söndag 7 juli 2019

Varför agerar inte regeringen mot den enorma utförseln av stöldgods?

Sveriges vidöppna gränser är ett riktigt ”stort gottebord” för internationella ligor. Det är bara att plocka på sig! De internationella stöldligornas plundringståg genom Sverige fortsätter, med oförminskad styrka. Enligt statistik från olika organisationer begår ligorna årligen hundratusentals stölder. Ligorna står för hälften av alla bostadsinbrott. De ägnar sig även åt åldringsbrott, butiksstölder, fickstölder, fordons- och bildelsstölder, båtmotorstölder, stölder från jordbruk, dieselstölder och inbrott på byggarbetsplatser.

Statistik visar att antalet bostadsinbrott minskar, p.g.a., att folk är mer observanta, men istället ökar båtmotorstölder, butiksstölder och stölder från byggarbetsplatser kraftigt.
Foliehatten har i släkten, en högt uppsatt person i byggbranschen och vid en fest, fick han vid ett samtal om stölderna, intressanta uppgifter. I byggkostnaden räknar man in i kalkylen, att minst 10% försvinner p.g.a. stölder. Att branschen också har insiders brott, fick han också bekräftat. Vid ett stort bygge levererade man ett mycket  dyrbart parkettgolv och det var väldigt få som kände till var denna parkett, skulle förvaras över natten. På morgonen var parketten, för åtskilliga hundratusen borta!

Varje år försvinner stöldgods ut ur landet till ett värde av åtskilliga miljarder kronor. Man uppskattar att ifjol, att i hela Sverige stals diesel för över 4,7 miljarder kronor och då är inte stölder av fordon eller verktyg inräknade.
Bakom varje stöld finns ett brottsoffer och ligornas framfart bidrar till försämrad trygghet och en urholkning av tilliten i samhället. Oftast täcker inte försäkringarna det stulna, utan det blir den enskilde som drabbats av stöld som får stå för kostnaden.
Bara för några veckor sedan kunde man läsa om mängder(22 stycken på 14 dagar) av stölder hos halländska bönder, där polisen inte ens kom ut till de drabbade, för genomföra en undersökning.
Vid stölder av diesel, så är det välkänt, att många av de utländska åkarna får betalt för sina tjänster inklusive drivmedel, d.v.s. de får själv stå för sin diesel. Eftersom dieseln är så dyr i Sverige, stjäl man det från parkerade fordon (genom att tanka ur) eller från depåer. Förutom de tankar som redan sitter mellan framaxel och bakaxel på dragbilarna, har man upptäckt att många åkare har en extra 1000-liters tank på flaket, så att dom inte behöver stanna för att stjäla så ofta.
Entreprenadmaskiner, båtmotorer och annat ( krock-kuddar och andra detaljer, främst från BMW och Mercedes), så är det en organiserad handel. Det är riskfritt att stjäla i Sverige, man behöver bara bekosta transporten till Litauen/Vitryssland/Polen/Tyskland eller var man nu har avsättning för stöldgodset.

Polisen har nyligen släppt en rapport med titeln ”Internationellabrottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet”.

Rapporten ger en dyster bild av utvecklingen. De internationella brottsnätverken är uppbyggda enligt två grundstrukturer, konstaterar Noa, polisens nationella operativa avdelning i sin rapport. Den ena verkar i form av celler, som styrs från ursprungslandet. Personer rekryteras till celler från socialt utsatta familjer och från fängelser i bland annat Litauen. De kommer till Sverige med färjor från Baltikum och Polen eller med bil via Öresundsbron.
Den andra grundstrukturen använder sig av personer som är knutna till en redan etablerad kriminell organisation i Sverige. De kommer från bland annat Armenien, Georgien, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland men även från Moldavien och Rumänien.
En allt större del av brottsvinsterna stannar i Sverige och bidrar till att bygga upp, parallella samhällsstrukturer.
Den låga upptäcktsrisken och de låga skrattretande straffvärden lockar hit, allt fler kriminella. Efter hand som de kriminella kommer i kontakt med lokala grupperingar används de i ökad utsträckning, även till annan brottslighet. Flera gånger i veckan kan man läsa i media om bedrägerier, penningtvätt och brott mot välfärdssystemen som dessa kriminella utför. Uppfinningsrikedomen är enorm och oftast, är de steget före poliserna.
Foliehatten har pratat med en hundägare som är ute mycket tidigt på morgonen och han fick info av denna hundägare, att ofta cirkulerar bilar runt sakta, för att observera intressanta objekt! Foliehatten har också fått info av en person från hemtjänsten som är ute på nätterna, med exakt samma observation, men att även gods som stuckit ut ur bilarna.  

Det politiska systemet är helt handlingsförlamat och låter det ske, utan åtgärder. Tullverket har inte befogenhet att stoppa utflödet och om polisen faktiskt tar någon läggs undersökningen nästan alltid ner, i brist på bevis. Det är direkt kränkande för dem som drabbas och förödande för tilltron till det svenska rättssystemet.

Foliehatten undrar varför inte JÖK-regeringen ger tullen obegränsade befogenhet, att stoppa utförsel av stöldgods. Detta kan enkelt göras, genom att klassa utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott. Det är anmärkningsvärt att tullen inte har denna befogenhet redan idag. Om tullen skulle få dessa befogenheter skulle utförsel av stöldgods drabbas av enorma problem och följdeffekten skulle bli, att stölderna skulle minska drastiskt!
Det finns mängder av vittnesmål från tulltjänstemän som uttrycker sin frustration över att se misstänkt stöldgods rulla ut över gränserna, utan att ha befogenhet att stoppa fordonen. Ingen kan inte förstå varför denna enkla åtgärd har dragits i politisk långbänk. Vem är det JÖK-regeringen vill skydda? I Finland har deras tull denna befogenhet. Finland har även med framgång etablerat en nära löpande samverkan mellan polis, tull och gränsbevakning för att förhindra internationell brottslighet att röra sig över gränsen. Det finns all anledning att ta till sig de goda erfarenheterna från vårt östra grannland.
 
I polisens rapport konstaterar de, att ett effektivt arbete för att motverka stöldligorna kräver ökad närvaro vid hamnar och gränspassager. Sverige har egentligen goda geografiska förutsättningar att komma till rätta med problemet. Allt stöldgods förs i princip ut genom en handfull hamnar eller över Öresundsbron. En kontinuerlig och strategisk övervakning av dessa utförselpunkter skulle öka upptäcktsrisken markant.
När skall JÖK-regeringen vakna? Stöldligornas framfart och utförsel av stöldgods verkar inte vara något större problem för regeringen. Foliehatten undrar varför regeringen inte agerar? Att ge Tullverket större befogenheten kommer att kosta mer pengar och är det som är problemet? Istället för att ge tullen mer pengar, har man istället dragit ner på verksamheten. Foliehatten tror att det är ebb i statens kassakista, eftersom allt går till invandringen, där kostnaderna fullkomligt skenar!

3 kommentarer:

  1. Självklart är det så, att alla pengar går till invandringen och till utrikes bidrag, gåvor och satsningar och projekt i andra länder som ger höga humanitetspoäng för våra politiker. Att inte fler av de svenska väljarna ser det, är ett under.

    SvaraRadera
  2. Orsaken till "brist" på åtgärder mot de ökade stölderna, utförsel av stöldgods m.m. är att rättsväsendet saknar kapacitet att lagföra brotten.

    SvaraRadera
  3. Inte bara rättsväsendet har problem. Dessutom har Domstolsverket fått sänkta bidrag. Det saknas poliser att bevaka hamnar och Öresundsbron och HH-färjorna!

    SvaraRadera