tisdag 19 februari 2019

Är experimentet i Vårgårda med att bli självförsörjande på el helt galet och ekonomiskt försvarbart?

Av någon underlig anledningen såg Foliehatten, en del inslag i Rapport igår. Det som fick honom att sitta kvar, var att man ”flaggade” om ett projekt som Vårgårda bostäder höll på med. Man skulle bli självförsörjande på el med solceller och den överskottsel man fick på sommaren, skulle först lagras i ett batteri. När batteriet blev fullt, lagras energin i stället som vätgas. Vintertid ska vätgasen sedan användas i en bränslecell, för att producera el som bland annat ska driva en värmepump.

En ledande person från Vårgårda bostäder intervjuades och han kunde stolt berätta, att det kommit mängder av folk på studiebesök från många länder, för att studera projektet. Han uppgav att hela projektet skulle kosta 300 miljoner och vad Foliehatten förstod, var också renoveringen av bostäder, medräknade i summan!

Jan Thorsson: ”Tekniken är dyr och vi är först ut på planen, vi har svårt att räkna hem detta som en enskild aktivitet. Men när jag lyfter in investeringen i vårt byggprogram får jag en totalbudget som är affärsmässig. Vinsten handlar inte bara om att räkna hem den tekniska installationen. Miljövinsterna är stora, och att vara först ute med ny teknik visar på innovationskraft. Vi ska också kunna dra nytta av PR-värdet för projektet, det är extra viktigt för Vårgårda kommun och för oss som fastighetsbolag.”

Thorsson vill inte ange kostnaden för energisystemet. Boverket har gett fyra miljoner kronor i stöd och Länsstyrelsen 1,2 miljoner kronor för solcellssystem och energilager. Utan stödet skulle projektet inte få ekonomisk bärighet, enligt handlingarna till kommunfullmäktige i Vårgårda kommun. Vårgårda Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag, vilket har betydelse i sammanhanget.
Vårgårda Bostäder kommer även att ha kvar ett abonnemang på el via elnätet, för att ha tillgång till reservkraft. Däremot kommer avtalet med fjärrvärmeleverantören att sägas upp. Vd:n Jan Thorsson tror att driftsäkerheten kommer att vara minst lika hög med den nya lösningen.

Jan-Olof Dalenbäck, professor i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers, har forskat mycket om energianvändning i byggnader och är inte lika övertygad om att driftsäkerheten kommer att vara lika hög.
Dalenbäck: Principiellt är det fråga om samma sak som om man hade satt in en panna i huset och kopplat bort fjärrvärmen. Risken är sannolikt större att en panna går sönder än att fjärrvärmen slutar fungera. Det är ju dessutom en rätt ovanlig anläggning man bygger, och det minskar inte heller risken för problem. Ekonomiskt är det nya energisystemet inte lönsamt i sig självt.”
'
Foliehatten anser att detta projekt, är så fullständigt totalt galet. Att dessutom våra skattemedel ska gå till detta visar, att myndigheterna inte har någon som helst kunskap om energisystem.
Att koppla bort sej från biodriven fjärrvärme som idag har extremt låg miljöpåverkan
och använda el som också har låg miljöpåverkan som i stället skulle matas in i systemet, är inget annat än just helt galet. Att ersätta miljövänlig energi med annan miljövänlig energi är ingen miljöinsats, utan ren idioti!
Foliehatten har skrivit om en annan utmaning, att frikoppla sig från elsystemet, kan kolla Eon:s försök i Simiris

Vätgas H2, är ett av de vanligaste ämnena i universum. Den har några bra egenskaper för att göra det till en gemensam bränsle för att driva bilar och producera el och finns försök att göra så. Vätgas har en hög energienhet per massa , men en låg energitäthet jämfört med samma volym av bensin eller andra vanliga bränslen.
Man har två stora problem med vätgas. Det är korrosivt och brandfarligt. Det innebär att det är svårt tillverka behållare som kan hålla gasen och att ett litet läckage och en gnista, blir en stor eldsvåda. Väte och helium har så små molekyler att de kryper igenom material man trodde var solida. Vanligt stål har en kristallstruktur, som inte är tillräckligt tät.
Det kostar med de billigaste blyackumulatorer ca 1:-/Wh per dygns lagring. Det framgår inte hur mycket vätgas Vårgårda bostäders tänker lagra, men att lagra energi från sommaren till vinterns behov, blir en dyr historia.

Foliehatten undrar hur dom tänker i Vårgårda, om de överhuvudtaget tänker. Man tycks ha en övertro på nya tekniska lösningar och för miljöns skull som kanske är det allra värsta i detta projekt, är det ingen som helst nytta. VD svamlar om att miljövinsterna blir stora, vilka miljövinster?

Man har satt igång ett projekt med egen elförsörjning som man skröt om i Rapport. Ett projekt som inte har en chans i världen att bli självförsörjande, utan det kommer att skapa massa problem. Största problemet blir lagring av vätgas från sommaren till vintern. Bara det, måste bli en en mycket dyrbar historia och det är i förläggningen skattemedel som Vårgårda satsar.

Varför studerar inte Vårgårda a
nläggningen i Simris? Anläggningen har bara, under extremt korta perioder varit självförsörjande, men aldrig var helt bortkopplat från nätet under ett helt dygn. Det finns två enkla förklaringar till detta fiasko som kostat 35 miljoner. Precis som i Vårgårda ger solcellerna bara energi 50% av tiden och är det natt, blir det noll kWh. Övrig tid ger en solcellsanläggning intermitent energiproduktion av mycket varierande slag. Tur att det finns en värmepump kopplad i Vårgårda, så att folk får värme i sina lägenheter.

För svenska makthavare som är så totalt hjärntvättade av den klimathysteri som finns i Sverige, är det över deras kompetens nivå och helt otänkbart att lära sig av andras misstag? Tyska Energiewende är en pågående och sakta växande ekonomisk katastrof. El Hierro var den blåsiga och soliga Kanarieön som skulle få all sin el från ”förnybart”. I praktiken produceras det mesta av elen där av dieselgeneratorer.
Överallt där det satsas stort på ”förnybart” kan man snart konstatera att det blir dyrt, miljöförstörande och att det mesta av elen kommer från fungerade energislag som kraftverk eldade med fossila bränslen. Ändå vägrar svenska politiker ta till sig fakta och ändra sig.
Så länge det finns offentliga pengar att ta till fortsätter denna idioti!
Om man vill bli av med fo
ssilenergin så är väl inte lösningen att skapa ett farligare samhälle. Gas i alla former är farligt. Gas i bilar, i våra hem och andra fastigheter, framställning av gas i vårt närområde, gasledningar kors och tvärs, etc. Allt på grund av oro för CO2. Vi behöver politiker och ledare som inser galenskapen i klimathysterin.

1 kommentar:

  1. Ett strålande bevis på att talesättet: "Det bästa med skattemedel är att det alltid kommer mera.." är fullständigt sant...

    SvaraRadera