torsdag 21 februari 2019

Den politiska styrningen på eltillgången är en total politisk härdsmälta!

Dagligen drabbas någon region/ort i Sverige av strömavbrott. Den bistra sanningen är, att tillgången på el har aldrig tidigare i modern tid, varit ett problem för allvarligt menade nya projekt här i landet. Bilden av den svenska energipolitikens och då framförallt MP, S och nu också C är en kollaps eller ska vi säga en total politisk härdsmälta och det kunde inte bli tydligare. Denna neddragning av eltillgången liknar mycket neddragningen av försvaret med början efter Sovjetunionens fall. De ansvariga politikerna är att betrakta som landsförrädare.

Detta faktum har varit känt i många år, men den rödgröna regeringen och den nu nytillträdda regeringen, är så fastlåsta i sin ideologi om klimatet, att de precis som strutsen stoppat ner huvudet i sanden och inte på något sätt vill se verkligheten eller ta tag i problemet med elförsörjningen. 

De är helt övertygande om att förnybar energi skall klara av, nedläggningen av flera kärnkraftverk! Det enda vi fått höra från den nya regeringen är Anders Ygemans uttalande, är att elpriset kommer att stiga! Det Ygeman inte ville tala om är att elpriserna kommer att stiga kraftigt, de närmaste åren. Det verkar som inte de bryr sig S, MP och C och nu fortsätter nedmonteringen av kärnkraften. Oppositionen håller tyst. I juni 2017 stängdes Oskarshamn 1. Så var det bara åtta kvar. Ringhals 1 stängs 2019 och Ringhals 2 år 2020. Det innebär ett ytterligare bortfall om 1700 MW. Det blir en klar och tydlig försämrad effektbalans.
Leveranssäkerheten i elförsörjningen kommer att försämras drastiskt, när fyra kärnkraftsaggregat tillåts stoppas i förtid.

Foliehatten tycker att det är extremt roligt att nu ”flaggar=varnar” Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio ( tidigare Fortum), att kapaciteten redan idag, är så fulltecknad, att även om man inleder försök, att leda in mer elkraft, så lär det inte få rejäl effekt förrän kring 2027.
Om elen inte räcker till kommer Stockholms stad och län helt enkelt att tvingas säga nej till nya bostadsområden, industrier, kontorskvarter osv. eller sätta upp dem på en väntelista. Samma problem är på väg att inträffa i flera andra svenska storstäder, t ex Göteborg och Malmö. 
 
Stockholmsregionens befolkning väntas öka med 30 procent till 2030 och uppemot 300.000 nya bostäder ska byggas. Därtill kommer enorma infrastruktursatsningar som en utbyggd tunnelbana, tvärbana och förbifart liksom ett uppskalat vattenreningsverk. Dessutom pågår omställningen av hela transportsektorn från fossila bränslen som kräver stora mängder energi.
Henrik Bergström : ”Vi har inte sagt nej till någon anslutning ännu. Men vi kommer att tvingas ställa infrastruktursatsningar, industrier och bostäder på en kölista tills vi har kapacitet, om vi inte hittar lokala lösningar till 2021.”

Elbristen drabbar även andra kraftigt växande städer som Göteborg, Malmö, Mälardalsregionen och Uppsala, enligt Ellevio. Svenska Kraftnät kommer tidigast 2027, på grund av problematiska tillståndsprocesser, att ha vidtagit åtgärder för att öka maxeffekten i stamnäten som de kan leverera ut i regionnät och lokalnät i Stockholmsregionen.
Idag behöver Ellevio vid eltoppar ta hjälp av Stockholm Exergi som styr om produktionen från värme till el. Men det kommer inte att räcka fram till 2027, enligt Ellevio.
Den stora ökningen av solcellsanläggningar i Stockholm löser inte heller den akuta krisen. När maxeffekten behövs som mest, vardagar mellan klockan 16 och 19 i januari och februari, är också då solen lyser som minst.
 
En kraftig utbyggnad av elkraftnät skedd på 70-80 talet och det var helt enkelt inte, dimensionerat för framtiden, det är problemet.
I mitten på 90-talet började man ta ut ”nätavgifter” och dessa skulle gå till, att bygga ut och rusta upp våra kraftnät, men det har inte påbörjats än, så vi kommer få se höja nätavgifter/skatter kommande år, för att nu kunna påbörja detta. I nuläget kan vi
precis försörja oss, när det är ”svinkallt ute. Om vi hade haft moderna utbyggda nät, hade vi kunnat försörja hela landet med bara våra egna vatten/kärnkraft, om kärnkraften fått vara kvar, istället får vi elbrist, med nuvarande politik. Med elbrist bestraffar man också svenska folket med höga kostnader för elen!

Energikommissionens slutrapport ”Kraftsamling för framtidens energi” hyllades av alla politiker och media, antagligen för att man lyckats komma överens(politisk styrning) för innehållet och konsekvenserna begrep man antagligen mindre av. Det kanske allra märkligaste är att man inte gjorde någon konsekvensutredning. Kommissionen tror att kärnkraften kan ersättas med väderberoende el från vind, sol och biobränslen i  kraftvärmeverk tillsammans med att konsumenterna skall förmås reglera sitt eluttag.  Ingen annan ny produktion föreslås men inte heller finns beslut om hur länge resterande kärnkraft får drivas.

Svenska Kraftnät ansvarar för kraftöverföringen och driften av stamnätet. De har kommit med skrivelse ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2018″.
Svenska Kraftnäts beskrivning av vindkraften på sid 34, är ganska avslöjande!
Vindkraft är det kraftslag som i nuläget växer mest i Sverige. Denna ökning kom-mer sannolikt att fortsätta. Vindkraften kan inte bidra till effektbalansen under vinterns topplast timme med samma tillgänglighet som den kärnkraft den ersätter. Vindkraftens produktion är inte planerbar och kan som tidigare diskuterats dessutom förväntas vara lägre just under perioder med mycket låga temperaturer. Dessutom är det osäkert om utbyggnadstakten kan vara tillräckligt hög för att täcka det underskott som kärnkraftens avveckling lämnar efter sig.”
Vindkraftproduktionen varierar mellan nära 0% till 80% av installerad kapacitet. Under 10% av tiden var produktionen vintern 2017/2018 under 7% av installerad effekt. Detta motsvarar mindre än 458 MWh/h under 288 timmar.

Våra” toppolitiker är, kan man uttrycka det, påtända av den ”gröna” drogen och därmed oförmögna att skilja ideologi från realia, vilket leder till att detta frälse för varje dag fjärmar sig allt längre bort från den krassa verkligheten. Politisk grön korrekthet och hyckleri går därför hand i hand med grön hybris.

1 kommentar:

 1. Först en försynt fråga: Är CO2:t från "biobränslen" finare än CO2:t från kolkraftverk?
  Vidare, jag tror inte att det sovande folket kommer att vakna förrän det blir ett rejält elavbrott på tre till fem dagar...
  Tidpunkten på året det inträffar är ointressant. Butikerna töms, vattentornen töms, transporter fungerar inte.
  Varmvatten kommer inte att existera.
  Värst av allt, mobiltelefonisystemet slocknar!
  Inget Facebook!
  Bara några kul exempel.
  Inget uppvaknande kommer att ske förrän svenne blir direkt och påtagligt drabbad!

  SvaraRadera