onsdag 26 augusti 2015

I vilka kommuner finns vindkraften?

 

Man skulle tro att vindkraften är jämt fördelat över Sveriges kommuner.
I den statistik som finns tillgänglig blir man rejält överraskad av att av Sveriges totalt 290 kommuner är det år 2014 fortfarande 115 kommuner som inte har ett enda vindkraftverk inom kommungränserna!

Ännu mer överraskad blir man när man inser att av de 115 kommunerna som inte har vindkraft är det 25 kommuner i Stockholmsområdet som inte har ett enda verk i skärgården eller närområdet.

Frågan man kan ställa sig är varför inte några verk har placerats där?
Kan det vara så att makteliten vill ha en Stockholms skärgård utan vindkraft?

Den rödgröna regeringen har som ambition att mer förnybar el skall
byggas. Undrar om de kommer att tvinga Stockholms kommuner
att bygga vindkraftverk. Skall bli intressant att följa denna fråga.

Flest vindkraftverk har Gotlands kommun och Ockelbo har störst effekt.
Intressant är att vindkraften i Västerbotten produceras mest el trots
att det både finns färre verk och att de har mindre kapacitet.
Med andra ord det blåser mer i Västerbotten jämfört med
tex Skåne.

Vindkraften föreslås öka med 300% till 2020!!
Den rödgröna regeringen har också som mål för vindkraften att Sverige
år 2020 skall bygga ut kapaciteten till 30 TWh, varv 20TWh på land och
10TWh till havs. År 2014 producerades det 10 TWh.

Kommuner utan vindkraft
2014: 115
2013: 119
2012: 119
2011: 136
Vindkraften i Skåne
Skåne är på tredjeplats i länsrakningen både vad det gäller antal vindkraftverk, installerad effekt och årsproduktion
Antal verk
2014: 397
2013: 386
2012: 377
2011: 353

Kapacitet och produktion
2014: Installerad effekt: 512 MW    produktion: 1,32 TWh
2013: Installerad effekt: 498 MW    produktion: 1,12 TWh
2012: Installerad effekt: 490 MW    produktion: 1,18 TWh
2011: Installerad effekt: 454 MW    produktion: 1,1 TWh

2013 hade Svalövs kommun 2013 - 22 st verk.
2014 byggdes 2 nya verk med en kapacitet på vardera 2MW.

Omkringliggande kommuner:
Landskrona; 24, Bjuv:2, Helsingborg: 6, Klippan: 2, Höör: 6, Eslöv: 49
och Kävlinge: 7.

Flest verk 2013 hade Malmö kommun med 50.
Noterbart är att Kävlinge kommun nyligen beslutat att inte bevilja
bygglov för ett enda nytt vindkraftverk.
Siffrorna är rätt intressanta. På fyra år har det bara installerats 46 nya
verk i Skåne.
Anledningen har en naturlig förklaring.
Vattenfalls strategichef fällde följande kommentar för någon månad sedan:

Lönsamheten och prisnivåerna måste upp till en annan nivå än de är idag. Lite förenklat kan man säga att all ny energiproduktion kräver ett pris på mellan 50 till 70 öre per kWh och kanske ännu högre, jämfört med dagens ca 19 öre per kWh”.
EU har också noterat de extra subventionerna i form av obegränsad skattefrihet till egenproducerad vindkraft som kommuner får som satsat på egna verk är olaglig.
En rättsutredning inom EU kom fram till att undantaget är olagligt eftersom det strider mot EU:s statsstödsregler.
En anmälan till EU kan leda till att kommuner som äger verk och är skattebefriade kan beskattas retroaktivt. Det kan bli en rejäl skattesmäll för många kommuner.
Lagen om skatt på energi på småskalighet gäller inte vindkraft. Där saknas den begränsning som gäller för annan småskalig egenproduktion. Med nuvarande tolkning av skattebefrielsen har marknaden fått statens tysta medhåll. Den har inte stannat vid småskalig produktion utan både kommuner och stora bostadsbolag har investerat stort i egen vindkraft.  De har därmed undgått skatt

som motsvarar stora belopp. De har fått en subvention på 36 öre/energiskatt plus moms per kilowattimme.  Elen har blivit så billig för dem att det plötsligt har blivit lönsamt att värma med el. Många "egenproducenterna" har kopplat bort sig från fjärrvärmen.

Svensk Fjärrvärme som inte har något emot vindkraft, men tycker att det ska vara konkurrens på lika villkor. Undantaget för vindkraften undergräver det konkurrens- och teknikneutrala elcertifikatssystemet, som vi har gemensamt med Norge. Därför har norska aktörer reagerat på att Sverige ger denna extra subvention.
Trots lagen föreslog den rödgröna regeringen nyligen att dagens obegränsade skattefrihet för el som producerats i egna vindkraftverk ska samordnas med regler som gäller för annan förnybar elproduktion.
Om detta förslag går igenom betyder det att skattefriheten inte bara begränsas till mindre anläggningar, oavsett om det är från sol-, vind-, våg- eller vatten eller producerat på annat sätt men skall även gälla storskaliga anläggningar.
 
Svensk Fjärrvärme och Energi Norge låtit göra en egen rättsutredning som visar att den obegränsade skattefriheten för egenproducerad vindkraft strider mot EU:s statsstödsregler. Den ger de aktuella vindkraft producenterna en betydande ekonomisk fördel och gynnar vissa leverantörer i vindkraftssektorn framför andra. Utredningen visar att regelverket inte omfattas av villkoren för undantag, bland annat för att det har en så stor ekonomisk omfattning. Det innebär att svenska staten kan anmälas för brott mot statsstödsreglerna.
Om ärendet anmäls till EU-kommissionen och avgörs till Sveriges nackdel kan kommunägda vindkraftverk komma att beskattas retroaktivt, vilket kan bli en ovälkommen skattesmäll.
 
Jag hoppas nu att riksdagen ska besluta att ingen skattebefrielse medges för kommunägda verk, så att inte EU-kommissionen behöver agera.

Det är inte acceptabelt att den svenska lagstiftningen fortsätter att bryta mot EU:s regler, motverkar teknik- och konkurrensneutralitet i elcertifikatssystemet och snedvrider konkurrensen på marknaden. Det är hög tid att ändra på det!