söndag 24 juni 2018

Har vi ett hot mot demokratin?

Det kan gå fort att undergräva demokratin och dess spelregler skriver Torbjörn Nilsson i en artikel i Expressen. Nilsson fortsätter: ”SD:s nya makt är ett faktum.
Bygg en bunker eller förändra grundlagen? Sverigedemokraternas framgångar ställer saker på sin spets.”
Artikeln går ut på att underförstått beskriva SD som ett hot mot demokratin, för att sedan argumentera för demokratins avskaffande. Det är detta som är poäng!

Hela Nilssons artikel är ett enda argumentation för att Sveriges domstolar skall få mer makt. I princip skulle det innebära, att en domstol fick bestämma om vi skall ha slöjförbud i skolorna, att omskärelse av pojkar skall vara lagligt, att böneutrop skall tillåtas i hela Sverige och att muslimska barnäktenskap legaliseras. Nilssons hänvisar i artikeln till Gunnar Strömmer och det är precis detta som är hans poäng.

Gunnar Strömmer är en rätt ”intressant”och obehaglig person. Han är modernas partisekreterare och blev årets svensk 2013. Motivering: ”Med Centrum för rättvisa har Gunnar Strömmer skapat ett kraftfullt skydd för människor som hamnar i tvist med stat, kommuner och myndigheter. Med ett konsekvent fokus på individens rätt har han stärkt rättsmedvetandet i hela landet.”
I en artikel i DN anser Strömmer, att en särskilt viktig fråga som varit aktuell i både Polen och Ungern, är domstolarnas självständighet. Han och M har lyft fram utvecklingen i Polen och Ungern som varnande exempel. Där har pensionering av domare setts som en metod för regeringarna att påverka domstolarna. DN frågar Strömmer, vilka antidemokratiska tendenser har M sett i Sverige? Strömmer nämner nazistiska demonstrationer i Ludvika som har påverkat den lokala demokratin.

Vad det handlar om är att högerpartier(SD) inte skall kunna ändra lagstiftning i någon riktning överhuvudtaget som inte är vänsterliberal. Det är precis det som domarna ägnade sig åt i Polen och det var därför den polska regeringen gjorde som den gjorde. Om DN och Strömmer får bestämma, skulle vi ha domarvälde i Sverige.
Detta innebär att domarna bestämmer vilka lagar som skall få passera och inte. I USA handlar det mesta om att kontrollera domstolen, eftersom du inte får igenom någonting om du inte gör det. Det är därför det är så viktigt att det "rätt domare" som sitter där. I USA är det fortfarande presidenten som väljare ut domare till högsta domstolen, så det är alltid mycket snack om vilka som väljs till domare. Strömmer vill däremot gå längre än så. Han vill att domare skall välja domare. Detta är alltså fullkomligt vansinnigt. men det är precis detta som liberaler av Strömmer typ vill.

Foliehatten skulle faktiskt säga, att han är mer rädd för Strömmer, än vad han är, för de där nynazisterna i Ludvika. Nynazisterna i Ludvika kommer aldrig få mer än 0,5 procent i ett val. Strömmer däremot, han kan bli justitieminister, under en moderat styrd regering.
Flera av de etablerade partierna har i otydliga ordalag antytt om att avskaffa demokratin i höst efter valet. Det är fler politiker och journalister som har pratat om att införa en konstitutionell domstol*. Nu lägger den rätt obehagliga moderata partisekreteraren Gunnar Strömmer fram ett förslag, om att avskaffa demokratin i höst och sedan införa ett domarvälde.
Det är ganska typiskt, att ingen tidigare tyckt, att det var en bra idé med en konstitutionell domstol. Men nu när man är på väg att förlora makten, vill man snabba sig, att skapa och naturligtvis själv utse kandidaterna till en sådan domstol.

En sådan domstol skulle fungera som globalisternas Stay Behind-rörelse för att se till att nedbrytningen av Sverige kan fortgå, även efter att man själv röstats ut.
Många har den uppfattningen att "judikaliseringen", lagstiftningens och domstolarnas rätt, att köra över folkmajoritetens vilja,ökat på senare år.
 
Torbjörn Nilsson avslöjar sig ganska bra när han skriver: ”Som andra redan har påpekat kan svensk demokrati, under konstitutionellt korrekta former, avskaffas på bara ett och ett halvt år. Två riksdagsbeslut med enkel majoritet och ett mellanliggande val räcker. Valet kan vara ett extraval som en offensiv regering utlyser. Det kan gå fort att undergräva demokratin och dess spelregler.
Nilsson har rätt, att så kan man göra. Politikerna har redan gjort detta, när principen om "mångkultur" skrevs in i grundlagen, helt utan offentlig debatt eller folkligt stöd.
Man kan konstatera, att gick det bra, när man själv kunde kuppa igenom sina ondskefulla planer, att sälja ut det egna folket. Nu när folket börjar vakna, ja då är det inte så kul längre. Utan tvekan är det nog de senaste opinionssiffrorna för SD som aktualiserat frågan.
Även den dumdryge KG Bergström har börjat så detta förrädiska frö i (dum-)svenskarnas medvetande.
På mindre än ett halvår skulle alltså vår demokrati kunna vara ett minne blott."
Förutsättningen är förstås att vårt land skulle få en auktoritär regering som i Ungern och Polen, där regimerna ökar kontrollen över rättssystemet.”
Är det så, att media håller på med att i lönndom förbereda svenska folket på, att om SD får för många röster "blir man tvungen" att ta till hårdhandskarna? Det börjar kännas obehagligt på riktigt! "Röstar ni fel blir vi tvungna att avskaffa demokratin!"

Många är inte införstådda med, att svenska lagar styrs ofta av EU-lagstiftning och svenska politiker skyller ofta på EU, när de fattar impopulära beslut. Om inte detta räcker som argument, tar de till och skyller på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Aldrig tidigare har religionsfriheten varit så akut avgörande för svenska politiker som idag. Varför har böneutrop införts i Sverige? Faktum är att vi aldrig någonsin har haft det förut och trots att frågan knappt ens har lyfts tidigare. Varför var det så självklart att böneutropen, skulle införas just nu? För politikerna(S) är religionsfriheten viktig, läs Islams rättigheter. Religionsfriheten har därför idag blivit, den kanske viktigaste lagen i Sverige. Då spelar det ingen som helst roll att 63% av svenskarna är emot böneutrop.
En annan fråga är, barns rättigheter. På grund av barnens rättigheter, kan vi inte utvisa utländska mördare från Sverige, ifall de har barn här! Detta gullande med flyktingar, migranter och för den delen utländska mördare, lär inte bli mindre nu, när barnkonventionen har blivit lag i Sverige.

Det finns en del studier som visar att "mitten", det vill säga liberaler är de som är mest förtjusta i att inskränka yttrandefriheten och rösträtten. Rent politiskt är detta en riktigt korkad väg att vandra, men det är precis det som de stora medierna vill. Det är fruktansvärt. Man behöver inte gilla Åkessons politik, men då måste man ju presentera bättre politik. Det är själva kärnan i demokratin.
Poängen är inte att skydda individen. Poängen är att hindra SD från att förbjuda omskärelse av pojkar eller förbjuda böneutrop. Domstolen skulle hänvisa till religionsfriheten eller någon internationell konvention. Det är detta som är själva poängen med en konstitutionell domstol. I USA är nästan alla domare liberaler och därför har GOP  ständiga problem med att få igenom sin politik. Så skulle det också se ut i Sverige, om vi hade en konstitutionell domstol. SD skulle inte få i genom mycket av sin politik eftersom domarna hela tiden skulle säga nej till deras lagförslag. I slutändan skulle domstolen ta över nästan all makt i Sverige. Vi skulle få ett domarvälde, där domarna väljer ut sig själva. Obehagligt? Ja, och det är därför Socialdemokraterna och alla andra partier har varit emot detta - tills nu

*
I en konstitutionell domstol sitter inga nämndemän, bara domare. Deras huvudsakliga uppgift är, att bedöma om lagar bryter mot konstitutionen/grundlagarna. I Sverige har vi inte behövt någon sådan och vi får hoppas för Guds skull, att inte politikerna inför en. Det är folket som skall bestämma den politiska riktningen, hur dum den är och inte domare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar