torsdag 11 juli 2019

Dags igen för en ny myndighet i Sverige!

Det kan kanske vara dags att lägga ytterligare en myndighet till de cirka 340 myndigheter som finns i Sverige. Myndigheten för romerskafrågor.
Ännu ett bevis på att det inte under några som helst omständigheter är möjligt att spara i offentlig sektor. Hur skulle Sverige klara sig utan en ombudsman för romer? Får han samma befogenhet att döma ut böter som DO?
Ett stort antal myndigheter fungerar som Samhall för akademiker, kulturnissar, vänsteraktivister och avdankade politiker som aldrig skulle få ett jobb, i den privata sfären. Säkert kan en tredjedel av alla myndigheter läggas ner på dagen, utan att vanliga medborgare skulle märka nånting alls. M/KD budget som gick igenom i höstas, så skulle Jämställdhetsmyndigheten läggas ner, eftersom feministerna efter ett par månader, var så i luven på varandra och företagshälsan kallades in. JÖK-regeringen upphävde beslutet!

Kulturdepartementet har i en utredning föreslagit, att en ny myndighet, "Myndigheten för romska frågor", ska bildas. Myndigheten ska arbeta helt med att främja folkslaget romer och bekämpa "antiziganism". Myndigheten föreslås i utredningen, få "ett nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer" och även arbeta med "att motverka antiziganism." Verksamheten ska bedrivas "i nära kontakt med" folkslaget.
Har det inte blivit en tankevurpa när man skriver ”motverka antiziganism”, säger man zigenare, anses det vara rasistiskt! Givetvis är Soraya Post självklar som generaldirektör. Hon förlorade tyvärr (ironi) sin plats i Europaparlamentet, eftersom F!, inte klarade 4% spärren!

”I dag finns det cirka 30 000 personer med romsk bakgrund i Sverige eller 65 000 om man räknar in resandefolket. Av dem utgör den grupp som kallas ”svenska zigenare” cirka 3 000, medan övriga har kommit hit under senare år och har sitt ursprung i Syd- och Östeuropa.
Med anledning 500-årsjubileum för några år sedan, har regeringen lanserat en ”strategi för romsk integrering.” Man satsade 46 miljoner kronor, främst på utbildning och arbetsmarknadsprojekt, för att minska befolkningsgruppens utanförskap. Samtidigt ska man sammanställa en så kallad vitbok över de oförrätter som romerna genom åren utsatts för från svenska myndigheter.”
 
Drygt 30 000 romer ska få en egen myndighet, varför ska inte alla minoriteter av olika slag, också få en egen myndighet? Man skulle kunna tänka sig att de problem som finns med just romer skulle kunna hanteras av befintliga myndigheter, inom de ansvarsområden som berör just romer.
Undrar vem det är som drivit igenom detta i regeringen?
Skulle inte alls bli förvånad om det är MP igen som fått igenom sin vilja, för att S fått sin vilja igenom med något annat? Preem nya raffinaderi för tjockolja? De så kallade EU-migranterna ska normaliseras och bli en ”naturlig” del av Sverige?
Men vad hjälper denna myndighet om det är som KO Arnstberg
påstår: ”De vill inte leva som vi och detta kostar dem oerhört mycket. Det är en mycket stark kultur, men den är inte framgångsrik i den meningen att den ger romerna ett bra liv.”

Är man elak kan man säga att det redan finns en myndighet för romska frågor: Polismyndigheten. Romerna har säkert varit utsatta för orättvis behandling historiskt, men samhället har haft sin hand utsträckt i 50 år, tyvärr tar inte romerna emot handen.
Det finns flera utredningar(Uppsala) om varför romerna inte skickar sina barn till skolan och samhället har haft mycket svårt, att se till så att barnen går i skolan och att beivra, när de begår brott.

Romer hade en funktion i samhället förr i tiden, de arbetade ofta som ”Rackare.” Rackaren utförde smutsiga jobb som sophämtning, skarprättare, latrintömning, avlivning av hästar, begravning av självmördare och avrättade personer. Idag har de dock ingen funktion alls.
 
Man har försökt integrera romer i omgångar under århundraden i Sverige. Inget har lyckats. KO Arnstberg gjorde en utredning om romer på 90-talet. Han föll mer eller mindre i onåd med offentligheten, efter att ha lagt misshagliga fakta om romerna. För den som är intresserad av romkulturer i Sverige, kan Foliehatten rekommendera KOA:s bok "Romer i Sverige." När de själva inte vill integreras, kommer det aldrig lyckas. Det kommer inte lyckas den här gången heller. Vem vet, kanske är denna myndighet tuvan som till slut stjälper lasset. Folk har fått nog.

Arnstberg: ”På initiativ av ett antal riksdagsmän från flera partier bildades hösten 1969 en expertgrupp för zigenarfrågor (begreppet romer fanns ännu inte). Denna expertgrupp levererade en snabb första utredning, som ledde till att riksdagen 1970 bestämde att Sverige skulle ta emot ett antal utomnordiska romer. För politikerna som fattade beslutet var detta ingen stor sak utan närmast att beteckna som ett av många nationella projekt, som syftade till att förbättra världen. Riksdagsmännen visste att romer var förtryckta runtom i Europa och det var skäl nog – Sverige skulle i rollen som humanitär stormakt dra sitt strå till stacken.
Politikernas uppdrag till expertgruppen var att denna i något flyktingläger skulle välja ut ett femtiotal romer, som skulle få förmånen att komma till Sverige och ”bli svenskar”. Ambitionen var alltså inte enbart att ge romerna uppehållstillstånd i Sverige utan också att integrera dem i Välfärdssverige. Viktigt för projektet var att det verkligen skulle handla om flyktingar, om romer med ”svåra sociala handikapp.”

… och projektet har växt, så nu vill Kulturdepartementets via en utredning ha en myndighet, för att assistera "den fortsatta utvecklingen av det romska civilsamhället."

Enda sättet att stävja antiziganism är om romerna slutar stjäla andra människors saker och börjar bete sig som folk. Svårare än så är det inte. Undrar om den nya myndigheten kommer skicka ut en broschyr som förklarar för romerna, att det är fel att plocka på sig varor utan att betala (Foliehatten har flera gånger suttit i TR och lyssnat på romernas framfart). Det är med andra ord, inte bara fördomar och rasism. Till och med Soraya Posts dotter är kriminell och har sysslat med, att stjäla från äldre(den äldste 93 år) i deras hem.
 
Foliehatten undrar exakt vad makten har i tankarna, vad som planeras eller kanske det bara är organiserad dumhet. Kommer den här myndigheten att jobba för att rumänska och bulgariska romer som tigger, ska få socialbidrag och gratis bostad i Sverige? Politiker är som romer i många fall, lögnare och bedragare.
Enligt ihärdiga rykten blir nästa myndighet: Myndigheten för islamska frågor.

2 kommentarer:

 1. Maria Leissner "trodde" att det fanns 50 000 fina Svenska Romer i sin utredning ... och det var för tio år sedan ... redan då kostade varje romsk människa 250 000 kronor om året ... från vaggan till graven ... det vete gudarna allena hur många romer som det finns i landet idag ...

  SvaraRadera
 2. De sändes i TV2 (!!!) på 90-talet ett program om Romer där i stort sett varenda sk "fördom" om Romer bekräftades. Arnstberg var nog med där också som expert.
  Överlägsenhet, toalettrutiner, boende etc...
  Jag reagerade på att nåt sånt sändes redan då, att man bara vågade och det t o m i StatsTV:n....
  Det programmet är nog idag kört i dokumentförstöraren och blivit skräp och spillrorna har eldats upp, för arkiverats, knappast, något mer icke-PK har jag aldrig någonsin sett i StatsTV vare sig förr eller senare....

  SvaraRadera