måndag 18 augusti 2014

Klimatet är alltid ett hett ämne!

Oseriös debatt?

Att klimatdebatten i Sverige har gått över styr och alla påståenden om klimatförändringar är allt annat än vetenskapligt.
Skulden till att debatten gått över styr får utan tvekan våra politiker och journalister ta på sig.
I gårdagens ekonomidebatt i SVT, 17 aug. var återigen en representant från MP som ljög det svenska folket rakt i ögonen med att påstå att vi har stora klimatförändringar – vilket är helt fel!
  
Klimatforskare gör sitt yttersta för att förstå vårt klimatsystem.  Men när allt ska sammanfattas och paketeras till politiker och journalister så har mycket gått fel.
De vill ha enkla förklaringar, men i klimatfrågan finns inga sådana att finna.
 
Ingen ifrågasätter att koldioxid är en växthusgas men när politiker härleder snart varje väderhändelse till en av människan orsakad klimatförändring så har man hamnat långt utanför vetenskapen.
Forskarna känner till vilka faktorer som påverkar klimatet.  Stoftpartiklar, kosmisk strålning, jordaxelns lutning, jordens avstånd från solen, förändrad markanvändning, förändringar i vind- och havsströmmar m.m.
Till allt detta kommer också den livsviktiga växthuseffekten, som är verksam genom i första hand vattenånga och vattens avdunstning, molnbildning och nederbörd. På marginalen påverkas den också av växthusgaser så som koldioxid och metangas.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern påstår att vi ”rusar mot en uppvärmning av 4 °C

Vänsterpartiet hävdar också att vi kommer få en:
”havsnivåhöjning på mer än en meter fram till nästa århundrade”!

Den 13 augusti kunde jag läsa på Kvällspostens löpsedel att havsnivåhöjning kommer att dränka flera städer i Skåne!
 
Dessa påståenden förtjänas inte att tas på allvar. Båda händelserna tillhör mycket osannolika scenarier inom klimatvetenskapen och uttalas snarare för att förskräcka till underkastelse än att varna för verklig fara. Till och med FN:s klimatpanel IPCC, som jag menar många gånger presenterar slutsatser som de inte har täckning för, håller dessa scenarier för tämligen osannolika.

Lanar Whitney kommer att ställa upp i valet till 6: e kongressdistriktet  i Louisiana. 
Lanar släpper en video där hon kallar den globala uppvärmningen en:
”global uppvärmning, största bedrägeriet i mänsklighetens historia”.
https://www.youtube.com/watch?v=0BzItCPk5j4&feature=player_embedded

Hon kallar Al Gore och andra liberala politiker som driver den globala uppvärmningen “inbillnings-sjuka” och påminner tittarna om att
"Jorden har blivit kallare för varje år sedan Gore gjorde sin film."


Sommaren 2014 har varit varm och genast har klimatförespråkarna hävdat att det beror på klimatförändringarna. Julitemperaturen har varit mycket högre än normalt. Men långt ifrån
de värden som man hade vid krigsutbrottet 1914 eller under den varma julimånaden 1901.
Det svenska klimatet varierar mycket och inte sällan har vi varma somrar och inte bara regn och rusk. Det beror inte på någon klimatändring utan helt enkelt på den allmänna atmosfärcirkulationen.
Vädret varierar slumpmässigt och kan inte förutsägas mer än för några veckor även om det knappast är någon brist på sådana förutsägelser från mer eller mindre sakkunnigt håll. Inte ens i slutet av juni visste man att årets juli skulle bli mycket varmare än normalt
.
Här lite officiell statistik:

Högsta uppmätta temperatur i Sverige
Månad
Temperatur
Plats
Datum.
Januari
12,4°
Allgunnen
1973-01-05
Februari
16,5°
Västervik Ölvingstorp
1961-02-18 1961-02-18
Mars
22,2°
Oskarshamn Sandbäckshult
1968-03-30 1968-03-30
April
29,0°
Genevad
1993-04-27
Maj
32,5°*
Kristianstad Kalmar
1892-05-27 1892-05-28
Juni
38,0°
Målilla
1947-06-29
Juli
38,0°*
Ultuna
1933-07-09
Augusti
36,8°
Holma
1975-08-09
September
29,1°
Stehag
1975-09-01
Oktober
24,5°
Oskarshamn
1995-10-09
November
18,4°
Ugerup
1968-11-02
December
13,7°
Simrishamn
1977-12-24
Ovan statistik från 1700 till dags dato som visar att vi inte har någon klimatförändring i Sverige!
Tyvärr handlar klimathotet inte om vetenskap längre. Forskarna kan komma med hur många vetenskapliga fakta som helst och som visar att IPCC, WWF m.fl. bluffar om klimatet.
Nu gäller det storpolitik och då är alla medel och lögner tillåtna.