måndag 15 juli 2019

Vem har betalningsansvaret när en skola brinner ner?

Sverige har ett dystert rekord och det är bränder i skolor, där vi är världsledande. SVT Nyheter Småland uppger att två trettonåriga pojkar krävs på cirka 25 miljoner kronor, för att de skjutit in en, fyrverkeripjäs i en ventilationstrumma på Sandsbro skola i Växjö den 1 januari förra året som startade en brand. Lågorna slog våldsamt omkring och skolbyggnaden totalförstördes och delar av undervisningen tvingades att flytta till tillfälliga lokaler. De två trettonåriga pojkarna erkände kort efter branden, att de och på så sätt, orsakat branden.

Första frågan är, vem som sett till att pojkarna fick fyrverkeripjäserna? Det är inte helt ovanligt att föräldrarna "köper ut" sådant åt sina barn, kanske i syfte, att få vara i fred hemma med lite Koskenkorva eller Pripps blå på fredagskvällen. Det är en viktig punkt. Har föräldrarna bistått i detta eller inte? Den som dealar fyrverkeripjäser blir ytterst ansvarig.
 
Mikael Hellberg, skadechef för egendom och ansvar på Protector: ”Om de inte delar uppfattningen om att de är skyldiga kan de säga nej och då kan vi vända oss till domstol för att få saken prövad.”
Pojkarnas vårdnadshavare krävs nu på ett mångmiljonskadestånd. Enligt SVT Nyheter Småland har försäkringsbolaget Protector skickat ut ett brev, med ett skadeståndskrav på cirka 25 miljoner kronor.
En jämförelse: De sju ungdomar som var skyldiga till Bergabranden då ett köpcentrum i Kalmar brändes ner 2011 slapp betala skadestånd. Detta bestämde Kalmar tingsrätt 2015. I stället skall försäkringsbolagen stå för hela kostnaden.
 
Föräldrarna har sannolikt ingen försäkring(drulle) som täcker detta. Ansvarsbeloppet i en normal hemförsäkring är 5 msek. Normalt sett så har försäkringsbolaget försökt, att få tillbaka denna summa och ett kännbart men, inte omöjligt krav mot föräldrarna.
Att kräva 25 msek är helt orimligt.
Värt att veta är att ny lagstiftning gör föräldrarna skadeståndsansvariga, även om barnen är omhändertagna av socialen och inte på något sätt kan påverka händelseförloppet. Den brännande frågan är, om skadan bedöms ha orsakats av vårdslöshet, grov vårdslöshet eller uppsåt.

Skolans försäkringsbolag kommer troligen vilja hävda att skadan orsakades av grov vårdslöshet eftersom de då kommer att kunna göra anspråk på ett återkrav från föräldrarnas försäkringsbolag (finns en överenskommelse mellan de allra flesta försäkringsbolag om att endast ersätta varandras återkrav vid grov vårdslöshet och inte "vanlig" vårdslöshet eller uppsåt). Det är större chans för skolans försäkringsbolag att kunna få full ersättning om de försöker kräva ersättning från föräldrarnas försäkringsbolag än att förlika med föräldrarna själva.

Föräldrarnas försäkringsbolag kommer antingen vilja hävda att det endast var "vanlig" vårdslöshet eftersom det skulle innebära att de inte behöver betala ersättning till skolans bolag, alternativt hävda att de inte behöver betala något p.g.a. att de anser att var fråga om en uppsåtlig handling som inte täcks av försäkringen.

Det man kan fundera över är, om dom ska kunna dömas till skadestånd, måste det finnas ett uppsåt och att en raket i en ventilationstrumma gör, att ett skolbyggnad brinner ner låter mer som olyckliga omständigheter, snarare än att deras tanke hade varit att sätta eld på hela skolan. Problemet är, att skjuta en fyrverkeripjäs i en ventilationstrumma trots tydliga instruktioner om hur fyrverkerier ska hanteras får nog anses tillräckligt culpöst för att kunna vara skadeståndsgrundande i ett sådant här fall. En annan fråga är om föräldrarna kan träda i ungarnas ställe hur som helst.
Att skolan yrkar på 25 miljoner kr betyder naturligtvis inte att föräldrarna faktiskt kommer att få betala 25 miljoner kr. Skulle gissa på att det verkliga skadeståndet landar på ett par hundra tusen, som det brukar vara.

Hur många tror på allvar att dom här pojkarnas föräldrar lärt ut, att det är ok att vara vårdslös med fyrverkerier? Det ligger närmare till hands att tro att pojkarna visste bättre, men valde att strunta i det, därför att det är så tonåringar gör. Om så är fallet blir det svårt att lägga något ansvar på föräldrarna.
Foliehatten vet själv, hur noga mina föräldrar var med att lära ut att tobak bör man undvika och alkohol får man bara dricka som vuxen. Gissa om jag lyssnade på det?
Föräldrarna ansvarar oberoende av vållande. Det krävs inte att du på något vis försummat barnuppfostran eller misslyckats med att övervaka barnet för att du ska bli skadeståndsskyldig på grund av barnets brott. Det enda sättet för dig som föräldrar att hundraprocentigt förhindra liknande ansvar är att du övervakar varenda steg ungen tar och handgripligen stoppar barnet från att begå brott vid varje tillfälle. Vilket givetvis ingen sund förälder gör.

Föräldrarna är inte den enda faktorn bakom hur ett barns beteende. Varje individ har en medfödd natur. Vidare så är ytterligare en faktor bakom barns beteende deras umgänge. I slutändan kan det vara så att en förälder som i sig har perfekta förutsättningar för barnuppfostran inte lyckas förhindra något liknande. I värsta fall kommer du lära dig detta själv, när du trots stora ansträngningar ser ditt barn fortsätta vara ”bråkigt” eller ha dålig impulskontroll.

Lagen som gör föräldrar strikt skadeståndsskyldiga för barnens brott är en tragedi. Är du förälder, kan den drabba dig när som helst och lämna din hela livssituation i spillror.
Man kan stilla fråga sig vad som ur en ren samhällsekonomisk synpunkt blir minst kostsamt. Om föräldrarna verkligen blir tvugna att betala ett skadestånd på 25 miljoner, så skulle det antagligen i praktiken innebära 5 års skuldsanering och existensminimum. Enbart en minimal del av skulden skulle kommunen få in, resten skulle de lika förbannat få betala själva. Däremot skulle barnen antagligen få en kraftigt försämrad uppväxtmiljö under dessa år som skulle kunna öka risken för kriminalitet och ytterligare stora samhällskostnader som vida överstiger den ursprungliga skulden. Naturligtvis ska "pojkstrecket" ge någon form av kännbara konsekvenser, men ett skadestånd likt detta går enbart att försvara med rena känsloargument.

Idag är skolor över hela landet mer eller mindre i kaos. Barn sitter med mobiltelefoner och ser helt vidriga saker på Internet. Som vettig förälder är man nästan chanslös och rättslös mot den dekadenta och kravlösa hållning som genomsyrar hela barnens värld från förskolan till myndig.
Man kan ha regler, kontroll och belöningar/bestraffningar hur mycket man vill men får man inte som förälder fria händer att då verkligen ha kontroll på sina barn så kan samhället näppeligen hålla varje enskild förälder ansvarig för allt barnet hittar på 24 timmar om dygnet i 18-20 år.
Detta kulturmarxistiska kaos, med mångkultur, kravlöshet, rättigheter i absurdum, godtyckliga regler är helt omöjligt att navigera i, om inte allt i livet går som på räls.

En skuld på 25 miljoner? Det är mer än vad två välavlönade tjänar under en hel livstid, innan skatt, innan mat, innan boende, innan försäkringar osv. Det är fullständigt orimligt krav.

1 kommentar:

  1. De två grabbarna som sköt i raketer i skolan är riktiga blivande poltikerämnen.
    Helt utan all form av konsekvenstänkande!

    SvaraRadera