lördag 2 februari 2019

Det blir inget stopp för nybilsförsälning av bensin- och dieselbilar 2030!

När skall verkligheten börjar komma ikapp, den totalt inkompetenta socialliberala regeringen? Det är lätt att leka Gud och drömma om fantasier som inte går att genomföra.
 
Stolt som ”tupp” läser Stefan Löfvén upp i regeringsförklaringen, om att förbjuda nybilsförsäljning av bensin och dieselbilar från år 2030. Löfvén sa också att en utredning skulle tillsättas för att lägga fram ett förslag!
Det som Stefan Löfvén inte talade om (ljög medvetet eller är bara okunnig), att det krävs att EU måste enas(enhälligt), för att ett sådant förbud ska bli verklighet.

Idag är det bara Sverige, Danmark och Nederländerna som yrkar på ett förbud 2030, medan flera andra EU-länder avvaktar i frågan och många av EU:s länder säger blankt nej, bl.a. flera länder i gamla Östeuropa.

"Politiska mål i enskilda länder är en sak, för EU-medlemmarna gäller att det krävs enighet inom unionen innan ett slutår kan spikas!"
Det var alltså bara ett förslag eller låt oss säga en vision som regeringen och stödhjulen C, L och C kommit överens om, men inget som går att genomföra. Detta kunde man varit tydligare med att påpeka! Men det lät väldigt fint i regeringsförklaringen, tyckte de väl. Sverige kan inte ensam besluta sådana saker utan EU:s tillstånd. Varför tror ni att alla punkter man kom överens om är bara utredningar?

Utredningarna måste godkännas i Bryssel först innan de kan beslutas om i riksdagen.
Att den nya regeringen överhuvudtaget tar upp detta är mycket anmärkningsvärt. Foliehatten anser, att det är en ”bunke idioter” som sitter i regeringen som inte kan de regler som gäller, för ett land som är med i EU!
 
I princip så är det väldigt lite som riksdag och regering får besluta om, utan Bryssels godkännande, speciellt inom miljövård.  Det är därför man i Bryssel menar, att alla nationsgränser inom EU ska bort och ersättas av regionsgränser. För att förtydliga: regeringens uppgift är främst att verkställa EU:s och riksdagens olika beslut.

Miljöpartiet vill för övrigt satsa på gasbilar "Exempelvis vill vi gynna biogasen som är jätteviktig ur klimatsynpunkt." Var finns råvaran till ett större antal bilar?
Läs vad jag skriver i början av förra året om biogas! 

Glöm inte de som för ca 10 år sedan köpte etanolbilar, eftersom E85, var 'the next big thing' som skulle rädda världen. Hur mycket värd är en begagnad etanolbil idag?

Våra fega och inkompetenta politiker har naturligtvis satt en gräns som är så långt i framtiden, att det mesta kan hända. Kanske finns inte EU år 2030. Kanske har SD 51% av rösterna i Sverige.

Foliehatten vill påminna om att Löfvén i sin regeringsförklaring 2014, hade som punkt 1, att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. Resultatet 4 år senare är, att Sveriges arbetslöshet ökat mest. Någon som sett en politiker halshuggas för detta? Någon som sett Löfven kommentera detta? Någon journalist som ens frågat Löfven om detta? Vilket löfte som helst kan ignoreras efter 4 år.
Politikerlöften är helt enkelt inget värda. Det vet politikern. Och jag. Inget att oroa sig för helt enkelt.

Politiker ska inte styra vilka teknologier och processer som ska tillåtas alternativt inte tillåtas, de har för dålig kunskap eller inte begriper vad det handlar om, för att göra det valet. Det som ska sättas politiskt är egenskaper och gränsvärden för vad som måste klaras av. Strikt tekniskt kan dieselprocessen fortfarande vidareutvecklas, bra mycket mera. Men bevare oss för hämmande och okunniga politisk klåfingrighet som hindrar teknisk utveckling. Politiker måste föra en dialog med sakkunniga om vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Att låta miljöaktivister leka sakkunniga, leder lätt till dåliga beslut.

Det sägs att om alla bilresor som görs nu istället hade gjorts med häst och vagn så hade halva svenska folket haft arbete som häst skit upplockare. Bensinbilar är nog ganska bra ändå, men dieselbilar är ännu bättre.
 
Är det verkligen bilismen som är ett problem för klimatet? Om man nu tror på klimatbluffen!
20% av totala utsläppen av koldioxid är från vägfordon. 40% kommer från kraftverk. 30% från industrin. Resterande 10% är från flyg, fartyg och annat. Det känns som att det nästan enbart alltid sparkas på bilarna. Men utgör de verkligen de största utsläppen? Bilarna är ändå på väg åt rätt håll med stormsteg. Snålare motorer, renare motorer, elbilar
och hybrider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar