onsdag 31 juli 2019

Lågkonjunkturen klappar på Sveriges port!

Vi har haft några goda år av högkonjunktur som nu har stagnerat. Sanningen är den, att det handlar mycket om psykologi och spekulation. Alla tror att en lågkonjunktur är på ingång, men ingen vet säkert, men tecknen är för många, att en lågkonjunktur stundar, är nog väldigt säkert. Foliehatten tror att de flesta som följer hur Sveriges ekonomi ser ut, håller med om, att vi är inne i en avmattningsfas och mycket tyder på att vi är inne i början av en lågkonjunktur. Men han skulle vilja hävda, att en ekonomi inte automatiskt behöver vara inne i en lågkonjunktur, bara för att BNP-tillväxten är under 1,5% på helårsbasis.
SCB skriver på sin hemsida: "Kommentarer till BNP-beräkningar för andra kvartalet publicerades av misstag på måndag eftermiddag den 29/7. Med anledning av det tidigarelades publiceringen av statistiknyheten för BNP, och den lades ut på webbplatsen kl. 20.00 den 29/7. Tabeller och diagram samt Statistikdatabasen kommer att publiceras på utsatt tid - 9.30 den 30/7."
Det handlar om huruvida ekonomin växer mer eller mindre, än vad den "borde", givet andra faktorer som t.ex. demografi. Börsen kan dyka och bankerna kör en bail in i värsta fall. Även om det skulle vara det, så betyder det inte att allt kommer krascha som 2008 eller 1991. Nackdelen denna gång är, att vi har låga räntor under en högkonjunktur som eldat på allt vad löner och huspriser heter.

Foliehatten kan inte annat än gratulera våra superpolitiker. Högkonjunktur i USA, negativ ränta i Sverige och snabbt ökande befolkning och svensk BNP minskar. Bra jobbat politiker! Det är ett bra facit på hur misslyckad den svenska ekonomiska politiken är, när man under tio år inte genomför några som helst strukturreformer. En del som kan ekonomi, kommer säkert att protestera mot vad Foliehatten skriver - inga strukturreformer?
Så vad är världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring?
Klart vi behöver kanske fylla på med fler diskare, pizzabagare, m.m. Riksbanken kommer bli tvungna att revidera och ställa in de kommande räntehöjningar, då inflationstakten kommer att gå ner i linje med Europa. Svag löneutveckling och stigande stor arbetslöshet bidrar och de enkla jobb som våra politiker har yrat om i 10 år, kan de se sig om efter på Månen.
JÖK-regeringen är nu, så inmålade med sin politik och frågan är, om de kommer att fortsätta med en politik som inte fungerar.
För att spä på katastrofen, får Sverige enligt MV, ta emot över 300.000 invandrare de närmaste åren som direkt kommer att gå in i bidragsberoende. Arma kommuner som får hantera detta. Inga bostäder, brist på för- och skolplatser. 

Det pågår nu, en gissningstävlan om, vilken kommun som kommer att kasta in handduken först. Idag står det mellan Bengtsfors och Hagfors. Orsak: Invandringens kostnader!
 
Flera svenska storföretag, Sandvik och Volvo Cars ser en vikande orderingång och ser över (stoppar) sina omkostnadsutgifter genom att skicka hem konsulter nu i höst som ett första steg. När det inte räcker kommer det fler neddragningar som amen i kyrkan, detta är de klart starkaste signalerna på länge att det faktiskt är en redig avmattning på gång.
Socialistisk ekonomin är desto större risk att det går åt helvete. Det är ju därför man kommer till slutsatsen att, Sverige har en vanskött ekonomin (igen) och priset vi kommer att få betala är fallande krona och stigande (igen) inflation. Grova överslag ger vid handen att budgetunderskottet, kan komma upp i 5-10% av BNP i denna lågkonjunktur. (13% var det 94, så Foliehatten är inte extrem dystopisk).
Anledningen till att BU sköt i höjden i början av 90-talet berro
de på att bidragssystemen med A-kassan i spetsen öste ut pengar. Ingen regering någonsin har öst ut så mycket bidrag som borgarna i början av 90-talet.

Samma sak kommer inte hända i
nästa lågkonjunktur, eftersom A-kassan inte längre är 100% av inkomsten, utan snarare 50% någonting. Överhuvudtaget är alla bidragssystem idag extremt snåla jämfört, med frikostigheten som byggdes upp under 80-talet.
Man skulle kunna tänka sig att det som händer vid nästa lågkonjunktur är att staten stryper mer till tärande än närande grupper i samhället. Detta då de närande trots allt är de som gör att samhället går runt medan de tärande endast utgör en förlust.

Olika typer av små- och medelstora företag inom service
branschen lär få det svårt. Förenklat kan man säga, att alla företag där saker som nystartsjobb och annat påfund på något vis blir aktuellt.
Samhället kan inte heller ”rulla” om samtliga som har
stora bolån och lever på marginalen i Sverige, istället måste "leva på gatan" och då inte längre har möjlighet att utgöra en nettovinst för staten. Staten kan inte under en dag, trolla bort hela medelklassen (där alla miljonlån finns), utan att det uppstår någon form av extremkris, då man i princip förlorar alla med köpkraft i samhället. Medelklassen är givetvis prioriterad.
Det tredje kvartalet har man sagt att lågkonjunkturen börjar och i så fall är det i september som det börjar märkas tydligare. Det är också då som riksdagen öppnar igen efter semestern. Sedan om det är bra eller dåligt kan man förstås tvista om. Riksdagsmännen är tillbaka i september och skränar och ställer till mer elände för landet. Det bästa för landet är om riksdagen fortsätter sin semester och aldrig öppnar igen. De har gång på gång bevisat att de är totalt inkompetenta och klarar inte av att styra Sverige. Hade de klarat av att styra Sverige, hade vi inte haft ett sådant samhälle som idag, där dessa riksdagsmän, har gått emot svenska folkets vilja.

Var det inte något citat i TV-serien Tjernobyl om, att det är väldigt farligt att säga sanningen i ett land, där landets anseende är det viktigaste som finns?

Vänsterpolitiker har ett hjärnspöke - högerextremismen och nazismen och frågan är hur allvarlig diagnosens egentligen är?

De senaste åren har vi ofta fått höra om högerextremismen, nazismen och Hitler, från olika ledande sossar, med Stefan Löfvén i spetsen och nu har även Annie Lööf anslutit sig till sossarnas retorik och det är en otrolig osund fascination.

Efter SD:s intåg i riksdagen, har Stockholms innerstadsjournalister, socialister och liberaler fått ett rejält hjärnspöke, högerextremismen och nazismen och frågan är hur allvarlig diagnosens egentligen är?
Socialdemokraternas samarbete med nazi-Tyskland är välkänd för oss som tillhör den lite äldre generationen. Centerpartiet (Bondeförbundet) samarbetade med socialdemokraterna under WW2 och dom är lika medskyldiga. Det är därför både S och C slår så hårt, mot SD och kallar partiet, för att ha bruna rötter.

C har lovat att komma ut med en vitbok om sin historia, den har vi inte sett än. Det är inte svårt att, gissa varför.
Eric Bernard Golsons empiriska och neutrala avhandling från 2011 "The economics of neutrality: Spain, Sweden and Switzerland in the Second World War." Golson framför, att neutralitet inte är en moralisk fråga, utan praktisk.

Dissen visar, att Sverige favoriserade en krigförande part framför en annan, beroende på händelser. Sverige gav Tyskland extra varor av värdefull natur och rabatter, när Tyskland stod på toppen av sin makt. Allteftersom tysk makt minskade, tillfredsställde den svenska regeringen i allt högre grad, amerikanska och brittiska krav.
Citat från dissen: ”handeln med Tyskland uppgick till tjugo procent av omsättningen, censurlagen, ariseringen och det kulturella utbytet talar vi i princip om ekonomisk, politisk och kulturell integration. Ett ariskt mini-EU. Det var vad Tyskland ville skapa. Ett ariskt mini-EU. Med sig själv i mitten och några få utvalda ariska superstater vid sin sida eller strax därunder. Resten av världen var slavar och tjänare eller döda.”

S berömmer alltid sig själva för sin solidaritet och manar alltid, andra att vara solidariska, men när det verkligen gällde, var de inte solidariska.
 
Nazismen härskade i 12 år (1933 – 1945), så det är otroligt hur mycket de uppmärksammas. Stalin härskade mer än dubbelt så länge, från 20-talet till 1953 och Stalin hann mörda, plåga och svälta ihjäl, miljontals fler människor. Det nämns nästan aldrig.

Det finns en speciell skillnad mellan Nazitysklands och Sovjetunionens syn på statens/folkets fiender, är hur de definierades. I Nazityskland var det möjligt, för de allra flesta som inte var judar, att leva utan större fruktan för sitt liv och sin frihet, så länge man höll sig i skinnet och gled under radarn. I Sovjetunionen var alla, precis alla, potentiella fiender oavsett ursprung, yrke, laglydighet m.m. På så vis kan man hävda att Sovjetunionen var mycket värre, alla kunde godtyckligt utses till statsfiende och försvinna. När det visar sig att kommunismen inte fungerar, så vägrar kommunisterna acceptera, att det är ideologin som det är fel på. Istället läggs skulden på folket, partikamrater m.m. Det är då mördandet börjar. Foliehatten har bevittnat, Pol Potts framfart i Kambodja.

Det cirkulerar en del olika uppgifter på nätet, om hur många koncentrationslägerfångar det fanns totalt. Hur man än räknar, så var majoriteten kristna. 6 miljoner judar av totalt ca 16-17 miljoner fångar. Om dessa "andra", talas det mycket lite om eller ingenting, förutom zigenarna. Det är absolut inte allas lika värde i dagens socialdemokratiska mediedebatt, inte ens bland fångarna i koncentrationsläger.
Ateisten, surdegsätaren och vegetarianen Adolf Hitler hatade även, genuint den katolska kyrkan (inte lika mycket som marxisterna i Sovjet, grekortodoxa). Massor med katolska präster internerades, torterades och mördades av Hitlers hantlangare. Om detta vill dock ingen medieoligark eller svensk myndighet berätta. Hitler spärrade in alla - adel, borgare, kvinnor, män, barn, utvecklingsstörda och bönder. Alla han inte gillade åkte med. Ingen kom undan. Detta är en absolut sanning som är mycket obekväm för många.
 
Aftonbladet har sedan den 22 juni 1941 haft denna fascination inför nationalsocialismen och Hitler: "Det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen som utgjort ett ständigt hot mot själva frihetens princip."
Uttrycket ”Tredje riket” är en efterkonstruktion. Hitler nämnde det aldrig. Han talade bara om "Stor Tyskland" och förbjöd folk inom partiet att använda "Tredje riket" vilket han betraktade som någon religiöst (fader, sonen och den helige ande).
Termen "Tredje riket" kommer ur Tysklands "första rike" som furstendöme och dess "andra rike" som kejsardöme. Den relativt "unga" demokratin i Tyskland efter första världskriget gick under i en parlamentarisk vänster/höger-koma, parallellt med ekonomisk misär p.g.a. vinnarnas krigsskadestånd. Man kan jämföra det, bortsett från kriget, med många västerländska demokratier idag, inklusive Sverige och undra vad det kan leda till. Nazisterna hade aldrig för avsikt att erövra världen som ”Kommunisternas International”, ”Japanernas Shintoism” eller ”Muhammedanernas Uhmma.” Att vi får läsa om "Tredje riket" i skolböcker och i medierna, är för att vinnarna skriver historien.

Det är obegripligt varför just nazismen får en sådan enorm negativ särbehandling. Det är mycket märkligt, att man aldrig diskuterar de grundläggande orsakerna till nazismens födelse och genomslag - fattigdom, förödmjukat fosterland, desperation etc. Allt detta lyfts fram jämt och ständigt idag, när det talas om andra tvivelaktiga rörelser (Islam, små sekter, häxdoktorer etc). Men det är som att modern empati och historisk händelse inte får kombineras, annat än i undantagsfall (afrikanska slavhandlare är väl det främsta exemplet).

I ett blogginlägg förklarar den avgående chefsredaktören Thomas Mattsson på Expressen sin hängivenhet till Bonniers som enligt egen utsago grundade Expressen på 1940-talet, med den politiska avsikten att bekämpa nazism. .
Första numret av Expressen utkom 16 november 1944. Det fanns knappast någon nazism att bekämpa. Som vanligt - vinklade uppgifter från Expressen. Ett mer rimligt antagande är, att avsikten redan från början varit att bekämpa den svenska nationalismen och att det är detta som Mattson syftar till.

Herbert Tingsten fick avgå som chefredaktör, eftersom han ville rota i DN:s kontakter med Nazityskland. Hitler hotade att stänga tidningen och det var riktigt nära att Bonnier gjorde det, om det inte varit för flera starka personer som avrådde familjen. Officiellt handlar det om ATP-striden, där Tingsten gick emot DN.
DN som numera (en del hävdar att den har förvandlats till en rent judisk tidning), mer passande kan kallas Dagens Nazinytt. De har bl.a. publicerat en text om Otto Wächter, österrikisk nazist. Publiceringen sker i form av ett samtal mellan den urgamle John le Carré och Philippe Sands, en engelsk-judisk advokat som skrivit mycket om just Wächter och även varit med och skrivit manus till PBS-filmen (som finns på Netflix) "What our fathers did: A nazi legacy". Wächter dog 1949, men Foliehatten antar, att han är extra relevant, så här 70 år senare.

Vid en sökning under mars månad 2019 i Aftonbladet (ord som börjar på Nazi och Hitler förekommer 206 gånger vilket gör att orden förekommer 206/28 = 7,35 gånger om dagen i Aftonbladet
I Danmark finns kvällstidningstabloiden BT.dk med en bra sökfunktion. Vid en sökning under mars månad fick man 4 st träffar totalt. Att jämföra med ex Aftonbladet som ligger runt 250-300 träffar per månad. Norska Aftenposten under Mars 2019. Nazismen 0 träffar. Nazist 1 träff. Nazister 1 träff och Hitler 2 träffar.
Var och en som ser dessa siffror, inser att Sverige är unikt.


Expressen skriver för några dagar sedan : "Den stormrika tyska släkten Reinmann, som äger svenska Espresso House, använde tvångsarbetande krigsfångar i sina fabriker under andra världskriget."

Det är verkligen märkligt, att media fortfarande idag, tar upp vad som hände i Tyskland före och och under WW2. Inte minst för att etablissemanget och tidningarna själva, var djupt insyltade. Aftonbladet, socialdemokraterna o.s.v. har inte särskilt rent mjöl i påsen. Alla tyska bolag som fanns då, hade förstås kopplingar till nazisterna. Detta eftersom nazismen var en kollektivistisk rörelse precis som kommunism. Det genomsyrade samhället, personlig frihet kunde man glömma.

Personligen har Foliehatten mest noterat att den här urspårningen i förhållandet till nazi-Tyskland, har kommit efter att offren och de inblandade dött av och allting blivit nästan mytiskt. Hitler är som Sauron numera som ingen har någon relation till. Det är slående att miljontals offer, miljoner och miljoner som förlorat anhöriga, alla soldater i skyttegravarna, civilbefolkningen som flygbombades i de tyska städerna. Alla dessa arma människors som led, lyckades ha ett någorlunda sansat förhållande till det hela, under efterkrigstiden. Då publicerades inte artiklar om rasistiska dåd, Hitler hit och dit och att kalla meningsmotståndare nazister i tid och otid. Då kunde man dessutom skämta om Hitler som Chaplin gjorde och Monthy Python.
 
Idag när ingen är personligt drabbad, när ingen var med och ingen har lidit, då är vänstern, så extremt kränkta helt plötsligt, så fort det blir tal om nazister. För Foliehatten är det märkligt och ganska osmakligt, ärligt talat.

Ingrid Lomfors, judinna och överintendent för Forum för levande historia (något så unikt som en svensk, judisk myndighet som existerar för att göra reklam för förintelsen) skriver i DN om förintelsen.
Rubriken är "Är det verkligen fel att dra lärdom av historiens värsta brott?". Hon konstaterar bland annat att "Förintelsen är unik och kan därför inte likställas med någon annan händelse", något hon själv måste veta är lögn. Hon skriver även: "I USA demonstrerar unga judiska aktivister mot Trumps åtgärder, för att stoppa flyktingar att ta sig över gränsen från Mexiko" vilket är lite märkligt av två skäl, det är nästan, så man kan tro att hon använder förintelsen som ett slagträ för flyktingimport och det är ganska ovanligt att en jude erkänner, att hon och andra judar aktivt agerar för förstörelsen av vita samhällen, genom okontrollerad invandring.
Lomfors påstår: ”Det finns ingen svensk kultur". På hemsidan "Exponerat" avslöjas att hon själv däremot är mycket mån om sin egen judiska kultur.
Lomfors: Att förbjuda judar i Sverige rätten till sin egen kultur är därför en grov inskränkning av religionsfriheten, och även en kränkning av svenska judarnas ställning som nationell minoritet.”
Det man kan fundera över är varför vill Ingrid Lomfors ringakta svensk kultur och höja massinvandring till skyarna?
 
Många har säkert noterat har svensk media nyligen förfasat sig om en aktion av NMR som attackerat en utställning om förintelsen i Almedalen.
Det man kan fundera över är, varför en utställning signerad Fotografiska (hemmaadress: Stockholm) om förintelsen, en händelse för åttio år sedan, hamnade på Gotland och vem som är mottagaren och varför den just visades i samband med Almedalsveckan. Vem beordrade utställningen? Kan det ha, att göra med SD?


SVT Nyheter och sanningen som skall döljas!

SVT Nyheter skriver: ”På måndagen knuffades en åttaårig pojke och hans mamma ner framför ett tåg på centralstationen i tyska Frankfurt am Main. Pojken avled av sina skador, rapporterar Bild.”
Mamman till den åttaårige pojken klarade sig genom att rulla in under perrongen. Gärningsmannen ska även ha försökt putta ner en tredje person, men misslyckades med det, enligt tyska tidningen Bild.

För en dryg vecka sedan inträffade ett liknande dåd i Tyskland, då en 34-årig kvinna knuffades framför ett tåg i Voerde i Nordrhein-Westfalen. Den misstänkte gärningsmannen en Kosovo-Alban, var känd av polisen sedan tidigare, bland annat för våldsbrott och rattfylleri.
Varför citerar SVT nästan allt från tyska tidningen Bild, men inte gärningsmannen etnicitet?
Bild: ”Der Mann ist laut Polizei afrikanischer Herkunft, soll aus Eritrea stammen.”
"Mannen är enligt polisen av afrikansk ursprung, han ska komma från Eritrea."

Det är inte bara SVT som inte tar med den uppgiften. Gäller i princip också övrig svensk media. Har det att göra med de svenska oförklarliga pressetiska reglerna.
Det är ett känt faktum att svensk PK-media alltid mörkar GM:s ursprung, när det är invandrare som utfört dådet. Orsaken är alltid den samma, de vill inte att svensken ska bli negativ till multikulti invandring. Det komiska är, att de flesta av dessa PK-media, även är huvudsakligen aktiva på Internet och borde inse, att deras läsare/tittare även får information från andra källor och att deras mörkning av fakta, framstår som agenda driven desinformation. Dessutom har PK-media tagit på sig (tillsammans med den rådande politikerkåren), att förblinda det svenska folket om invandringens baksidor. Det gynnar inte deras politiska agenda.

Foliehatten tror att SVT, liksom resten av MSM, gör sig själva en otjänst genom att aldrig nämna GM:s bakgrund. Man kan utan vidare hålla med om, att den inte alltid är relevant och då bör man inte nämna den, men är det verkligen så, att den aldrig, är relevant?
SVT, TV4, Expressen, Aftonbladet och ledande vänsterliberala politiker utgör idag det största hotet mot yttrandefriheten och demokratin. Införandet av "hets mot folkgrupp(HMF) - lagen" är en rasistisk lag som används för att tysta och döma infödda svenskar med svenska rötter, men aldrig omvänt. För invandrarna är det fritt fram att förtala Svensson, utan straffpåföljd.

Sveriges välfärd raseras och kriminaliteten slår rekord varje månad. Detta beror på en fullständigt galen och extremt kostsam asyl- och invandringspolitik. Sverige håller på att gå under och PK-media vägrar att berätta om bakomliggande orsakerna till detta elände. Det som sker i Sverige nu är hemskt.
Om vi inte ändrar på dagens asyl- och invandringspolitik, så tar det (till vårt lands utplåning), bara cirka 25 år, innan muslimerna blir fler, än infödda svenskar med svenska rötter. Kriminaliteten kommer att öka med raketfart. Förmodligen blir det omfattande massfattigdom och brutala lokala inbördeskrig.

Hur som helst, antar att man tycker att den viktiga nyheten är, att det är en galning som knuffat ner, flera personer på järnvägsspåret. Kan naturligtvis i utförligare rapportering i ett senare läge vara värt, att försöka ta reda på varför mannen gjorde detta och då skulle det falla sig naturligt, att även nämna hans bakgrund. Tydligen hade eritreanen utfört ett knivdåd i Schweiz.
Gissningsvis hade eritreanen utvisningsbeslut, dådet genererar ytterligare ett par år till i Tyskland, på de tyska skattebetalarnas bekostnad. Svensk MSM kommer vinkla detta, så att det är synd om de med utvisningsbeslut och att de hellre genomför ett brott än att skickas tillbaka, det är samhällets fel, att de här dåden inträffar.

Samhället har accepterat att dessa krutdurkar går runt på gator och torg, när de genast ska tas i förvar i väntan på att utvisningen genomförs. Detta är ytterligare tragiskt dåd till följd av flata godhetsknarkande politiker påhejade av journalister och PK-eliten.
En afrikansk man mördar ett vitt barn och försöker mörda hans mamma. Om en vit man hade mördat en afrikansk pojke och försökt mörda pojkens mamma, tror ni inte, att SVT hade kallat det för ett rasistdåd?
 
Undrar hur mycket Angela Merkels ord: "Wir schaffen das" (Vi klarar det) kommer eka i föräldrarnas huvud under resten av deras liv. "Wir schaaaaaaaffen das" Det finns dom som måste offras på mångkulturens altare för globalismens och för massinvandringens skull. Den här gången fick en åttaårig pojke betala priset.
Det är så mycket mord och våldtäkter i Sverige och Europa, att offren hamnar vid sidan av. Allt är tragiskt, men anledningen till brotten måste fram och politiska konsekvenser följa. Endast då kan vi förhindra att IKEA mordet och detta mord hindras. Vi har lämnat brottsoffer bakom oss, vi ser vilka som gjort det. Och det är alltid synd om gärningsmannen.

Det största hotet någonsin mot Sverige och svenskarna är Public Service, när ska folk förstå det? Deras mål är att kontrollera samhället och att befolkningen ska hjärntvättas till vänstermentalitet. Public Service spyr ut sin propaganda, helt och hållet obehindrat, varje dag, året om. Det är helt obegripligt att det inte har sprängts i luften ännu. Tjejdagiset på Rosenbad + feministnästet på Gärdet + reklambranschen = för Sverige fullständig katastrof! Foliehatten har svårt för, att Moderaterna som röstade för, att avgiften för PS skulle hamna på skattsedeln!

tisdag 30 juli 2019

Åsiktsmaskin Anne Ramberg går i pension!

Anne Ramberg avgår under augusti som generalsekreterare för Advokatsamfundet och hon satt i nästan 19 år. Ramberg efterträds av advokat Mia Edwall Insulander.

Under sina år, har Anne Ramberg gjort flera uppmärksammade uttalanden som gett mycket kraftigt kritik. Ett par gånger har Ramberg hamnat i riktigt blåsväder och man ifrågasatte åsiktsmaskinen Anne Ramberg. Anna Ramberg är annars sinnebilden för överklassens invandringsvurmande. De som är "goda" på avstånd och aldrig riskerar något för egen del.
 
Advokatsamfundet som sådant påminner mest om mörkare tider med skråväsen, men ännu värre eftersom dom har ett verksamhetsmonopol som är nationellt. Man kan även säga att Ramberg har suttit som ordförande i nitton år, vilket sammanfaller ganska väl med den tid då skillnaden mellan normal rättsuppfattning och dom rättspolitiska aktivisternas obegripliga domar, accelererat förbi all rimlighet i sina ansträngningar, att synbart skydda våldsverkare och tjuvar.

I just Rambergs fall verkar det vara ännu obehagligare genom hennes avgränsade syn på demokrati och bristande respekt för dom äldre. Vi vet alla att advokaterna tjänat miljarder på invandringen, de har fri rättshjälp som vi skattebetalarna i Sverige betalar.
Att advokatkollegorna har låtit henne sitta kvar som överkucku för samfundet, är synnerligen anmärkningsvärt. Har inte dessa advokater något vett eller någon sans som alltför länge har låtit detta fortgå? Att hon under så lång tid kunnat bedriva aktivism på sin post kan bara bero på, att samfundets medlemmar tjänat ekonomiskt på invandringen som på olika sätt måste sysselsätta en majoritet av landets advokater. Men många av dem har väl likt Ramberg, sina slevar i de ymniga köttgrytorna.
 
Många uppfattar Anne Ramberg som en PK-politisk vänsterliberal fjolla som medverkat till att vanliga svenskars välfärd trasas sönder. Att en person med ett så ansvarsfullt jobb, kan kalla Hanif Bali för brun råtta, visar vem hon egentligen är. Antagligen en brun råtta själv. Hon har vurmat och värnar mer, om ljugande asylsökande utan skyddsbehov, än om fattiga svenskar som har jobbat och slitit och betalat skatt hela livet. Hon hade så extremt höga inkomster jämfört med vanliga människor, att hon inte kan förstå hur fattigt det blivit för miljoner infödda svenskar.
 
Anne Ramberg är en av drivkrafterna bakom sällskapet Ruben som är en ryggkliarorganisation som arbetar i det fördolda med att sätta in "rätt" folk på "rätt" plats i hierarkin. Ledarsidorna har på ett utmärkt sätt, redogjort för verksamheten.
 
I Sverige Radio  2016, sa Ramberg att gamla människor bör göra avkall på sin välfärd till förmån för ”flyktingar”:
”Jag kan reagera över att politiker, och det tror jag är ifrån alla partier faktiskt, säger att vi måste värna vår välfärd, och det är klart att vi måste göra och jag inser också att alla dom gamla människor som har jobbat hårt ett helt liv nu ska ställas emot alla dom flyktingar som kommer och som då också tar i anspråk sjukvård och skolor och allt möjligt, men det är nog på det viset att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd då. ”
Gjorde Ramberg detta uttalande för hon ansåg detta eller på vems vägnar gjorde hon det? Hade de gamla någon talan i frågan? Vad gör hennes röst viktigare och mer värd än alla de gamla som nu hela tiden får se en försämring av sin situation?
Det hon sa var en åsikt, inte något hugget i sten, vad än etablissemanget vill få oss att tro. Att hon dessutom tjänar grova pengar på karusellen gör bara att hon inte ska få uttala sig i frågor likt denna, utan att det faktum specifikt förtydligas.

Foliehatten undrar om inte hon har missförstått vad ordet human betyder, är det humant att pissa på våra äldre, för att asylsökande migranter ska ha det bra? Är det rätt att våra äldre serveras kall mat på sina boenden, bara för att det inte finns pengar till att ge varm mat? Är det rätt att vi skickar hem sjuka bara, för att det inte finns plats på sjukhusen p.g.a, det ökade trycket, bland annat från asylsökande? Pengar verkar dock finnas i överflöd när vi snackar flyktingindustri. Hon kanske inte såg våra äldre och sjuka som människor? Med tanke på hur grovt hon misstolkat ordet "human".
 
I en intervju i ETC påstår Ramberg, att hon inte är partipolitisk och hon skulle få vansinnigt svårt, att veta under vilket tak hon skulle inordna sig under. Anne Ramberg har varit väldigt negativ mot Sverigedemokraterna och deras syn på människor som hon tycker är alldeles förfärlig. Det som är ännu värre är, att en så stor andel av Sveriges befolkning som accepterar det. Där har hon frångått sin princip.
Ramberg: ”Det grundar sig i rättspolitiska principer. De är ett odemokratiskt parti. Eftersom vi ska sträva efter att upprätthålla en demokratisk rättsstat går det inte att känna sympati för ett sånt parti. Dessutom har Sverigedemokraterna haft företrädare som vid upprepade tillfällen uttalat sig på ett sätt som är häpnadsväckande, och också gjort sig skyldiga till brott. Demokratin är inte ensam garant för att upprätthålla en rättsstat. Det har ju historien visat väldigt tydligt. Man kan inte gömma sig bakom att de är demokratiskt valda, javisst, men det var ju Hitler också i någon mening.”
Anne Ramberg argumenterade för, att klassificera SD som ett hot mot rikets säkerhet och något för SÄPO att hantera. Efter det att Ramberg skyddade Debbie Nujen, så är hon att betrakta som ett skämt.


Under flyktingkrisen 2015 ifrågasatte Ramberg åldersbedömningen av ensamkommande. I blogginlägget hänvisar Ramberg till att rättstraditioner ska respekteras. DI:s politiske redaktör, PM Nilsson, bad därför Ramberg förtydliga om Advokatsamfundet anser att rättsstaten hotas av tillfälliga uppehållstillstånd. Ramberg avstod från att svara. Frågan är hur Advokatsamfundet ser på de 27 demokratier i EU som inte ger alla asylsökande syrier permanenta uppehållstillstånd som Sverige? Enligt Lissabonfördraget måste EU-länder värna rättsstaten.
På Twitter uttrycker Ramberg respekt för Säkerhetspolisens arbete med hotbilder men skriver ”När Ivar Arpi m.fl. gör koppling till asylpolitiken blir det problematiskt.” Frågan om asylsökande terrorister var högaktuell. SR rapporterade, att MV, under första halvåret i 2016, upptäckte drygt 40 asyl-sökande som beskrivs som misstänkta terrorister och krigsförbrytare.
Det man kan fundera över är om, Anne Ramberg uttrycker Advokatsamfundets hållning när hon brännmärker åsikter som populistiska eller om de är hennes egna?
Foliehatten gissar, att det var hennes egna.
 
Det har varit uppenbart sedan massinvandringen påbörjades tidigt 90-tal men extravagant och skamlöst avslöjat av såna som Ramberg, de sista 5-10 åren. Hela advokatskrået drivs av enda sak: Penningen! Det är det enda som brinner i ögonen på dess ynkliga förespråkare. Mindre "dynamik" i samhället, innebär mindre lyxvåningar för advokatskrået. Bodström är det mest nakna exemplet och han slår faktiskt Ramberg, när han i oskyddad ilska i SVT förbannade regering Löfvéns fortsatta gränskontroller i fjol. Hans gulgrå och smått härjade ansikte riste i spelad humanistisk indignation, när i själva verket förtvivlade över att flödet till hans bankkonton tunnades ut.
Mer "dynamik" i samhället, nu med JÖK-regeringen, innebär fortsatt samhälleligt ohanterlig flyktingpolitik (fler klienter till advokatbyråerna i asylfrågor) och därmed mer oro och otrygghet i samhället (fler klienter för advokater i domstolar).

En sak bland många andra, är klar för framtiden, skattemedel till juristerna kommer inte av resursskäl ligga kvar på samma höga nivå som idag. Vi kan se framemot att, advokaterna tappar intresset för att hylla mångkultur, öppna gränser och "humanitet".
Inom 10 år - nej snarare 5 år, när flyktingarna förlorat sin kassako-status hos advokatskrået, talar en sådan som Anne Ramberg tyst om fördelen med mångfald och öppna gränser, för då lägger hon hela sitt (tysta) intresse på home-safe för sig och sina anhöriga.
 
Anne Ramberg klängde sig fast så länge hon kunde på stolen som generalsekreterare, för att kunna utnyttja den plattform/prestige som stolen gav och de resurser som positionen som ansvarig för deras kansli kunde tillförsäkra, den goda kampen. Hon uppgavs ju tala för alla Sveriges advokater.
En advokat som Foliehatten talat med, om frågan, har sagt att hon var som en blodigel under senare år som desperat lyckades suga sig kvar och likadant var det i Ruben, det nätverk hon varit instrumentell i, att skapa.
Advokaten som Foliehatten prat med, uppgav mellan skål och vägg, att han trodde att hon jobbat med, att försöka skapa någon typ av "stay behind" verksamhet om SD skulle hamna i regeringsställning. Anne Ramberg ska enligt uppgift härstamma från en gammal judisk juristsläkt och där har vi kanske förklaringen till hennes avsky mot SD.

Ska en bank få sprida politisk propaganda?

En person som igår på morgonen, loggade in på Nordeas mobil-app, blev mött av en texten ”Beyourself!med en Prideflagga vid sidan av på startsidan. Efter kontakt med kundsupport, framkom, att man inte ta bort eller ändra välkomstmeddelandet. Kundsupport svarade med att de är stolta sponsorer av Pride som står upp för allas värde,och att det inte går att ta bort flaggan. Foliehatten hörde att SEB och Swedbank, hade samma reklam i bankautomaten.

Foliehatten anser inte det ankommer på en bank att pracka på kunderna kontroversiella budskap. HBTQ-frågor är definitivt minerad mark. Han tycker, att företag ska hålla sig lång borta kulturyttringar eller politisk propaganda. En bank ska vara bank.

Andra företag har börja utnyttja regnbågsfärgerna för att tjäna mer pengar, bl.a. IKEA och nu senast Älvsbyhus. De räknar kallt med att "dumsvenne" antingen inte bryr sig eller är positivt inställd till ”allas lika rättigheter.” Alla företag missar, att 20% som röstar SD generellt inte är positiva till Priderörelsen. Många invandrare är definitivt negativa till HBTQ. Redan där har de förargat 35-45% av befolkningen, men andelen kan vara mycket större. Skulle inte alls bli förvånad om en majoritet av de som bor i Sverige, är negativa till HBTQ.
Från
Foliehattens sida blir det bojkott. Gillar inte Nordea sedan tidigare och kommer inte överväga den banken, vid nästa bankbyte.

Det är väldigt olämpligt oavsett hur mycket man sympatiserar med HBTQ eller ej. Problemet med PK överlag, är att man tagit politiska frågor och politisk aktivism och försökt göra dem till allmängiltiga sanningar som inte kan ifrågasättas. Alla ska älska Pride och nu trycker man ner det i halsen på folk, via samhällsviktiga institutioner som inte ska ta politisk ställning.
En bank ska vara öppen för alla oavsett sexuell läggning eller etnicitet o.s.v. Men det är också den personens ensak. Banken ska även vara till för personer med konservativ läggning eller väldigt kristna personer som förknippar Pride med ett översexualiserat jippo. Man PK struntar i det här, att samhällsservice ska vara till för alla, för precis som med kommunism, saknar kritikernas åsikt värde. De är inte människor, utan något ont som ska bekämpas.
Foliehattens preferenser vad gäller sexualitet är något personligt och ingen ska kunna påverka den bilden utifrån. Lite som någon som är fast i spelmissbruk får reklam för olika nätcasinon, lika sjukt.
 
Ett aktiebolag ska skapa värde för ägarna genom att skapa värde för kunderna. Politiskt ställningstagande i kontroversiella frågor skapar oftast inte värde för ägarna, utan tvärtom kan och har lett till konkurs. Nu är de aktuella exemplen familjeföretag och man får utgå ifrån att det är så ägarfamiljerna känner. Ett publikt eller offentligt ägt bolag är en annan sak. Här kan man utgå ifrån att det primära intresset för ägarna inte är att bygga hus eller snickra möbler, utan en investering. I ett land med ”normalt debattklimat” brukar aktivism inom företagsledningarna som orsakar lägre börsvärde "belönas" med ett frånskiljande.

Kommer Antifa att stämplas som terrororganisation?

Donald Trump har varnat för att man “överväger” att beteckna antifascist-gruppen Antifa som en terroristorganisation och dess syster organisationer runt om i världen.
Tillkännagivandet kom efter en resolution från senatorerna Ted Cruz och Bill Cassidy tidigare denna månad som fördömde Antifa och kräver att den utses  “till en allvarlig inhemsk terroristorganisation”.

Även om det är oklart hur allvarligt Trump egentligen ser på idén, verkade han stödja åtgärden och sade att det skulle "göra det lättare för polisen att göra sitt jobb."

En organisation som AFA ska förbjudas som är förespråkare av totalitär ideologi, folkmordsförnekande och våldsbrott. Sådana ideologier och organisationer hör inte hemma inom lagens råmärken helt enkelt. Terrorstämpling av AFA skulle sitta fint, även i Sverige. Det skulle ge sossarna problem, eftersom de vill förbjuda extremistiska organisationer och enligt sossarna är inte AFA en extremistisk organisation. Det har förekommit många fall där Säpo i sista stund lyckats stoppa vänsterextremistiskt våld som hade slutat med många döda, ska vi vänta på att det dör 50 personer, innan vi pekar ut dom?
 
Ett stort problem är att AFA medlemmar i regel är bara korkade verktyg och de som styr och organiserar i bakgrunden går fria. SÄPO borde bevaka dessa människor, men tyvärr är det så att SÄPO idag är infiltrerat av
vänstern, så det kommer inte att hända.
 
AFA är en organisation som sätter de politiska förtecknen under sina bus-drifter. Syftet med AFA, är att förvuxna snorungar ska kunna springa runt och busa och reta upp samhället, ha lite roligt och hitta lite spänning i tillvaron. Politiken är bara skitsnack, den är till för att motivera det infantila busadet, att man besitter pinsamt löjliga åsikter, utan någon som helst logisk tråd är skit samma, bara man kan motivera sitt kravallande lite med dem, det är ju så skoj att reclaima stan lixom.

Många AFA är maskerade när de utför upplopp, stör demonstrationer eller något liknande. De är rädda, att nazister ska ta kort på dom och sedan åka hem till AFA-medlemmen, med 5-6 killar på kvällen, slå dom gula och blåa eller sprayar "jude bank eller Heil Hitler" på deras väggar.
I Lund demonstrerade NMR den 1 juni och AFA gjorde motdemonstration. Av bifogad video framgår efter 1:20, att en polisman går fram och pepparsprayar för skojs skull, en kille som beter sig lugnt och och en gång till, mot en annan kille efter1:25.
Videon visar att polisen har svårt att hantera yttrandefrihetshatande rödingar. De flesta med sunt förnuft, anser att det är två grupper patrask som bara gillar att bråka.

Efter det Foliehatten tittat på videon ett antal gånger, funderar han varför polisen låter vänsterterrorister härja fritt, medans man med batong och pepparsprej angriper nationalister som inte ens visar, någon form av aggressivitet?
Kan det vara så, att fotbollssupporters och NMR har regeringen gett grönt ljus åt polisen, att begå övergrepp mot och att man inom polisen skyddar vänsterextremister. De sadister inom polisen som gillar fega övergrepp tar sina chanser som videon visar.
Foliehatten undrar varför man inte låter NMR framföra sina åsikter i lugn och ro, förr eller senare kommer de antingen säga nåt korkat som får dem att framstå som efterblivna eller så kommer de göra sig skyldiga till ”häst mot soffgrupp(HTF)”. Varför klarar inte polisen, att hålla isär grupperna, hur svårt kan det vara?
Om man jämför hur polisen behandlar NMR och när de själva blir attackerade av invandrargäng, kan man inte tro, att det är samma poliskår.

Om ett förbud kommer i Sverige, i alla fall mot NMR, vad gör de då?  Kommer NMR, AFA och liknande gå under jord och bli mer hårdföra? Antagligen initialt. Men de är samma skrot, så de kommer gå under i militanta strider med polis/myndigheter och förhoppningsvis utrotas.

söndag 28 juli 2019

Den politiska rättegången mot ASP börjar nästa vecka!

Det finns alldeles för många tvivelaktigheter, hur polis och åklagare har hanterat fallet med ASP och absolut ingenting i det här fallet har hanterats enligt praxis. Kan det vara så, att det har att göra med att brottsoffret tillhör regeringens utvalda folk? Foliehatten anser, att det är ett politiskt mål som ASAP Rocky med entourage, hade oturen att hamna i.
 
Händelsen inträffade innan konserten. Larmet om händelsen inkom 21:53 den 30 juni (Förundersökningsprotokoll (FUP) s. 5). ASAP Rocky pekas ut som MGM redan 22:07 den 30 juni (FUP s. 7) och att han greps dagen efter. Beslut om att ASAP Rocky ska förhöras tas 19:41 den 2 juli (Expressen-artikeln). ASAP Rocky förhörs 23:52 den 2 juli (Expressen-artikeln). Asap hade tydligen meddelat polisen att han hade en film om hela händelsen och polisen förstod, att detta skulle läggas ut på Youtube.

Polisen säger sig själv inte kunna besvara varför beslut om förhör dröjde. Varför det tog två dygn innan förhöret hölls och häktningsorde
rn gavs, trots att ASAP Rocky själv delade en video på det misstänkta brottet i sociala medier kan inte åklagare Peter Claeson svara på.
Peter Claeson: ”Det vet inte riktigt jag. Jag gick på som jouråklagare och började klockan 16 på tisdag.”

Peter fortsätter: ”Polis hade informerat om att man höll på att jobba upp ett ärende och att man skulle höra av sig till mig under kvällen. Vad som hänt söndag till att dom kontaktat mig har jag ingen direkt kännedom om.”
Är inte Peter Claeson ganska otydlighet, ett indirekt erkännande för att man på många fler nivåer än normalt velat orkestrera detta fallet som handlar om att någon misshandlats och fått "ringa skador" (t. o.m. enligt åklagaren själv)?
 
Det enda som kan förklara detta, är att den kriminella terrorintresserade brottsoffret tillhör regeringens utvalda folk som enligt praxis, alltid ska tilldelas gräddfil av staten. Fallet är en tydlig politisk markering att "man får inte gå emot viljan hos regeringens utvalda folk". Hela FUP på 500 sidor, genomsyras av detta tänk!
Gymnasieamnestins konsekvenser skulle då lyftas på en ny nivå, eftersom det är en kändis som råkar ut för den och att kändisen visar sig både kunna hantera situationen och dessutom sätta stopp. Där brann det till i den politiskt korrekta åklagaren som satte igång hela apparaten med extra utredare och andra resurser.
 
Det märkliga är, att det tog två dygn för polisen att hålla förhör med och häkta (vilket redan var bestämt på förhand) en MGM som varit känd av polisen redan 15 minuter efter det misstänkta brottet, tyder på att staten ville ha mer tid, att orkestrera allting i det här fallet, på så många plan som möjligt.

Leif GW Persson: "Ett par tusen händelser av det här slaget kommer till polisens kännedom varje år och med flertalet av dem och även med sådana som kan ha varit betydligt värre – är det så att de skrivs av. Om det nu inte hade varit för att ASAP Rocky hamnat på den Svenska Rättvisans Scen. Istället har polisen genomfört en förundersökning på fem hundra sidor. Jag har inga invändningar mot det eller det polisiära hantverket i sig, men givet omständigheterna torde detta vara det mest utredda brottet av den här digniteten i vår polisiära historia."
 
Inte ”fan” utreder polisen varje motsvarande misshandelsfall lika grundligt som detta fall. Många fall läggs till och med ned, eftersom polisen inte orkar ta tag i detta.
 
Man behöver inte vara minsta konspiratorisk, för att inse, att rättsväsendet och polisen i det här fallet har gjort ett helt fantastiskt gediget arbete, av en mindre misshandel. 500 sidor väldokumenterad, komplett FUP. ASAP Rocky-fallet är alltigenom den kompletta motsatsen, mot hur de USA-relaterade fallen med Assange och The Pirate Bay hanterades.
 
Absolut ingen kan missta sig, att detta är signalering på högsta politiska nivå. ASAP fallet handlar inte om mångkultur, utan att ge det politiskt styrda rättsväsendet ett alibi, för den uppkomna och kommande hanteringen av Assange i svenskt domstol. De behöver ett bondeoffer, för att försöka rädda förtroendet. Det går väl sådär.....

Sverige och svenskt rättsväsende mot Trump och USA. Även om de aktuella "musikerna" säkert är väl insatta i identitetspolitisk offerhierarki, så tror
Foliehatten att dom helt enkelt inte fattade, den svenska varianten och afghanbarnens unika status i Sverige. Hade afghanen istället varit en vit svensk kille, så hade denne suttit häktat för sin "rasist-attack" och ASAP hade obehindrat kunnat fortsätta in turné. Dessutom hade P3 spelat hans låtar utan avbrott som belöning för hans "antifascism".

Foliehatten är ganska övertygad om, att det här triggades av den exempellöst usla hanteringen av Assange-fallet, där det förekommit påståenden, att rättsväsendet är korrupt och politiserat. Nu skulle man ta chansen till revansch och riktade sig till en amerikansk medborgare, så man kunde knäppa USA på näsan som tack för senast. Nu ska det statueras oberoende exempel. Rättsväsendet vill nu visa, att bristerna som blev tydliga i Assange-fallet inte är systematiska, utan nu ska man jävlar göra en utredning och ett rättegångsförfarande som innehåller allting. Exemplariskt.
Det har förekommit uppgifter om att BO nu har åkt till Iran, och således borde han vara utrikes när rättegången pågår, men enligt BO advokat, kommer han att infinna sig på tisdag, när rättegången startar.

Problemet är att ASAP Rocky inte kommer kunna dömas, då det framkommit att man inte kunnat säkra DNA-spår från gärningsmän på flaskan som påståtts har använts.
Saxar från nätet hur skärskadorna kan ha uppstått:
Om ni kollar fup:en så syns det tydligt hur hazaren håller sin vita mobil i höger hand i början av fallet, han hade den inte i handen utanför Max ,utan den kom fram senare. Dels kan denna mobil ha uppfattas som kniv då den har kromlist runt om som blänker, sen kan lcd-displayen gått åt helvete i fallet och eftersom han kröp ihop ett kort tag efter fallet medan dom kickade på honom kan han ev ha skurit sig på sin mobils display. ( den krossade flaskan var längre bort på andra sidan Olofsgatan som dessutom saknade spår) Jag kan dock garantera att en spräckt display är jävligt vass och otrevlig, jag skar mig själv på skiten när vi skulle plocka bort bitarna.”
Ingenting i FUP tyder på att man använt trasiga flaskor, är det inte rimligt att någon heller gjort det. Det utomstående vittnen på sin höjd påstår är att någon fått en flaska att träffa den s k BO som i sin tur själv på plats ska ha sagt att den träffade honom i ryggen, och då gått sönder. Om han själv nu liggandes kravlar omkring bland skärvor kommer han givetvis få små skärsår, vilket skulle kunna se ut ungefär som de han har nu.
 
Vidare har det kommit fram att BO pratat "afghansk gatuslang" och sagt "One kick and one hit, and we got them" - översatt av någon amerikansk advokat och skickat till svenska försvaret.
Man har alltså haft för avsikt att ta en fight och sen kräva skadestånd. Det här kommer att bli jobbigt för svenskt rättsväsende. Det här som skulle bli så bra och visa våra rättsvårdande myndigheters förträfflighet.

Korruptionen vi redan sett är bara toppen på isberget. Sverige är genomruttet och förljuget. Det är därför det är så relativt tyst i media, man kan inte ta sin vanliga position och heja på offret, för i den andra vågskålen ligger inte ASAP Rocky och hans livvakt, utan Sveriges rättssystems trovärdighet.

Surrogatmamma är ett sätt tjäna pengar för fattiga ukrainskor.

Det är en svaghet hos demokratin, att politiker nu kan börja köpa röster hos olika grupper, genom att transferera skattemedel till dessa grupper.
Socialdemokratin betraktade arbetarklassen som en sådan grupp, transfereringar skulle ske till dessa. Detta beskrevs som rättvist.
När demografin förändrades så anammade socialdemokratin "globohomo-liberalismens" perspektiv; transfereringar ska ske till etniska och religiösa grupper (undantagande etniska svenskar och kristna). Detta beskrivs som rättvist. MSM och SVT, är en förutsättning för och orkestrerar denna utveckling.
 
Socialdemokratin har sett till, att på höga poster finns personer som är satta som grindvakter, för att försvara statens agerande i tvivelaktiga "affärer" och händelser. Rättsskandalen Quick eller katastrofer som inte utreds på ett korrekt sätt, trots att det hävdas från svenskt regimhåll, att allt visst är i sin ordning.
De svenska trollfabrikörerna befolkar inte primärt tidningsredaktioner på amerikanskt Mockingbird manér. I Sverige sitter verklighetsbilds fabrikörerna i stats-apparaten istället. Det är belagt att MSB är med och styr TV4 och SVT/SR, när "känsliga publiceringar" är på gång
Tjänstemän som Morgan Johansson, Dan Eliasson, Göran Lambertz
och Hans Holmér på sin tid, är alla exempel på tillsatta grindvakter. Det finns folkkära grindvakter också. Leif GW Persson som har blivit en varböld i ändan på makten.
 
Det var intressant att se, att uppslutningen från partiledarna i årets Pride festival, inte var mangrann och det var också en lackmustest, att se vilka som fick nog av förra årets flaggviftande som mest påminde om någon slags förnedrings rättegång, från den kinesiska Kulturrevolutionen.

Foliehatten tror en del av det här handlar om att sossarnas nya väljare är invandrare och de är inte direkt HBTQ-vänliga. Sedan vill nog Stefan Löfven inte förlora de sista etniskt svenska arbetarna. Vidare är Pride en freakshow och förra året var fruktansvärt pinsamt för alla inblandade. Dessutom kan vi konstatera, att det speglar hur HBTQ och feministrörelsen blir allt mer fragmenterad och splittrad.

Foliehatten undrar hur tankegångarna gick hos moderaternas ”hjärntrust, när man nu försöker kapitalisera på HBTQ-rörelsen. Moderaterna har släppet en kampanj för att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. Kampanjbilden består av texten ”min mage, mitt val, ert barn” skrivet på en gravid mage. Längre ner sitter M logga och en text som förklarar att man ska kunna bli förälder ”oberoende av hur barnet blivit till, föräldrarnas sexuella läggning och om föräldrarna lever i en parrelation." Det är inte första gången man tröttnar på högerns syn på ”det fria valet” eller människors rättigheter. Det är förstås alltid någon annan som får betala och det är alltid de som inte har ett val. Nu gäller det rätten att få barn, på det sätt man önskar. Även det sker på andras bekostnad.

Moderaterna måste ha missat SVT:s granskning av surrogatmödraskap. Det handlar om fattiga kvinnor som genom bindande kontrakt ger upp rätten till sin egen kropp. Genom förmedlingsbyråer runt om i världen får barnlösa svenskar tillgång till en kvinnas kropp och livmoder, där hon frånsagt sig rätten att äta det hon vill, ha sex och leva som hon vill under graviditeten. Blir hon sjuk, är det inte hon som bestämmer vad som händer med barnet.
Om något inte faller köparna i smaken kan de bestämma sig för att abortera fostret som de vill. Det här gäller inte bara i u-länder långt bort, sådana villkor är regel både i USA och i Ukraina. Ukraina är ett land vars surrogatmarknad satsar stort på marknadsföring i Sverige. Men kvinnor kan väl fatta beslut själva, kanske vill de bara göra gott när de lånar ut sin livmoder? Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Det framgick ganska tydligt i SVT-programmet. I de länder som tillåter så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, det vill säga att kvinnan ”frivilligt” bär någon annans barn utan krav på betalning, har i stället en svart marknad vuxit fram. Vi kan också fråga oss, om den goda kvinnan som ger upp sin kropp av ren välvilja är något vi ska eftersträva i jakten på jämställdhet och jämlikhet. Det blir inte rätt, inte ens om det handlar om att stilla homosexuella pars barnlängtan.

Märkligt att det finns de som hävdar att det är homofobt att inte tillåta surrogatmödraskap. Men det är främst högutbildade heteropar som använder sig av detta sätt att få barn. Samtidigt vädjar aktivister för HBTQ-personers rättigheter, använd inte oss som medel för att rättfärdiga den människohandel som surrogatmödraskap i de allra flesta fall innebär.
Hur förkrossande barnlöshet än är, så är inte barn en universell rättighet. Ännu mindre ska det vara en rättighet att använda andras kroppar för sin egen lyckas skull. Så resonerar vi i Sverige kring sexköp och så ska vi fortsätta resonera kring frågan om surrogatmödrar. Att reducera frågan om surrogatmödraskap till magar och egna val är att vägra se verkligheten: ”Min mage, min hälsa, min fattigdom –dina pengar, ditt val, ditt barn”.
 
Liberalerna hänger inte riktigt med i förändringarna. De tror att de är progressiva, feministiska och HBTQ-vänliga och sedan skiftar politiken under dem. HBTQ-rörelsen drevs av den post-marxistiska vänstern och M klev in i den, på 1990-talet. De förstår inte M och syftet med den är annat, än att de vill driva den till, att det helt handlar om privat konsumtion. I det här fallet - vita rika hbtq föräldrars rätt, att köpa surrogatmödrar i fattiga länder.