söndag 30 september 2018

Centerns märkliga syn på arbetskraftsinvandring!

I början av april sa Magdalena Andersson att Sverige inte har behov av lågutbildade arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige för att bli diskare. Reglerna för arbetskraftsinvandring behöver därför stramas upp.
Stefan Löfven uttryckte liknande tankar: "Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra. Flyktingar är en sak, men mer lågkvalificerad arbetskraft är inte vad Sverige behöver. "

Givetvis hade liberalerna Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic en annan mening i GP: ” Om vi i Sverige och Europa ska klara av att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid kommer vi att behöva arbetskraftsinvandring. Men vi tjänar inte bara krasst ekonomiskt på att låta människor söka ett bättre liv inom Europas gränser. Ett slutet samhälle blir snabbt intolerant, självförhärligande och bakåtblickande.”

Det är uppenbart att reglerna om arbetskraftsinvandring utformades som ett alternativ till asylinvandringen för att kunna ösa in så mycket invandrare som möjligt i Sverige. Reglerna är nästan utformade så att de ska kunna maximera fusk och bedrägeri, noggrant utformat av Reinfeldt och MP för detta syfte.

Kritik mot invandringspolitiken har faktiskt tagits upp av MSM. Även om det som skrivs i MSM om invandring totalt saknar verklighetsanknytning, är det ändå viktigt att problemen lyfts fram så alternativmedia kan fortsätta att vara i framkant, genom att agitera för en verklig förändring.

Den högmoraliska ledaren för det högmoraliska Centerpartiet reagerade på Anderssons och Löfvens skändliga uttalanden om Sveriges icke-behov av diskare, städare och personliga assistenter från Iran, Tadzjikistan, Malaysia och andra länder.
Lööf: "Socialdemokraterna borde skämmas!"
 
Det är iallafall lite logik i resonemangen. S borde vara intresserade av att hämma konkurrensen mellan arbetare. C är väl det parti som ligger längst ut till höger i de här frågorna. De är intresserade av att man ökar konkurrens och lägre löner.

Men S tyckte väl att svenskar skulle vara högutbildade och bara sitta på kontor och tänka kreativt, arbeta skulle någon annan visst göra, så frågan är vilka svenskar de menar? Dubbelspråk upphöjt till två, man säger emot sina egna argument samtidigt som man låtsas om att de inte finns. Dubbeltänk är inte en teori, i Sverige är det en praktisk realitet.

Annie Lööf springer ärenden åt tjänstearbetsgivarorganisationen Almega. Så har det alltid varit. Förloraren från Centerns ordförandestrid Anna-Karin Hatt sitter som VD för Almega. På ett sätt fungerar Almega som sossarnas LO.
I sociala medier pågick en jättekampanj som var rätt så ful, i den här frågan. Man lyfte fram Migrationsverkets statistik för 2018 som naturligtvis visar, att det är tekniker som dominerar.

De första åtta månaderna i år, har det kommit 14 928 arbetskraftsinvandrare från icke EU-länder. Det enda som krävs är att en arbetsgivare skriver ett papper om att de har jobb.
Den tidigare "svenska" banken Nordea var först ut med att införa anställningsstopp för svenska IT-tekniker. Hur ska ungdomar i Sverige kunna motiveras att skaffa sig utbildning, om det sker en massimport av arbetskraft till vissa yrken.

Här är yrkena där arbetsgivare anser att arbetskraften i Sverige inte räcker till eller är det helt enkelt ett svepskäl för att kunna pressa ner lönerna? Statistik från MV.

Arbetskraftsinvandrar från icke-EU-länder jan.-.aug 2018.

Bärplockare och plantörer m.fl. 4 881
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.  3 054
Civilingenjörsyrken 854
Kockar och kallskänkor  591
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.  580
Städare och hemservicepersonal m.fl.  396
Ingenjörer och tekniker 391
Snickare, murare och anläggningsarbetare  348
Skogsarbetare 322
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. 291
Övriga 3 240
TOTAL 14 948


2017 var det 15552 som kom som arbetskraftsinvandring - kockar, kallskänkor, snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden, städare och hemservicepersonal, skötare, vårdare och personliga assistenter är nog sådana som vi redan har i landet.

Det är sådana enkla jobb som det är skriande brist på nu, då vi importerat hjärnkirurger från när och fjärran. Självklart måste vi sysselsätta de som vi tagit in först, innan det blir inbördeskrig här.

Annie Lööf vill ha fri import. Företagen och de rikaste vill naturligtvis ha ett överflöd av billig arbetskraft till okvalificerade arbetsuppgifter och då ställer givetvis Annie Lööf och Alliansen upp. Det är inte de rikaste som skulle drabbas av en sådan politik. Säkra vägar till Sverige för flyktingar, är ett argument bland annat från C, för att bibehålla nuvarande ordning. Men varför skulle en syrier eller en person från något annat land som garanterat får asyl i Sverige, stanna kvar på eller ens börja jobba som diskare, efter att ha fått arbetstillståndet och rest till Sverige på ett säkert sätt? Det skulle vara intressant att få reda på, hur många av dessa arbetstagare som är kvar på sitt jobb, ett par månader efter ankomsten till Sverige.

Annie Lööf kan krypa tillbaka under sin sten. Lööf stora idol är Ayn Rand och Lööfs drömsamhälle är ett litet USA. Tänk ett land, där arbetarklassen måste ha två heltidsjobb och ändå inte lyckas få ihop ekonomin.

Visst är det bara trams från S som säger en sak utåt, men i verkligheten tar ett beslut som innebär ökad och relativt fri invandring.

C har idag sällat sig till tokliberalerna som inte förstår att hög invandring av lågutbildad arbetskraft i slutändan är dåligt för alla. En del tokliberaler tänker helt cyniskt, att de skiter i hur låga löner arbetare har. OK det är deras åsikt. Den kan de ha.
Vad de inte fattar är att även företagare och högutbildade tjänar på ett samhälle som är fritt från social oro och fritt från en jättestor underklass som hamnar i permanent "utanförskap", genom att man inte har råd med bra skolor och sjukvård åt dem.

Inte ens i USA så är liberaler beredda att låta fattiga svälta ihjäl eller förblöda på gatan. Man lägger enorma summor på att "hålla dem under armarna", så att de överlever, men man satsar inte så mycket, att man hjälper deras barn att ta sig ur fattigdomsfällan. I slutändan är den tokliberala inställningen kontraproduktiv. Tokliberalerna kommer inte få ett bättre liv eller lägre skatter om de inte är beredda att gå så långt som att skjuta ihjäl fattiga och sjuka.

Det som S däremot borde nämna, är att asylinvandring snarast är ännu sämre ur den synpunkten.
Socialdemokratin visade vägen framåt. Den så kallade "Alliansen" öppnade dörrarna för lönedumpning som Socialdemokratin nu vill stoppa, på pappret. Om något annat parti tagit detta initiativ hade medier och övriga partier hävdat rasism. Nu var det Socialdemokratin, skapare av välfärdsstaten och då vågar ingen hävda detta, allra minst den så kallade "Alliansen" som blott finns som namn numera.

Stefan Löfven kommer inte begränsa utomeuropeisk arbetskraftsinvandring för han är S och dom röstar inte för sådant. Det visar årets siffror för arbetskraftsinvandring. S gick ut i media, för att dra åt sig lite beröm och vissa hur duktiga de är. Det är klassisk socialdemokratisk taktik. År 1944 så ville S avskaffa kapitalismen, för att förhindra att kommunisterna skulle öka, då Sovjet var på gång. När S fick sin makt av folket, så gav S folket sitt finger. Det är äkta klassisk socialdemokratiskt taktik, att man kämpar för att få makten och sedan kämpar man för att behålla makten.

fredag 28 september 2018

Nazi-kortet viktigare än tusentals islamister!

I försöken att bilda en ny regering vill ingen samarbeta med SD, eftersom de enligt 7-klövern är nazister och rasister.
Den verkliga måltavlan för PK:s attacker mot NMR och naziste
rna är förstås SD. SD:s stigande opinionssiffror sänder kalla kårar uppför ryggen på etablissemanget. NMR är etablissemangets önskemotståndare och upphöjs till rikets fiende nr 1.

Allt i avsikt att blanda bort korten. Eliten och Bonniers behöver nazister. NMR på Gotland
var en gudagåva. Bonniers, AFA, EXPO har i stort kapat och kommersialiserat antirasismen. Hitler är en storsäljare. Hotet från trettiotalet skall ständigt påminnas. Det är en sekteristiska miljö vi talar om. Expo är en renodlad sekt av scientologisk struktur.
 
Alice Teodorescu i GP: ”De senaste årens alltmer kreativa svenska paralleller till 1930-talets Tyskland, där man hänsynslöst använder förintelseöverlevare som bulvaner i sina försök att smutskasta politiska meningsmotståndare inom borgerligheten, är vedervärdiga.”
Det är en tuff formulering och man kan förstå att den känns bland dem som träffas. Men den är sann.
 
Om 7-klöverns politiker skött sina ”uppdrag” från väljarna på rätt sätt från början, hade SD över huvud taget inte behövt bildas! Så enkelt är det!

Orsaken till att hela 7-klövern tar avstånd från SD har naturligtvis inget med bruna rötter att göra, de flesta svenska partierna har delar i sin historia som man inte vill höra talas om. Nazi-kortet är sannolikt bara en överenskommen retorik för att skapa opinion. Historier som denna visar hur tydligt som helst att den ”svenska” nomenklaturan har tappat greppet om verkligheten. Det enda som betyder någonting för ”nyadeln” är makten. Makten framför allt!

De
t som kommit bort i debatten och som är den verkliga sprickan, är att står mellan globalism och nationalism och 7 av 8 partier står på globalismens sida. Endast ett parti är nationalistiskt och förväntas inte samarbeta i NWO projektet. Annie Lööf är t.o.m. medlem en suspekt klubb, den Trilaterala globalistkommissionen.
 
300- 400 personer som kallar sig nationalsocialister, men som inte använder våld annat än som försvar, anses som ett mycket större hot mot demokratin, än 1 miljon muslimer, varav troligen minst hälften vill ersätta demokratin med sharia.
Kanske tusen av dessa, är mycket våldsbenägna(återvändande IS-krigare). Bland muslimerna frodas också antisemitism och även hat mot kristna. I det senaste valet fick NMR 2106 röster!

Etablissemanget vill inte se elefanten i rummet…det stör deras förskönande bild av massinvandringens och mångkulturens baksida. Därför projiceras
det, på några 100 talet vilsna NMR, i stället för att fokusera på det stor hotet som Islam och dess anhängare utgör för vårt samhälle. Stockholmsattentatet glömmer vill ingen.
 
Verkligheten kryper allt närmare och Svenssons sömndruckna yrvakenhet, klarnar alltmer och kommer att slå tillbaka med kraft mot förljugenheten och de dolda agendorna i 7-klöverpartierna.
Hur definierar 7-klövern ”nazism?” Vår eminenta statsvetande eller statstyckande akademi har på hundra år inte lyckats analysera våra politiska uppfattningar, annat än genom löst tyckande och prat om sådant tyckande. De har ingen aning om hur de skall skilja en nazist från en marxist, en fascist från en anarkist annat än genom löjeväckande ytliga kommunikationsattribut som hakkors, hammare och skära. Enligt svensk rättspraxis är japanska zen-tempel nazistiska. De skriver med z också!
 
De etablerade och godhjärtade riksmobbande partiledarna törs naturligtvis inte säga, att medborgarna är korkade, inte vet sitt eget bästa och är smygrasister genom att rösta på SD. Då är det ofarligare att angripa själva partiet som förleder vanligt dumt folk som inte vet bättre. Vilket syn på människors lika värde visar det på?

Gäller människors lika värde enbart för de som är födda utanför Europa? Lider en fattig, sjuk människa i Afrika eller Asien dubbelt mot en hemlös och sjuk person född och uppvuxen i Sverige? Är det så vi ska lära oss att tänka?

Om man läser dagens svenska media är det lätt att uppfatta situationen som sådan, med tanke på att topprubrikerna som behandlar nazism men inte IS terrorism.
Det finns väldokumenterade bevis som talar för att det finns IS återvändare som begår värre brott än vad nazisterna någonsin gjort.

Parodin blev fullständig när 20-30 nazister i Almedalen demostrerade. Tidningarna hade mycket reportage om detta. Varför ge nazister så mycket utrymme? Vem bryr sig om dessa människor, låt dom tycka vad dom vill.

Enligt SÄPO finns det 300-400 nazister och antalet har varit helt oförändrat och statiskt sedan 50-talet. Lindeborg kanske räknar med någon förvirrad "svans". Enligt Säpo så hoppar de flesta av i 25-30 års åldern. Många har alkoholproblem. De har aldrig varit organiserade. De byter organisation och namn vart 3-5 år och grupper kan vara direkt fientliga mot varandra. Svenskarnas Parti dog ut p.g.a. brist på medlemmar, tre månader efter att EXPO hetsat upp PK media att SVP var "Den största nazistiska sammanslutningen sedan andra världskriget." Ett budskap Bonniers och Aftonbladet odlade vidare. Något som ledde till att 5000 åkte till Limhamn utanför Malmö och slogs med polisen. Antalet medlemmar i SvP närvarande var 8 st. Åtta.
Sekten Expo betraktas som en ofelbar myndighet av journalisterna. Det är helt otroligt och ett intressant psykologiskt fenomen som borde studeras närmare rent vetenskapligt.

D
et finns bara en anledningen till hetsen mot nazisterna och den är att politiker, pk-eliten, mångkulturvurmarna och kulturmarxisterna, vill ha det så! Att vända på steken, går emot deras agenda. Detta syns också klart och tydligt hur Sverige hanterar återvändande IS-halshuggare, att då bedriva hetsjakt mot dessa är som att ”skita” i eget bo!

Leif GW Persson
satt i TV4 och förnedrade programledarna! Han sa 3-4 gånger att NMR eller nazister, får alldeles för mycket uppmärksamhet för den lilla gruppen det handlar om. Programledarna lyssnade inte och ställde frågan om och om igen, vad kan vi göra?

Gunnar Sandelin skriver om det i
Det goda samhället under titeln "Etablissemanget behöver nazisterna":
Jag har länge varit övertygad om att den politiska och mediala nomenklaturan som styr vårt land på något märkligt vis har ett aldrig sinande behov av att hata personer och grupperingar som de betecknar som högerextrema och nazistiska (och som för all del också i vissa fall kan vara det). De behöver dem som ständiga fiender för att legitimera sitt eget maktinnehav. På så vis kan de leda uppmärksamheten bort från hur den havererade invandringspolitik som de själva genomfört har förvandlat Sverige från ett sammanhållet välfärdssamhälle till vad som allt mer liknar en mångkulturell dystopi.”
Att tala om IS-jihadisterna riktar ju bara strålkastarljuset på den "mångkulturella dystopi" som svenska sjuklöverregimen och hela det regimlojala svenska etablissemanget har skapat.

Edit: Glöm inte att många i Sverige tidigare blev förföljda om de offentligt nämnde islamisternas verksamhet i Sverige och resorna från Sverige för att bedriva jihad och terrorism i en rad andra länder. Det var först när IS verksamhet blev alltför påträngande och allmänt känt som man gav upp med det, inte minst på grund av att andra länder skrev om dem och om jihadresorna från Europa.

Har politiker någon moral?

Idag avslöjades det att SD (tidigare M) riksdagsledamoten Patrick Reslow bott i dyra sviter för upp till 4 000 kronor per natt, familjerum och flerbädds lägenheter i samband med sina tjänsteresor. Det handlar om 8000 kronor som SD-toppen lät skattebetalarna stå för.
 
Reslow bodde i sviter för att hans familj reste med honom. Reservationerna var för tre personer. Enligt reglerna borde han då betala för de medföljande. Det gjorde han inte. Hotellet fick alltid betalt för tre gäster. Vistelsen i sig var inte olaglig och hotellet borde inte agera. Det som var olagligt var Patrick Reslows redovisning, då han ljög om detta. Underlaget som presenteras är vagt, och det vet så klart Reslow. Han är jurist. Detta kommer inte få några större konsekvenser oavsett, vad man tycker om det och oavsett vad hotellpersonal säger om, vilka som närvarat vid disken.

Om Riksrevisionsverket hade gjort en allomfattande granskning, så hade detta nog genererat i en störtflod av liknande upptäckter. De gör för att de kan. Ett och annat offerlamm hamnar i pressen.

Undrade varför de inte skrev om detta före valet, men då var Reslow moderat riksdagsman, nu efter valet är han SD riksdagsman och det går att förstå, varför Aftonbladet hellre skriver att en SD politiker fuskat, än att en M politiker gjort detta. Men själva fusket lär ha skett, när han var moderat riksdagsman!
 
Trots ganska mygel klarade vice talmannen sossen Åsa Lindestam sig. KDaren Penilla Gunther och moderaten Michael Svensson åkte ut direkt, medan Caroline Szyber åkte dit, efter ett antal omgångar.
I det här fallet bestämmer SD själva om det här är en "skandal" eller inte.
 
Det finnas tydligen en mycket tillåtande/osund attityd i riksdagen, när det gäller utgifter och liknande, dels tycks riksdagen ha väldigt slappa och otillräckliga rutiner avseende redovisning och internkontroll. Frågan man kan ställa sig är hur många gånger historier av det här slaget ska uppdagas, innan någon får tummen ur och styr upp rutinerna i riksdagen. Är chefer och tjänstemän på det stället så rädda för ledamöterna att de inte vågar opponera sig?
 
Foliehatten anser att alla politiker bör granskas av någon en oberoende instans och kunna tilldömas skadestånd och eventuell uteslutning eller annat straff om de visar sig ha utnyttjat skattemedel för personlig vinning. Oavsett partifärg. Nu handplockar media några enskilda personer som de vill skandalisera aktivt, när alla vet att missbruket med skattemedel är legio snarare än undantag.

Inför en oberoende "folkets revision" värd namnet.
Återinför tjänstemanna- och politikeransvaret.
Låt andra instanser än riksdagen själv eller deras tjänstemän sätta löner och regler för utlägg och kostnader relaterade till tjänsten.
Gör samma som ovan avseende alla personer och bolag avlönade eller finansierade genom skattemedel, inkl våra EU-politiker.
Skapa en "expertgrupp" som assisterar politiker och deras tjänstemän vid upphandlingar av infrastruktur, sjukvård mm. Genomlys sedan varje gång med en momentan öppen revision.
Nu glider riksdagsmän/kvinnor runt på räkmackor likt ett modernt frälse, utan någon egentlig risk oavsett hur dåligt de sköter sitt uppdrag eller missbrukar sin position.

torsdag 27 september 2018

Är Alliansen kompletta idioter?

Väldigt få av Sveriges befolkning är insatta i svensk politik, men alla har ändå rösträtt. De senaste årens äventyr/cirkus, visar tydligt, att vi har fyra års mandatperioder p.g.a. väljarnas minne inte räcker fyra år.

Det vi nu ser är ett "spel för gallerierna." Nästa valrörelse kan man stå där och säga att det är SD:s fel som röstade emot, när man försökte bilda regering, och komma undan med det, eftersom man får godkänt av vinkelpressens faktakontroll.
 
Alla vet att Alliansen med sina 143 mandat inte kan bilda regering, utan de måste ha stöd av SD eller det rödgröna blocket. Ändå går de fram. Är de kompletta idioter? Det är för att ge Lööf och Björklund alibi, för att åtminstone ha försökt innan de svek Alliansen. Något som var uppenbart i samma stund som valresultatet blev uppenbart. Det som sker nu är bara wrestling.

Det som är ganska glasklart, är att Löfvén inte kommer vara stödhjul åt Alliansen.

C och L har målat in sig i flera lager i en hörna och har skapat en enorm låsning i
Alliansen. Värst är Björklund som nog inte tar sig ur detta, utan att behöva avgå. C och L riskerar bli stående, utan alla varianter av regeringar. 

Men det kan också vara
så, att Kristersson kör "in i kaklet" och att han visar att han minsann försökte, innan han fimpar C och L. Kanske är inte hoppet ute för M+KD, med passivt stöd av SD+C+L, om de lägger budget och förslag som dessa kan acceptera. 
Alliansen gör väl det de måste i detta läget. Alltså försöka bevara Alliansen. Det kommer ett val 2022. Man kör med ett dödfött alternativ som SD säger nej tack till.
 
Att Alliansen skulle samarbeta med rödgröna, är ett ännu större svek. Då kommer de tappa alla sina högerväljare i nästa val. För L är det ungefär var fjärde väljare som är öppen för stöd från SD. I C är det ungefär var tionde väljare som vill samarbeta med SD. Men C får också svårt att växa, då de framöver kommer behöva kriga om rödgröna väljare. Det enda goda som kommer komma ur det är, att MP åker ut 2022, då C kommer ta de flesta av deras väljare om de tar steget över. Vinnare på det som C och L tappar blir sannolikt M och KD.

Blocken kommer troligen inte påverkas jättemycket då C och L kommer k
oncentrera sig på rödgröna väljare framöver.
Till skillnad vad folk tror så är inte blocken döda. Det är väljare som avgör höger och vänster. Inte partierna. Men det har partiledarna inte fattat.

Av kommentarerna på nätet tycker väljarna att C och L, är hjärndöda. Varför spelar C och L försök att sjösätta ett projekt, de i grunden inte är intresserad av?

Men en del av väljarna är om möjligt ännu dummare, de förstår inte varför de inte kan samarbeta
med alla i den stora 7 klövergemenskapen.

Det är högst osannolikt, att talmannen kommer att föreslå en alliansregering utan försäkran från SD, att de kommer att rösta för deras tillträde och i varje fall deras första budget. Talmannen behöver inte föreslå nånting alls, förrän ett regeringsalternativ som kan få igenom och att en budget finns.

Foliehatten skulle vilja påstå, att det är snudd på tjänstefel om talmannen lägger fram ett förslag om en Alliansregering i nuvarande låsta läge. Det finns inget parlamentariskt underlag för den och det måste ju även talman Norlen veta om.
 
Det är C och L som är vågmästare och måste bestämma sig om de hellre stöttar en KD + M regering tillsammans med SD eller om de hellre bygger en mittenregering. De kan ju självklart skita i regera och göra en ny DÖ också.

C och L borde vara lite proaktiva i att få ihop en mittenregering. Som det ser ut nu så tror Foliehatten att Moderaterna snabbt kommer plocka upp taktpinnen (med hjälp av den moderata talman) och i försök två, bilda regering med KD, med aktivt och förhandlat stöd av SD. Och en sådan regering tror Foliehatten, L och C kommer ha svårt att aktivt rösta emot. Då blir det M plus Kd med stöd av SD. Men om C och L istället är lite proaktiva så kan försök två, bli en mittenregering och ett sådant försök kommer inte bli fällt.
Det är möjligt att C och L faktiskt föredrar en M+Kd(+SD) som de passivt stöder jämf
ört med att själva ingå i en mittenregering med sossarna. Det är ju lite fegt. Men ledningen i C har riktigt riktigt svårt för sossarna.

onsdag 26 september 2018

Gymnasielagen fick OK i Migrationsöverdomstolen!

Migrationsöverdomstolen har tagit ställning till, om det har funnits brister i beredningen av lagstiftningsärendet. De anser att stadgad ordning inte har satts åt sidan i något väsentligt hänseende, när bestämmelsen kom tillI den tillfälliga lagen medges avsteg från kravet på klarlagd identitet för utlänningar som vistas i landet och som kan beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det kan tilläggas att alla sju domare, var överens om att gymnasielagen kan tillämpas.

Det argument som aktivisterna använde, var att vissa ensamkommande till följd av Migrationsverkets(MV) brist på resurser, inte fick sina asylskäl prövade, inom erforderlig tid.
 
MV har skrivit en kommentar på sin hemsida, att man analyserar domen och inom kort kommer de med besked, om hur man går vidare. Tidigare har MV pausat många ärenden i väntan på denna dom, däremot har man gett avslag till uppenbart ogrundade ansökningar (som inte uppfyller tidskriterierna för ansökan eller avslag). Man publicerar också statistik: 
Sedan den 1 juli 2018 har totalt 9650 ansökningar kommit in till Migrationsverket.8453 ärenden är öppna, det vill säga ärenden som för närvarande handläggs.1159 ärenden är avgjorda, den överväldigande majoriteten är avslag.
Foliehatten gissar att de allra flesta av de 8453 öppna ärendena nu kommer att få bifall, möjligen tillkommer några innan ansökningstiden går ut den 30:e september. Det blir alltså ungefär de 9000 män som man antog när lagen presenterades.

Problemet ligger i att domen (och lagen) av väldigt många ses som materiellt felaktig, den strider mot synen på ”rättvisa” och ”opartiskhet”. Vi har alltså en situation där merparten av de 9000 som ärendet berör, bedömts sakna asylskäl och som fått sin ålder uppskriven (då de bedömts ljuga). Nu ger man vuxna män, utan asylskäl rätt att stanna och gå på gymnasiet. Om Sverige ska vara ett konsekvent rättssamhälle utan rasistiska tendenser, så ska de givetvis aldrig behöva legitimera sig. Bara vi andra. Är det konstigt att svenska folket, reagerar på detta?

Vidare finns det ingenting som säger, att de hade bedömts ha asylskäl för det fall man prövat deras ärenden ”i tid.” Dessutom blev det en komplicerande faktor, att så många ljög om sin ålder, vilket i sig, påverkade handläggningstiden.
 

I praktiken har man ett system som belönar människor för att ljuga, samtidigt som man kastar ut människor som gör sitt bästa för att göra rätt. Detta leder till, att man tappar förtroendet för systemet. Förtroendet för rättsstaten eroderas till slut. Det är dessvärre det som blir den yttersta konsekvensen, av att den materiella rättvisan i för hög grad åsidosätts.
 
Gymnasielagen gäller för de som går på gymnasiet och nu blivit 18 och upp till 24 år De kan ansöka om att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att slutföra sina påbörjade gymnasiestudier. Flyktingstatus har dom inte fått p.g.a. den nya lagen.
De kan nu ses som utländska studenter, förutsatt att de uppfyller betygskraven för gymnasieutbildning (övervägande delen gör det inte)? Utländska studenter har inte rätt till vare sig gratis bostad eller ”socialbidrag”? Så var skall dom bo och hur skall dom försörja sig?

De kan ansöka om ytterligare uppehållstillstånd, om de har jobb och kan försörja sig själva inom 6 månader efter avslutat gymnasium.

 
Asylaktivister förväntar sig att staten tar kostnaden. Lägg till, var ska de som kommer in, gå i skolan. Redan idag är det ont om platser och lärare på gymnasium, komvux och folkhögskolor.

Det många har missat är att gymnasielagen i princip är värdelös för dem det berör.
De får stanna om de studerar på gymnasienivå i Sverige. Redan i och med detta försvinner de flesta p.g.a. bristande språkkunskaper. Sedan har de ej längre rätt till flyktingboende, utan får klara sig på CSN-studiebidrag. Du får inget lån för gymnasienivå, förutom Komvux som är till för vuxna.
Summa summarum: du ska studera på heltid och fixa boende med en budget på ca två
tusen i månaden. Hur många kommer att klara av detta.

Frågan är vilket ansvar kommunerna vill ta för de ensamkommande? Kommunen har ett ansvar för alla sina invånare, så det
kan bli minst existensminimum, enligt socialens norm i det fallet. Det kan bli ekonomiska problem för de kommuner som har många ensamkommande. För att kunna stanna så måste de bo gratis någonstans eller …...

Det man inte får glömma, att det är S, V, C och MP de ensamkommande skall kan tacka och inte domstolen, att de får denna chans. Det är dessa 4 partiers ställningstagande som är de ansvariga i denna fråga. I förlängningen bygger man också upp en sådan misstro och ett sådant hat mot politiker och rättsväsendet, att det med råge kommer slå tillbaka i förlängningen. Förmodligen någon gång i nästa lågkonjunktur, om något år.
Tyvärr är det inte beslutsfattarna som kommer drabbas utan istället de grupper som man nu gynnat, utan att ha moraliskt eller folkligt stöd för denna gymnasielag.

Detta betyder att de 5000 som fått avslag upptill 3 ggr, får söka på nytt och de 4000 som inte sökt eller inte fått svar. Alla 9000 får en ny chans att stanna i Sverige och får de ett ja får också familjen komma efter. Eftersom gymnasieexamen inte ingår i obligatorisk skola, har alla gymnasium rätt att säga nej, om de inte har plats till skillnad mot samtliga grundskolor som måste bereda alla elever en plats.

Så nu har plötsligt en hel stad fått stanna och kostnaderna för detta spektaklet har beräknats till cirka 2-3 miljarder. Detta betyder stora besparingar på annat, och vad det blir får väl alla se och känna av. För att många blir drabbade, behöver man inte vara Einstein för att begripa.
De tre miljarderna som det talas om, är statens bidrag till kommunerna för skolgång. Till detta kommer kostnader i samma storleksordning för mat, boende och annat som utgör existensminimum. Vi talar då om 6-8 miljarder.

Sen kommer nya krav. De stackars unga behöver få hit dina föräldrar och syskon. Det får de idag inte, men vi kan absolut räkna med nya ”tillfälliga” lagar där också. 

 
Nu behöver vi inte bekymra oss om vad vi ska göra med alla miljarder detta kostar samhället och skolan behöver inte bekymra sig över vad de ska göra med sina icke existerande lediga resurser.
Med tanke på hur situationen ser ut, i den svenska gymnasieskolan, är det här precis vad som behövs, för att lyfta nivån på utbildningen och integrera svenska gymnasietjejer i den afghanska kulturen.

tisdag 25 september 2018

Varför är feministerna så tysta om våldtäkter?

Sverige har de senast åren drabbats av ett stort antal sexbrott och gruppvåldtäkter. Statistiken visat att den stigit skyhögt, ökad anmälningsbenägenhet i all ära, men var är alla privilegierade vita medel- och övremedelklass feministkvinnor i denna debatt?
 
Att invandrare är överrepresenterade som gärningsmän i sexualbrottsmål och i övrig brottslighet, är ingen hemlighet.
Det hörs inte ett knyst från feministernas sida om våldtäkter, med tanke på hur många röster som kom fram i #Metoo-debatten, är detta kanske något överraskande.

Feminismens förhållande till
Islam är verkligen underlig. Extremt sällan hör man feminister i väst klaga över eller försöka göra något åt kvinnors situation i till exempel Saudiarabien. Däremot ses den vite mannen i väst som ren ondska. Den kognitiva dissonansen är öronbedövande.

#Metoo vill ha pengar och makt. 10 miljarder drog kampanjen in. Massor av manliga chefer fick gå och det kommer en ny lag som ska skicka fler män i fängelse, utan att passera gå. Plus att de får en reklamavdelning för den svenska radikalfeminismen, för en miljard kronor.
#Metoo är bara samlingsnamnet för en kampanj som går ut på att få mer pengar och mer makt och samtidigt passera ännu en lag som "lovar fler män i fängelse", samt en reklambyrå för den svenska radikalfeministiska modellens förträfflighet som heter "Jämställdhetsmyndigheten" fast den har absolut noll med jämställdhet att göra.
De verkliga offren i förhållande till uppropet är få, men de som passar på att känna sig kränkta är ofantligt många. Att Sverige skulle vara världens värsta land även på det här uppropet är väldigt märkligt.

Feminister har aldrig brytt sig om
den vanliga svenska kvinnan. Dagens och Sveriges feminister vill bara skydda invandrare. Detta att feminister inte säger ett "pip" om våldtäkter måste väl anses vara århundradets störst skämt i dessa tider av #Metoo, kampen för att få igenom samtyckeslag, en konstant debatt kring sexuellt våld/ "mäns våld mot kvinnor."

Det enda blåtoffsade kvinnorna klarade av var att skapa, var en häxjakt med #Metoo. Där nu efterskalvet slår tillbaka med stämningar. De flesta män, har hela tiden varit emot allt som händer. Att en häxjakt utan legala grunder, nu brakar in i väggen är inte alls konstigt. Däremot tystnaden på de riktiga problemen i samhället, är mycket märklig.
Man måste nästan börja undra om gemene kvinna inte kan se problemen eller om det handlar om att man nu är utmattad och inte orkar, efter att man hakat på blåtoffsarnas kamp som visade sig inte vara kvinnornas kamp.

Vi kan åtminstone konstatera att det inte gått speciellt bra för varken en feministisk regering eller blåtoffsade feminister i det stora hela. De har förstört mer än de hjälpt till med någonting. Förutom att vi andra nu har bra förståelse, för deras missnöje mot vita män. Men vad har våra politiker gjort?


Radikalfeminismen (som är den feminism många kvinnor svalt omedvetet och okritiskt?) vilar på den falska dikotomin förtryckande patriarkat/ förtryckta kvinnor. Man har lånat Marx koncept och bytt ut ett par komponenter. Vad Marx ville göra var inte enbart att beskriva hur samhället fungerar utan också förändra det. Det har radikalfeminismen tagit till sig, men det handlar inte enbart om materiell omfördelning utan primärt om att rasera vad de upplever vara ett fadersvälde - kampen ska föras mot alla män, mot den toxiska maskuliniteten. Om man medger att det finns grader i helvetet (bra/dåliga män) så riskerar hela teorin att falla som ett korthus.

De allra flesta av svenska väljare är inte alls radikalfeminister eller den sorts popfeminister som på 2000-talet har gjort sig breda i svensk media. De röstar inte efter vem som vill ha högst invandring från Somalia eller vilka som vill att svenska lagar och normer ska anpassas efter folk från Västafrika och Afghanistan.

Problemet med feminism är, att det inte längre ens avlägset har med kvinnors rättigheter att göra, lite som socialdemokrater och knegare. Det har heller ingenting med kvinnorörelsen att göra.
Det är numera en rent populistisk politisk rörelse som siktar på att öka sitt inflytande i samhället genom att tillsätta liktänkande på höga positioner. De längst ner i samhället är ointressanta, och det är en jävla tragedi för dessa. Men dom är å andra sidan vana att ingen bryr sig ett skit. Hemlösa kvinnor, missbrukare och unga flickor utan stabila hemförhållanden. Hur mycket är deras röster värda? Inte speciellt mycket tydligen.

Istället ägnar man sig åt sin målgrupps populistiska åsikter kring invandring och miljö, där man då tar den extrema positionen på andra sidan brädet från sin huvudmotståndare.
En våldtäkt, likt en vi nyligen kunde läsa om där alla gick fria, kan inte i feministens ögon ses som ett brott då gärningsmännen per definition själva är offer. Skulle dom visa sig skyldiga i rättegång kommer de fortfarande se dessa som offer då det är samhällets fel att de begår brott. Med detta resonemang kan man benhårt hålla fast vid lika osanna som malande argumentationer kring normer som måste förändras, samtidigt som man helt immuna mot logik vägrar förhålla sig till det faktum att "mansnormer" inte ser likadana ut över hela jordklotet, och att en viss import av andra normer kan vara en del av problemet.

Visa
Foliehatten en feminist som klarar av att argumentera för sin sak, utan att använda flumbegrepp utan bäring, så kanske vi kan komma någonstans. Annars är det bara att betrakta som en populistisk rörelse likt alla andra och inte att ta på allvar.

Våldtäkter har blivit en verklig risk för alla kvinnor som rör sig ute kvällstid. Det är inget skämt och då måste vi ta bort skygglapparna, för att kunna lösa problemet istället för att göra partipolitik av det. Om man inte är en del av lösningen är man en del av problemet.