onsdag 27 februari 2019

SVT har problem – för få kvinnliga ingenjörer!

För några dagar sedan hade Rapport ett inslag om, att det fanns för få kvinnliga ingenjörer och det var ett problem! Foliehatten trodde först att inslaget var ett skämt, men det visade sig, vara på blodigt allvar!

Varför är kvinnors yrkesval i livet ett problem för SVT?
Kvinnor är i majoritet på 38 av de 40 största utbildningarna, nästan genomgående med 60%-70%. Bara högskoleingenjör och civilingenjör, där män är i majoritet med 60%. Regeringen har satsat stora pengar i många år för att förändra det.

Kvinnor har
mer än 60% av högskoleplatserna, eftersom det är gratis i Sverige och kvinnor gillar att studera.
Ingenjörsutbildningarna har ett innehåll som helt är anpassat till män, vilket gör att kvinnor inte gillar den utbildningen och det är inget som politiker ska blanda sig i. Däremot kunde landstingen höja sjuksköterskelönen, eftersom det är ständig brist på dem, ett jobb som dessutom är exakt anpassat av och för kvinnor. Men lite för låg lön.

Det ser likadant ut i
hela samhället. Män ska bort till varje pris. Vad skulle hända när en majoritet av de mest feministiska kvinnorna fick sätta sig och styra? Du vet väl hur avundsjuka de kan bli?

Bara 8 månader efter det Jämställdsmyndigheten startade 2018, var man tvungna, att kalla in företagshälsovården, för att röja upp efter alla bråk och schismer som fanns på myndigheten mellan kvinnorna. 90% är kvinnor i ledande positioner. Den M/KD budget som antogs, innebar att myndigheten skulle lägga ner, men Foliehatten är helt övertygad om att den nya regeringen tar bort detta beslut! Hur många är det som tror på riktigt, att feministerna faktiskt har ärliga ändamål som gagnar samhället?

Feminism, sexism, kommunism, socialism, rasism eller annan valfri identitetsideologisk ism. Notera att samtlig västerländsk vänster, idag sysslar med alla ovanstående på en eller annan institutionell nivå.


Det är inget nytt att SVT är MP:s och F!:s nyhetskanal. Tillsammans med S och V, styr dessa partier 83% av redaktionen.
En gång var SVT opartisk och till 100% saklig , idag är det mer av en propagandakanal till följd av politiskt övertagande. Man kan få för sig, att det är hela landet som talar, eftersom SVT byggts upp som alla svenskars television, dags att förnya den synen.

Vid en enkätundersökning som genomfördes av medieforskaren Kent Asp under perioden oktober 2011–februari 2012 beträffande den svenska journalistkårens partisympatier framkom bland annat att av 1338 inkomna svar ansåg 41% att MP var det bästa partiet.”


Kvinnor utgör en majoritet på högskoleutbildningarna, så givetvis finns det snarare "för få män" på de flesta utbildningar, än tvärtom. Är det någon som tror, att regimens propagandakanal, kommer att kampanja för, att det finns för få män som läser på utbildningarna? Istället för att göra något åt "problemet" så klagar SVT,att det finns för få kvinnor i teknikutbildningarna. SVT är själva en del av problemet, med övervägande del kvinnor som syns i rutan och detta helt utan, att de förstår detta själv.
 
För de som tror att det här är något nytt påhitt av SVT, så är det helt felaktigt. SVT har tidigare utförligt gjort flera inslag om "problemet." De sänder ett inslag varannan månad för att hålla chimären uppe om orättvisan.

Kriget mot män under feminismens flagga fortsätter. Det blir tydligare och tydligare att det inte handlar om jämställdhet, utan om könsextremism. Idag tas näst intill dubbelt så många examina av kvinnor jämfört med män.
 
För över ett år sedan sände man inslag, om problemet med få kvinnliga ingenjörer. Tittar vi på SCB-statistiken, så ser vi att av de 29 yrkesexamen som ges, där antalet överstiger 100, är det enbart 2 som har en majoritet män. Dessa är högskoleingenjör och civilingenjör, där männen är ca 66% idag. Civilingenjörsutbildningen, är i stort sett är en förlängning av högskoleingenjör. Målet är nu för feministerna, att se till att det förändras.
SCB-statistiken är mycket avslöjande, då den visar vilka utbildningar som domineras av kvinnor och där är det vanligare att kvinnor utgör 70-80% av antalet studerande. Ändå utmålas det av SVT som ett problem att 66% på en utbildning, är män.


Om vi tittar vi på hur könsfördelningen hanteras kan vi jämföra hur Högskoleverket ser på jämlikheten, när det kommer till skillnaden mellan socionom (88% kvinnor) och ingenjör (66% män).

Högskoleverket skriver om socionomutbildningen:
I 2003 års utvärdering konstaterades att socionom är ett yrke för kvinnor. Sedan dess har inte mycket hänt med jämställdheten. Fortfarande antogs 2008 på hälften av utbildningarna mindre än 15 procent män. Universitetet i Linköping var det lärosäte som 2008 antog högst andel män till socionomutbildningen, 23 procent. Med en så smal rekrytering kommer yrket att vara ett
kvinnoyrke en lång tid framöver.”


Högskoleverketskriver om för få kvinnor i ingenjörsutbildningen:
Andelen kvinnor bland dem som börjar utbildningen har minskat. Problemet ses på lärosätena i huvudsak som en fråga om rekrytering. Bedömargruppen vill påpeka att det också handlar om undervisningsformer och utbildningskultur och önskar se fler åtgärder med genusperspektiv. Bedömargruppen anser att lärosätena bör göra mer och rikta fler insatser direkt till kvinnor i utbildnings- och forskningssystemet för att få fram goda förebilder, både som lärare och som forskare. Exempel på viktiga insatser är riktade ekonomiska stöd till kvinnor vid avgörande karriärsteg (till exempel disputation och docentkompetens). Frågan måste också, enligt bedömargruppen, sättas in i ett större sammanhang, och lärosätena kan inte ensamma påverka och förändra könsfördelningen utan insatser behöver göras på alla nivåer.
Bland den stora mängden aktiviteter för att rekrytera och behålla studenter finns också ett antal som gäller specifikt för kvinnor: kvinnliga studentambassadörer,
så kallade tjejdagar/tjejhelger, mentorsprogram, särskilda webbsidor och kvinnliga nätverk. Som framgår av tabellen har andelen kvinnor trots det minskat de sista åren.”


Högskoleverket konstaterar att sådan slags politik har gett resultat:
”Under samma period har könsfördelningen blivit ojämnare på vissa program, bland annat på utbildningarna mot veterinärexamen, specialistsjuksköterskeexamen, agronomexamen och psykologexamen. Samtliga är kvinnodominerade program där andelen kvinnor har ökat ytterligare. Däremot finns det inget mansdominerat program där andelen män har ökat under samma tidsperiod.

Den feministiska regeringen som hävdar att "feminism är jämställdhet" tar till åtgärder för att minska problemen, inom det enda område där män är i majoritet:
”Regeringen beslutade i mars 2017 om ändringar i läroplanen för grundskolan och bland annat i kursplanerna för matematik och teknik konkretiserades programmering som ett inslag i undervisningen. Programmering som ett tydligt inslag i grundskolan ska bland annat tidigt väcka,
inte minst flickors, intresse och lust för tekniska frågor för att med tiden få fler att söka sig till tekniska utbildningar.”

Regeringen jobbar också med "Civilingenjör 4.0". Programmet är ojämlikt, det ärså stort, att man vill förändra hela programmet:
”Genom att visa på variationen av områden som dessa kompetenser kan appliceras på är målet att nå en bred bas av sökande. Primärt civilingenjörer, studenter och yrkesverksamma, men även personer inom andra relevanta utbildningar.
Projektet arbetar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv och hoppas att många kvinnor söker in.”

I digitaliseringskommissionen föreslår att kvinnor inom teknik ska få sina skulder avskrivna för att lösa det hemska problemet med ojämlikheten:
”Bristen på kvinnor inom IT är stor och förslagen och åtgärderna för att öka andelen har varit svåra att få till. Ett nytt förslag från Digitaliseringskommissionen som nu har lämnats till regeringen, är att kvinnor som studerar IT på universitet ska få sina studieskulder avskrivna .”

SVT beskriver problemet med ojämlikhet i ETT program, genom att lyfta fram åsikter, att det är "Verkligen oroande!”
”Det har stått still de senaste 15-20 åren, samtidigt som många av våra konkurrentländer har fler tjejer som blir ingenjörer. Det är verkligen oroande, säger Amelie von Zweibergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen.
Vill ha kriskommission. Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen vill nu att regeringen tillsätter en kriskommission för att motverka den oroande utvecklingen. Det kommer enligt organisationen att saknas 35.000 ingenjörer i Sverige om 15 år.
Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling: Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kriskommission och titta på hur vi kan få in fler tjejer på teknikprogrammen.”

SVT och den feministerna anser att det är "ojämställt", om det är 60% män någonstans, medan det är "jämställt" när det är 60% kvinnor. Det talar sitt tydliga språk. Det är så statspropagandan låter på alla områden, även på andra myndigheter utanför högskolorna. SMHI ansågs tidigare var en "ojämställd arbetsplats" när majoriteten var män, men nu är "jämställd arbetsplats" när majoriteten är kvinnor!
 
Handlar feminism om "jämställdhet" eller är det ett krig mot män? Är regeringen feministisk och "jämställd", när det är så pass stort fokus på det enda område där män har en majoritet? Vad kan göras för att stoppa den här sortens sexistiska politik och samhällsutveckling? Har universitet ens något värde, när dess fokus tycks vara genus, och inte utbildning?

2 kommentarer:

 1. Först en försynt fråga: Har vi verkligen inga mer brännande problem i riket än "jämställdhet inom Teknik"?
  Kan nog tänka mig ett antal. (där släcka ner allt genustrams står mycket högt upp på listan)
  Men inte förvånad, ideologi går före praktik.

  SvaraRadera
 2. "Vad skulle hända när en majoritet av de mest feministiska kvinnorna fick sätta sig och styra?"

  Har redan hänt. Facit finns.

  SvaraRadera