lördag 16 juni 2018

Det mesta av plasten i haven kommer från 10 stora floder i Afrika och Asien!

Plast i havet är ett problem och ungefär 8 miljoner ton dumpas i haven varje år. Överallt i världens används stora mängder plast, när man förpackar livsmedel, mediciner och andra produkter med plast. Det är bara utvecklade välståndsländer som har resurser att ta omhand om avfallet, från denna plast.

Det intressanta är, att mellan 90 och 95 % av all plast i haven, kommer från tio stora floder, två i Afrika och åtta i Asien. Dessa områden har också haft en stor ekonomisk tillväxt. Problemet är att det bor många invånare, på liten yta, utan fungerande avfallshantering, längs med floderna. Sophanteringen i dessa länder har helt enkelt inte hängt med i den ekonomiska utvecklingen. Fyra av floderna finns i Kina, Vietnam, Indonesien, Filippinerna och Sri Lanka. I dessa områden kastas allt plastavfall i närmaste vattendrag som sedan förs vidare, via större floderna ut i haven. Orsaken till varför just dessa länder toppar den mindre smickrande ligan, har att göra med den enorma ekonomiska utvecklingen i länderna.

Kina ensamt står för nära 20 procent av all plast i haven. Det stora välståndslandet USA, svarar för mindre än en procent.
Helmholtz-institutet har undersökt avfallsdata från 79 platser längs 57 floder världen runt, främst plastpartiklar. Särskilt mindre sådana kan skada livet i haven.
Nu beskylls världens välståndsländer för plast i haven. Men lösningen är inte som Centern eller MP vill, att vi skall sluta använda praktiska plastkassar och hygieniska plastförpackningar eller sluta att dricka med sugrör. Lösningen är att få utvecklingsländer att införa effektiv avfallshantering. Utan vidare skulle man kunna sätta press på dessa länder, att ta hand om sitt plastavfall. Plastavfallet kunde utan vidare vara en punkt på de återkommande klimatmöten.

Nu har man utvecklat en metod där fartyg med modern teknik tar hand och återanvänder som de fiskar upp. Via länken kan man praktisk se hur det går till.

Regeringen beslutade i början av mars att fördubbla satsningen på bistånd till miljö- och klimatsatsningar för hållbar utveckling i fattiga länder, från 700 miljoner kronor per år till 1,3 miljarder per år.
Det är en femårig satsning på förbättringar av miljön för fattiga människor i världen. Nytt är en satsning på åtgärder för renare hav, med minskade utsläpp säger Biståndsminister Isabella Lövin.
Lövin: ”Det här är en utveckling som är akut. Vi ser att utsläppen av plaster i haven sker i en sådan takt att vi kommer att ha mer plast än fisk i haven 2050, om vi inte lyckas hindra den här utvecklingen nu."
Lövin är otrolig populistisk i sin framtoning och man verkligen undra om de 1,3 miljarderna regeringen tänker satsa på utsläppen kommer att göra någon nytta. 
Om regeringen istället hade satsat hälften av dessa 1,3 miljarder på den nya moderna tekniken hade haven, på bara några år blivit betydligt renare. Regeringen hade kunna köpa in ett antal fartyg med utrustning att fiska upp plast ur haven. Tänk vilken "good will" Lövin och regeringen hade fått, om de visat upp hur många ton plast de fiskat upp ur haven. Dessutom hade de renat haven!
Bistånd överlag innebär väl att man ger pengar till fattiga länder för dom att investera i svensk export. Det är så att säga två flugor i en smäll, jobb på hemmaplan för att förbättra jordens miljö. 


Samtidigt kan man undra varför en miljöpartistisk regering lägger mer pengar på att bidra till havens välmående och hållbar utveckling för vår planet, än vad man lägger på miljöfarlig invandring. Hit kommer människor långväga till nordligaste norr.
Det kalla klimatet innebär att energiåtgången per person blir högre än i tropiska länder. I synnerhet om kärnkraften läggs ned hotas den svenska självförsörjningen på energiområdet. Vattenkraften kan bara byggas ut marginellt, även om de skyddade älvarna används. Energiskog försämrar livsmedelsförsörjningen. Vindkraft skulle kräva en enorm och resurskrävande utbyggnad som trots detta inte skulle räcka till på vintern, då man måste starta kraftverk baserade på miljöovänliga fossila bränslen.
Kritik har riktats mot MP och Maria Ferm. Hon förstår troligtvis inte vilken avsevärt påfrestning det är för naturen med människor som bor på vår breddgrad, än om de bor i varmare länder. Skulle Miljöpartiet sätta miljön i första rummet så skulle det korrekta budskapet till omvärlden vara: Vi hjälper er gärna där ni bor. Kom inte hit, vi är redan nu för många!
Miljöpartiets partibeteckning måste ses som en vilseledande och falsk varubeteckning. Alla deras förslag går ut på att ruinera det svenska folket och backa Sveriges utveckling 50 år tillbaka i tiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar