onsdag 31 juli 2019

Lågkonjunkturen klappar på Sveriges port!

Vi har haft några goda år av högkonjunktur som nu har stagnerat. Sanningen är den, att det handlar mycket om psykologi och spekulation. Alla tror att en lågkonjunktur är på ingång, men ingen vet säkert, men tecknen är för många, att en lågkonjunktur stundar, är nog väldigt säkert. Foliehatten tror att de flesta som följer hur Sveriges ekonomi ser ut, håller med om, att vi är inne i en avmattningsfas och mycket tyder på att vi är inne i början av en lågkonjunktur. Men han skulle vilja hävda, att en ekonomi inte automatiskt behöver vara inne i en lågkonjunktur, bara för att BNP-tillväxten är under 1,5% på helårsbasis.
SCB skriver på sin hemsida: "Kommentarer till BNP-beräkningar för andra kvartalet publicerades av misstag på måndag eftermiddag den 29/7. Med anledning av det tidigarelades publiceringen av statistiknyheten för BNP, och den lades ut på webbplatsen kl. 20.00 den 29/7. Tabeller och diagram samt Statistikdatabasen kommer att publiceras på utsatt tid - 9.30 den 30/7."
Det handlar om huruvida ekonomin växer mer eller mindre, än vad den "borde", givet andra faktorer som t.ex. demografi. Börsen kan dyka och bankerna kör en bail in i värsta fall. Även om det skulle vara det, så betyder det inte att allt kommer krascha som 2008 eller 1991. Nackdelen denna gång är, att vi har låga räntor under en högkonjunktur som eldat på allt vad löner och huspriser heter.

Foliehatten kan inte annat än gratulera våra superpolitiker. Högkonjunktur i USA, negativ ränta i Sverige och snabbt ökande befolkning och svensk BNP minskar. Bra jobbat politiker! Det är ett bra facit på hur misslyckad den svenska ekonomiska politiken är, när man under tio år inte genomför några som helst strukturreformer. En del som kan ekonomi, kommer säkert att protestera mot vad Foliehatten skriver - inga strukturreformer?
Så vad är världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring?
Klart vi behöver kanske fylla på med fler diskare, pizzabagare, m.m. Riksbanken kommer bli tvungna att revidera och ställa in de kommande räntehöjningar, då inflationstakten kommer att gå ner i linje med Europa. Svag löneutveckling och stigande stor arbetslöshet bidrar och de enkla jobb som våra politiker har yrat om i 10 år, kan de se sig om efter på Månen.
JÖK-regeringen är nu, så inmålade med sin politik och frågan är, om de kommer att fortsätta med en politik som inte fungerar.
För att spä på katastrofen, får Sverige enligt MV, ta emot över 300.000 invandrare de närmaste åren som direkt kommer att gå in i bidragsberoende. Arma kommuner som får hantera detta. Inga bostäder, brist på för- och skolplatser. 

Det pågår nu, en gissningstävlan om, vilken kommun som kommer att kasta in handduken först. Idag står det mellan Bengtsfors och Hagfors. Orsak: Invandringens kostnader!
 
Flera svenska storföretag, Sandvik och Volvo Cars ser en vikande orderingång och ser över (stoppar) sina omkostnadsutgifter genom att skicka hem konsulter nu i höst som ett första steg. När det inte räcker kommer det fler neddragningar som amen i kyrkan, detta är de klart starkaste signalerna på länge att det faktiskt är en redig avmattning på gång.
Socialistisk ekonomin är desto större risk att det går åt helvete. Det är ju därför man kommer till slutsatsen att, Sverige har en vanskött ekonomin (igen) och priset vi kommer att få betala är fallande krona och stigande (igen) inflation. Grova överslag ger vid handen att budgetunderskottet, kan komma upp i 5-10% av BNP i denna lågkonjunktur. (13% var det 94, så Foliehatten är inte extrem dystopisk).
Anledningen till att BU sköt i höjden i början av 90-talet berro
de på att bidragssystemen med A-kassan i spetsen öste ut pengar. Ingen regering någonsin har öst ut så mycket bidrag som borgarna i början av 90-talet.

Samma sak kommer inte hända i
nästa lågkonjunktur, eftersom A-kassan inte längre är 100% av inkomsten, utan snarare 50% någonting. Överhuvudtaget är alla bidragssystem idag extremt snåla jämfört, med frikostigheten som byggdes upp under 80-talet.
Man skulle kunna tänka sig att det som händer vid nästa lågkonjunktur är att staten stryper mer till tärande än närande grupper i samhället. Detta då de närande trots allt är de som gör att samhället går runt medan de tärande endast utgör en förlust.

Olika typer av små- och medelstora företag inom service
branschen lär få det svårt. Förenklat kan man säga, att alla företag där saker som nystartsjobb och annat påfund på något vis blir aktuellt.
Samhället kan inte heller ”rulla” om samtliga som har
stora bolån och lever på marginalen i Sverige, istället måste "leva på gatan" och då inte längre har möjlighet att utgöra en nettovinst för staten. Staten kan inte under en dag, trolla bort hela medelklassen (där alla miljonlån finns), utan att det uppstår någon form av extremkris, då man i princip förlorar alla med köpkraft i samhället. Medelklassen är givetvis prioriterad.
Det tredje kvartalet har man sagt att lågkonjunkturen börjar och i så fall är det i september som det börjar märkas tydligare. Det är också då som riksdagen öppnar igen efter semestern. Sedan om det är bra eller dåligt kan man förstås tvista om. Riksdagsmännen är tillbaka i september och skränar och ställer till mer elände för landet. Det bästa för landet är om riksdagen fortsätter sin semester och aldrig öppnar igen. De har gång på gång bevisat att de är totalt inkompetenta och klarar inte av att styra Sverige. Hade de klarat av att styra Sverige, hade vi inte haft ett sådant samhälle som idag, där dessa riksdagsmän, har gått emot svenska folkets vilja.

Var det inte något citat i TV-serien Tjernobyl om, att det är väldigt farligt att säga sanningen i ett land, där landets anseende är det viktigaste som finns?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar