måndag 15 juli 2019

Utbyggnad av kärnkraft är omöjlig så länge sossar, miljöpartister och centern styr!

Birgitta Dahl socialdemokrat och maoist, satte stopp för all kärnkraftsforskning i Sverige. Sverige ska inte vara med, eftersom det är förbjudet att lära ut om atomer i svenska "universitet", sedan 30 år tillbaka. Det är ett kunskapsförbud och det är lika sjukt som det låter. Bara politiker kan komma på något så korkat och ändå är förbudet i full effekt, även idag. 

Energimarknaden är styrd av grönröda politik som vill avveckla kärnkraften och övergå till förnybar el. Kärnkraft släpper inte ut koldioxid! Om man bortser från jordbävningar och krig, så är  risken med kärnkraft, i princip helt obefintlig.
Utan konkurrens är kärnkraften den billigaste producenten av el, med en driftkostnad på 15-20öre/kWh (plus finansiering över 60-80år) skulle elen från ny kärnkraft i Sverige hamna runt 50-55 öre (6-10% ränta) utan att man tvingas plöja ner 600-800 miljarder i elnätet för att integrera stokastisk förnybar kraft (SWECO 2018). Befintlig kärnkraft producerar el för ~20öre/kWh. De nya reaktorerna kan placeras var som helst och nära befintligt stamnät.

Frågan är varför Sverige helt har hoppat av tåget, när det gäller ny modern kärnkraft? De är främst politiska och den är vänstern som står för motståndet. Man kan undra varför?

Blykalla ville utveckla och bygga en GEN-IV i Sverige, men fick "nobben" av de rödgröna, av uppenbara skäl. Istället har britterna tagit över projektet.
2014 förbjöd den rödgröna regering Vattenfall, att fortsätta sina planer på nya kraftverk i Sverige, med hot om att sparka Magnus Hall, om han inte gjorde som de sa,  samt att han skulle ändra sin retorik kring svensk energipolitik (han kritiserade hårt de rödgrönas klimat- och energipolitik). 
Det finns inte många GEN-IV i drift, men flera är på gång. Ryssarna har två BN-reaktorer i drift varav den ena, har snurrat sedan 80-talet, men det är politiskt omöjligt, att handla kärnteknik av Ryssland. Många projekt pågår i Kina och Indien, men även på konstruktionsstadiet i USA, Kanada, Belgien och Ryssland. GEN-IV kräver en upparbetningsanläggning av bränsle, den svenska opinionen är definitivt inte redo, för en sådan på många år.

Inget är hundra procent säkert när människor är inblandat. Men riskerna är extremt små i förhållande till vinsterna med kärnkraft, särskilt i ett bror duktig-land som Sverige.
Kärnkraft är otroligt billig när man väl har byggt kraftverket. I alla undersökningar, så är dagens kärnkraft det överlägset säkraste energiproduktionsslaget. Ett nytt modernt kraftverk Gen IV, får dessutom ut mer ur uranet och kan dessutom förbruka det som nu ligger på förvaring med halveringstid på tiotusentals år. Uran finns i backen så det räcker lääänge och det släpper inte ut någon koldioxid. Gruvdriften är på väg att gå mot eldrivna maskiner och då kommer det inte alls vara lika smutsigt att bryta uran.

Många är så totalt omedvetna om, hur många reaktorer som snurrar runtom i världen. Det sitter reaktorer i massor av isbrytare och ubåtar som är relativt gamla och väldigt driftsäkra. Det är inte så komplicerat som många tror. Det handlar om en väldigt kraftig värmekälla som man kan stänga av med styrstavar mekaniskt, det kritiska är att man ser till att kylningen fungerar, och det är inte så svårt.

Det var Sverige som avskaffade Barsebäck i protest mot att Danmark hittade olja i Nordsjön och inte längre ville ha gratis energi från Barsebäck. Sverige borde bygga 10 nya kärnkraftverk och bilda en ny union med Norge, de har oljan vi levererar elen. Då skulle vi ha Europa under tummen och styra alltihop. Just det, glömde finnarna, de kan få ta hand om armén, de har rätta virket. Danskarna får vara med, om vi får gratis öl.
 
MP skapades som ett svar på missnöjet med resultatet på folkomröstningen om kärnkraften. De har satsat all sin prestige på att kärnkraften skall bort till varje pris (inklusive miljön). Vad detta beror på grundar sig i många olika spår och ingen kan bena ut vad som är viktigast för dem, det skiljer sig förmodligen mellan varje miljöpartist. Nu är inte alla miljöpartister kärnkraftshatare, det finns en växande skara i partiet som vill vända på detta för miljöns skull, om de lyckas innan partiet upphör, är svårt att avgöra. Partiet har redan splittrats så sent som i år, där en större del bröt sig ut med Schlyter i spetsen.
MP lever och faller med högt förtroende inom folkopinionen, skulle de vända i kärnkraftsfrågan och säga att de hade fel om kraftformen, så kommer rätt många undra vad de har haft fel om mer. Då kommer hela korthuset rämna, partiet sprider fruktansvärt mycket lögner (inte bara om kärnkraft) skulle opinionen börja gräva i detta på allvar, så skulle den snart inse att kejsaren är naken.

MP:s miljösyn och deras tolkning av miljön, är vägledande för media. Journalistkåren i Sverige sympatiserar med de rödgröna överlag, i Public Service ligger stödet på 75%, så det är ju inte konstigt att pressen inte gör sitt jobb på denna punkt. Det är dock alltid lika roligt att se, hur panikartat det blir bland ledande miljöpartister, när någon lyckas genomskåda någon lögn de spridit och lyckas publicerar detta i prasselmedia.

Kritiker av kärnkraft drar fram olyckor med kärnkraft, för att diskussionen skall stoppa eller att det är en språngbräda för att bygga atombomber.
Professor Christian Azar från Chalmers, påstod i Ny Teknik, att civil kärnkraft är en täckmantel för länder som vill skaffa kärnvapen.
Han är kompis med Thomas Kåberger och rådgivare till de rödgröna och tillhör det rödgröna akademiska komplexet som alltid sprider lögner om kraftproduktion i allmänhet och kärnteknik i synnerhet. Det han skriver i artikeln är ovetenskapligt och illa förtäckta lögner.
Det finns vetenskapligt publicerade artiklar som motsäger Azar. Kortfattat så leder ett civilt kärnkraftsprogram till mindre risk för vapenprofilering, då länder som vill ha kärnkraft tvingas underkasta sig IAEA-inspektioner och därmed får det svårare att i lönndom bygga militära reaktorer eller divergera kärntekniskt material.
Inget land har någonsin tillverkat atomvapen genom ett civil kärnkraftsprogram, 2 länder med atomvapen har inte ens någon civil kraftproduktion (Israel och Nordkorea).
Anrikningsanläggningar som producerar låganrikat uran (civilt bränsle) kan inte användas till att producera uran till vapen inom någon rimlig tid, kapaciteten skulle sjunka till asymptot till 0 om man försökte. Plutoniumet som produceras i civila reaktorer kan inte användas till vapen då det innehåller på tok för mycket Pu-240/241 vilket gör att, värmeutvecklingen i Pu gör att det smälter vapnets konventionella delar inom någon minut, om man mot förmodan skulle bygga ett vapen med materialet så skulle det 'fizzla' och endast ge en effekt som motsvarar mängden konventionellt sprängämne på grund av alla spontana neutroner i materialet.

Det som hände vid Fukushima var den mänskliga faktorn vid byggandet av kraftanläggningen. Man valde att ha sina dieselgeneratorer under mark. Lägg till en jordbävning och en tsunami man inte räknat på och generatorerna blev ubåtar. Tjernobyl var helt den mänskliga faktorn. Sedan har det hänt massor utav olyckor runt om i världen, men inget som direkt påverkat oss globalt negativt, gentemot Tjernobyl och Fukushima, men visst det hade kunnat gått värre.
Det har visat sig att djurlivet kring Chernobyl numera är mer livskraftigt än någonsin. Visserligen är det en no-go zone, för människor, men djurlivet blomstrar , så man tror att det inte är sant!
 
Moderna kärnreaktorer kommer aldrig att kunna få en härdsmälta! Helt enkelt, för de skall inte ha en fast härd! Dessa skall vara flytande och då är det både fysiskt och tekniskt omöjligt, att få en härdsmälta.
De svenska reaktorer som finns idag, är alla tryckkärlsreaktorer (för övrigt alla reaktortyper med fast härd) är byggda för att kunna hålla en smälta. Anledningen till varför Fukushimas reaktorer läckte smälta och kylvatten till grundvattnet var för att jordskalvet hade gjort stora sprickor i "donouten" där smältan samlas. I Tjernobyls fall var ju denna uppsamlingspunkt riktigt dåligt byggd och dessutom ovanpå kyltankar och riskerade att explodera de med.
O
m nu kärnfysikerna tar rätt beslut så går vi bort från dessa fasta härdar och använder oss av säkrare MSR  och LFTR. Det har aldrig någonsin, varit bra att ha en fast härd i ett tryckkärl. Du hittar inte naturliga reaktorer som ligger i tryckkärl! Alla naturliga reaktorer ligger under atmosfärisk tryck (eller i vakuum för den delen)
 
Vilka alternativ finns då som ersättning?
Biobränslen i den omfattningen som krävs för att ersätta fossila bränslen går inte att odla fram, utan att det inskränker på vår förmåga att odla föda. Biobränslen har mycket stor miljöpåverkan och inom IPCC har man sedan länge förkastat biobränslen som någon lösning på klimatfrågan. Biobränslen leder till utsläpp av aromatiska kolväten (IARC grupp I), PM2.5 och PM10 utsläpp och klimatutsläpp närmare 100 ggr högre än för kärnkraft, vind och vattenkraft.
Fossila bränslen(gas) är det enda alternativet till kärnkraft. Vintrarna 2009 och 2010 dog det 1000-tals människor i Tyskland och England, för att de inte hade råd att värma sina hem i dessa länder använder man gas för värme, vilket är betydligt billigare än el.
Europa utsätts nu för press av mörkare krafter som vill få Europa beroende av rysk gasimport. Nordstream 2 är snart färdig och kommer möjliggöra 1100 TWh per år av import av rysk gas till Europa. Nordstream 3 ligger redan på förhandlingsbordet.
 
JÖK-regeringen med understöd av Centern, är Sverige sedan länge omsprunget, när det gäller utbyggnad av ny modern kärnkraft. För dem gäller förnybar energi och vägen mot fattigdom och dyr el i Sverige. Tur är, att flera andra partier insett fördelen med kärnkraft och det finns tydliga signaler, att man vill bygga ny kärnkraft.

Ett uttalande av Isabella Lövin visar på, vilken hög intellektuell nivå vi har i regeringen, när hon säger, att ungdomar skjuter ihjäl varandra på gatorna och miljoner människor flyr krig och svält, läget är akut säger miljöminister Isabella Lövin:
”Vi måste förbjuda engångsmuggar av plast”!
Det skulle kunna vara ett skämt, men dessvärre, är det inte så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar