tisdag 31 januari 2017

Förintelsens (o)lika värde!

För några dagar sedan den 27 januari firade vi förintelsens dag. Det är 72 år sedan, som koncentrationslägret utanför Krakow - Auschwitz - Birkenau i Polen befriades.
Detta firades med all rätt på flera håll världen runt.
Tittar vi i backspegeln ser vi att under 1900-talet skedde förintelsen
mer än i Tyskland.
Nazisternas förintelse skedde under en kort period om
drygt 10 år.
Först i slutet av 60-talet började det uppmärksammas vad som hände med judarna under nazisternas tid vid makten.

När man läser den judiske forskaren Norman Finkelsteins bok, The Holocaust Industry, kommer märkliga fakta fram. Norman påvisar i boken hur marknadsföring kring ”Förintelsen med Auschwitz” som fixpunkt blev en industri efter Israels krig1967. För att ge ett förväntat dåligt samvete och övertag i affärsförhandlingar hos icke-judar med antydningar om förintelsen, ledde detta till mycket goda affärer för Israel.

När Israel köpte sex ubåtar utrustade för att kunna bära kärnvapen av Tyskland fick de ubåtarna till vrakpris. Detta är inte unikt utan tillhör spelmönstret. Den israeliske pressekreteraren vid ambassaden i Berlin, Adi Farjon, uttryckte tydligt för ett par år sedan inför en grupp lojala journalister, något som senare refererades i den israeliska tidningen Haaretz:
”Vi vill att Tyskland ska ha skuldkänslor över förintelsen, så att det kan gynna Israel!”

I boken ”The Holocaust Averted” av den likaså judiske professorn Jeffrey Gurock framkommer samma mönster. Hade de judiska lobbygrupper inte kunnat hänvisa till ”förintelsen” hade de behövt hålla en lägre profil. Istället har denna händelse kunnat utnyttjats till max, för att utöka judarnas inflytande över det amerikanska samhället, bland annat för att få USA att stödja Israel.

Man förundras över hur Israel profiterar på ”förintelsen” och dess offer. Här ser man klart och tydligt att den politiska vinningen är som vanligt viktigare än offren! Epitetet”antisemit” utnyttjas flitigt, när det passar den egna agendan. Men hycklarnas dubbla måttstockar tål ingen granskning.
Man får en besk känsla av ”firandet” av ”den enda” förintelsen, att den har utvecklats till en politisk ”förintelseindustri”, med offren som gisslan.

Nu till den stora frågan:
varför vi ständigt bara påminns om nazisternas förintelseläger och folkmord och inte de andras?

Alexander Solzhenitsyn:
”Bolsjevismen begick den största människoslakten genom alla tider. Det faktum att världen är ignorant och likgiltig inför detta enorma brott bevisar att global media är i handen på förövarna.”

Det svenska etablissemanget har helt ”tappat” bort det största folkmordet som genomfördes i Sovjetunionen vid tiden för Hitlers maktövertagande. En av Sovjet framtvingad hungersnöd kostade mellan sju och tio miljoner människor livet i Ukraina. Man blundar också för Gulag-arkipelagens dödsmaskin som arbetade för högtryck främst under 1930-talet och den fanns kvar ända tills Sovjet upplöstes 1989!

I boken The Jewish Century av den rysk-judiske professorn Yuri Slezkine skriver han om det djävulska som inträffade i Sovjet hade en klart etnisk slagsida!

De ansvariga för denna förintelse såg till att så att många som möjligt drabbades av denna terror – siffror på 25-35 miljoner offer nämns ofta – av judisk börd!
Det var etniska judar som styrde över Gulag som med kraft genomförde detta folkmord och de kallades för ”Stalin willingly Executers”.
Den ökända säkerhetspolisen beskriver Slezkine som ”en av de mest judiska av alla sovjetiska institutioner”.

I boken Stalin den röde tsaren och hans hov av Simon Sebag Montefiore finns redovisat varierande intriger, maktkamper, uppkomsten av storskalig förföljelse, skenrättegångar, terror och utrensning som Stalin bedrev under sina 30 år vid makten fram till sin död 1953.

Här kan vi verkligen prata om en förintelse totalt bortglömd och negligerad av det svenska etablissemanget.

Det svenska kommunistiska partiet =Vänsterpartiet har en lång historia med det kommunistiska Sovjet. Så sent som några månader innan DDR:s sammanbrott
var en delegation från partiet i Sverige med i firandet
och hyllandet av DDR 40 års minne!
Huset i Stockholm på Kungsgatan 84 betalades av det kommunistiska Sovjet.
Ungefär samtidigt med VP:s hyllande av DDR 1989 bildas Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet med sin digra och nära samarbete med Sovjet har inte idag på verket partiet trovärdighet. Idag är det stödparti till den rödgröna regeringen och de får vara med och påverka politiken.
Här kan vi verkligen prata om två partier olika värde.

Vänsterpartiets händer besudlade av Sovjet är rumsrena hos socialdemokraterna
Sverigedemokraterna är rasister och rasister enligt Löfvén!
Tala om hyckleri från Löfvén!

Motpol beskriver 30-talet på ett utmärkt sätt:
”Hör ni stöveltrampet? Nej, men om vi ska tro fler och fler medier borde ni göra det. 30-talet är nämligen tillbaka. Åtminstone som politisk floskel och ständig referensram för samhällsutvecklingen.
Det är en del av en desperat propagandamaskin som desperat försöker behålla den makt som glider dem ur händerna. Med alla medel. Fejkade nyheter, faktaresistens och alternativa fakta och allt det där. 30-talet och 1984 mixas ihop till en hemkört-och-päronsoda som ska passa den breda folkmassan tror tyckarna på Söder.

måndag 30 januari 2017

Regeringen och kollektivavtalet!

Facket ska lättare kunna ta till stridsåtgärder när utländska arbetare saknar kollektivavtal. Det är ett av huvudsyftena med regeringens förslag om nya så kallade utstationeringsregler. Men Lagrådet är kritiskt och pekar bland annat på att regeringen inte kunnat precisera några brister i gällande rätt.

Regeringen lämnade i december en lagrådsremiss där man föreslår ett nytt svenskt regelsystem för att genomföra utstationeringsdirektivets och tillämpningsdirektivets regler om utstationerade arbetstagares rätt till vissa arbets- och anställningsvillkor. 

De föreslagna reglerna ska ersätta de nu gällande reglerna som brukar benämnas lex Laval. Bland annat tas den så kallade bevisregeln bort vilket i princip innebär att facket lättare ska kunna ta till stridsåtgärder när utländska arbetare saknar kollektivavtal. Men Lagrådet är kritiskt och pekar bland annat på att regeringen inte kunnat precisera några brister i gällande rätt. Regeringen vill med denna ändring också tillmötesgå LO och fackföreningsrörelsen!

Regeringen har själva argumenterat för att de nya reglerna är mer effektiva och mer ändamålsenliga än lex Laval, utan att kan prestera ett enda bevis.

Men Lagrådets ledamöter är tveksamma och pekar på att det saknas en systematisk utvärdering av lex Laval och att det inte heller finns några "preciserade brister i gällande rätt" som skäl till lagförslagen.
Lagrådet skriver att man "i avsaknad av sådant underlag" inte kan bedöma om förslaget "är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts".

Sverige har till skillnad från många länder inte någon lag som garanterar utstationerade arbetare från andra EU-länder en minimilön i Sverige. Tanken med lagförslaget är att om arbetsgivarna inte frivilligt tecknar kollektivavtal så kan facket med stridsåtgärder försöka tvinga fram ett EU-anpassat kollektivavtal.

Detta ska innehålla vissa minimivillkor, framför allt en lägsta lön som motsvarar den som finns i svenska kollektivavtal. Däremot ingår inte till exempel tjänstepension.
Lagförslaget ger också facket tydligare befogenheter att kontrollera utstationerade arbetares villkor. Till exempel ska arbetsgivaren inom tre veckor lämna ut handlingar i form av anställningsavtal, lönespecifikationer och tidrapporter.
De nya reglerna är tänkt att träda i kraft den 1 juli om de lyckas få igenom detta i Riksdagen.

Men lagrådet har flera invändningar mot regeringens förslag. När det gäller lagens tillämpningsområde konstaterar lagrådet till exempel "att genomförandet av direktivet i detta fall framstår som något ängsligt". De svenska lagförarbetena bör enligt lagrådet "rimligen peka ut just omständigheter som tyder på att ett företag bedriver väsentlig verksamhet i ett annat land men inte i Sverige".
När det gäller vad som är utstationering pekar Lagrådet på att formuleringen ”i en annan medlemsstat” tyder på att det är fråga om en annan medlemsstat än Sverige, vilket enligt lagrådet "knappast kan vara avsikten".

Lagrådet varnar för konsekvenserna av att arbetsgivare endast får begränsade skyldigheter i de fall när ett kollektivavtal som har tvingats fram av facket medan ett kollektivavtal som tecknas på frivillig väg innebär alla kollektivavtalets rättsverkningar.
Lagrådet anser att det är svårt att överblicka konsekvenserna av regleringen och att det kan göra att ut stationerande arbetsgivare "kan dra nytta av att undgå kollektivavtalets fulla rättsverkningar" genom att framkalla en stridsåtgärd eller ett varsel. Lagrådet påpekar att regeringen "har uppmärksammats på problemet" men ändå valt att gå vidare med förslaget. 

När det gäller fackens möjligheter att kontrollera att en utländsk arbetsgivare följer kollektivavtalet varnar lagrådet för att den nuvarande formuleringen av lagregeln kan leda till konflikter om arbetsgivaren och facket har olika uppfattning om vilka dokument som är viktiga. 

Lagrådet ifrågasätter också om man ska införa en paragrafen som gör att en arbetsgivare är skyldig att på begäran av en svensk arbetstagarorganisation utse en företrädare som kan förhandla om och sluta kollektivavtal.

Lagrådet skriver att det "framstår det som motsägelsefullt att en arbetsgivare ska vara skyldig att ge någon behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal, om arbetsgivaren har bestämt sig för att utnyttja sin rätt att inte förhandla". 
Regeringen får dessutom bakläxa på flera formuleringar som Lagrådet anser är olämpliga, missvisande eller otydliga.

Att få igenom detta i Riksdagen kan bli rätt så knepigt eftersom Lagrådet riktigt kritik mot förslaget och regeringen har inte kunnat redovisa problemen på ett godtagbart sett. Frågan är hur de andra
partierna tar emot detta? De kan fälla förslaget.
Att regeringen ändå väljer att gå vidare med detta, kan skrivas på kontot:
Socialdemokrati och LO har ingått äktenskap!

söndag 29 januari 2017

SVT och sanningen!

I sändningstillståndet som SVT har står att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda".

När man gör en tillbaka blick på kampanjen och presidentvalet i Amerika, svenska politikers lekstuga, men inte minst SVT:s rapportering av invandrarkaoset och hur detta rapporteras i SVT blir man ”mörkrädd!”

Public service är inte opartiskt, de sysslar med public indoctrination, alla måste lära sig vad man ska tycka och tänka, från de som tittar på barnkanalen till de som tittar på de sena nyheterna, yttrande och åsiktsfrihet är inte välkommet. Något mer vinklad och oseriös rapportering i SVT är svårt att uppnå!


Frågan är hur hanterar man en medieapparat som totalt spårat ur i politisk korrekthet och vinkling! Vi har en Granskningsnämnd där man kan göra en anmälan. Men denna nämnd är precis som SVT, ett enda stort skämt!

Vi har en Riksdag som borde reagera över vad SVT håller på med, men där händer inget, mer än att man höjer licensavgifterna kraftigt.
Hoppet är kanske valet 2018 som ger en sådan majoritet, att man också börjar titta på sändningstillståndet för SVT.
Vilka är det som väljer ut vilka som sitter i SVT styrelse? Politikerna i riksdagen... hoppet är det sista som överger en människa!
Det bästa vore om man helt plockade bort de statsfinansierade kanalerna och de fick konkurrera med alla andra kanaler!
 

Amerikanska presidentvalet
Efter Trumps installation, fortsätter politiker och medier att tala om hur illa allt kan bli med Trump. Carina Bergfeldt som är SVT:s reporter i USA talar sällan eller aldrig över de positiva effekterna, bara om de negativa efter valet. Trump utmanar hela deras vänstervridna världsbild. Det värsta som kan hända media är att de måste tänka om och förändra sin rapportering! Som vanligt handlar allt om makt och indoktrinering som SVT, inte på något sätt vill bli av med.
 

Nu utmanar Trump den politiska elitens modell. Han vill ge tillbaka landet till USA:s befolkning. Landet ska inte vara en politisk lekstuga med en politisk elit som lever i en gräddfil. Politikerna ska betjäna befolkningen. Han vill riva hierarkierna och införa en plattare och mer demokratisk styrning av USA.
 

Nu avslöjar de sig – de som påstår sig vara demokratiska visar sitt rätta jag. Nu måste Trump sättas på plats! Nu ska han tvingas in i politikerfållan innan allt blir försent. Till sin hjälp använder de MSM-medierna. Tala illa och försök styra Trump så kanske vi kan få behålla makten och styra världsutvecklingen! Oligarkernas lakej CarlBildt har tillsammans med ett antal exministrar från Östeuropa i ett brev till Donald Trump krävt, att Trump ska bryta sitt löfte om att förbättra relationerna med Ryssland.


Yttrandefriheten på SVT och debatten mellan kommunisten Jan Herlin och Janne Josefsson!
Vem glömmer inte debatten mellan Jan Herlin och Janne Josefsson i SVT!
Enligt SVT:s programledare Nike Nylander och Janne Josefsson har anställda på SVT i ett möte med Jan Helin fått uppfattningen att "extremister" inte ska få vara med och debattera i SVT -oberoende media. Enligt SVT:s programledare ska Jan Helin ha sagt att man ska "få granska dem och intervjua dem men inte låta dem debattera".
SVT:s anställda menar att Jan Helin vill begränsa yttrandefriheten. Enligt Jan Helin handlar det dock ytterst om den okränkbara idén om "alla människors lika värde!" 


De flesta anser att Jan Helin gör det, han blivit rekryterad för, vilket är att visa sina, ursäkta ordvalet, håriga bollar. Helin blev totalt överkörd i debatten. Han måste uppenbarligen ha fått uppfattningen att mötet på redaktionen var som det vanliga morgonmötet, med de imbecilla halvfigurerna på Aftonbladet. Som chef verkar han tuff och försvarar sin ståndpunkt klart och tydligt. Det är sådana chefer ingen vill ha.

Problemet här är väl att det inte gick särskilt bra och han blandade bara ihop begreppen. Tror dock att det är ett ytterst mänskligt drag, vi lutar oss mot det vi kan.
I hans fall kvällspressens hårklyverier och närmast akademiska definitioner i syfte att förklara en ståndpunkt. Dessutom avbröt han värre än Trump. Klassiskt tecken på att man inte vill att motståndaren ska få uttrycka sin ståndpunkt och väldigt billigt.
Sen att Helin tog debatten klart personlig, var tydligt för alla och envar, men att stå upp och försvara är ändå en högt aktad chefsegenskap.

Jag tror att han sitter kvar, men får göra en ”pudel” något enormt för Aktuellt-redaktionen med Ulf Johansson i spetsen. Josefsson och Nylander får nog ingen ursäkt. Ett wienerbröd till kaffet på sin höjd.

Debatten är bland det värsta/roligaste man sett i SVT. Det var mer eller mindre ett personalmöte med extremt upprörd personal i livesändning!  Jan Helin måste vara rosenrasande på båda två. De skämmer ju ut honom, med all rätt skall sägas. När Janne J påpekar att detta är Public Service och inte en privat agenda sättande tidning, tror man Herlin skall få en ”hjärtattack!”Det är bra att se att personalen på SVT står upp för yttrandefriheten! Man behöver och ska väl inte gilla allt och alla, men att hindra människor från att säga sitt i ”oberoende media” är ingenting annat än ett brott mot svensk grundlag.
 

Debatten har äntligen synliggjort klyftan mellan yttrandefrihetsdemokrati och värdegrundsdemokrati! Värdegrundsdemokrati är livsfarlig. Den hotar det fria ordet och gör människor ängsliga för att de ska säga "fel" saker eller ha "fel" åsikter som kan resultera i förföljelse, utesluten ur facket, av med jobbet, uthängd i media, fördömanden av politiker osv.

MarikaFormgren har belyst fenomenet yttrandefrihet versus värdegrundsterror i Magasinet NEO. Lysande essä.
Partiledardebatt

I en av partiledardebatterna maj 2016, blev kritiken mot Anna Hedenmo inte nådig på sociala medier. Faktum är att man aldrig tidigare har sett sådan massiv kritik mot en programledare på SVT.
Man får nog ge Anna
ett litet erkännande då det gäller Åkessons storseger när tittarna utsåg en vinnare. Tittare satt och retade upp sig så mycket på Annas pekpinnar, att det Åkesson sagt skulle kunnat vara skit. Om någon annan partiledare sagt samma sak hade denna partiledare, kommit undan med det och Anna skulle var ”tyst” som en mus!


Ja tror inte Anna har mycket att oroa sig över när hennes chef är ingen mindre än den inkvoterade vänsterextremisten Hanna Stjärne som i stort sett har erkänt att SVT bedriver invandringspropaganda för att fostra svenska folket att tycka "rätt".
Tror någon att en sådan person bryr sig det minsta om Hedenmo, avbryter Jimmie Åkesson? Svaret är nej – Stjärne ger istället ”en klapp” på Annas axel!
Invandringen och vinklingen

SVT:s absurt vinklade rapportering och ”snyftreportage” i invandringsrelaterade frågor blev till slut, allt mer likt en Monty Python-sketch. Ett tag var det dagliga inslag i Rapport och Aktuellt och som om detta inte räckte, sändes också mängder av andra program och debatter som beskrev det elände som flyktingarna fick genomgå, innan de nådde drömlandet Sverige!
Vinklingen var mycket tydlig i rapporteringen om Makedoniens undantagstillstånd p.g.a. en regelrätt okontrollerad invasion av landet av illegala invandrare fokuseras både artikelns rubrik och innehåll på att några av de illegalt gränsforcerande invandrarna klämde sig på ett staket som hade satts upp av landet för att freda sin gräns och nationella suveränitet.

"Det råder kaos i ingenmanslandet mellan Makedonien och Grekland där tusentals flyktingar på väg mot EU sitter fast sedan Makedonien i torsdags utlyste undantagstillstånd och stängde gränsen. Minst ett tiotal människor ska ha klämts mot avspärrningarna, efter att polisen tillfälligt öppnat och sedan åter stängt gränsen."
Journalisterna på SVT
Journalistkåren var i princip 50/50 mellan höger och vänster fram till 1968, inklusive på kultursidorna hur konstigt det än kan låta. Det som hände sen var att de konservativa journalisterna dog ut och ersattes med ännu fler vänsterliberaler och vänsterextremister. Slutresultatet är dagens parodiskt icke representativa kår där V och MP är överrepresenterade med flera hundra procent, och MP har egen majoritet inom public service.
Denna process är väl dokumenterad i både undersökningar och memoarer/anekdoter men verkar ändå rätt okänd. Undrar varför?


Ett bra exempel på vänster retoriken och Public Service tydliga politiskt ställningstagande är Aktuellt:s årskrönika. Där stämplar man UKIP i England som främlingsfientliga. Fakta är att UKIP delar sina åsikter om EU med både höger och vänster och har en patriotisk läggning. Denna hållning är inget främlingsfientligt ställningstagande, utom för SVT. SVT hänvisar till att UKIP är för reglerad invandring och i övrigt är ganska reserverade i frågan och det är det korrekta. .


Licensavgiften funkar i princip som en skatt och garanterar inget oberoende alls från staten. Vad gäller politikerna tillsatte de tills alldeles nyligen sina egna som chefer på SVT och SR. Det fanns till och med en uppgörelse om att dela upp chefsposterna mellan högern och vänstern så att det blev "rättvist".
Det betyder dock inte att politikerna detaljstyr public service, utan de låter snarare den rödgröna korridormaffian göra som de vill. Vänstern och liberalerna för att det passar dem, och högern för att de är för fega och strykrädda.

 


Den som söker sanningen skola finna den på Google.
Det är bara att söka på utländska nyhetskällor för samma nyhet som i SVT,  för att märka den klarare bild man får utan
SVT:s censurering. Detta är väl ingen nyhet för de flesta som använder nätet!


Våra
SVT "journalister" med välsignelse av högsta hönset Hanna Stjärne är idag, duktiga propagandister som ägnar sig mest åt att gräva ner istället för att gräva upp!

lördag 28 januari 2017

Har konflikt mellan shia- och sunnimuslimer kommit till Sverige för att stanna?

I flera länder i Mellanöstern pågår en våldsam konflikt mellan shia- och sunnimuslimer. Upproren har sin grund i det stora hatet drivet av sunniter mot shiiter. Nu verkar det som om denna konflikt även har kommit till Sverige och Malmö.

Den 11 oktober
2016 rapporterade flera medier om en brand som ägde rum i shia Al-Montader-moskén på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Två stycken molotovcocktails kastades mot byggnaden. Byggnaden fick visa brandskador.

Kort därefter greps en man, jihadist från Syrien i 30-årsåldern. Han kom till Sverige för att söka asyl under hösten 2015. Tre dagar efter brandattacken den 14 oktober, beviljades han treårigt uppehållstillstånd.

Något senare tog Islamiska staten - IS på sig attacken mot moskén i Malmö. Men det behöver inte betyda att den jihadistiska terrorgruppen är direkt inblandad. I det 51:a numret av IS officiella tidskrift al-Naba skriver man att lokalen var ett centrum för ”rafidha” = vägrarna på svenska, ett nedsättande ord som sunniextremister använder om shiamuslimer. De menar att shiiterna vägrade att erkänna de ledare, kalifer, som efterträdde profeten Muhammed. IS-ledaren kallar sig kalif.

Vilka kopplingar denne man till IS är oklart, men man kan fundera varför han utförde detta attentat. Frågan är varför han som flykting från Syrien genomför detta?

Är han en av de många sunnitiska extremister som vantrivdes i Syrien inte för att det är en diktatur, utan för att man inte förtrycker shiiter och kristna och inte tillämpar sharialagarna tillräckligt hårt? Man undrar hur han kommer att trivas i Sverige med shiamuslimer! Den misstänkte attentatsmannen bor med familjen i en lägenhet på ett obemannat asylboende i Vittsjö.
Vittsjö i norra Skåne är känt för andra ”brottslingar”, en är Bildsköne Bengtsson och en annan heter Gustav Fridolin!

Enligt sunni-muslimer, dit IS räknas, betraktas shia-muslimer som otrogna liksom kristna, judar och yazidier.

Att attentatet genomfördes den 11 oktober var ingen tillfällighet, utan dagen var noga vald. Den 11 oktober 2016 var - Aashuradagen - den viktigaste shiamuslimska helgdagen, då den iranska propagandaapparaten går på högvarv. På många håll i Sverige genomfördes även i år propagandatåg där shiaimamen Husayns nederlag begräts.

Shia offensiv mot Skandinavien!
Det pågår en kraftig islamistisk offensiv från mullornas Iran mot hela Europa. Frågan aktualiserades när danskarna avslöjade att den nya stormoskén och det islamiska centrumet i Köpenhamn som styrs av Pasdaran, revolutionsgardet i Teheran var Mullornas framskjutna bas.

Intressant är att president Khatami var mulla på 70-talet i Islamisches Zentrum Hamburg. På IZH förvaras idag en viktig relik, ett brev från Khomeini till Khatami där han betonar att moskérna runt om i Europa har en central roll i spridandet av islamism.
 
Köpenhamns kommunfullmäktige gav bygglov till en ny stormoské i Köpenhamn 2016. Den ska uppföras på Vibevej 25-27 i Köpenhamn Nordväst.
Beslutsfattarna som utan debatt beviljade bygget var dåligt pålästa.
Bakom den nya shiamuslimska Imam Alimoskéen står stiftelsen Ahlul-Bait, som är finansierad och kontrollerad av mullornas revolutions-garde Pasdaran.
 
Många betecknar Pasdaran som de egentliga makthavarna i dagens Iran. Moskéens imam Sayyed Mohammed Mehdi Khademi tjänstgjorde fram till 2004 på Pasdarans
ideologiska avdelning.
 
Ali Reza Nourizadeh vid Center for Arabic and Iranian Studies i London avslöjar att Pasdaran nu byggt upp ett nätverk av 68 "Imam Alicenter" över hela världen med en årlig budget på över en miljard dollars. Det danska centrumet på Vibevej har en budget på 11 miljoner dollar = ca 110 SKR!
.
Enligt Expressen finns en IS-terrorcell som misstänks vara i Sverige för att utföra terrordåd mot civila mål är uppdelad i två mindre grupper – en gömmer sig i en ort nära Danmark och den andra i en ort i mellersta Sverige.


Imam Khademi vid Imam Alimoskéen har envist hävdat att 50-miljonersbygget på Vibevej finansieras av den lilla shiaförsamlingen helt utan utländska pengar.

Pressad av en reporter frå
n Kristeligt Dagblad erkände han att "rika privatpersoner" i Iran var inblandade. När Weekendavisen borrade vidare i historien upptäckte de att tomten köpts av iranske ambassadören för 8,5 miljoner DKR!

Sedan exiliranska källor kunnat avslöja att stiftelsen Ahlul-Bait helt kontrolleras av revolutionsgardet, Pasdaran, torde det inte längre vara någon tvekan om varifrån Imam Ali Center finansieras.
 
Den exiliranske professorn Mehdi Mozzafari vid Århus Universitet varnar för den islamistiska offensiven mot Skandinavien. Det är problematiskt att danska myndigheter inte undersökt vem som finansierar och styr verksamheten.

President Ahmadinejad har startat en "aktiv diplomati" i framförallt Europa och Afrika med stöd av Irans reelle ledare Ali Khamenei.
I såväl USA som Europa
försöker regimen infiltrera universiteten. I London driver man dygnet runt TV-stationen Press TV, som bl a ger en plattform för förintelseförnekare. Aktiviteterna styrs av Khamenei genom en organisation kallad Ledarens Hus. Via underrättelsetjänsten och Pasdaran styr den ett otal fonder med bl a stora fastighetsinnehav.

I föreläsningen ”Sanningen om shia” på YouTube kan man höra Abdul Wadud dela med sig av sin syn på dessa ”rafidha”, eller vägrare som de kallas.
Han säger att shiamuslimerna är farliga och att man som rättrogen sunnit inte får gifta sig med dem, inte äta deras kött och inte ens prata med dem. Han kallar dem ”smuts”! Den här typen av åsikter sprids av både utländska och svenska imamer, är det inte så förvånande, att en shiitisk moské utsätts för attentat i Malmö!

Frågan är hur vi i ett sekulärt land som Sverige skall göra, för hindra dessa grupper för att fortsätta sina barbariska stridigheter på civiliserat fredliga och toleranta, svenska skattebetalares bekostnad?

Vi har ju en lag om religionsfrihet i vårt land som dessa religiösa våldsverkare kan gömma sig bakom. Genom denna lag och DO skyddas och fridlyses vissa avvikande beteenden vilka är störande för andra.

Behöver vi en lag om religionsfrihet? 

Bl.a. är det problem med hygienföreskrifter inom vården! Med hjälp av religionsfriheten och DO blir man tvungen att ta hänsyn till medeltida lagar/regler, istället för att formulera regler som ska garantera minsta möjliga smittspridning, utan hänsyn till kulturella/religiösa uppfattningar.
Utan denna lag om religionsfrihet kanske DO inte behöver syssla med och försvara avvikande beteende.
Vi har yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Vi tycks klara oss bra utan att ha en lag om ideologifrihet. Vi behöver verkligen en ny lag om religionsfrihet. Att vi har en sådan lag får väl ses som en historisk artefakt när vissa religioner tidigare var förbjudna och sedan blev tillåtna.


Larsson, Göran – Thurfjell,David
Shia-muslimeri Sverige – en kortfattad översikt. Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 2013

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet:
Dagens flyktingströmmar gör att vi ser tecken på konflikter mellan sunniter och shiiter även i Sverige. Vi vet att det här i Sverige har delats ut flygblad där det sprids en anti-shiitisk retorik. Det handlar om anti-shiitiska fatwor.”
Precis som i Irak och Syrien refererar man till teologer som säger att det är legitimt att döda shiamuslimer. Men ingen vet hur omfattande detta är.
Göran Larsson:
”Det är en Pandoras ask som har öppnats i land efter land, säger Göran Larsson. Gamla oförrätter och motsättningar väcks till liv.”
Göran Larsson menar att man ofta utgår från sunni islam när man talar om islam i Sverige. Många är inte medvetna om att muslimer i Sverige även kan vara shiiter – och att klyftan mellan dessa grupper växer.
Det är oklart hur många shiamuslimer det finns i Sverige. Man kan anta att det finns omkring 200 000 personer med en kulturell shiamuslimsk bakgrund. Men de religiöst aktiva är betydligt färre. Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger stöd till 10 000 medlemmar i shiitiska församlingar. Dessa siffror bygger på olika skattningar, eftersom det inte finns statistik över religionstillhörighet i Sverige.
De svenska shiamuslimerna kan delas in i fyra grupper:
1 | De med arabiska rötter; kommer från Irak eller Libanon. Utgör uppåt 80–90 procent av shiiterna i Sverige.
2 | De med rötter i Iran och Afghanistan. Många av dem från Iran har flytt den iranska shiitiska regimen och har en negativ syn på religion.
3 | De med språket urdu som gemensam nämnare. Kommer från Indien, Pakistan och Östafrika. Det var denna grupp som byggde den första och enda ändamålsenliga shiitiska moskén i Sverige. Den byggdes i Trollhättan 1985.
4 | Etniska svenskar som konverterat, oftast i anslutning till äktenskap med en shiamuslim. Detta är en mycket liten grupp.
Shiiter har länge varit marginaliserade. Men i länder som Irak och Libanon har gruppen börjat göra sin röst hörd som en konsekvens av de senaste årens omvälvningar i den arabiska världen.
När muslimer började komma till Sverige i större omfattning från 1970-talet och framåt, betonades inte skillnaderna mellan sunniter och shiiter. Före Saddam Husseins fall 2003 var det främst shiamuslimer och kurder som flydde till Sverige från exempelvis Irak. Men efter 2003 kom även personer som stått Saddam Hussein nära och andra grupper till Sverige.
Efter hand har svenska muslimer delat upp sig i sunni och shia, säger Göran Larsson.Vi ser även fler och fler tecken på att internationella konflikter, framför allt i Irak och Syrien, spiller över på Sverige till följd av flyktingströmmarna. Det finns alltså spänningar mellan sunniter och shiiter också i Sverige, men hur utbrett det är vet vi inte mycket om. Många av dem som kommit har inte lämnat hemlandet bakom sig, De följer vad som händer via sociala medier.
Göran Larsson:
”En shia-imam har berättat för mig att ungdomar kommer och visar honom Youtube-klipp i sina mobiler på övergrepp i de gamla hemländerna. Shiiterna har ofta varit en minoritetsgrupp, och det har främjat en tradition av att vända andra kinden till – men många säger sig nu ha tröttnat på det. Religionstillhörighet aktiveras i krislägen. Vi får hoppas att sunnitiska och shiitiska ledare i Sverige kan samarbeta mer för att undvika konflikter. Det förekommer en del samarbete i dag, men det behövs mer.”fredag 27 januari 2017

Har Centern drabbats av storhetsvansinne och ser vi Alliansens (dö)dsryckningar?

Centern och Annie Lööf har blivit medias nya ”gunstling” efter Gudrun Schyman och partiet har stigit något i opinionen. Centern verkar tro att de är stora nog att Alliansen dör ut, om de lämnar. Men väldigt väldigt få tycks känna till vad Centern står för.

Innan jul presenterade Centerpartiet ett utkast till sitt nya idéprogram. Med förslag på fri invandring, månggifte, slopad skolplikt och platt skattesystem har idéprogrammet redan skapat stora diskussioner både i och utanför partiet.
Den mest kontroversiella punkten handlar om fria gränser och fri invandring. Centerpartiet betonar flera gånger i programmet alla människors lika värde, Centerpartiets tro på människans vilja, förmåga och kraft att forma sin egen tillvaro, utan pekpinnar från staten.
 

Undrar om de som r
östar på Centern när opinionsinstituten frågar har detta klart för sig. Tvivlar starkt!
Lutar mer åt att de säger C
entern eftersom de alltid har gjort det, plus att en och annan man som kanske också säger, att Annie är "snygg".

Oppositionen har den senaste veckan kommit med det ena utspelet efter det andra och allt grundar sig på ett samarbete med SD eller ej.
Svensk politik har utvecklats till världens mest påfrestande gissningslek eftersom ingen idag, vill fälla den sittande regeringen.

Centerpartiet ställer nu i praktiken ultimatum till Moderaterna. Moderaterna får välja om partiet vill förhandla med den borgerliga Alliansen i utskotten eller med Sverigedemokraterna.

Förhandlar M
oderaterna med SD hotar Centern lämna Alliansen, allt enligt en intervju med Centerns Anders W Jonsson med SR Ekot. Men Annie Lööf tonade genast ner utspelet på Twitter. Man kan också undra, om det är såren efter debatten mellan Anders W Jonsson och Mattias Karlsson i Aktuellt som fortfarande svider?
Eller är det Centern som försöker sig på något slags taktiskt drag för att hjälpa PK-falangen inom M?

Lyssnar man väldigt noga på Anders W Johnsson via SVT, låter det som att Centern inte alls har någon avsikt att lämna Alliansen bara för att Batra strök Åkesson medhårs. Det verkar som de pratar i gåtor i Centern och ingen vet vad den andre menade. Ett klumpigt uttalande av Centern som det kanske det rör sig om i grund och botten?
Det Centern verkar mena är snarare att det är Moderaterna som lämnar Alliansen, om de pratar med SD. De dribblar bara med frågan för att slippa ge definitiva besked.

Frågan rör egentligen ytterst huruvida DÖ fortfarande gäller eller ej. Om DÖ verkligen inte gäller längre, bör det inte vara några som helst problem att samtala med SD i sakpolitiska frågor, annat vore rentav befängt! Varför rösta på ett parti som inte vill få igenom sin politik?
 
Man kan också tolka Centerns utspel på annat sätt att man inte vill att Alliansen skall bestå. Centern vill kanske bli ett stödparti till Socialdemokraterna och Miljöpartiet, eftersom Alliansen saknar möjlighet till egen majoritet. Håller Annie Lööf på att måla in sig i det berömda hörnet?

Många hoppas att Centern byter till vänsterblocket officiellt, för det vore det bästa som kunde hända för Moderaterna som gärna ser ett regeringssamarbete med SD, så snart som möjligt.

Centerns väljare ser sig själva inte som vänster. Om Centern lämnar Alliansen minskar Batras möjligheter att låtsas att hon tvingades ge upp, Moderaternas nya migrationspolitik i regeringsförhandlingarna. Många anser att det kommer att bli mycket glädjande om Centern försvinner och går över till vänster.

Dom har positionerat sig som ett parti som vill ta hela världen i sin famn. Som MP fast lite lägre i invandringsfrågan.
Ett problem är om KD ”ryker” vilket är troligt, blir det svårt att bilda regering för de blåa partierna utan Centern som faktiskt ändå närmar sig 9% och som nog växer nu när dom får uppmärksamhet.

C
entern är realistiska. Blå politik behöver röster om inte detta ska vara väljare med svensk bakgrund, så måste man ”flörta” med invandrare som sossarna gör. De sitter kvar i Malmö tack vare nästan 90% av rösterna i Rosengård. Moderaterna vet detta, men verkar leva uppe i det blå just nu.

Vad gäller röster i valet är C-utspelet toppen för SD. Däremot ingen fördel för SD när det gäller att föra ut sin politik i nästa val, men kan få SD att växa rejält till valet 20
18, eftersom det då blir ännu tydligare att de är enda oppositionen!


Centern har fått för mycket luft under vingarna p.g.a. en positiv trend. Vänta bara när dom
r en negativ trend, då kommer Annie attfjäska” för Batra.

Det kanske allra mest anmärkningsvärda i denna ”soppa” är att politiker inte längre kan ge raka besked. Respektlöst mot väljarna.
Hela detta spel är typiskt för svensk politik. Ingen står för något på riktigt. Allt är bara testballonger, floskler och taktiska knep. Det finns inte längre någon egentlig politik kvar utan PR-människor har helt tagit över. Batra har inga planer på att fälla regeringen egentligen, kommer verkligen Lööf lämna Alliansen? Allt är positionering och luft. Egentligen är Centern i realiteten ett rött parti i många frågor. Den generösa flyktingpolitiken bevisar detta

Enligt de senaste undersökningarna föredrar en majoritet av väljarna M+KD+SD som regeringsalternativ över S+C+resten. Skillnaden kommer bara att växa vartefter invandringens effekter visar sig i vardagen.

En majoritet kommer att rösta på det alternativ som innehåller SD, då de har störst trovärdighet då det gäller att stoppa asylinvandringen och sätta stopp för brottsligheten. Det är bättre ju färre partier som ingår i SD:s regeringsalternativ, då det blir färre att förhandla med.

Det värsta som kan hända efter 2018 är att vi är i samma situation som nu med en regering som inte kan driva sin politik. Chansen för det minskar ifall C flyttar till vänster blocket och ger bort sina röster till KD eller M.
Fast vad är Alliansen idag egentligen? Finns den ens på riktigt? Om dom inte enas om invandringspolitiken är dom körda ändå, hur mycket dom än försöker.

Alliansen har gjort en stor miss. De höll väl samman när de satt i regering. Men inte nu, när de sitter i opposition.
Att inte vänta med att sammanstråla tills sista månaderna innan nästa val, är en taktisk miss. Med alla utspel får varje parti svårt att vända detta, utan att tappa i trovärdighet politiskt. Speciellt Centern har målat in sig helt, med sin politik. De har mycket att förlora på att vika sig. Svansföringen har varit ohälsosamt hög för dom. Moderaterna kan inte frångå sin nya politik.

Donald Trump är nu högintressant efter hans utnämningar. Han har tillsatt flertalet ministrar som inte har politisk bakgrund. Därtill honom själv som ej har politisk bakgrund. Tänk om detta ändå kunde ske i Sverige!
Klart vi har ju Alice Bah Kuhnke som tidigare var programledare för barnprogram!

Folk är så trötta på politiker som inte talar klartext utan hela tiden glider undan. De är värre än journalister.