fredag 1 juni 2018

Hultqvists krypande för USA är pinsamt!

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist har ansvar för försvarsmakten, trots att Hultqvist inte gjorde sin värnplikt. Han ville inte göra ”lumpen” p.g.a. av samvetsskäl och beviljades vapenfri tjänst i Kriminalvården. Vi har en försvarsminister som är vapenvägrare, utan ryggrad, och hycklare. Ett person som lämnade sina jämnåriga i sticket.

Peter Hultqvist utbildning är imponerande:
1977 Hagaskolan, samhällsvetenskaplig linje
1976 Soltorgsskolan, tekniskt gymnasium
1975 Gylle skola, grundskola
Ett år på tekniskt gymnasium och ett år på samhällsvetenskaplig linje på gymnasium. Otroligt egentligen. Hultqvist har ingen spänst, kraft, vitalitet, beslutsamhet och han ser helt försoffad ut.

Svenska politiker har under de senaste åren, nästan mangrant fungerat som oligarkins nyttiga idioter. Dom två senaste statsministrarna har deltagit i deras möten och man har intrycket av, att de inte begriper så mycket, utan mest vill visa sig på styva linan.
För Reinfeldt har det dessutom ekonomiskt lönat sig mycket bra, att vara nyttig idiot!


I en debattartikel i GP för något år sedan, kritiserade Hultqvist Rysslands annektering av Krim. Helt klart var annekteringen av Krim en fräck åtgärd från Putins sida, men den bör sättas i sitt sammanhang, vilket givetvis inte Hultqvist gör. Hultqvist vinklar så det passar hans agenda! Sanningen är den att annekteringen följde på en av CIA iscensatt statskupp i Kiev mot en, låt vara korrumperad, men ändock demokratiskt vald president. I hans ställe har en USA-orienterad ännu mer korrumperad president sats in och ett antal fascister har fått plats i regeringen.
Krim befolkas till stor del av ryssar och där finns också Rysslands största flottbas. För Ryssland var det otänkbart, att låta Krim falla i fienden NATO:s händer. Att som Hultqvist vara så enögd och springa USA:s ärenden är ohederligt.
Hultqvist enögdhet vissas tydligt när han anklagar Ryssland för att ha rubbat den europeiska säkerhetsordningen, när det faktiskt är NATO/USA som är i full färd med att rubba den med sin kupp, handelsrestriktioner och sitt aggressiva inringande av Ryssland.
Hultqvist kan gärna förklara varför Rysslands annektering av Krim är totalt oacceptabelt till skillnad mot Turkiets sedan över 40 år pågående ockupation av EU-landet Cyperns norra del. Sverige gödslar nu islamisten och IS-kollobaratören Erdogan med enorma belopp. Det är en patetisk eftergift åt islamistens utpressning.
Hultqvist
har under de senaste åren, argumenterat flera gånger om att fortsatta sanktionerna mot Ryssland. Det avslöjar hur lite han begriper av dagens skeende.

För Putin och Ryssland har sanktionerna varit mycket bra. Ryssland har ställt om en del av sina enormt stora jordbruksarealer och är i dag världens största producent av ekologiska produkter. Man har byggt upp ryska företag som utan konkurrens utifrån, kan ta fram de varor som man inte får köpa. Ryssland är för stort för att skadas av sanktionerna, speciellt som man har mycket stora delar av världen som inte deltar. Rysk export/import har nu inriktats på länder som Kina och Indien. Dessa båda länder växer så det knakar, medan EU står och stampar. Det finns flera länder i EU som skadas ekonomiskt av sanktionerna. Italien ( 6 miljarder Euro) vill nu återigen återuppta sin export till Ryssland av jordbruksprodukter.

För nästan precis ett år sedan höll Hultqvist ett tal vid Johns Hopkins universitet om den säkerhetspolitiska utvecklingen i norra Europa. 
Hultqvists analys innehöll åtta länder utanför norra Europa i tre världsdelar och titeln är därför lite missvisande. Han tog upp konflikter i östra Asien, Kaukasus, sydöstra Europa, Mellanöstern och Afrika. Talet kan man betrakta som en allmän beskrivning av hur chefen för Försvarsdepartementet ser världen. Talet har också publicerats på Regeringens hemsida, vilket man se som en status av politik, sanktionerad av regeringen som helhet. Om så är fallet är det mycket allvarligt. Ett mer ensidigt ställningstagande för USA:s syn på internationell politik, från en svensk minister har sällan skådats. Möjligen kan något inlägg av Carl Bildt hamna i samma klass.

För att nedvärdera Ryssland och Syrien säger Hultqvist, att de styrs av regimer! Men även Kina, Turkiet och Nordkorea får en släng av sleven. Fyra av dem råkar vara länder som USA är i konflikt med och det femte, Turkiet, ett land som skapat problem för USA , de senaste åren. Länder som i andra sammanhang kritiseras hårt, Israel och Saudiarabien, nämndes överhuvudtaget inte. Det kan förklaras av, att de sedan länge har haft mycket goda relationer med USA.
Afghanistan och Korea beskrivs som länder där Sverige samarbetar med USA. Sveriges FN-insats i Mali nämns också. Den statliga utredningen som granskade Sveriges militära insats i Afghanistan konstaterade, att USA:s insatser i OEF, vid sidan av ISAF där Sverige deltagit, inte har folkrättslig grund. Sverige har således samarbetat i Afghanistan med ett land som vid sidan om det öppna samarbetet, har ägnat sig åt militära aktiviteter som saknar folkrättslig grund. Man bör nog undvika att skryta om det svenska samarbetet med USA i det fallet.

Hultqvist tog upp en del terrorgrupper som anses utgöra ett stort hot. Hultqvist nämner däremot inte Al Nusra (Al Qaida i Syrien som senare bytt namn två gånger) som betecknas som terrorgrupp i några av FN:s säkerhetsrådets resolutioner (2249 och 2254 ). Kanske beror det på att Al Nusra samarbetar med flera andra grupper som slåss mot regeringsarmén i Syrien och som stöds av bl.a. USA och Israel.
Hultqvist påstår att den europeiska säkerhetsordningen inte existera längre som en följd av Rysslands aggressiva agerande. Detta är en direkt lögn av Hultqvist, den europeiska säkerhetsordningen bröts redan 1999, om inte tidigare, när NATO-länder bombade Jugoslavien i 79 dygn, för att tvinga landet att avstå Kosovo. Där har USA placerat en av sina största baser i Europa. Då liksom vid flera andra av USA och andra länders krigsinsatser, saknades stöd i FN:s Säkerhetsråd.
Hultqvist hyckleri når nya höjder, när han beskrev situationen i Syrien. Samtidigt visar det hur enögd han är och att han får vara försvarsminister, är inget annat än ett skämt. Frågan är om inte Hultqvists är en stor säkerhetsrisk, när han far fram med sina synpunkter.

Kriget som är på väg att avslutas i Syrien är en mycket komplex historia. När man läser vad Hultqvist sagt, är frågan, om han inte begriper vad det handlar om.
Ryssland exporterar mycket gas till Europa och USA och dess allierade ville bygga en gasledning från Irak genom Syrien och då var Assad ett hinder. USA och Israel ville plocka bort Assad och då strtade också kriget i Syrien för 6 år sedan.
I sitt tal tog Hultqvist upp att Ryssland stöder en diktator i Syrien. Det han glömde tala om var att diktaturerna (Kung,Emirat) Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar bidrog ekonomiskt till dem som strid mot Syriens regering, varav ca 100 000 är utländska legosoldater. Turkiet och Israel har bidragit med logistik. USA, Israel, Turkiet, Frankrike och Danmark har flygbombat i Syrien utan tillstånd av landets regering. Dessa brott mot folkrätten finns inte med i Hultqvists världsbild. Ryssland har bombat i Syrien på inbjudan av landets regering/president och slår mot grupper som klassats som terrorister av FN:s säkerhetsråd. Hultqvist anser att Assad bedrev ett horribelt krig mot sin egen befolkning.

Sverige har klarat sig genom hela det kalla kriget, så det finns ingen orsak att bli medlem i en aggressionspakt. Medlemskap i NATO gör oss automatiskt till måltavla, om det hettar till, vilket vi till varje pris skall undvika. Det är NATO som hotar Rysslands säkerhetsintressen, genom att dra samman trupper i Rysslands gränstrakter och i förlängningen hotar även det våran säkerhet.
Ryssland har inte angripit något NATO-land men däremot har Turkiet som NATO medlem angripit
ryskt stridsflyg över Syrien. NATO har även angripit Libyen med vår idiotiska medverkan.

Sverige har köpt in nya amerikanska helikoptern som kostar 242.000 kr per flygtimmen. Om köper amerikansk materiel, erhåller man amerikanska priser. Det självklara alternativet, nästan lika effektiva europeiska och israeliska produkter som vi har råd att köpa och använda, övervägs inte. Våra gamla helikoptrar såldes billigt, innan de nya fanns på plats. Ansvarsfullt och bra.

Hultqvist inser inte ens att han gör bort sig när han i positiv anda citerar USA-generalen David Perkins som sagt att: ”Gotland är som ett osänkbart hangarfartyg och att det är bra att vara vän med dess kapten, Sverige.”
Det är svårt att tolka som annat än att USA-generalen vill ha tillgång till denna ö som bas i kommande krig
mot gissa vem, eftersom detta ”hangarfartyg” inte utgör ett hot mot USA när det befinner sig i Östersjön. Att som försvarsminister utan avståndstagande kommentar citera detta innebär ett instämmande, visar bara vilken hycklare och pajas Hultqvist är!
Gotland är ett osänkbart hangarfartyg som lätt kan göras obeboeligt med ett par missiler från Kaliningrad. Det enda tänkbara scenariot, ryskt anfall i syfte att ta Atlantkusten och Sverige på vägen dit, är extremt osannolikt och finns bara hos personer som har ryssofobi!

Vi har ingen försvarspolitik och har inte haft på decennier. Vi har en försvarsindustripolitik. Vi har en försvarsminister som har en pervers världsbild. Ryssland och Kina bryter mot folkrätten och är hotfulla, medan USA/NATO försvarar folkrätten.
Hultqvist har drygt 3 månader kvar som försvarsminister. Hinner han komma med fler floskler och fake news?
Svenska folket vill med stor majoritet att landet skall förbli alliansfritt och då borde försvarsministern rätta sig efter detta, om han respekterar demokratin.

Tillägg: Det händer saker i Irak. Den precis nu tillsatta regeringen, vill kasta ut alla amerikaner(1000.000) från Irak. Om de lyckas blir detta ett enormt bakslag för USA. Stödet till terrorister(IS) i Syrien har skett via Irak från USA. Om Irak lyckas med att kasta ut USA från Irak, är det bara Israel som kan stödja terrorister i Syrien!

1 kommentar: