tisdag 30 juli 2019

Ska en bank få sprida politisk propaganda?

En person som igår på morgonen, loggade in på Nordeas mobil-app, blev mött av en texten ”Beyourself!med en Prideflagga vid sidan av på startsidan. Efter kontakt med kundsupport, framkom, att man inte ta bort eller ändra välkomstmeddelandet. Kundsupport svarade med att de är stolta sponsorer av Pride som står upp för allas värde,och att det inte går att ta bort flaggan. Foliehatten hörde att SEB och Swedbank, hade samma reklam i bankautomaten.

Foliehatten anser inte det ankommer på en bank att pracka på kunderna kontroversiella budskap. HBTQ-frågor är definitivt minerad mark. Han tycker, att företag ska hålla sig lång borta kulturyttringar eller politisk propaganda. En bank ska vara bank.

Andra företag har börja utnyttja regnbågsfärgerna för att tjäna mer pengar, bl.a. IKEA och nu senast Älvsbyhus. De räknar kallt med att "dumsvenne" antingen inte bryr sig eller är positivt inställd till ”allas lika rättigheter.” Alla företag missar, att 20% som röstar SD generellt inte är positiva till Priderörelsen. Många invandrare är definitivt negativa till HBTQ. Redan där har de förargat 35-45% av befolkningen, men andelen kan vara mycket större. Skulle inte alls bli förvånad om en majoritet av de som bor i Sverige, är negativa till HBTQ.
Från
Foliehattens sida blir det bojkott. Gillar inte Nordea sedan tidigare och kommer inte överväga den banken, vid nästa bankbyte.

Det är väldigt olämpligt oavsett hur mycket man sympatiserar med HBTQ eller ej. Problemet med PK överlag, är att man tagit politiska frågor och politisk aktivism och försökt göra dem till allmängiltiga sanningar som inte kan ifrågasättas. Alla ska älska Pride och nu trycker man ner det i halsen på folk, via samhällsviktiga institutioner som inte ska ta politisk ställning.
En bank ska vara öppen för alla oavsett sexuell läggning eller etnicitet o.s.v. Men det är också den personens ensak. Banken ska även vara till för personer med konservativ läggning eller väldigt kristna personer som förknippar Pride med ett översexualiserat jippo. Man PK struntar i det här, att samhällsservice ska vara till för alla, för precis som med kommunism, saknar kritikernas åsikt värde. De är inte människor, utan något ont som ska bekämpas.
Foliehattens preferenser vad gäller sexualitet är något personligt och ingen ska kunna påverka den bilden utifrån. Lite som någon som är fast i spelmissbruk får reklam för olika nätcasinon, lika sjukt.
 
Ett aktiebolag ska skapa värde för ägarna genom att skapa värde för kunderna. Politiskt ställningstagande i kontroversiella frågor skapar oftast inte värde för ägarna, utan tvärtom kan och har lett till konkurs. Nu är de aktuella exemplen familjeföretag och man får utgå ifrån att det är så ägarfamiljerna känner. Ett publikt eller offentligt ägt bolag är en annan sak. Här kan man utgå ifrån att det primära intresset för ägarna inte är att bygga hus eller snickra möbler, utan en investering. I ett land med ”normalt debattklimat” brukar aktivism inom företagsledningarna som orsakar lägre börsvärde "belönas" med ett frånskiljande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar