söndag 3 februari 2019

Ingen politiker vågar ta orden ”segregation i skolan” i sin mun och att det beror på massinvandringen!

I ett inslag i SVT om Sunnadalskolan, Karlskrona i ett miljonprogramsområde med, 99 procent barn med utländsk bakgrund. 
Jessica Berg, rektor på Sunnadalskolan: ”Vi är en segregerad skola och det är inte bra att det är så i Sverige.”
Sunnadalskolan på 80-talet: 420 elever, 415 svenskar, 5 invandrare.
30 år senare: 420 elever, 415 invandrare, 5 svenskar.
Orsaken till segregation är naturligtvis den vansinniga massinvandring. Inser inte politikerna eller SVT, att det blir konsekvenserna, av den förda politiken?

Det var närmast parodiskt när problemet i Sunnadalskolan diskuterades i SVT:s "Morgonstudion." Två "experter" som tyckte likadant, intervjuades av de två programledarna som också tyckte likadant. Inte en enda gång ställdes den enda viktiga och självklara frågan: Varför väljer svenska föräldrar andra skolor?
Man beklagade sig också över, att svenska politiker inte vill "ta tag" i frågan, om det fria skolvalet. Det verkliga svaret på den frågan är, att om vi inte hade haft det fria skolvalet, utan istället lottat fram vilken skola man skulle gå på, så hade massinvandringen tagit stopp för redan 20 år sedan. Föräldrarna hade gjort revolution och det känner de fega politikerna till!

Den viktigaste politiska frågan är idag,  "total invandring."
Man införde och tillät friskolor och skolval, så att ängsliga svenska föräldrar kunde låtsas, ha blivit intresserade av Montessoripedagogik, när dom i själva verket bara ville undvika invandrarkaos och sämre skolgång för sina barn.

Det är mycket intressant att se, hur SVT och Skolverket försöker vinkla det här. Det relevanta är, att alla skolor ska erbjuda samma kvalitet till eleverna.
Karolina Schützer, SVT-journalist: ”Det enda man egentligen kan slå fast när det gäller etnicitet, är att det är föränderligt och att det är du själv som bestämmer din etnicitet. Karolina hedrar verkligen sitt uppdrag, med att förmedla saklighet och opartiskhet!

I fallet Karlskrona så är det en stad som är mera segregerad än genomsnitt. Det beror på, att centrumbostäderna är väldigt dyra.  Migranterna har därför hamnat på ett område som heter Kungsmarken som är en förort. Precis bredvid Kungsmarken ligger Sunnadalsskolan.  Kungsmarken har blivit mer och mer segregerat genom årtiondena. 
 

Karlskronas problem med segregation i dom längre åldrarna, kommer spegla hela morgondagens Sverige. Segregationen kommer vara total och ingen kommer, att ha en vettig lösning på problemet, mer än ett totalstopp på invandringen.

Nu ska regeringen tvinga kommuner, att sätta nyanlända i andra områden än utanförskapsområden, så tror de, att integrationen blir bättre. Det som händer, är att man förstör svenska barns framtid, genom att tvinga dem att dela skola med invandrarbarn som har sämre förkunskaper i det svenska språket. De svenska barn som har blivit tvingade att dela skola med stora grupper av utomeuropeiska invandrare, kan vittna om, att det bara blir kaos.
Denna debatt fördes även för 20 år sedan. I Södertälje fanns det skolor, med endast enstaka svenska barn. De svenskar som hade möjlighet att flytta gjorde så, andra blev tvungna att se sina barn, få en sämre och sämre kunskapsnivå. Inte för att invandrarbarnen nödvändigtvis var mindre intellektuella, men p.g.a. språket. Lärarna var tvungna att dramatiskt sänka nivån på konversationer och svensk grammatik. Språkligt kom de få svenska barnen, långt efter andra svenska barn i samhället.
Med facit i hand ser man även, att skolor med m
ånga invandrarbarn(främst killar) är väldigt mycket stökigare, än "vanliga" skolor.
Att man som förälder tänker på sina egna barns framtid och inte solidarisk
t fortsätter att experimentera, med sina barns uppväxt, är svårt att förstå för dessa PK-människor.

Googlar man hittar man från 2013 Sunnadalskolan en artikel som handlar om, att andelen icke-svenskspråkiga elever var futtiga 98 procent! Rektor Ulla Ståhl tyckte, att det varit jätteskoj att jobba där, trots utmaningen att motivera de omotiverade från utanförskapsområden.

I fjol skrevs det om den stora omsättningen på elever vid skolan, som gjorde att det inte blev nån stabilitet i undervisningen. Det behövdes även mer extra tilldelning. 

Foliehatten anser att detta är helt otroligt.
Varför reagerar man inte?
Vad är det för fel på Sveriges politiker?

En reaktion från politikerna vore, att de erkänner, att de har fel.
Politikerna har motsatt sig språkkrav och kunskap om den svenska kulturen, samtidigt som man hyllat mångkulturen. Att folk pratar olika språk är mångkultur. En känsla för att tillhöra samma grupp och att någon ska bli svensk, har ingen politiker velat prata om. Istället har fokuset legat på att håna dem som anser, att man inte är svensk, bara för att man befinner sig i landet. Politikerna har inte tagit någon hänsyn till gruppidentitet, utbildning och kultur när de öppnat slussarna till landet.
Enligt politikerna är deras påståenden sanna:
Mångkultur är bra.
Det finns ingen svensk kultur.
De som kommer är högutbildade.
Gruppidentitet kopplat till gemensam historia, kultur och vanor betyder inget.’

Det är alltid lite komiskt, när man i den svenska offentliga debatten, diskuterar den växande problematiken som orsakas av den politik som politikerna för. Det är som att man nästan är på väg att säga var problemet ligger, men sedan ändå, slutar det alltid i floskler eller logiskt motsägelsefulla påståenden.
Under tiden är det Sunnadalskolans rektor Jessica Berg som får peppa eleverna och möta konsekvenserna av segregationen i skolan.
Berg: "En sådan här skola som jag arbetar på kräver att man får resurser, att du har behöriga pedagoger och att du håller en hög kvalitet på undervisningen."
Men räcker det när nästan hundra procent av eleverna har utländsk bakgrund, föräldrar som kanske inte har gymnasial utbildning, många nyanlända?
Berg: ”Nej, det räcker inte.”
Så hur ska de få samma förutsättningar då?
Berg: ”Ja... det är faktiskt svårt för mig att uttala mig om hur de här eleverna ska få samma förutsättningar. För det första måste vi se till att vi har en likvärdig skola.
Har ni det?
Berg: ”Nej, vi har ingen likvärdig skola.”


Ma
kten anger att problemet är "segregation", d.v.s. inte exakt samma fördelning av barn med utländsk bakgrund och som är från studieovana hem mellan skolorna, vilket kräver speciella insatser och hög undervisningsnivå.
Men... samtidigt framför man även, att alla extrainsatser inte räcker till om 99% av barnen har utländsk bakgrund. Skulle de räcka till om fördelningen mellan de två skolorna hade varit jämnare, om andelen elever med utländsk härkomst hade varit t.ex. 60% på båda skolorna? Kommer extrainsatserna att räcka till och kanske inte ens krävas, om 99% av eleverna kommer att ha utländsk härkomst i båda skolorna inom en inte alltför avlägsen framtid? Varför skulle det vara ett oöverstigligt problem idag att andelen elever med utländsk härkomst är 99%, men det skulle inte vara det i framtiden, om bara skolan blir "likvärdig", d.v.s. att andelen elever med utländsk härkomst blir 99% på alla skolor?


Det är ofta vid liknande reportage som orsakerna till problematiken ligger på de medverkandes tunga, redo att kanske komma fram i dagsljuset, istället får man tunghäfta och så flyr man ändå återigen hastigt tillbaka, in under flosklernas mörka och obegripliga skugga!

"Vi är en segregerad skola och det är inte bra att det är så i Sverige, säger Jessica Berg, rektor på Sunnadalskolan." Snart kommer det se likadant ut, i stora delar av Sverige!

2 kommentarer:

 1. 100% rätt.
  Hyckleriet i dagens Sverige är monumentalt!
  Blindstyrementaliteten likaså.
  Tyck fel och du är "rasist"
  Tar mitt exempel från 90-talet:
  Tidningem Mitt-i-Botkyrka hade en artikel+bild från lokal skola med lärare plus i bakgrunden några elever (åk 3-4?)
  Läraren: "O, vi är sååå mångkulturella här. 24 elever och 23 olika språk".
  EN, (1!) elev hade svenska som modersmål, tidn har tyvärr försvunnit i flyttar.
  Min tanke, stackars barn, hur kommer det att gå för dem???

  SvaraRadera
 2. Jaa , bra skrivet hatten , allt är skit , sverige är slut , politikerna är köpta skurkar , o gräsrotspolitikerna larpar med , hur kunde det gå så här ? Ett bra land som på några generationer är konkursfärdigt både moraliskt o ekonomiskt

  Frågan är vad vi kan göra ? Finns det något hopp om man ska vara ärlig ?

  SvaraRadera