tisdag 28 februari 2017

Är Putin ”den onde” eller ”den gode?”

Det pratas mycket om hotet från Ryssland och att Putin är en farlig person, men vad innebär det i praktiken?
 
Alla som försöker ha en fullt rationell och neutral inställning till Ryssland eller interventioner skall klassificeras som ryss-agent, Putin försvarare, mentalt ostabil etc, vi såg samma sak på 50-talet och vi ser det nu – tyvärr!

Media och politiker påstår att det finns massor av hot, men ingen har preciserat något konkret. Att Ryssland annekterat Krim och försvarar östra delarna av Ukraina vet vi. Men förutom det?

Putin bara dök bara upp i rysk politik genom Jeltsin i stort sett helt okänd för alla.
Egentligen har Ryssland legat i ”träda” i 25 år och har först nu börjat agera normalt, på den strategiska scenen. Väst och dess vänner har däremot ständigt flyttat fram sina positioner och struntat i överenskommelser som man gjort. Det vi ser är att Ryssland reagerar mot yttre hot direkt mot Ryssland, dess folk eller dess allierade, vilket är det normala.
Det är inte för att vara kritisk utan för att förstå vad det handlar om i praktiken.
 
Hotbilden
 
Hotet består i att Putin och hans innersta krets vid det här laget är så etablerade vid makten att han/de personligen definierar oinskränkt makt över Ryssland vilket i sin tur innebär att han/de nu har samma mål som diverse despoter och deras sammansvurna genom historien har haft.

Enligt svensk media är det förtäckta hot som har uttalats mot Baltikum och andra länder som anses "olydiga" ur Kremls synvinkel.
Ingen i media kan konkret redovisa vad hoten består av? De flesta skulle mycket gärna vilja veta, vad det ligger för sanning bakom detta? Det är dags för media och politiker att lägga fram bevisen på bordet om de skall bli trovärdiga. Allmänt svammel är det ingen som tror på!

Att Ryssland dessutom provocerar genom militära incidenter.
Främmande makters kränkningar av Sverige uppgick 2016 till 20, vilket är en kraftig ökning jämfört med de elva som inträffade 2015 enligt Försvarsmaktens årsredovisning som kom 22/2 2017.
Ryssland svarade för 5 %, av de 20 kränkningarna, jämfört med 19 av NATO-länder 95%.
Media anser att ryssarna utökar sin propaganda mot väst och det är också tydliga tecken på det hot vi ska ta på stort allvar.
Vad är det media vill vi ska ta på allvar? Vad är det för konkreta hot?

Enligt media och politiker är det för Sveriges del extra bekymmersamt då vi står ensamma vid en eventuell rysk invasion. De utökade samarbetena med NATO är dock steg i rätt riktning enligt media.

Är hotet från Ryssland i huvudsak en propaganda konstruktion eller tjänar den flera goda syften?
1. Det göder det militärindustriella-komplexet i främst USA.
2. Det ökar USA:s inflytande över övriga Europa.
3. Det banar väg för fascismens seger i Väst liksom i Öst: kontrollstater, polisstater.

Som trogen medlem av det amerikanska imperiet, en av dess främsta spjutspetsar sedan 1945, då vi till slut var tvungen att överge vår lojalitet till Berlin, vill vi förstås vara med om, att låta detta hot från Ryssland nå nya höjder, givetvis under några lämpligt väl valda förevändningar anpassade till tidens ideologiska berättelse om gott och ont. Ja, det är ju det som vapenindustrin och Nato vill att vi ska tycka?

Det media, militär och politiker i värsta fall kan tänka sig är att Ryssland invaderar Sverige i syfte att ockupera hela landet. Men man inser inte helt enkelt att Ryssland saknar resurser till det. Media anser också att det kan bli frågan om ett strategiskt överfall i syfte att "finlandisera" Sverige och därmed förbättra Rysslands geopolitiska läge i Östersjöregionen.
Det här är en vilda spekulationer som inte är underbyggt av några helst fakta utan av ren skrämselpropaganda.
Hur stor sannolikt är det att Ryssland kommer att anfalla Sverige?
Svar: Aldrig!
Vad skulle i så fall vara orsaken till ett ryskt anfall?


Sammanfattning så långt av vad svensk media skriver:
1 - RU ockuperar ukrainskt territorium och bär ansvar för 9.000+ människors död.
Ja, men det är rysk befolkning som bor där. Så man se det som att de försvarar sitt urgamla territorium. Folket där är glada att RU är där. Särskilt på Krim där de håller på att bygga upp hela samhället. 95% röstade för en anslutning till Ryssland. Krim är en enda stor rysk militärbas, och har varit så, sedan Katarina den store lät bygga Svartahavsflottan tidigt 1800-tal. Krim var en integral del av Ryssland fram tills den chauvinistiske ukrainaren Chrusjtjov ritade om gränsen och gav bort denna del av Ryssland till den ukrainska delrepubliken. Alltså en ändring som utfördes under den förhatliga sovjettiden. Dessa usurpatorer saknade helt legitimitet och därför bör inga ändringar som gjordes under denna tid ens erkännas.
 
2 - RU bombar civilbefolkningen i Syrien.
När US bombar är de hjältar. Enligt SVT mördar RU de civila när de bombar.
RU har bombat bort terroristerna. Att det dör civila i bombkrig är oundvikligt.
Det är inget de gjort avsiktligt. Det är givet bara propaganda. Att skrika "propaganda" utan källor är propaganda-

3 - Putin vill inte släppa makten.
Det är sant. Men han har folkets stöd (Foliehatten känner många ryssar).

4 - RU avrättar generaler och journalister som vet för mycket.
Det är sant.

5 - RU finansierar högerextrema/fascistorganisationer i EU.
OK. RU är inte mycket för islamiseringen.

6 - RU provocerar och hotar grannländer.
Vad exakt är det för hot? Det är mycket prat om det, men inga källor. Ingen kan bevisa en enda sak där RU har hotat Sverige eller något annat land?

Den politiska utvecklingen i RU är följande:
Kommunism
Oligarker
Putin

Putin rensade ut maffian i RU och skapade förhållandevis bra ordning. RU är bara 23 år gammal i sin fria form. Ryska federationen är en av världens mest decentraliserade stater, med 85 federala subjekt, där många har egna presidenter, 35 officiella språk. De tar ett tag att bygga upp en ordentlig stat.
RU har stora problem med korruption och massa annat ”från kommunisttiden.”

Man kan bara konstatera att Putin har ett brett folkligt stöd. Det finns ingen stor opposition som han undanhåller. Det är helt fel. Det finns alltid generaler och andra som vill ta makten.
Jag försvarar inte Putin men jag tror inte det finns några bättre alternativ just nu. Det finns bara rovfåglar som vill ta över.
Den dag Putin verkligen attackerar andra länder och det finns en ett annat alternativ som har folkets stöd vore det en helt annan situation. Men så är det inte.

Det är bara en nidbild US vill måla upp för att vinna poäng.
Om man inte förstår det är man naiv.

Copy paste från kalla kriget manualen i väst. Sanningshalt - noll givetvis. Problemet är att Putin har satt ned foten och sagt ifrån och det tålde givetvis inte Obama.

Kommer Trump vid rodret med en ny era i relationerna? Rysslands vision, som förövrigt delas av övriga BRICs-länder, är en multipolär värld och den finner många av oss oändligt mer sympatisk än de destruktiva rov krafterna som eftersträvar en global världsordning.

Enligt SIPRI:s försvarsanslag:
NATO satsar tio gånger mer på militären än Ryssland och är militärt överlägsna.
Ryssland har förlorat 85% av flottan, men Rysslands stridsflyg är kvalitativt överlägset väst; det finns ingen västlig motsvarighet till SU27, PAK-FA eller den nya stridsvagnen. .

Det finns olika bedömare av Rysslands styrka i olika vapensystem. USA:s 600+ militärbaser utomlands kostar en del, liksom specialstyrkorna i 138 länder. Ett medel för detta är sanktioner och lögner som kan väcka missnöje. Sådant är verkligen USA mästare på. Man har fått Västs ledare och etablerade press att acceptera de brutala krigen i Mellanöstern, anta flyktingarna utan att protestera mot USA:s krig som viktig orsak, och utan elementär kritisk analys anta USA:s narrativ om t.ex. Ukraina.
I denna länk finns mångaintressanta uppgifter som visar USA:s roll i Ukraina!

Är det den ryska friheten man fruktar? Till skillnad ifrån Sverige är inte Ryssland beroende av att vara med i någon pakt. Ryssland är något så ovanligt som ett självständigt land som driver en oberoende politik och detta skrämmer globalisterna. Putin är ingen diktator. Hans folk älskar honom och han återgäldar deras kärlek mångdubbelt genom att representera deras intressen i allt han gör. Här i Sverige avskyr många våra politiker, men vi kan inte göra oss av med dem, eftersom de alla är identiska med varandra och därmed är vi fråntagna faktiska valmöjligheter.

Dessutom har vi en genomkorrupt journalistkår som allihopa är helt eniga med varandra. Avvikande åsikter tolereras inte. I Ryssland finns det däremot gott om tidningar och journalister som är oppositionella. Att kritiker skulle tystas där får allt tas med en nypa salt. De har ju i vart fall kritiker. I Sverige är däremot etablissemanget helt rensat ifrån dissidenter.

Visst förekommer det en hel del mystiska dödsfall i Ryssland, men detta beror på den ryska maffian som växte okontrollerat i styrka under den genomkorrupte Jeltsin som med västs goda minne plundrade Ryssland i ett helt årtionde. Sedan Putin tog över har han outtröttligt bekämpat och kraftigt försvagat maffian. Tyvärr är kampen ännu inte över, men som det set ut kommer Putin att triumfera i slutändan och tvätta bort denna smutsfläck ifrån Ryssland.

Det är det som Anna Dahlberg skriver:

”Visst kan det tyckas som att vissa delar av S, MP, V,
L
, C och M, har drivit för långt in i någon form av liberal och marknadsekonomisk hybris, där man inte alltid har validerat de gjort mot verkligheten. Det har lett till att man har tryckt ner vad människorna tycker, man har gömt undan det i tidningarna, och man har också behandlat Ryssland och hela östblocket styvmoderligt och sett sig själva som ideal bilden för framtiden.
Dock tror jag inte att någon egentligen är betjänt av att börja riva dessa regler och lagar som vi har satt upp under så många hundra år som vårt välstånd bygger på. Det borde till och med en Miljöpartist eller en Putinist/Fascist förstå. ”

måndag 27 februari 2017

Libyen – ett land i totalt sönderfall!

Muammar Khadaffi styrde över Libyen i mer än 40 år. Han störtade 1969 den libyske kungen i en oblodig statskupp och upprättade en republik. Officiellt stod hans regim bland annat för jämställdhet mellan könen, och Khadaffi omgav sig med kvinnliga livvakter för att visa hur feministisk han var.
Libyens regim kritiserades för att vara en hård diktatur och under Khadaffis styre stämplades Libyen som en paria-stat av länder i väst.

Under 2000-talet etablerade Khadaffi plötsligt närmare relationer med väst, han utlämnade de misstänkta för terroraktionen Lockerbieaffären. Efter Irakkriget  2006, välkomnades en inspektion av landets kärnvapenprogram.

När Arabvåren 2011 utbröt i februari drabbades även Libyen av massiva protester mot Khadaffis styre, vilka besvarades av kraftigt våld från armén och av Khadaffi anlitade legosoldater.
Vem satte igång dessa demonstrationer kan man spekulera om.
Den stora anledningen kan också vara, att Khadaffi försökte införa en gemensam afrikansk guldvaluta styrd av priset på guldmarknaden. Meningen var att man endast skulle handla med den afrikanska guld Dinaren - ett drag som skulle ha kastat världsekonomin i kaos. Afrikanska nationer skulle äntligen ha haft befogenhet att föra sig ur skuld och fattigdom och endast handel med denna dyrbara vara. De skulle äntligen ha kunnat säga "nej" till extern exploatering.

Givetvis var inte USA intresserade av detta, eftersom dollarkursen styr hela världsmarknaden. Det kan vara huvudorsaken till att USA och Nato ville störta Khadaffi.

Med ”Arabvåren” gav det USA ett ypperliga tillfället, att få bort honom.
Muammar Khadaffi mördades av sitt eget folk med hjälp av USA, Frankrike och England. Även Sverige var med och bombade med svenskt flyg och understödde rebellerna i inbördeskriget i Libyen.  
Särskilt Kina och Ryssland har kritiserat Nato, för att de överskridit sitt FN-mandat.
Inbördeskriget pågick i ungefär i ett halvår, med omfattande strider i flera centrala städer. Idag är Libyen i princip tvådelat med maktcenter i både öst och väst.

Efter det att Khadaffi
störtades inträdde det stora kaoset i Libyen. Den humanitära katastrofen började nu utspelas på Medelhavet.
Först efter det Khadaffi hade störtas insåg man vilken stabilitet han var i denna del av Medelhavet. EU hade dessutom betalat stora summor för att Khadaffi skulle hålla ekonomiska flyktingar borta från Europa. Allt detta försvann när han störtades.

Nato förstörde Libyen och gav fria händer åt jihadister som nu kontrollerar stora delar av landet.

TheDeep State” är ett konglomerat, som består av inflytelserika personer på högsta nivå bland byråkratierna inom militären ochunderrättelsetjänsten och deras motsvarigheter som skyddar företagens intressen inom bank- och försvarsindustrin .
Det är stort sett det som president Dwight Eisenhower varnade för, när det blev klart att internationella konflikter var gynnsamma för storföretagen. 

Det som hänt i Mellanöstern under de senaste åren har drivits av “The Deep States” oro för att skydda ”petro-dollar.” Amerikanska bankintressen gör enorma vinster från garantier att oljeproducenter som Saudiarabien kommer att använda US-dollar, som den valuta de använder för transaktioner med olja.

Varje gång ett land i regionen andas om en annan  lösning - till exempel som Libyen och Syrien gjorde - kämpar bank- och försvarsintressen hårt för ett ingripande från USA.
 

Sönderfallet i Libyen påskyndas av att IS skaffar sig allt större inflytande över landet. Libyen styrs i praktiken av olika militärfraktioner, milisgrupper, kriminella gäng, maffiagrupper – och numera också IS.
Libyen är världens sjätte mest korrupta land i hård konkurrens med Somalia, Nordkorea och Angola. Det är till detta land som EU nu ska skänka motsvarande 2 miljarder svenska kronor – pengar som dessutom kommer att tas ur EU:s biståndsbudget för fattiga länder i Afrika.
Vet inte om man ska skratta eller gråta. Förmodligen borde man gråta. Det är ett häpnadsväckande cyniskt politiskt spel vi nu bevittnar mellan EU:s medlemsstater och en stat i sönderfall i Nordafrika.

En förklaring till EU-ledarnas ovilja att ta emot flyktingar från Libyen är att dessa afrikaner inte i första hand flyr undan krig, tortyr och död. De är i huvudsak ekonomiska flyktingar som vill skaffa sig ett bättre och rikare liv i Europa. De flesta av dem har därför ingen asylrätt. Av det skälet kan man förstå EU-ländernas motvilja att ta emot en ny gigantisk flyktingström när flertalet flyktingar ändå inte har möjlighet att få asyl i något EU-land.

Men säg då detta öppet för sjutton. Hyckla inte som Stefan Löfven gör, om att EU-ledarna vill rädda dessa fattiga människor undan döden på Medelhavet, när det i själva verket handlar om att Europa inte vill ta emot dessa flyktingar. Hade EU:s medlemsländer solidariskt och gemensamt ställt upp på kravet att ta emot flyktingar, så kanske även denna nya flyktingström skulle kunna härbärgeras, men när det i praktiken bara handlar om två länder, Sverige och Tyskland, som får bära hela flyktingbördan så blir situationen omöjlig.

Oavsett detta så är EU-ledarnas beslut på Malta ytterligare ett bevis på EU:s moraliska haveri.

När politiker säger ”utmaning” betyder det: Vi har inte en susning om vad vi håller på med.

söndag 26 februari 2017

Vad är ett enkelt jobb?

Annie Lööf har i flera debatter i SVT:s Agenda hävdat att Sverige måste införa enkla jobb. Det verkar som Annie inte vet helt säkert vad ett enkelt jobb är. I en kort intervju-debatt i SVT mellan Annie och en LO-företrädare, ställdes frågan flera gånger av programledaren utan att någon svarade på den.
 
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hävdade i en intervju i Rapport att bilmekaniker är ett enkelt jobb! Ylva fick svar på tal i många artiklar i MSM och FB!


Enkla jobb!

Med enkla jobb avses generellt arbeten som inte kräver någon längre introduktion eller yrkesutbildning. Termen ”enkla jobb” är egentligen dum. Det finns inte enkla och svåra jobb, utan det finns olika jobb som kräver olika kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper. Och jobben betalar sig olika utifrån efterfrågan. Men att termen används är förståeligt, eftersom den syftar till att göra skillnad på just jobb och jobb.
 

Idag sysselsätts fem procent i Sverige med ett jobb utan krav på särskild yrkesutbildning — ett så kallat ”enkelt jobb” — och det är den lägsta siffran i EU. Bland andra Svenskt Näringsliv brukar mena att det är ett problem; ett symtom på att de berömda trösklarna till arbetsmarknaden är höga.


Att många människor är utan arbete beror inte på att de saknar vilja eller förmåga att jobba. För de flesta är orsaken i stället att de inte har utbildning eller erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det beror i sin tur på att vi har brist på enkla jobb som många kan göra.


Om Sverige hade lika många sådana jobb som EU-snittet skulle ungefär 200 000 fler ha arbete. Idag står de utanför arbetsmarknaden. Och ju längre tid man står utanför, desto svårare får man att få det där viktiga första jobbet som ger fotfäste på arbetsmarknaden.


Problemet med enkla jobb är att de inte finns i verkligheten.
Det är skrämmande att se politiker tala sig varma om det som precis alla vet inte finns.

Det var inte länge sedan den så kallade ”pigdebatten” upprörde Socialdemokraterna. Nu talar sig den socialdemokratiske statsministern varm om behovet av ”enkla jobb”. Visserligen inte så mycket på grund av den pågående omställningen då gamla jobb försvinner, utan mer på grund av de senaste årens stora flyktinginvandring som på ett akut sätt aktualiserat frågan. Det som Löfven så sent som våren 2015 kallade för ”en liten ansträngning” benämner han nu som ”en enorm utmaning”. Ja, det är som om hela världsbilden har vänts upp och ned bara på grund av det som hände hösten 2015. Problemen som Sverige står inför är emellertid inte nya utan ackumulerade under flera decennier.

Ska det vara lösningen på problemet med den rekordhöga invandringen är
Foliehatten inte imponerad.
Som om det på något magiskt sätt helt plötsligt ska uppstå ett stort behov av okvalificerad arbetskraft. Enkla jobb är nyspråk för samma gamla bidragsstödda jobb som funnits i Sverige sedan 1930-talet.

Det är alltså en väldigt typisk politikerlösning. Man slänger pengar på problemet och hoppas att det ska försvinna, eller i
alla fall komma i skymundan, så man kan säga att man gjort något åt det.


LO hävdar: Vi behöver inte hitta på några "enkla jobb"

LO-ekonomen Torbjörn Hållö skriver:
”Istället för att diskutera hur de ”enkla jobben” kan bli fler borde politikerna satsa krutet på hur fler kan ta de lediga jobben. Sverige behöver snickare, undersköterskor och mekaniker. Inte påhittade ”enkla jobb.”
 

LO skriver: ”bristen på yrkeskunniga arbetare handlar om den politiska debatten alltför ofta om krav på fler så kallade ”enkla jobb”. Ett sällan skådat engagemang har väckts hos vissa borgerliga debattörer för att med statliga ingripanden pressa löner och skapa ”enkla jobb.”

Låga löner och ”enkla jobb” påstås vara nödvändigt för att skapa sysselsättning för arbetstagare med svag utbildning. Men detta synsätt bygger på bristande insikter om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Frågan tillskyndarna av låga löner och ”enkla jobb” inte klarar av att svara på är:

Varför ska politiker styra arbetskraften mot påhittade ”enkla jobb” när arbetsmarknaden har ett stort behov av undersköterskor, mekaniker och målare?
Det är anmärkningsvärt att ledande politiker rent ut sagt inte klarar av att förstå att det knappt finns enkla arbeten längre. Annie Lööf är ett perfekt exempel på en ”korkad” politiker. Vanligtvis skapas jobb som ett resultat av att någon behöver folk för att producera något och tjäna pengar. Arbetarnas jobb betalar alltså för sig själva om man ser det från arbetsgivarens perspektiv.
Annie Lööf som är en "stjärna" på nationalekonomi menar dock att jobb skapas genom att man spenderar pengar. Prata om att vara ”insnöad” på bidragssystemet och oförmögen att tänka utanför det.
 

Än värre kommer det bli när teknikutvecklingen går framåt. Inte ens USA har särskilt mycket "enkla jobb", de flyttar till Kina eller robotiseras och frågan är snarare hur länge det kommer vara lönsamt med enkla arbeten ens i Kina, snarare än att man skulle införa dem i det extremt dyra Sverige.

Den dag en robot kan göra samma jobb utan lön, dygnet runt, dubbelt så effektivt utan att bli trött så är det svårt att konkurrera. Det är ganska uppenbart, och enkla jobb med låg inlärningströskel innebär i regel att de är också är enkla att automatisera och rationalisera bort.

Det känns lite som boken Animal farm när vi har den här kombinationen av ett högskattesamhälle i kombination med sämsta tänkbara invandring i hela världen av unga män från Mellanöstern och Nordafrika och politiker som talar i skägget om "enkla jobb" och "fritidsgårdar" samtidigt som problematiken är en direkt demografisk bomb. Det är liksom så långt ifrån verkligheten att det är som en ren komedi.

Om tio år har vi riktigt riktigt stora problem i det här landet, det kan man nästan lova - tyvärr!

Den kommunala festen fortsätter – Champagne – Massage – Lyxresor!

I en artikel har man granskat och visat hur det kommunala/offentliga Sverige lägger nästan 5,7 miljarder kronor på representation, kurser och konferenser – varje år.
Tillsammans gjorde de i fjol av med nästan 5,7 miljarder kronor.
1,26 miljarder gick till representation.
4,42 miljarder gick till kurser och konferenser.

I kostnaden för kurser och konferenser kan även kostnader för resor, logi, middagar med alkohol, lekar och underhållning ingå.
Om man bryter ner siffrorna så de bara omfattar kommunerna så har 288 granskade kommuner tillsammans spenderat drygt 2,7 miljarder kronor. 717 miljoner gick till representation.

Man skall tillägga att det är det synliga som har redovisats öppet, men risken är stor att de verkliga siffrorna är betydligt större om en fingranskning av alla konton skulle göras. Många upptäckter om oegentligheter har gjorts i de flesta av Sveriges 290 förvaltande kommuner. Det verkar inte heller finnas några gränser på hur sofistikerade metoder man uppfinner, allt i syfte att få egen vinning och att undgå upptäckt.
 
Det är makalöst att detta frosseri och huvudlöshet får ske i dagens Sverige, med skattebetalarnas pengar. Det handlar inte bara om Sveriges kommuner utan även hos de flesta av Sveriges myndigheter förekommer frosseriet.
 
Att Försvarsmakten lyckas ”bränna” iväg dryga 32 miljoner kronor år 2015 för representation. Där ingick ett uppträdande av artisten Lena Bentzing till en kostnad av 75000 kronor för 50 minuter.

Hofors kommun
Ekonomiskt krisande Hofors kommun har sedan början av 2014 lagt 1,2 miljoner kronor på ett ”värdegrundsprojekt”.
En av de tyngsta kostnadsposterna utgörs av fakturor på 400 000 kronor från trollkarlen och managementkonsulten Peter Rosengren.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Marie-Louise Dangardt:
”Han har gett ett stort mervärde i att få en att tänka med ryggraden på ett väldigt klokt sätt.”

Låter spontant som de trollat bort pengarna till tonerna av kommunalrådets blockflöjt... Kanske hade det varit bättre om det blockflöjtsspelande kommunalrådet likt råttfångaren i Hameln istället lett ut de övriga politikerna ur kommunfullmäktige så att de inte kunde ställa till mer skada.
 
Hofors har länge brottats med en sviktande ekonomi samtidigt som de erhåller statligt stöd och utjämningsbidrag. Är det lämpligt att investera i trollkarlar och magiska värdegrunder som skapar ryggrad åt invånarna i den sosse ledda kommunen?
 
Ekerö kommun
Ekerös kommundirektör Lars Hortlund har tillsammans med kommunalrådet Adam Reuterskiöld under en rad år åkt till fastighetsmässan Mipim i Cannes.
De årliga resorna har gett Hortlund långa semestrar – men enligt honom själv har det hittills inte lett till en enda ny bostad. De senaste fyra åren har Lars Hortlund varit över 60 dagar på franska Rivieran i samband med mässorna.
Under 2016 då Hortlund besökte mässan, varade heldagsprogrammet under tre dagar, tisdag till torsdag. Hortlund tog ut en arbetsvecka för besöket och fick betalt för ytterligare två dagar som resdagar. På så sätt fick han längre tid på Rivieran där han äger en villa. Traditionsenligt tog han också ut en semestervecka i samband med mässbesöket, så totalt var han borta i 18 dagar.
Hortlund säger själv att han sparar mycket pengar åt kommunen på det sättet.
Hortlund:
Jag kan inte komma samma dag. Hyra bil. Åka upp till huset. Öppna det och göra i ordning så jag kan bo där. Utan då behöver jag en extra dag. Den dagen är ju inte en arbetsdag. Det är en resdag, men det ingår i arbetet för att det här upplägget ska funka. Någonting måste kommunen stå för också. Jag kan inte stå för allting privat. Jag reser för halva kostnaden, jag bjuder på uppehälle och tar inget betalt för det, jag tar inget traktamente, men då måste ju kommunen stå för något av det här.”

I Sverige har mässan i Cannes varit omstridd efter flera skandaler där kommuner låtit skattebetalarna stå för omfattande representation.
Bland annat avslöjade SVT flera toppolitiker i Staffanstorp. Ett kommunalråd uppgav då att deras delegation endast arbetade två till tre timmar om dagen under resorna.

Lars Hortlund anser att han har nytta av resorna till Rivieran, dit han själv säger att han åkt sedan 2007 i jobbet.
Det har lett till massor med bra kontakter och samtal. Vi har ju planerade möten, men mycket spontana möten också. Jag kan säga bland annat om när vi, som ju inte blev av, men vi hade en period när vi hade i uppdrag att sälja vårt kommunala bostadsbolag.”
I år kostade Lars Hortlunds och kommunalrådet Adam Reuterskiölds (M) besök på fastighetsmässan i Cannes drygt 42 000 kronor för Ekerö kommun.

Vad har folk som bor på Ekerö haft för nytta av detta besök på en fastighetsmässa i Cannes?

Under hösten 2016 har Ekerö kommun meddelat att de tillfälligt stoppar mottagningen av flyktingar på grund av bostadsbrist.

Detta frosseri visar att det är högst nödvändigt att alla officiella myndigheter, kommuner och närstående organisationer som finansieras med skattepengar ligger under allmänhetens kontrollins. Det är det enda som något kanske kan hjälpa att hålla de av skattebetalarna avlönade ”snyltarna” borta från oegentligheter.
Det är bara genom en total transparens vi kan nå fram till det bästa och den mest effektiva användningen av varje skattekrona, detta oavsett om det gäller skola, vård, äldreomsorg eller alla andra former av transfereringar inom samhället.
 
Vi har trott att vi har en fristående press medans de i själva verket minglar runt, roséberusade i Almedalen med diverse politiker skrattandes/ryggdunkandes med samma agenda.

lördag 25 februari 2017

Handlingsprogram mot faktaresistens

Socialdemokraterna ska ta fram något som kan liknas vid ett sanningsministerium, ett så kallat ”handlingsprogram mot faktaresistens”. Sverige förändras. Missnöjet växer. Det ledande partiet har tappat kontrollen över informationen. SVT, SR och DN, Expressen och Aftonbladet marginaliseras. Sverige är inte längre isolerat och kontrollerat. Det här är ett sista försök att återta kontrollen. Det man de facto skulle åstadkomma är ett större misstroende mot staten.
 
Syftet är att bekämpa så kallade falska nyheter och framhäva sanningen. Magdalena Andersson säger i SVT att det är viktigt att alla människor i Sverige delar "grundläggande gemensamma fakta".


Tyvärr Magdalena Andersson du är själv en av de största
fake news leverantörerna.
Du har gått till angrepp mot ”osanningar i medierna”, som t.ex. ryktet om att regeringen lånar pengar till invandring.

Foliehatten anser att ett bättre namn på dig Magdalena är osanningsminister. Du anser att det är viktigt att medborgarna vet vad som är sant och fel, och att man undviker förvillande nyheter.
 

I en artikel i Dagens Industri kan man läsa följande:
I stället har regeringen beredskap att öka svenska statens upplåning för att finansiera insatserna. Det är fullt möjligt att hantera med de befogenheter regeringen har, via en ökad statsskuld, alltså ökad upplåning”, säger Andersson.

Hon vill inte spekulera i hur stort belopp som kan behövas utöver vad som redan har aviserats, inte förrän Migrationsverket presenterat nästa prognos för migrationen till Sverige.

Jag hoppas att du som osanningsminister förstår vad ordet pinsamt innebär!
Det du håller på med är mycket pinsamt eller så har du drabbats av politikersyndromet: lögnen!

Med sanningsministeriet är det klippt för Expressen och Aftonbladet, bara att lägga ner nu när regeringen är mot dem!
Falska nyheter" är bara nyspråk för saker som slår hål på etablissemangets lögner som dom mörkat eller trixat med i decennier. Allt som hotar "bilden" etablissemanget vill ge sken av.
 

Magdalena Andersson:

Det här är ett jättestort problem. Det riskerar att skada tilliten till samhället och därmed också den svenska modellen. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vi ska ha en debatt som grundar sig i fakta så att vi på så sätt kan fatta rätt beslut.”
 

Alla förslag av den här typen kommer tillbaka till förslagsställaren som en bumerang rätt i ansiktet när det går upp för dem att den andra sidan inte sysslar med att förvränga sanningen. Samma regering som inte vill ta fram en ny BRÅ-rapport.
 

Att motverka desinformation är en sak, men det är viktigt att det inte blir en täckmantel för att bekämpa avvikande politiska åsikter. Då blir det lättare att styra "sanningen" efter deras agenda om någon snackar ”skit” om Sverige, så är det bara för dom att säg nej stämmer inte alls.
 

Räknas det som falska nyheter när politikerna lovar saker och sedan inte uppfylls?
 

Vacker tanke men det kommer inte att gå. Dammarna är redan spruckna och den politiskt korrekta diskursen är redan underminerad. Sedan hjälper det knappast att kanalerna för att föra ut statlig propaganda är ineffektiva med en dysfunktionell skola, public service utan större inflytande på debatten och ett sjunkande förtroende för traditionella medier hos folket. Sedan måste S, åtminstone ytligt sett, ta hänsyn till demokratiska principer som objektivitet och yttrande

Den här strategin för att bekämpa så kallade fake nyheter lär bak tända totalt. Bara sossarna kan tro att det här angreps sättet kommer att fungera, nu när information är fri tack vare internet.

Det här "skyddet" innebär alltså att de direkt kommer ta ansvar för sanningshalten i de nyheter som granskas. Och indirekt kommer de att bära ansvaret för sanningshalten i alla nyheter.

Enligt sossarnas vanliga mönster blir det personer med gott anseende inom partistrukturen som utses att leda och forma projektet. Alltså är det mycket sannolikt att individer med begränsad kompetens och icke-existerande expertis kommer vara i förarsitsen. Sverige har även flera experter att ta av, som med lätthet är lämpade att faktiskt finna sitt kall i detta ministerium,
tex historikern Arnstad!

Allt det här pekar på att hela projektet kommer kollapsa, och S kommer vara förlorarna. Fake nyheter, hur man än väljer att definiera dem, kan inte stoppas lika lite som rykten kan stoppas. Vi vet från historisk erfarenhet att rykten brukar stärkas av försök att tysta dem.

Samma regering som öppet medger att man inte är intresserad av fakta ska nu alltså utbilda folket i vad som är "rätt fakta"?
1984 var ingen instruktionsbok. Vi har ju i närtid ett klockrent exempel på hur bra politiker är på det här med faktagranskning och källkritik med tanke på den tidigare mytsidan.

Det är självklart att det här endast handlar om att hamra in politisk propaganda hos medborgarna och göra det ännu mer skamfyllt att avslöja makthavarnas inkompetens korruption och lögner.

S av idag är något av en relik som knappast drar till sig samhällets mest kompetenta individer. Det är också impotent och trögrörligt parti med alldeles för många interna konflikter att ta hänsyn till för att åstadkomma några ordentliga och genomgripande förändringar. Det är allmänt känt vart missnöjda socialdemokratiska väljare vänder sig. Likaså har "rörelsen" tappat kontrollen och kan inte längre ge politisk vägledning.


Att det råder panik inom socialdemokratin är inte svårt att förstå. Man tappar i opinionen och är på väg att bli ett 20% parti, men framför allt anses Löfvén inte klä statsministerposten.   

Den väg man nu slagit in på kommer att visa vara en väg åt fel håll.
Socialdemokraterna måste förstå att de inte är staten och att idag kan man inte gömma och vinkla sanningen, om vad som händer
i Sverige.