lördag 23 februari 2019

Hur nära var det svenska signalspaningsplan den ryska gränsen?

I tisdagens Rapport fick vi återigen bevittna ett så vinklat inslag om ett svenskt signalspaningsplan som bara var 20 meter från ett ryskt plan, SU 27. Det ser ut som en S 102 B Korpen Gulfstream IV, från bilderna som släppts. I inslaget kunde man se, att signalspaningsplanets flygrutt var rätt provokativ.
Om motsatsen hade skett mot Sverige, hade vi nog också haft åsikter. Men det är klart: Ryssarna är ju onda och vi är goda
och totalt oskyldiga.
Givetvis reagerade försvarsminister Peter Hultqvist kraftigt på händelsen,
när ett ryskt stridsflygplan flög cirka 20 meter från ett svenskt signalspaningsflygplan.
Hultqvist: ”Det är väldigt provokativt. Det är farligt!”

Foliehatten undrar hur nära den ryska gränsen man flög? Vad gjorde man där och för vem spanade man? På vems order är svenska plan, ute och provocerar Ryssland? Foliehatten tror inte att det är på order av den rödgröna regeringen. Löfvén måste återta kontrollen över krigsmakten. Sedan har vi problemet, att signalplanet flyger utan transponder i kontrollerat luftrum. Hur ska de ”straffas” för det? På SVT såg det ut som signalspaningsplanet blev konfronterat av ryskt jaktflyg utanför Kaliningrad. Hursomhelst så tror Foliehatten Sveriges signalspaning provocerar Ryssland.

Försvarsmakten är nu så upprörda, att de hade publicerat incidenten på sin hemsida, bäva månde ryssen! Flygvapnet flyger åt FRA som agerar proxy åt USA. Löfven har ingen susning om detaljerna i något av detta, allt detta pågår oavsett vilken regering vi har.
 
Löjligt trams i svensk media. Klart ryssarna går upp och markerar precis som vi gör mot deras signalspaningsplan. Flyger man spaningsplan, så nära rysk gräns, så får man finna sig i att ryska jaktplan flyger nära. Signalplanet kan inte eskortera av svenskt jaktflyg, då det stör inhämtningen av signaler.
 
 
Det finns reglerat hur man uppträder för att avvisa luftfarkoster som kränker luftrum. Att lägga sig 20 m från ett annat flygplan är givetvis inte bra. Men 20 meter är inget problem för två flygplan som inte håller på med akrobatik. Att uppvisningspiloter som är samövade flyger i formation med stridsflygplan är något helt annat. Dessutom har de raketstol för att kunna rädda sig.
 
Vi ska komma ihåg att det handlar om teknisk signalspaning som bedrivs vid dessa flygningar. Signalplanets uppgift är att ”snappa upp” signaler som man sedan analyserar, för att se hur ryska system är beskaffade. Om luftvärnsradar plockar upp planets eko, så kan analysen ge värdefull info, för att utveckla motmedel som sedan kommer till nytta i de störningssystem vi använder.

Nu har Sverige visat upp en rasande försvarsminister i Aftonbladet. ”Dumfan” har själv suttit i ledande positioner, när vi avvecklade det svenska försvaret till 98%. Vad tror Hultqvist man fyller upp ett tomrum med, rosor ifrån Ryssland? Putin blev nog skrämd nu. Ungefär lika skrämd som om Schweiz bergsmarin mobiliserar, två gubbar och en eka.

Att Sverige bedriver signalspaning emot Sovjet/Ryssland är en sak som man har gjort väldigt länge och som Sovjet/Ryssland var/är väldigt medveten om. Vi har en gammal historia om detta tills dags datum.
Catalinaaffären var den diplomatiska kris som utlöstes i juni 1952 sedan ett obeväpnat sjöräddningsflygplan
Tp 47 "Catalinan", under uppdrag anfallits av en sovjetisk MiG-15 i internationellt luftrum och det skadades så allvarligt, att det tvingades nödlanda i Östersjön. Alla fem besättningsmedlemmarna räddades av ett västtyskt lastfartyg. Uppdraget var att finna ett svenskt militärt flygplan en DC-3A-360 Skytrain, i svenska flygvapnet betecknad Tp 79 som försvunnit spårlöst när det genomförde signalspaning över Östersjön.

År 1951 ertappades Sverige med att vid två tillfällen ha kränkt sovjetiskt luftrum. Vid det ena tillfället var ett av planen så nära som 2,5 nautiska mil, drygt 4,5 km, den baltiska kusten och regeringen tvingades be om ursäkt på diplomatisk väg,
enligt obekräftade uppgifter. Under år 1952 steg spänningen ytterligare då Nato-plan upprepade gånger kränkte sovjetiskt luftrum och de svenska flygningarna blev fler. Sovjetisk press började skriva om att Sverige gick Natos ärenden och de drog sig inte för, att påminna om det öde som det amerikanska signalspaningsplan som skjutits ner över Östersjön år 1950.
Detta är bara lite skrap på ytan, ingen svensk skulle förstå vad vi gjorde/gör för tjänster åt USA.

I Januari 2019 vägrar Försvarsmaktens talesperson Jesper Tengroth attsvara på anklagelsen om att transpondern var avslagen på ett svenskt spionplan som ryssarna hittade.
Tengroth: ”Vi vill inte gå in på tekniska detaljer om specifika flygningar, men generellt sett kan man säga att om vi inte använder alla tillgängliga system under en hel flygning så finns det goda skäl för det. I sådana fall vidtar vi alltid andra flygsäkerhetsåtgärder.”
Han vill inte svara på om avsikten i så fall är att inte bli upptäckt.

Försvarsminister Peter Hultqvist försökte förklara i riksdagen, varför svenska plan flög med avslagna transpondrar.
Hultqvist: ”"Dessvärre är det inte ovanligt att även svenska plan har flugit utan transpondrar och det gör Natoplan också, men det förekommer att svenska plan flyger med transpondern avstängd, men inte alls i samma utsträckning som de ryska planen och att det sker under ordnade former."

Foliehatten undrar vad Isabella Lövin tycket om detta flygande.
Är detta flygande bra för miljön? Sverige med sin höga svansföring borde ställa planen på marken och segla eller ro över för att signalspana och då slipper man sådana här incidenter.
Givetvis är
Peter Hultqvist given som roddare och Isabella Lövin som rorsman!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar