måndag 4 juni 2018

Sanningen har kommit upp på bordet om ”barnen!”

Expressen har i flera artiklar belyst frågan om de s.k. ”barnen!” Det har framkommit att nästan hälften kommer från Iran. För att få fram mer fakta, åkte Expressen till Iran! De har undersökt hur afghanerna har det, med fokus på kvinnor och barn d.v.s. de som överges av männen som istället reser till Europa och låtsas vara barn. Ganska snart framkommer en tydlig bild, av hur grundlurade svenska myndigheter och privatpersoner blivit av dessa ”barn!”


Reportaget är en mycket tragisk läsning från början till slut, speciellt mot vetskapen om,  att svenska politiker, till astronomiska summor, nu beviljar dessa lögnhalsar ”all inclusive” i Sverige.
Lika tragiska är det, när man efter reportaget inser, hur lättillgänglig denna informationen varit. Att ingen tidigare gjort samma sak, förvånar mycket, men samtidigt har ”klimatet” i Sverige inte varit sådant, att det var fakta som gällde, utan man skulle tro på vad "barnen" sa. Alla som protesterade och ifrågasatte deras ålder, blev stämplade som rasister!  Sedan undrar media, varför förtroendet för media är så lågt.

Skollagen innehåller bland annat följande paragraf: "Gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20".
I praktiken innebär detta, att du som senast kan söka till gymnasiet och börja där när du är 19 år gammal. Dessa regler gäller i hela landet.

Går man in på Skolverket och studerar statistiken, ser man att merparten av ”barnen”, inte har i gymnasiet att göra. För att göra det ännu tydligare, klarar bra en bråkdel av,  att gå ut grundskolan med godkända betyg.
Intressant blir om nu också, om de rödgröna också skall ändra på skollagen för de ”barn” som är över 19 år. Förutom åldern, klarar merparten inte heller av språkkraven. Att gå in på aktivisternas sidor och läsa ”barnens” inlägg är rätt avslöjande. Kommer också hemspråksundervisning på gymnasiet att gälla? Eller ska undervisningen vara särskilt formad i deras språk? Ingen blir längre förvånad, så som miljarderna har regnat över ”barnen!” Kanske kommer de att importera lärare också, då blir festen komplett.

Foliehatten känner många lärare som jobbar med ”barnen” och de berättar om ett ständigt fuskande, stora svårigheter, aggressioner och frustrationer som de stöter på, särskilt nu i betygstider.
I början var det jätteroligt att undervisa, för då var ”
barnen” jätteglada, att få gå i skolan. De är inte vana att skolan har krav, med läxor och prov, så situationen är tuff. Verkligheten har hunnit ikapp och hur det svenska samhället, ska klara av alla dessa unga män, utan avklarad grundskoleutbildning, har de rödgröna och Centern nog inte tänkt på! Frågan är vad skall de göra, för att försörja sig eller blir det miljardregn igen?
 
Ingen tror, att något av partierna S, V, MP och C officiellt kommer att ändra ståndpunkt. Däremot finns kanske möjligheten att tillräckligt många riksdagsledamöter väljer att lägga ner sina röster, för att Nej-sidan skall kunna vinna. Det är väl framförallt inom S och C som det finns internt motstånd och riksdagsledamöter som inte kommer att följa partipiskan.
Det kan bli en intressant röstning den 7 juni och skulle Nej-sidan vinna, blir det en skräll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar