitet, men det går om man funderar lite.

Sossarna fick igenom en proposition och lag om ”Nationella minoriteter i Sverige.”
Det framgår att: ”De grupper som enligt regeringens förslag utgör nationella minoriteter är samer, judar, …..Flera av de grupper som under lång tid utgjort minoriteter i Sverige har aktivt värnat om den egna gruppens kultur och språk så att dessa kulturer och språk än i dag utgör en levande del av det svenska samhället. Hit hör Sveriges urbefolkning, samerna. ”
Med tanke på lagen, visar det hur svårt det är att definiera svenskheten! Enligt lagen finns det ingen grupp med namnet svensk minoritet. Däremot har vi, i Sverige minoritetsgrupper såsom: Romer, Samer, Judar, Sverigefinnar och Tornedalingar och dom är svenska medborgare. De är ett svek mot dem och säga att de är "svenskar", då upphör minoriteten och då kan de inte ha ett skyddsnät, med en egen agenda och Sameting. Sametinget fördömer Söders uttalande, bra då kan vi omedelbart skippa all särlagstiftning för samerna! Då får vi andra samma rätt till jakt och fiske på statens mark i fortsättningen. Det bör den nya regeringen jobba med efter valet.
En
indian vill definitivt inte kalla sig ”amerikanare” utan amerikansk medborgare.

Annie Löö
f och vänstern, bör nog be om ursäkt till de svenska minoriteterna och sluta att "leka med ord." Den taktiken sätter bara griller i våra skallar.

Frågan sattes ännu en gång på sin spets när Jimmie Durmaz förorsakade en frispark utanför straffområdet som tyskarna förvaltade så väl, att det blev mål och förlust för Sverige!
Hans Instagramkonto fullkomligt dränktes av märkliga inlägg, där
vänsteragitatorer och Centern ansåg, att de var en "hatstorm" som var både rasistisk och hot mot demokratin.
Vi närmar oss valet och flera försökte på alla sätt skuldbelägga det blivande största partiet efter valet. Annie Lööf hade den dåliga smaken att göra politik av det hela och svamla om rasism och skuldbelägga Sverigevänner och hävda att vi nu måste ’ta tillbaka Sverige från rasisterna.” Nu sköt hon sig, ännu en gång i foten, förra gången var vid afghanamnestin, fast då i den andra foten. Nu är hon rejält halt!

När vi nu var facit i hand om Durmazhistorien,
var det ingen hatstorm. Källan var inte den officiella Fifa-sidan som alla utgick ifrån. Hatet spreds av botar, inte riktiga människor. Den antirasistiska rörelsen fick nu vatten på sin kvarn. Intressant är att de faktiska hatarna, tycks ha kunnat räknas till ett par dussin, varav ett okänt antal botar, medan avskyn för dessa hatinlägg, tillsammans med ”kärleksbomber”, räknades i tio eller hundra tusental, och fyllde sida upp och sida ned av Durmaz Instagramsida

Adam Cwejman och Ivar Arpi har i boken: ”Så blev vi alla rasister” tagit strid mot samtida idéer om rasism och identiteter. Om alla är rasister, så förlorar ordet något av den tydlighet Arpi och Cwejman, önskar att det ska ha. Vidare säger de att vänstern(numera också C) ofta hamnat i intellektuella svårigheter, när man försökt foga in rasismen som en avlösare till klasskampen i rollen som samhällets grundläggande maktstruktur och huvudstrid. Förr eller senare hamnar man i obekväma gränsdragningsfrågor kring vilka personer som utgör mångfald.
I början av veckan gick Arpi ut i medierna med att försöka lansera ett nytt ord. En gränsdragningsfråga inom mångkulturen: "Svenskländare."
Det blev en twitterstorm om … just det ” rasism.” För vänstern är allt rasistiskt och att erkänna svensk etnicitet, finns inte på deras karta.
Arpi skrev på sin FB-sida: ”Eftersom vi mot alla odds har lyckats introducera "snippa" och i mindre utsträckning, "hen" i den svenska vokabulären, varför inte försöka med "svenskländare"? Då slipper man mycket av den förvirrade och stundtals fördummande diskussionen om vem som är svensk och inte.
Etniska svenskar fortsätter vara svenskar och andra blir svenskländare. På samma sätt som man i Finland är finne eller finlandssvensk, men båda grupperna är finländare. Att vara svenskländare kräver inte heller att någon byter etnicitet, vilket är svårt.
Man måste kunna skilja på etnicitet, nation och medborgarskap. Det finns etniska svenskar som inte bor i Sverige, som baltsvenskar och finlandssvenskar. Det finns de som tillhör den svenska nationen, som samer och tornedalsfinnar, men som inte är etniska svenskar. Och det finns svenska medborgare som varken är etniska svenskar eller en del av den svenska nationen. Svenskheten har alltså tre nivåer, men endast ett ord för att beskriva alltihop. Det räcker inte. Inför "svenskländare" i vokabulären, låt "snippan" leda vägen! ”


Det gick inte för vänstern att erkänna den svenska etniciteten. Istället blev det ett enormt ramaskri som antagligen återigen får motsatt verkan. För när man börjar tänka efter, så är det helt naturligt att också betrakta svenskar som ett folk som alla andra. Den uppmärksamheten som vänstern skapade genom sina angrepp, fick nog många att tänka till.
Definitionen av de olika kulturerna i mångkulturen exkluderar alltid den svenska. Arpis försök att förtydliga pursvenskens mänskliga rättighet att erkännas som en europeisk minoritet försöker, förnekas av vänstern.

Ett utmärkt test är att införa begreppet EU-medborgare och världsmedborgare och inse att det finns många fler nivåer på grupptillhörighet. Vilken nivå är det som garanterar den enskildes och gruppens trygghet kommer avgöra vilken grupptillhörigheten man vill förknippas med. Är det Malmöbo? Knappast längre. Malmö behöver ett fungerande Sverige, för att inte gå i konkurs.
Förslaget svenskländare är i princip behövligt men ordet ligger inte bra i mun. Och ett ord räcker inte.


Vi har invandrare som vill leva sitt liv i Sverige och bli svenska medborgare. Bli svenskar.
Vi har invandrare som lever i sina egna enklaver och absolut inte vill flytta hem eller assimilera sig.
Vi kan inte dra alla över en kam och kalla alla dessa för "svenskar" utan att göra ordet svensk urvattnat.

SCB:s tidigare definition av svenskt ursprung, var svensk för pursvenskar och i Sverige födda med svenska föräldrar. Behåll det!
Sverigebo för "gästarbetare" och flyktingar som bara väntar på att kunna flytta hem.
Nysvenskar för de födda utanför Sverige eller med utländsk födda föräldrar som vill bli del av Sverige och assimileras. Just det: assimileras.
Sverigebosättare för alla som inte vill se sig som svenskar, inte vill assimileras eller inte fått medborgarskap eller inte tillhör någon av de erkända nationella minoriteterna. Sverigemedborgare som bättre alternativ än svensk medborgare då svensk är en etnicitet och Sverige är det man är medborgare i. Medborgarskapet har inget med etnicitet att göra.
 
I en tidningsartikel dök ett intressant beskrivning upp. Rubriksättningen var: En svensk har dömts för folkmord. Några stycken längre ner, är denna person svensk medborgare och lite längre ner var han plötslig rwandier!
När inte ens MSM klarar av att vara korrekta, vad svenskhet är, inser alla hur svårt det är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar