fredag 28 november 2014

Karin Svensson Smith en uppvisning i……..!

 Det har säkert inte undgått någon att Karin Svensson Smith är miljöpartist och ordförande i Riksdagens trafikutskott.
 
Hon har varit ansvarig för att driva viktiga delar av Miljöpartiets ”ingångsvärden”
i regeringsförhandlingarna – närmare bestämt den extremt dyra ”pausen” av
"förbifart Stockholm" och beslutet att underlätta för MP i Stockholm att stänga Bromma flygplats.
Notan för ”stoppet” får vi skattebetalare stå för och den börjar bli dyr!

Den som kan sin historia känner till att Karin Svensson Smith hoppade av Vänsterpartiet för snart 10 år sedan. Anledningen till hennes avhopp var till stor del på grund av de gamla kommunisternas förakt för demokrati och parlamentarism.
 
Så här
skrev hon för 10 år sedan i Sydsvenskan om sitt avhopp:

”I Skåne liknar ”ledande kamrater” parlamentarismen vid en varm tröja som kan vara bra att ha när det är kallt men i övrigt umbärlig. I en färsk intern v-artikel reflekteras över om nu socialismen inte ser ut att nås via parlamentariska arbetet kanske det är parlamentarismen som skall ifrågasättas. För sanna demokrater är det omöjligt att vara trovärdig i ett sådant sällskap. Miljöpartiet har ingen kommunistisk barlast. Partiet hade de senaste åren mognat och utgör i regel en konstruktiv part i det parlamentariska arbetet.”

I Agenda var Karin Svensson Smith totalt oförstående för att det skulle förändra något över huvud taget om hennes linje hamnade i minoritet.
Enligt henne ligger frysningen av genomfarten fast, oavsett vad som händer.  
Dessutom kom det helt nya beskedet från Svensson Smith av anledningen till frysningen.
Det var inte att förhandla fram ny finansiering – utan att stoppa genomfarten från att byggas över huvud taget.
Det kommunistiska arvet har tydligen inte försvunnit och här pratar hon mot sig själv.
För sanna demokrater är det omöjligt att vara trovärdig om man inte följer parlamentarismen!

I Agenda visade dessutom Karin Svensson Smith minst av allt prov på någon utbredd respekt för parlamentarism och demokrati – snarast raka motsatsen.
När inte parlamentet tycker som Karin och MP, inriktas strategin istället på att runda majoritetens beslut – om så krävs med hjälp av fullspel och förhalningar.


I Karin Svensson Smiths värld är alltså målet att permanent strypa finansieringen till genomfarten så att den aldrig blir klar.

Det Karin Svensson Smith inte förstår är att hon i bägge dessa frågor kommer att bli överkörd. 
En majoritet av partierna i Trafikutskottet har slagit fast att de kommer att rösta för att återuppta bygget av motorleden redan vid nyår. Dessutom vill majoriteten stoppa utnämningen av den statliga förhandlingsman som skulle fungera som en slags terapeut för Stockholms nedläggningssugna miljö-vänster.
Hennes chef – Stefan Löfvén – har på en helt annan syn på saken.Vad som förundrat mig hittills är vad som sagts gång på gång av den man som kallar sig statsminister.

I en närmast obegriplig flathet mot ett litet extremt enfrågeparti som han av outgrundlig anledning utsett som regeringspartner.
Löfven har i princip lämnat walkover till en hårdför falang av miljövänstern som hatar de flesta moderna bekvämligheter uppfunna under senare delen av1800-tal.
 
MP struntar i såväl demokrati som riksdagsbeslut och deras uppträdande.
”förbifart Stockholm” skall stoppas till varje pris.
 
Detta ska alltså ske via en slags politisk
Maskirovka som är en rysk term
för metoder, verktyg, utrustning, med mera, som skall vilseleda en fiende i händelse av en konfliktsituation.

Genom att sabotera förutsättningarna och strypa finansieringen ska Riksdagen, som främst representerar de dryga 93 procent av befolkningen som inte röstade på Miljöpartiet, ställas inför fullbordat faktum.

Det inte Karin Svensson Smith förstår är att  -  demokratin står i vägen!

Karin Svensson Smiths visar med sin maktfullkomlighet och arrogans i Agenda att vänsterns utopier har alltid krävt hårda inskränkningar av den personliga friheten.
 
Oönskade beteenden, som att flyga till Kanarieöarna och köra bil, skall korrigeras genom höjda skatter. Lösningen är som alltid att skapa bristsituationer och ransonering.
Därför måste bilism, flyg och låga energipriser till varje pris stoppas.
Strunt samma om vi bara får el två dagar i veckan, strunt i att vi inte kan försörja ens hälften av svenskarna med egenproducerade livsmedel.
Nolltillväxt är målet, och genom ransonering och umbäranden visar vi vilket föredöme vi är för en förbluffad omvärld - som mest skakar på huvudet åt oss!
Jag hoppas att denna uppvisning i maktfullkomlighet och arrogans av Karin Svensson Smith gentemot en överväldigande majoritet av väljarna får tuffa konsekvenser.

Att MP röstas ut ur Riksdagen. Där hör de inte hemma med sina åsikter!

onsdag 12 november 2014

NO GO Zoner i Sverge eller hur de kriminella tagit över samhället!


Något måste göras!
Frankrike erkände redan för 10 år sedan att landet hade över 750 Zones urbaines sensible -ZUS,  dvs "känsliga storstadsområden".

I klartext:
förslummade storstadsområden där fransk lag i praktiken inte längre gällde.
Där polis och andra myndigheter bara kunde röra sig med kraftig eskort. Där den dominerande befolkningen var arabisk/afrikansk, ung, arbetslös, islamistisk och kriminell.
Sedan dess har Frankrike
upplevt i stort sett årliga JIHAD i dessa stadsdelar. Och ingenting har förbättrats.
Snarare tvärtom...


Minsta gemensamma nämnaren varje år sedan 2005:
"Bränna, slå sönder och förstöra allt som representerar civilisation och ordning.
Skolor, bibliotek, rådhus och polisstationer


Danmark erkände några år senare samma problem. Danskarna har listat 33 "særligt udsatte boligområder", som ofta felaktigt kallas "ghetton".
De uppfyller tre krav:
1. Andelen icke-västliga invandrare och deras avkomlingar överstiger 50 %
2. Andelen i åldersgruppen 18-64 utan anknytning till arbetsmarknad eller utbildning överstiger 40 %
3. Antalet dömda enligt straff- och vapenlagen eller narkotikalagstiftning per 10.000 invånare överstiger 270. Grannarna började kalla Vollsmose, Gellerup och Blågårdsplads m fl för:
no-go-areas.


För ca en vecka sedan kom den svenska polisen med en rapport:

Det finns nu 55 problemområden i 22 svenska städer där vi inte längre kan arbeta,
d v s där svensk lag inte
längre gäller.

 På sedvanligt svenskt politiskt fikonspråk kallade man problemet för "kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället".
Naturligtvis kommer detta omöjligt att erkännas av våra svenska politiker.
Då är det enklare att ge polisen skottsäkra västar!
I rapporten framgår:

att den brottslighet som nämns innefattar bland annat öppen narkotikahantering, grovt våld, utpressning och hot men även attacker mot polisen.

att risken finns att det utvecklas parallell samhällen där kriminella styr!
”Utveckling i områdena har medfört svårigheter att utreda brott. Polisen har även i andra avseenden svårt att arbeta i dessa områden, bland annat på grund av att omgivningen reagerar mot polisen vid ingripanden eller genom att angripa polisens fordon. Polisens svårigheter med att stävja de nämnda problemen kan vara en bidragande faktor till att allmänheten i flera fall uppfattar det som om att det är de kriminella som styr i områdena. En sådan uppfattning kan ifrågasätta polisens roll som garant för trygghet, och på sikt minskar allmänhetens benägenhet att vända sig till polisen. Situationen i dessa områden är bekymmersam och har i flera fall medfört att polisen inte kunnat fullgöra sin uppgift.”

I rapporten sägs också:
”De kriminella individerna i områdena kan grovt räknas in i två grupper; ett yngre och ett äldre skikt där släktband till viss del förenar grupperna och ibland utgör grunden för rekrytering in i kriminaliteten. I ett fåtal områden finns även exempel på etniska och släktbundna nätverk som ofta är etablerade sedan en längre tid tillbaka. De bedöms avvika genom att de beskrivs som mer strukturerade och anses inneha en högre strategisk förmåga än andra lokala kriminella nätverk.”


Det låter väl lagom politiskt korrekt i ett land som alltid vill vara just – lagom.

Den största anledningen – och kanske den allra viktigaste – till att polisen haft ”svårt att arbeta i dessa områden” är lama, konflikträdda polischefer som inte törs backa upp de kolleger som ska ta skiten på gatan, dygnet runt, året runt.

Landskrona
Ett bra exempel är när två poliser i bil och till fots jagade en känd kriminell på moped in i ett ”hett” och immigranttätt bostadsområde i Landskrona.
De blev omringade av en uppretad folkmassa, instängda, trängda och hotade till livet. När de begärde förstärkning skickade ledningscentralen fram en halv armé av polispatruller som dock beordrades att vänta utanför området istället för att hjälpa sina kolleger! Medan folkhopen i lugn och ro hade kunnat slå ihjäl poliserna hade deras kolleger alltså order om att inte ingripa, för att inte reta upp någon!
Den nakna sanningen är att både polis och politiker är livrädda för att erkänna att det finns rejält sammansvetsade och starka kriminella nätverk eller i klartext – att det finns en ordentligt organiserad brottslighet i Sverige.

I polisens rapport konstateras vidare följande:
”Under 1990-talet kunde svensk polis skönja ett nytt fenomen i vissa förorter. Lokala kriminella personer slöt sig samman och växte sig starkare i sin brottsutövning. Med hot och våld som maktmedel skapade dessa individer rädsla och otrygghet i lokalsamhället, vilket ledde till att kriminella sammanslutningar ökade sin makt. Sedan millennieskiftet har lokala kriminella nätverk knutna till geografiska områden blivit ett växande problem i Sverige.

Frågan man ställer sig är – vem lät allt detta ske?
Det kan rimligtvis inte vara så att Justitieministrarna och polischeferna upptäckt det nu, efter 15 år?

Svensk polis har inte på allvar försökt ta kontroll i zonerna sedan 2013 då det var upplopp i Stockholms ghetton och hundratals bilar och byggnader brändes. Polisen rapporterar att det nu finns fordonskontroller som drivs av muslimska gäng vid gränserna till dessa zoner. I stället för konfrontation väljer svenska myndigheter att skicka speciella ”dialogpoliser” i ett slags muslimsk uppsökande program.

Det är dags att reagera och gå till handling och inte begrava frågan i en svensk specialitet –
en utredning!!!!!
 
Den polischef som inte törs backa upp kollegerna på gatan bör gå hem – i morgon. Den politiker – eller Justitieminister – som inte törs backa upp sina polischefer bör avgå. Ganska enkelt.


Det mest skrämmande är att ingen reagerar nu heller istället skall det bjudas på kaffe med mjölk om någon försöker kasta en gatsten genom rutan på en polisbil?

lördag 8 november 2014

Berlinmurens fall den 8 november 1989


Jag var faktiskt i Väst-tyskland och Berlin denna helg och såg mängder av enormt glada människor och Trabanter från Östtyskland!
 
Det är 25 år sedan den hatade Berlinmuren föll!
Muren som skulle hålla DDR-medborgarna inne och det var inte bara i Berlin den fanns utan den sträckte sig långt utanför och meningen var att den skulle inkapsla hela det kommunistiska Östtyskland.

Den blev väldigt dyr att bygga och underhålla. Den kostade flera miljarder DDR-mark om året. I efterhand när man tittat i efterlämnad dokumentation 
ser man att hela muren blev en synnerligen dyr historia för kommuniststaten DDR och att den blev nästan statens ruin!


När DDR-kassan var tom kom man på den geniala idén att man kunde sälja dissidenter till väst för att få in pengar.
De som muren skulle stoppa sålde man nu till Västtyskland – tragiskt!

Den i dag 83-årige Michail Gorbatjov fick varma applåder av folkmassan, som hade samtals för att se och höra honom vid Checkpoint Charlie i går kväll - men det var han som startade det hela!

Den före detta sovjetiske presidenten var synbart rörd när han var med och invigde en minnestavla för sin reformpolitik, stora bidrag till de politiska händelser som ledde fram till Berlinmurens fall och den tyska återföreningen och ”Kalla krigets slut”!
Men Gorbatjov kom också med manande ord!
Vi måste se till att vi bevarar det vi åstadkommit.
Han talade lätt varnande om förändringar i världen och Europa på senare år.

På 25- årsdagen väntas hundratusentals komma till festligheterna framför Brandenburger Tor i Berlin.
Men inledningen av firandet innehöll också kontroverser.
Stenhård kritik i förbundsdagen mot det tyska Vänsterpartiet - Die Linkes ledamöter väckte intensiv debatt.
Partiet härstammar till viss del från det östtyska kommunistpartiet. Den före detta östtyske regimkritikerna, vissångaren och författaren Wolf Biermanns pekade på församlade Die Linkes medlemmar och sade:

” Ni är eländesresterna av ett system som tack och lov besegrades.
Men tyvärr glömmer folk”!

25 år efter Berlinmurens fall är resterna av DDR:s gamla kommunistparti på väg att ta makten i en av Tysklands delstater – Thüringen.
Inga av Tysklands största städer finns där. Erfurt är den tyska delstaten Thüringens huvudstad med lite över 200 000 innevånare. Delstaten har runt 2 170 460 inv.


Något som sänder obehagliga vibrationer från förtrycket från förr och som helt kan kullkasta vem som i framtiden styr Tyskland.
Stommen i Die Linke utgörs av SED, det statsbärande kommunistpartiet i forna DDR. SED ledde en förtryckarapparat av sällan skådat slag där den fruktade säkerhetspolisen Stasi tvingade medborgarna att till och med rapportera om sina män, fruar och barn. Detta tror tydligen inte detta partis sympatisörer kan hända igen eller så är de sådant klientel att de vill ha den tiden tillbaka..

Det hemska är att socialdemokraterna(SPD), hade kunnat regera ihop med miljöpartiet och Die Linke. Då hade även Tyskland fått en liknande regering som i Sverige.
Men även i Sverige ville inte socialdemokraterna veta av kommunisterna.
Men i Thüringen har socialdemokraterna tidigare regerat ihop med kristdemokraterna och hade kunnat fortsätta med det, men lierar sig nu istället med resterna av Östtysklands gammalkommunister.
Något som kan sprida sig tro? Lång tid utanför den verkliga makten och socialdemokrater liera sig med djävulen om det gynna makten.

Om vi tittar tillbaka till 1989 och tittar på hur svensk media rapporterade denna historiska händelse inser man på en gång att de inte hängde med i utvecklingen och fallet av muren.

SVT Rapport den 9 november 1989:
 "Sverige har flera gånger tidigare höjt den militära beredskapen då det varit oroligt i Östeuropa".

SVT Rapport den 10 november 1989:
”Berlinmuren har varit öppen i nästan ett dygn. På kontinenten är det karneval med flygande champagnekorkar och segerdruckna DDR-medborgare som gör v-tecknet på Kurfürstendamm”.


Men svensk nyhetsjournalistik, känd för sin nolltolerans mot allt som är uppsluppet, jublande eller partiskt, följer sin egen dramaturgi och därför ska vi nu höra vad en säkerhetspolitisk expert från Militärhögskolan har att säga om den hotfulla situation som uppstått i Europas mitt.
I Rapport samma kväll sitter han i sin uniform och är tämligen lågmäld och
hävdar ändå med viss skärpa att murens fall är början till slutet för Warszawapaktens dominans och Sovjetunionens herravälde över Östeuropa!

Halvt häpen, halvt chockerad utbrister reportern:
"Men det är väl ganska farligt, det? Det är ju många som funnit ett slags trygghet och ro i kalla kriget. Man visste ändå var parterna stod. Nu är det slut på det och många känner sig villrådiga."


Experten: "Ja, många längtar tillbaka till kalla kriget. Men det tycker jag är en idiotisk inställning. För då längtar man tillbaka till en tid då halva Europa hade ofrihet."

Aktuellt den 10 november 1989:
Katarina Engberg (Östeuropaexpert): "Det finns naturligtvis många faror."

Jag minns den råkalla novembernatten som kanske inte alls var det största ögonblicket i Europas historia sedan den 8 maj 1945. Från Berlin 1989 minns jag den fantastiska feststämningen när allt var över, betongen raserad och Politbyrån störtad!
Jag minns också allt det andra.
Hur man i Västberlin höll andan under den tidiga höstens massdemonstrationer i DDR, livrädda för en "kinesisk lösning". DDR var ju det enda land som demonstrativt applåderade massakern vid Himmelska fridens torg
SVT var långtifrån ensam om att rubricera murens fall som en
"internationell kris".
I själva verket var de flesta - politikerna, de dominerande opinionsbildarna och de stora tidningarnas nyhetsjournalister - rörande överens att den där sommaren och hösten 1989, då muren sakta började gunga och Europa alltmer kom att likna ett kullvält schackbräde där inga pjäser stod på den ruta de borde stå.

söndag 12 oktober 2014

Är förnybar el - framtidens exportvara?


Är förnybar el – framtidens exportvara?

På Stockholm Waterfront Congress Center arrangeras den 22 – 23 oktober årets vindkonferens under temat Förnybar el – framtidens exportvara?

Jag ser inte en enda punkt där de tar upp frågor som handlar om hur verken förstör natur- och kulturlandskapet eller hur många sällsynta rovfåglar och fladdermöss som riskerar att dödas.
Av någon anledning verkar varken WWF och Naturskyddsföreningen inte bry sig om detta.
Det kommande ”gröna paradiset” får väl kräva några offer.
Jag ser inte heller punkter där de tar upp de rent tekniska problem som industrin har när verk går sönder och man monterar ner verk för att de inte är lönsamma att reparera.

Huvudsyftet för organisationen Svensk Vindenergi är att främja utvecklingen av vindkraft i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Lite som att skriva ”vi gör det här för att rädda världen”.
Nej, ni gör inte den här utbyggnaden för att rädda världen, ni gör det för att tjäna pengar precis som vilken industri som helst

Någon diskussion där man diskuterar om vindkraft verkligen är långsiktigt hållbar finns inte på programmet. Kanske skulle deltagarna läsa på lite om varför vindkraften i Sverige istället inte är långsiktigt hållbar som i debattartikeln Vindkraft är ingen frälsare.

Följande fakta finns om vindkraft:
Vindkraft är inte ekonomiskt hållbar, står inte på egna ben och låser kapital som skulle kunna användas på ett bättre sätt.Vindkraft är inte miljömässigt hållbar då nyetablering innebär stora ingrepp i naturmiljön och slukar stora materialresurser.Vindkraft är inte socialt hållbart eftersom den inte fungerar för de människor som bor i dess närhet. Den skapar mycket stora störningar i människors livsmiljö både i deras hem och friluftsliv.

Vindkraften baseras på statliga subventioner. Elcertifikaten subventionerar sektorn med 132 miljarder kronor fram till 2035, (prop. 2009/10-33). Om livslängden för vindkraftsparkerna är 12–25 år är det svårt att tala om hållbarhet. Lägg där till att energin från egna vindkraftverk som till exempel landsting och bostadsbolag äger är skattebefriad.


Om delar av vår nya regering(MP) får som de vill riskerar vi att få en utbyggnad flera gånger om mot den vi har idag. Kan vindindustrin inte ens bära sina egna kostnader lär denna segelskuta tappa styrförmågan förr eller senare och gå på grund. När vindindustrin går i kvav vill i alla fall inte jag ha några pengar investerade där.
Hur ofta hör vi inte gröna politiker prata om alla nya jobb som ska skapas i den gröna sektorn.

Tyskland idag: Solkraftenergin har kollapsat och vindkraften har stora problem!
Tyskland skall avveckla all kärnkraft och satsar stort på vind- och solkraft.
Tyskarna har bittert fått erfara att denna satsning totalt har slagit fel!
I praktiken bygger man nu massa nya kolkraftverk då vindkraften är en intermittent kraftkälla som aldrig kan ersätta kärnkraften. Den duger helt enkelt inte som baskraft.
Bosch-Rexroth AG, som tillverkar vindkraftverk, säger upp 210 personer och lägger ner fabriken i Nürnberg. Man har investerat 180 miljoner Euro i fabriken.
Solindustrin har redan kollapsat och
Spiegel skriver att hälften av jobben i solkraftsindustrin har gått förlorade de senaste två åren.
Prokon bygger och driver vindkraftparker. Man hade lockat 75000 investerare med 8 procents avkastning per år. 1.4 miljarder Euro hade investerats i företaget.
Det gröna Prokon hade uppenbarligen misslett investerarna om risker och avkastning.
Det blir ingen avkastning!
Statliga Vattenfall ger sig nu in i vindkraftsindustrin i Tyskland och ska satsa en miljard Euro på en vindkraftspark .
Med tanke på hur Vattenfall har misslyckats med investeringar och företagsköp de senaste åren kan man bara frukta att dessa pengar är bortkastade.

Vattenfalls resultat för 2013 efterskatt var -13543 MSEK (+17047 MSEK 2102).
Även Vattenfall har hoppat på klimatbluffen och säger att de ska
”bli klimatneutrala senast år 2050”.
Vattenfall äger flera vattenkraftverk och kärnkraftverk i Sverige som måste ge en stor positiv avkastning. Detta statliga företag som tidigare lämnat stor vinst har på kort tid förstörts genom dåliga affärer. Köpet av det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy måste vara en av de sämsta affärerna i Sverige på senare år. När man nu satsar på grön energi kan bara frukta att utförsbacken fortsätter.Spiegel rapporterar vidare att investeringar i vindkraft har varit dåliga de senaste tio åren.
170 vindkraftsparker har studerats och i genomsnitt har avkastning varit 2.5% per år.
En femtedel av parkerna har inte ens lyckats nå upp till 2% avkastning.

Triventus är ett vindkraftföretag som består av flera bolag. Under 2013 rasade bolaget ihop och företagen Triventus Wind Power AB, Triventus Power Generation AB och Triventus Consulting AB ansökte om företagsrekonstruktion. Detta istället för konkurs.  Triventus Consulting AB har nu meddelat att bolaget avvecklas i juni 2014. Ytterligare ett offer för den gröna bubblan.
Inte bara staten gör dåliga gröna affärer – även kommunerna spenderar bort skattepengar. Karlstad och Hammarö kommun har satsat massa pengar. 2013 tvingades ägarna skjuta till 140 Mkr för att rädda bolaget från konkurs. Ändå har bolaget fortsatta problem med ett negativt eget kapital. Kontrollbalansräkning är upprättad och 26 november 2014 ska en ny kontrollstämma hållas. Det slutar säkert med att skattebetalarna får skjuta till ytterligare ett antal miljoner kronor. Staten lämnade via Energimyndigheten ett bidrag till kommunen om 40 Mkr vid byggandet av vindparken.Ägare till Vindpark Vänern är Karlstad och Hammerö kommuner via deras energi och bostadsbolag.
2012 gick Vindpark Vänern med hisnande 125 Mkr i förlust och 2013 ”bara” 37 Mkr i förlust.
VD är Mats Enmark, tillika VD för kommunala bostadsbolaget KBAB.
I kommunala bostadsbolaget KBAB:s årsredovisning för
 2013 står
”Utbetalning av aktieägartillskott till Vindpark Vänern Kraft AB” 36 Mkr.

Tilläggas kan också att bolaget WinWind som satte verken på plats har gått i k
onkurs (både svenska och finska bolaget).
Det rätta är naturligtvis att lägga ner hela vindparken. Politiker måste sluta leka med skattebetalarnas pengar. Det är också konstigt att VD Mats Enmark fått sitta kvar efter det urusla resultatet. Men i politikervärlden gör det inte så mycket.
Det är ”andras” pengar som går förlorade.
Så går det igen. Den gröna bubblan håller på att spricka och skattebetalarna får betala en stor del av notan. Timbro gjorde förra året en granskning av kommunernas investeringar i vindkraft.Ur rapporten:
Några nya jobb netto skapas inte utan flera studier visar att gröna satsningar med skattemedel förstör jobb.
Politikerna förstör marknaden för grön energi genom sina subventioner och investeringar.
Istället borde de hålla fingrarna borta och låta sunda marknadsmässiga kalkyler med privata pengar användas. Nu kan vi räkna med fler gröna krascher där skattebetalarna och våra pensioner får betala. Hela satsningen på vindkraft i Sverige är helt felriktat och misslyckat. Vi har ett elöverskott och dessutom en koldioxidfri produktion av el. EU:s tokdirektiv om förnybar energi, som gröna politiker applåderar, kostar Sverige miljarder och åter miljarder kronor. Det är lätt för gröna politiker att slösa bort andras pengar. Vilket grönt slöseri det kommer att bli efter en rödgrön valseger kan man bara spekulera i men jag fruktar att det blir mycket värre.Politikerna tar inget ansvar för varken svenska folkets utgifter eller för miljön när de satsar på ett energislag som bara kommer bli dyrt och dåligt.

Vindkraften som energikälla är betydligt överskattad. Jag är förfärad över att regering och riksdag i ren eufori sätter vindkraften främst, för att 2020 nå en andel av 49 procent förnybar energi.

Det är tröttsamt när resultatet blir en ogenomtänkt politik där den partipolitiska trätan i populismens tecken handlar om vem som är bäst på miljö. Istället för att ta fram en energipolitik som gynnar både landet och elkonsumenterna har politikerna nu satt upp fingret för att känna åt vilket håll det blåser.

onsdag 8 oktober 2014

Vem var det som egentligen sköt ner MH-17 planet över Ukraina?


Nya intressanta fakta!

Direkt efter nedskjutning gjorde Carl Bildt följande uttalande:

”Det här är ett gangsterbeteende som är fullständigt oacceptabelt i varje tänkbar del. Allting tyder på nu, även om vi inte har alla fakta att det är de här proryska rebellerna som har skjutit ned det här flygplanet”.


Denna vecka har ännu en ny pusselbit lagts till som klarlägger nedskjutningen av malaysiska planet MH17 ovanför Ukraina vid Donetskområdet i östra delen av landet.
Lägger man pussel med informationen ser man att nedskjutningen av planet pekar mot en helt annan riktning än vad Carl Bildt hävdar!

Första pusselbiten:
Nästan direkt efter nedskjutningen i realtid ”twittrade” den spanske flygtrafikledaren "Carlos"  -  som tjänstgjorde i flygledningstornet i Kiev om nedskjutningen. 
Uppgifterna som Carlos twittrade om är mycket intressanta som senare visat sig passa väl in i den helhetsbild som vuxit fram.
Carlos berättade förutom nedskjutningen om att ukrainska säkerhetsstyrkor stormade in i kontrolltornet och beslagtog alla radar- och ljudinspelningar mellan flyg och flygledare.

Andra pusselbiten:
En av de viktigaste bitarna kommer från oväntat men desto starkare håll!
Det amerikanska underrättelseväsendet - CIA.
Ingen kan avfärda CIA-folk och kollegor till dessa som ”Putin –kramare”.
Redan den 29 juli skickade gruppen "Veteran Intelligence Professionals for Sanity",
ett öppet brev till president Obama.  I detta brev uppmanade de presidenten att
lägga alla korten på bordet om nedskjutningen.

Veteranerna som hade bevarat sina kontakter till aktiva inom underrättelseverksamheten hade fått klar information om att den version som Vita Huset serverat allmänheten snarast var att jämföra med Colin Powells illusionsnummer inför FN:s säkerhetsråd före angreppet mot Irak.

Vid det tillfället hade CIA:s experter klart avvisat de "bevis" som lades fram som krigsskäl, bara för att se sig förrådda av sina högsta överordnade.
För att förebygga en liknande katastrof att underrättelseinformation missbrukas har man bestämt sig för att gå ut med en tidig varning. Samma sak skedde när hela sexton underrättelseorgan riktade en skrivelse till president George Bush jr. där de fastslog att Iran saknade ett aktivt kärnvapenprogram.
George Bush jr. fick ett raseriutbrott när han insåg att hans händer effektivt hade bakbundits och att en attack mot Iran inte kunde komma ifråga.

I brevet till presidenten används formuleringen:

"several dogs that have not barked"

vilket kan tolkas som att övervakningssystemen inte infångat sådan information som skulle stödja den officiella versionen.
En av de tio undertecknarna - Ray McGovern sade i en intervju att det inte finns en chans att USA inte skulle känna till hur nedskjutningen gått till.
Inte oväntat har veteranerna bemötts med kompakt tystnad från Washington.


Tredje pusselbiten:
I två separata bedömningar av planets skador dels från den tyske piloten Peter Haisenko och den andra från den kanadensiske katastrofinspektören som hade tillfället att flera dagar före sina kollegor fått komma fram till vraket.
Båda har kommit fram till att den skakande slutsatsen att vraket bär spår av attack från vapen som ingår i ett jaktplans utrustning, men definitivt inga spår av skador från markavfyrad missil.

Fjärde pusselbiten:
Därefter håller det ryska försvaret en pressinformation där de bl.a. informerar om radarbild på jaktplan som befunnit sig i omedelbar närhet till det nedskjutna MH17. Vidare får vi veta att flera ukrainska sk. Buk-enheter med påkopplad radar observerats i området.

Sedan kommer ett klarläggande som inte är något, nämligen den officiella utredningsrapporten från de holländska myndigheterna.
Peter Haisenko kommenterar denna med att den inte är värd papperet den är skriven på.
Utredningskommissionen har ett mycket snävt mandat, där man sannolikt avsiktligt opererar från utgångspunkter som gäller för "normala" flygkatastrofer, där inga utomstående är inblandade och där felsökningen helt inriktas på faktorerna mekaniskt fel, dåligt väder och felbedömning från piloternas sida.
Detta redan snäva mandat som deklarerar att skuldfrågan inte skall prövas har ytterligare snävats till genom att berörda länder har vetorätt till det som publiceras och endast formuleringar som omfattas av konsensus läggs fram.


Peter Haisenko drar slutsatsen att formuleringen "high energy objects" härrör ur konsensuskravet, för att man på så sätt kringgår frågan om närmare bestämning av vilka projektiler det rör sig om. Peter Haisenko anser vidare att ljudinspelningen från planets cockpit är starkt censurerad. Han anser att det är fullständigt otänkbart att så långa perioder av fullkomlig tystnad från piloternas sida skulle kunna råda i cockpit.

Denna vecka har det ryska ingenjörsförbundet presenterat en rapport som förbundets experter tagit fram. Rapporten finns översatt till engelska hos den amerikanske bloggaren "The Saker". 
Förbundets experter kommer fram till samma slutsats som de två tidigare nämnda, nämligen att MH17 sköts ned av ett eller två jaktplan.

Studier av vraket!
Det nya som tillförs är detaljarbetet. Experterna har haft mer tid på sig att studera skadorna på vraket och vilka typer av projektiler som förorsakat dessa skador. Det är mycket omfattande skador som kunnat observeras på planets cockpit och det stämmer väl överens med skadebilden från projektiler som aktuella jaktplan utrustats med. Skadorna på planet är sådana att man helt kan utesluta att en markavfyrad missil orsakat dessa.


Engelskspråkiga debattörer insisterar på att den korrekta termen för jaktplanens vapen är "cannon" och ingenting annat, därtill är planen, Su-25 eller MIG-29, utrustade med missiler.
Dessa "cannons" kan alternerande avfyra olika typer av ammunition av vilka en typ förorsakar de runda hålen som konstaterats, andra kan ge splitterskador.

Det sannolika händelseförloppet enligt rapporten är att planets cockpit beskjutits först för att hindra att något nödanrop hinner utgå från piloterna. Därefter har en värmesökande missil avfyrats mot planets motor.

I rapporten nämns vidare att en markbaserad missil inte i dagsljus kan undgå att observeras från marken. Den efterlämnar förutom ljud en klart synlig svans av avgaser som förblir hängande kvar tio minuter i luften. Hade en missil avfyrats skulle sociala medier ha förmedlat bildupptagning på denna avfyrning. Däremot har bl.a. BBC intervjuat ögonvittnen som rapporterat om observerade jaktplan vid samma tidpunkt som störtningen skedde.

Det ryska försvaret hade som nämnts registrerat aktiva Buk-radarenheter. Dessa kan ha haft som funktion att stödja jaktflyget men sedan kan man spekulera i om syftet även varit en avledningsmanöver. All uppmärksamhet skulle ju riktas mot markavfyrning som separatisterna åtminstone teoretiskt kunde ha haft tillgång till. De obekräftade rykten som spriddes underlät att Veteran Intelligence Professionals for Sanitynämna att en Buk -missil kräver, förutom den transportenhet som påstods hade stulits, flera stödenheter som just radar, vilket inte ens ryktena hävdat att separatisterna varit i besittning av.

Det mesta tyder således på en falsk flagg -operation vars syfte varit att få krisen att eskalera och dra in nya aktörer på krigsarenan.
Inte ens separatisternas motståndare har dristat sig till att hävda annat än grov vårdslöshet från separatisternas sida.

Brottsrubriceringen hamnar däremot i en helt annan kategori om nedskjutningen visar sig vara avsiktlig. Flygledaren "Carlos" spontana slutsats var att det ukrainska inrikesministeriet låg bakom operationen medan militären inte var inkopplad.


torsdag 2 oktober 2014

Vänsterpartiets cirkusföreställning!
Val av 2:a vice talman!


Vänsterpartiet visar varför de aldrig har släppts in i en regering och aldrig kommer att gör
det heller.

Cirkusen eller sandlåda när man skulle utse 2:a vice talman visar det tydligt! Cirkusföreställningen initierades av Vänsterpartiets Hans Linde.

Linde började ”gagga” om en sluten omröstning.
En sluten omröstning som är helt poänglös eftersom det bara fanns ett namn att rösta på.
Man kan rösta för förslaget eller rösta blankt!

Det fanns bara ett enda resultat som röstningen kan leda till och det är att Björn Söder från Sverigedemokraterna får den 2:a vice talmansposten.
Det fanns bara ett enda förslag.

Det enda Vänsterpartiets tramsande ledde fram till var att tre timmar av riksdagsledamöternas tid kastades bort och en ovärdig cirkusföreställning.

I den första omröstningen krävdes att en majoritet stödde Söders kandidatur.
De borgerliga partierna – som alltså var av åsikten att praxis skulle följas, och således också att posten skulle gå till Björn Söder – röstade dock med några få undantag blankt i den slutna omröstningen, varför Söder inte kunde tillsättas.
Därefter hölls ytterligare en omröstning som var en ren repris på den första, förutom att det denna gång var två icke-sverigedemokrater färre som i hemlighet röstade ja till Söders kandidatur.

Till sist hölls en tredje omröstning, i vilken en riksdagsmajoritet för Söders kandidatur INTE krävdes. Söders kandidatur blev därmed godkänd, efter att Riksdagen ägnat tre timmar åt vad som borde varit en ren rutinfråga.

Hans Lindes och V:s omogna trams kostade oss skattebetalare ca 400 000 kr i bara bortkastad tid idag.
Plus att allt arbete som de kunde göra på den tiden blir ogjort.
Om Vänsterpartiet själva föreslagit ett namn som de ville rösta på!
Lämpligtvis Pol Pot eller Stalin, så hade jag inte brytt mig så mycket.

Men nu var syftet ENBART att obstruera!

Men eftersom Linde såg till att skattebetalarna förlorade ca 400 000 kr idag så kan han avstå 6,5 månadslöner, eller så kan V-gruppen solidariskt avstå från en månadslön så vi får tillbaka pengarna. Då kan de visa att de åtminstone har en gnutta hederlighet i sina arma kroppar för det är så respektlöst hanterande av skattepengar av V att man bara häpnar!

Det roligaste i det hela är ju att om inte V hållit på med sitt ”trams” idag så hade ingen vetat vem som är 2: vise talman.
Hur många kunde direkt säga vem som var det förra mandatperioden?
Nu vet ALLA vem som är det…
Vänsterpartiet visade bara återigen varför de ALDRIG släppts in i någon regering.
De kan inte hantera den makt det innebär och de har inte den respekt som det kräver.

Inte nog med Lindes och V:s tramsande med sluten omröstning!

Rossana Dinamarca visade med all tydlighet att hon är en mental fjortis!


Jag är inte mycket för strikt klädsel.  Jag har inget emot att man har en t-shirt på sig i riksdagen.
Men det finns något som heter ”sunt förnuft” och respekt för Sveriges högsta beslutande församling. Rossana Dinamarca har visat att hon saknar båda totalt.
Det verkar som om
Veronica Palm från S tyckte det var jättebra av Dinamarca

”Veronica Palm, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, stöttar Rossana Dinamarca.

– Ja, det är ju sant, säger hon först om budskapet på Dinamarcas t-shirt.
Och fortsätter:

– Jag tror inte hon bryter mot några regler med t-shirten. Vi har allihop politiska symboler på oss. Jag har ett fredsmärke. Vi är ju politiska varelser, säger hon.”

Och på tal om rasister så vet vi ju redan vad Palm är för något

Jag vill därför ge Riksdagens ledamöter en stor eloge för deras enträgna arbete för minskat politikerförakt.

Deras insats idag bådar mycket gott inför de kommande fyra åren.
Har en känsla av att vi kommer att få se fler cirkusföreställningar?
måndag 18 augusti 2014

Klimatet är alltid ett hett ämne!

Oseriös debatt?

Att klimatdebatten i Sverige har gått över styr och alla påståenden om klimatförändringar är allt annat än vetenskapligt.
Skulden till att debatten gått över styr får utan tvekan våra politiker och journalister ta på sig.
I gårdagens ekonomidebatt i SVT, 17 aug. var återigen en representant från MP som ljög det svenska folket rakt i ögonen med att påstå att vi har stora klimatförändringar – vilket är helt fel!
  
Klimatforskare gör sitt yttersta för att förstå vårt klimatsystem.  Men när allt ska sammanfattas och paketeras till politiker och journalister så har mycket gått fel.
De vill ha enkla förklaringar, men i klimatfrågan finns inga sådana att finna.
 
Ingen ifrågasätter att koldioxid är en växthusgas men när politiker härleder snart varje väderhändelse till en av människan orsakad klimatförändring så har man hamnat långt utanför vetenskapen.
Forskarna känner till vilka faktorer som påverkar klimatet.  Stoftpartiklar, kosmisk strålning, jordaxelns lutning, jordens avstånd från solen, förändrad markanvändning, förändringar i vind- och havsströmmar m.m.
Till allt detta kommer också den livsviktiga växthuseffekten, som är verksam genom i första hand vattenånga och vattens avdunstning, molnbildning och nederbörd. På marginalen påverkas den också av växthusgaser så som koldioxid och metangas.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern påstår att vi ”rusar mot en uppvärmning av 4 °C

Vänsterpartiet hävdar också att vi kommer få en:
”havsnivåhöjning på mer än en meter fram till nästa århundrade”!

Den 13 augusti kunde jag läsa på Kvällspostens löpsedel att havsnivåhöjning kommer att dränka flera städer i Skåne!
 
Dessa påståenden förtjänas inte att tas på allvar. Båda händelserna tillhör mycket osannolika scenarier inom klimatvetenskapen och uttalas snarare för att förskräcka till underkastelse än att varna för verklig fara. Till och med FN:s klimatpanel IPCC, som jag menar många gånger presenterar slutsatser som de inte har täckning för, håller dessa scenarier för tämligen osannolika.

Lanar Whitney kommer att ställa upp i valet till 6: e kongressdistriktet  i Louisiana. 
Lanar släpper en video där hon kallar den globala uppvärmningen en:
”global uppvärmning, största bedrägeriet i mänsklighetens historia”.
https://www.youtube.com/watch?v=0BzItCPk5j4&feature=player_embedded

Hon kallar Al Gore och andra liberala politiker som driver den globala uppvärmningen “inbillnings-sjuka” och påminner tittarna om att
"Jorden har blivit kallare för varje år sedan Gore gjorde sin film."


Sommaren 2014 har varit varm och genast har klimatförespråkarna hävdat att det beror på klimatförändringarna. Julitemperaturen har varit mycket högre än normalt. Men långt ifrån
de värden som man hade vid krigsutbrottet 1914 eller under den varma julimånaden 1901.
Det svenska klimatet varierar mycket och inte sällan har vi varma somrar och inte bara regn och rusk. Det beror inte på någon klimatändring utan helt enkelt på den allmänna atmosfärcirkulationen.
Vädret varierar slumpmässigt och kan inte förutsägas mer än för några veckor även om det knappast är någon brist på sådana förutsägelser från mer eller mindre sakkunnigt håll. Inte ens i slutet av juni visste man att årets juli skulle bli mycket varmare än normalt
.
Här lite officiell statistik:

Högsta uppmätta temperatur i Sverige
Månad
Temperatur
Plats
Datum.
Januari
12,4°
Allgunnen
1973-01-05
Februari
16,5°
Västervik Ölvingstorp
1961-02-18 1961-02-18
Mars
22,2°
Oskarshamn Sandbäckshult
1968-03-30 1968-03-30
April
29,0°
Genevad
1993-04-27
Maj
32,5°*
Kristianstad Kalmar
1892-05-27 1892-05-28
Juni
38,0°
Målilla
1947-06-29
Juli
38,0°*
Ultuna
1933-07-09
Augusti
36,8°
Holma
1975-08-09
September
29,1°
Stehag
1975-09-01
Oktober
24,5°
Oskarshamn
1995-10-09
November
18,4°
Ugerup
1968-11-02
December
13,7°
Simrishamn
1977-12-24
Ovan statistik från 1700 till dags dato som visar att vi inte har någon klimatförändring i Sverige!
Tyvärr handlar klimathotet inte om vetenskap längre. Forskarna kan komma med hur många vetenskapliga fakta som helst och som visar att IPCC, WWF m.fl. bluffar om klimatet.
Nu gäller det storpolitik och då är alla medel och lögner tillåtna.