söndag 28 juli 2019

Surrogatmamma är ett sätt tjäna pengar för fattiga ukrainskor.

Det är en svaghet hos demokratin, att politiker nu kan börja köpa röster hos olika grupper, genom att transferera skattemedel till dessa grupper.
Socialdemokratin betraktade arbetarklassen som en sådan grupp, transfereringar skulle ske till dessa. Detta beskrevs som rättvist.
När demografin förändrades så anammade socialdemokratin "globohomo-liberalismens" perspektiv; transfereringar ska ske till etniska och religiösa grupper (undantagande etniska svenskar och kristna). Detta beskrivs som rättvist. MSM och SVT, är en förutsättning för och orkestrerar denna utveckling.
 
Socialdemokratin har sett till, att på höga poster finns personer som är satta som grindvakter, för att försvara statens agerande i tvivelaktiga "affärer" och händelser. Rättsskandalen Quick eller katastrofer som inte utreds på ett korrekt sätt, trots att det hävdas från svenskt regimhåll, att allt visst är i sin ordning.
De svenska trollfabrikörerna befolkar inte primärt tidningsredaktioner på amerikanskt Mockingbird manér. I Sverige sitter verklighetsbilds fabrikörerna i stats-apparaten istället. Det är belagt att MSB är med och styr TV4 och SVT/SR, när "känsliga publiceringar" är på gång
Tjänstemän som Morgan Johansson, Dan Eliasson, Göran Lambertz
och Hans Holmér på sin tid, är alla exempel på tillsatta grindvakter. Det finns folkkära grindvakter också. Leif GW Persson som har blivit en varböld i ändan på makten.
 
Det var intressant att se, att uppslutningen från partiledarna i årets Pride festival, inte var mangrann och det var också en lackmustest, att se vilka som fick nog av förra årets flaggviftande som mest påminde om någon slags förnedrings rättegång, från den kinesiska Kulturrevolutionen.

Foliehatten tror en del av det här handlar om att sossarnas nya väljare är invandrare och de är inte direkt HBTQ-vänliga. Sedan vill nog Stefan Löfven inte förlora de sista etniskt svenska arbetarna. Vidare är Pride en freakshow och förra året var fruktansvärt pinsamt för alla inblandade. Dessutom kan vi konstatera, att det speglar hur HBTQ och feministrörelsen blir allt mer fragmenterad och splittrad.

Foliehatten undrar hur tankegångarna gick hos moderaternas ”hjärntrust, när man nu försöker kapitalisera på HBTQ-rörelsen. Moderaterna har släppet en kampanj för att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. Kampanjbilden består av texten ”min mage, mitt val, ert barn” skrivet på en gravid mage. Längre ner sitter M logga och en text som förklarar att man ska kunna bli förälder ”oberoende av hur barnet blivit till, föräldrarnas sexuella läggning och om föräldrarna lever i en parrelation." Det är inte första gången man tröttnar på högerns syn på ”det fria valet” eller människors rättigheter. Det är förstås alltid någon annan som får betala och det är alltid de som inte har ett val. Nu gäller det rätten att få barn, på det sätt man önskar. Även det sker på andras bekostnad.

Moderaterna måste ha missat SVT:s granskning av surrogatmödraskap. Det handlar om fattiga kvinnor som genom bindande kontrakt ger upp rätten till sin egen kropp. Genom förmedlingsbyråer runt om i världen får barnlösa svenskar tillgång till en kvinnas kropp och livmoder, där hon frånsagt sig rätten att äta det hon vill, ha sex och leva som hon vill under graviditeten. Blir hon sjuk, är det inte hon som bestämmer vad som händer med barnet.
Om något inte faller köparna i smaken kan de bestämma sig för att abortera fostret som de vill. Det här gäller inte bara i u-länder långt bort, sådana villkor är regel både i USA och i Ukraina. Ukraina är ett land vars surrogatmarknad satsar stort på marknadsföring i Sverige. Men kvinnor kan väl fatta beslut själva, kanske vill de bara göra gott när de lånar ut sin livmoder? Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Det framgick ganska tydligt i SVT-programmet. I de länder som tillåter så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, det vill säga att kvinnan ”frivilligt” bär någon annans barn utan krav på betalning, har i stället en svart marknad vuxit fram. Vi kan också fråga oss, om den goda kvinnan som ger upp sin kropp av ren välvilja är något vi ska eftersträva i jakten på jämställdhet och jämlikhet. Det blir inte rätt, inte ens om det handlar om att stilla homosexuella pars barnlängtan.

Märkligt att det finns de som hävdar att det är homofobt att inte tillåta surrogatmödraskap. Men det är främst högutbildade heteropar som använder sig av detta sätt att få barn. Samtidigt vädjar aktivister för HBTQ-personers rättigheter, använd inte oss som medel för att rättfärdiga den människohandel som surrogatmödraskap i de allra flesta fall innebär.
Hur förkrossande barnlöshet än är, så är inte barn en universell rättighet. Ännu mindre ska det vara en rättighet att använda andras kroppar för sin egen lyckas skull. Så resonerar vi i Sverige kring sexköp och så ska vi fortsätta resonera kring frågan om surrogatmödrar. Att reducera frågan om surrogatmödraskap till magar och egna val är att vägra se verkligheten: ”Min mage, min hälsa, min fattigdom –dina pengar, ditt val, ditt barn”.
 
Liberalerna hänger inte riktigt med i förändringarna. De tror att de är progressiva, feministiska och HBTQ-vänliga och sedan skiftar politiken under dem. HBTQ-rörelsen drevs av den post-marxistiska vänstern och M klev in i den, på 1990-talet. De förstår inte M och syftet med den är annat, än att de vill driva den till, att det helt handlar om privat konsumtion. I det här fallet - vita rika hbtq föräldrars rätt, att köpa surrogatmödrar i fattiga länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar