torsdag 30 november 2017

Sveriges energipolitik är en ekonomisk katastrof!

Den energipolitik som den rödgröna regeringen för är inget annat en ekonomisk katastrof för Sverige. Ett slöseri med pengar, till ingen som helst nytta!
Koldioxid framställs av den rödgröna regeringen som ett hot och Lövin som är ansvarig minister går så långt i en intervju där hon twittrar om koldioxiden: ”Klockan tickar inte längre, den rusar som en tsunami!”

De rödgröna med fem andra partiers stöd, har en energivisionen, att kunna ersätta den fossila och nukleära energiproduktionen med ”förnyelsebar” - vind, sol och biogas.
En vision där man överhuvudtaget inte har brytt sig om, att göra en konsekvensanalys, kostnader eller leverans försäkran. Ledstjärnan har varit en övertro på det förnybara och skatteintäkterna! Man har en lika fundamentalistisk världsåskådning som islamister, men kombinerad med komplett naiv klimatsyn. Politiken man för, är som ett godstågs som är på väg att spåra ur!

Problemet med vind- och solkraft som man inte bryr sig om, är att de bara kan producera el när det blåser eller då solen skiner. Ett annat stort problem är, att de tar upp stora arealer mark som ger låg energitäthet. Man får ut ganska lite el per kvadratmeter mark som krävs. De är alltså väldigt resurskrävande i denna mening. Själva vindsnurrorna är också dyra att bygga och kräver en hel del underhåll.
Dessa problem innebär att det är en mycket dyr form av elproduktion som kräver stora subventioner och höga elpriser. Trots målmedvetna offentliga satsningar i över 25 år och med ständiga löften om att snart bli lönsamma och självgående, så har det inte blivit mycket bättre. De traditionella energikällorna från framförallt fossil- och vattenkraft, men även kärnkraft, är klart mycket billigare. På gång är en ny generation av kärnkraft som bokstavligt ”äter” upp det vi lagrat djupt ner i berggrunden. Det finns inte alls de risker som med de gamla reaktorerna. Sverige bryr sig inte om detta!

Det märkliga är att svenskar kanske har naturromantiskt arv i botten. Där man såg ner på städernas jäkt och istället förespråkade ett idylliserat liv på landet, med självförsörjning och starka familjeband. Man identifierade ursprungs svensken med bonden och det lokala. Kapitalisten symboliserade staden och var inte påverkad av den gröna ideologin. Under senare decennier har gröna partier och organisationer kunnat exploateras framgångsrikt, utan att någon egentligen vågat protestera. Vem vill bli utmålad som miljöfientlig? När sedan ”miljövänlighet” kokas ned, till att man till varje pris skall bekämpa alla koldioxidutsläpp och ersätta all energiproduktion med ”förnyelsebar” energi, så kan man även få framstående kunskapsnationer som Sverige, att bedriva en totalt vansinnig energipolitik. Då sätts både sakkunskap och vanligt sunt förnuft ur spel.

Vi kan nu se spåren av denna ideologi. Våra politiker är allt mer bara en fasad och illusion, av att vi lever i en demokrati. Vindkraften är bevisligen ett nationellt ekonomiskt blysänke för alla länder som bygger ut den. Det är långt över folkens huvuden den riktiga makten ligger och besluten tas. Det är mest i form av en inofficiell lojalitet till ”konsensus” av de olika överstatliga propagandainstitutionerna och policys som styr. Nationella politiker blir hedrade av att få umgås och diskutera med de ”riktigt stora grabbarna”. Då glömmer de fort vem de skall företräda, när gåslevern tusenkronorsvinet och privatjeten imponerar.

Solenergi
Det finns en enorm övertro att solenergin skulle kunna ersätta den baskraft som vi för närvarande har. I flera testanläggningar har man kunnat konstatera att solceller i Sverige som energialstrare för vårt behov av el under vinterperioden är en direkt usel teknik. I en anläggning på1,1 Kw producerade under perioden November till Januari (3 månader) 29 Kwh. Mindre än en bråkdel av behovet på ca 5400Kwh. Till detta skall läggas att under resten av året, nattetid producerar solcellerna ingenting.
Glöm inte heller att solpanelerna genererat uppskattningsvis 500 kg koldioxid per kvadratmeter vid produktionen (polykristallina celler tillverkade i Kina) blir det hela ännu intressantare. Ett par ton koldioxid för att ersätta en ganska liten mängd el genererad utan koldioxidutsläpp. Det är sannerligen inte mycket att subventionera.
Den som tror att vi kan ersätta vår baskraft med solceller kommer att bli oerhört besviken och hur staten kan subventionera solcellsuppbyggnaden i Sverige, är för många en gåta. Solcellspaneler i Sverige är utmärkt till sommarstugor, båtar, husbilar och husvagnar där energin kan lagras, men för direktsystem för försörjning av vårt behov av energi för bostäder och övriga förbrukare är det inte lämpligt.

Vindkraftens baksida
Det mest grundläggande tekniska problemet med vind och sol är deras variabilitet. Det verkar vara ett oöverstigligt hinder. Det andra grundläggande tekniska problemet är att energitätheten är så låg. Och det går heller inte att ens i princip att ”lösa”. Det kräver enorma ytor, både till lands och till havs. Där lever politikerna i en drömvärld där inte ens fysikens lagar gäller.
Om det blåser på Jylland, kan priset rasa ner till 17-18 EUR/MWh eller 1,7-1,8 ct/KWh eller 17- 18 öre /Kwh. Prisfluktuationerna visar på flödande energikällors nackdel. För att täcka ett energibehov krävs alternativ som kan regleras, men inte ens då går det ihop. Det finns inte plats för den effekt som uppkommer då alla verk går för fullt. Det hoppas Foliehatten allt fler förstår.


Om vi tittar på Tyskland och vad som händer där, måste det vara en rejäl väckarklocka för Lövin & co. Tyvärr tycks inte denna signal väcka dem och Foliehatten tror inte ens de skulle vakna, om kyrkklockarna skulle ringa oavbrutet! De verkar vara i sin egna lilla dvala.
Vi kan konstatera att i
Tyskland har satsningen kört fast rejält och katastrofalt för Merkels ”Energiewende” (-elände). Konsekvenserna av deras fördyrade elkostnader är ~ 30% av de tyska hushållen är frånkopplade el leverans, att folk går ut i skogarna med motorsågar etc. för att skaffa bränsle, skogsägarna tvingas engagera beväpnade vakter, för skydd av sina skogar.
Cirka 25% av tysk industri håller i olika stadier på att flytta sina verksamheter till andra länder med fördelaktigare och framförallt, långfristigt tillförlitliga elenergipolicys, Polen,
Slovakien, Tjeckien i Europa är populära länder gränsande Tyskland. Foliehatten kunde konstatera(samtal) detta i somras efter en resa i dessa länder. De tre länderna har lång och bred erfarenhet från tung, energikrävande industri, metall, gjuteri, betänk vilka mängder motorblock tysk bilindustri behöver. Bratislava är i dag Europas största biltillverkarstad!

Det som
kanske är allra mest skrämmande för oss i Sverige och är ytterst allvarligt, är EU:s strävan efter en ”gemensam” europeisk el-marknad. Varthän kommer då våra i förhållande gynnsamma el-priser ta vägen? EU-kommissionen hat tidigare i år meddelat, att arbetet med Energiunionen nu igångsätts på allvar. Kommissionen ser denna union som ett grundläggande verktyg, ett steg mot att genomföra den inre marknaden för energi (IEM) och som ett reformarbete för att optimera Europas produktion, transport och konsumtion av energi. För svenskarna kan det betyda en 100% fördyring av elen! Sverige har nu fått sin EU nota för nästa år = 39 miljarder,
Under de år vi har varit med har vi netto betalt in 591 miljarder! 
Varför är vi kvar i EU, varför lämnar vi inte denna överstatliga 27-hövdade hydra?
Som ett av de minsta länderna (till folkmängd) är vi i varje fråga helt pantsatta !
Att Norge står utanför EU och är en finne i ”arschlet” på Bryssel. Finland plågas av sin
Euro! Det lilla ”landet” Island drog för över ett år sedan tillbaka sin EU-medlemskapsansökan. Vad vinner vi på EU-medlemskap? Det snackas mycket om frihandel. Hur mycket handlar vi med Kina som inte är med i EU?

Idag exporteras nästan all el i Sverige producerat av vind till Danmark och Tyskland med en av svenska brukare/skattebetalare subvention om 16 – 19 öre/kWh. Fullständigt vansinne! Undrar om folk är medvetna om detta? Varför Svenskt Näringsliv inte satt ner foten rejält och detta för flera år sedan, kan man undra? Den elintensiva industrin i Sverige är beroende av stabil och billig el. Det verkar som om de hellre flyttar utomlands, än tar strid! Men det hela ska väl bli ännu värre innan folk vaknar till… Betänk också, att ca 28% av svensk boendeyta är el-uppvärmd… så det kan, förhoppningsvis, ‘smälla’ till utav bara den.

I den tyska versionen av Pippi ”Langstrumpf ”:
Ich bau mir eine Welt, so wie sie mir gefällt…
Hur skulle en vuxen Pippi satsa sina pengar? På de förnybara energierna, som ger 0% avkastning och går i konkurs så snart subventionerna tas bort eller i nya brun/stenkolkraftverk som i 90% av året är klara för nätet och ger både dividend och värdeökning?
Ett bolag som fattat galoppen är E-ON som har är uppspjälkning i två skilda bolag.
Det är ett klokt drag av bolagsledningen, den ”förnybara” delen som medierna firade som framtidens energikoncept, får alla skulder med sig, medan man bygger ett nytt skuldfritt bolag kring de gamla energierna, som skall finansiera sig via börsen.
Här finns mer att läsa om elnätet och de stora vinsterna E-ONgör!
 

För miljötalibanerna är sjunkande ekonomi för landets befolkning det bästa de vet.
De vill uppenbarligen inget annat än att föra detta land tillbaka till någon form av Amish samhälle. Då blir det mindre pengar över till bilar, flygresor och sådant som de anser är en belastning för miljön. Ökande arbetslöshet och industri som slås ut, är enbart positivt för de som kallar sig ”miljövänner”.
En annan sak man kan fundera över är riksdagsmännens utbildning. Det säger sig självt att politiker som är lågutbildade, inte kan klara att hantera väldigt många komplexa frågor, de tvingas ta ställning till. Lägg därtill till att politiker, liksom flertalet av oss andra blinda, hämtar merparten av informationen från vänsterstyrd media. Då förstår vi att det bara måste bli galet!
Det mest iögonfallande är att ”de” inte klarar av att se proportionerna. Vad är stort och viktigt? Vad är litet och försumbart? Kanske vill de inte ens. Att 7 är större än 3 klarar alla. Men när det blir många nollor före eller efter decimalkommat går många vilse. Bland dessa är de rödgröna i majoritet, de fick inte lära sig att räkna i skolan.


Invandring är som att skaffa barn anser Reinfeldt!

Expressens "Bara Politik" anser Fredrik Reinfeldt att man kan jämföra asylinvandringen till Sverige, med att skaffa barn. De som först sågs som en kostnad blir ditt livs bästa investering."
Då förmodar
Foliehatten att Malmö skördar frukten av förlossningen genom att den sedan länge anlända avkomman numera tar hand om och försörjer den åldrande staden som burit dem i sitt sköte…
Varför är Reinfeldt fortfarande intressant och i så fall för vem? Han har ingen maktposition inom politiken. Är han med och drar i trådarna hos M fortfarande? Foliehatten tycker sig ana att Kristersson har Reinfeldt som förebild, vilket är väldigt olyckligt för vårt land. Om det nu är så. Enligt uppgift på nätet synas han rätt ofta i riksdagshuset. Det skulle inte förvåna, att han fortfarande är djupt insyltad i vad som försiggår i maktens boning.

Foliehatten funderar om FR tänker fortsätta med att ”kläcka” floskler, tills han till slut lyckas komma upp med en floskel som legitimerar hans invandringspolitik.
Det måste vara någon slags hävdelsebegär! FR - fortsätt fälla minnesvärda citat – folk kommer att förakta dig ännu mer!

Här några axplock av tidigare:
"Att människor kommer hit stärker ekonomin och säkrar pensionssystemet på sikt."
"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån."
"Det är bra om en befolkning växer"
"[Det mångkulturella samhället] är ett mer spännande och mer intressant samhälle."
"Det är ett starkare och bättre samhälle om det får vara öppet"
"Vad är Sverige för land? Ägs det här landet av dem som bott här i fyra generationer eller de som hittat på någon gräns?"
"Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig."


Det är nästan äckligt att man kan göra människor till siffror på detta sätt. För Reinfeldt finns tydligen inget värde i kultur, historia eller samhörighetskänsla över huvud taget. Allt är en idé om pengar, men även
om han aldrig kommer att förstå, att hans ”investering” är bland de största fiaskon i modern svensk historia.

FR har alltid varit en parodi av sig själv. Han har lämnat ett främlingsinvaderat land i katastrofalt läge, vilket han skiter i, han har ju nu ett välbetalt jobb på Bank of America! FR har blivit rik på sin agenda, mycket rik. Nu sitter han där med sin nya familj och med sina lättförtjänta miljoner, med ett Sverige som imploderar av kriminalitet. Och han kan aldrig känna sig riktig säker i Sverige, det är karma!

1973 sänkte Torbjörn Fälldin pensionsåldern från 67 till 65. Nu ska den höjas igen. Enligt FR så skulle vi behöva höja den till 75. Varför då? Var han en så usel politiker, så att han inte klarade av att genomföra det Fälldin klarade? Eller beror det på att vi envisas med att ge bort så stor del av våra skattemedel till utlänningar?

Foliehatten tänker ställa en seriös fråga. Kan det vara så att FR de facto är psykopat i ordets rätta bemärkelse? Hatten ställer frågan helt neutralt och av ren nyfikenhet. Vad talar för och vad talar emot? Har svårt att avgöra om det handlar om en empatistörning ev. i kombination med autism eller som sagt renodlad psykopat.
Slutomdömet är att FR är den obehagligaste statsminister Sverige har haft någonsin.

FR är en liten pojke letandes efter pengar som hans släkt aldrig haft. I sin strävan sålde hans sitt ämbete tro och moral för pengar. Vad fick han? Folkets avsky!
Vi kan se mönstret hos Borg, bägge är dekadenta svaga män som utnyttjas på ett känslomässigt/materiellt plan utav de som fötts i blod. Allting har blivit en så stor fars och att se dessa pojkar ha sin hand för bröstet, tillåt oss skratta.

FR vet mycket väl att flyktingar inte är någon investering, men de kan användas som en murbräcka för att knäcka välfärdssystemet och den nationella sammanhållningen. Det finns ingen statsminister som har orsakat så stor skada som han och den skadan går tyvärr inte att reparera. Är det någon begriper varför FR föraktar och förstörde Sverige, det land som fött och gött honom.

onsdag 29 november 2017

Begriper Fridolin att afghanerna inte klarar av att utbilda sig?

Regeringens förslag går inte ut på att "behålla så många afghaner som möjligt" utan på att ge en mindre grupp på cirka 9000 personer möjlighet att slutföra sin utbildning i Sverige. Man kan diskutera om det är klokt, men man ska inte överdriva betydelsen av beslutet.

Ingen som inte redan sökt asyl i Sverige före den 24 november 2015 kommer ju att omfattas av beslutet, så några signaler om att det blir lättare för nya flyktingar att få asyl i Sverige ger det inte.
Märkligt nog är Sverige ganska ensamt i EU om denna uppfattning med att behålla så många afghaner som möjligt. Så vad är det den svenska regeringen "vet", som man tydligen vägrar att delge sina europeiska partners? Har man ändrat FN:s flyktingkonvention? Svar: Nej! Frågan är varför Sverige inte följer den, när det gäller afghanerna?
Konventionen är glasklar i artikel 34 sägs:
värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.
2:a kap. 1:a artikel: det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen.
UNCHR har också konstaterat att 97% inte är flyktingar.
Vi kan konstatera att Sverige inte bryr sig, utan det är det humanitära som gäller och vi är ett rikt land(ständigt påpekande från vänstern).
Man har under de senaste åren beviljat PUT till: ekonomiska flyktingar och enda skälet är fattigdom
som inte är asylskäl.

För de ekonomiska flyktingarna har sakfrågan varit pengar, bidrag och allt gratis. Inga straff att snacka om du åker fast. Vad tror ni sker om ett s.k. barn våldtar grannens dotter i Afghanistan (klan hämnd = döden) därför stannade man inte på den europeiska rutten upp till Sverige.

Foliehatten får många samtal och mail där man tipsar honom om olika saker. Ni som sitter inne med någon info som kan vara intressant får mer än gärna kontakta mig. Anonymitet gäller!
Ett sådant tips var från en person som här återges.Foliehatten fick höra följande:
Iransk kvinna
(arbetat på många HVB-hem, tolk m.m.) som är ganska språkbegåvad och kan flera språk, däribland dari.
Hon anser(de har berättat detta själva för henne eller så hon hört dem säga detta) att i stort sett alla
afghaner som hon varit i kontakt med(ganska många) är alla över 18 år. Hon har hört hör dessa afghaner spelat upp charader där man säger - jaså du är 16 år – men i själva verket är du 22 år(skratt) o.s.v. De gjorde också narr av Migrationsverkets handläggare och hur lätt det var att lura dom, speciellt kvinnor. Det gällde bara att sätta in ”gråten” vid rätt tillfälle. Rätt tillfälle var när man skulle prata om föräldrarna (pappan försvunnen), då gällde det att ”gråta” rejält!
Denna iranska kvinna har även varit tolk på MV och
kunde berätta att många av de kvinnliga förhörsledare enligt henne är asylaktivister. Hon drar den slutsatsen efter otaliga förhör.
Den iranska kvinnan berättade också hur svårt de vuxna männen har med att klara skolan. De har sagt mer än en gång, att matematiken är för svår för dem.

I uppgörelsen ingår att de skall få slutföra sin utbildning= gå ut gymnasiet! Undrar om Fridolin är medveten om, på vilken låg nivå kunskapsmässigt som dessa män är på? Foliehatten tror att Fridolin är totalt blind för dessa fakta.
Av de
9000 som kanske får(ny chans) vara kvar, har en majoritet bara gått i Koranskola. När de kommer till Sverige sätts de i språkklasser tillsammans med andra ensamkommande. Där får de gå tills de klarar av begripa eller prata staplande svenska. Sedan placeras dom i gymnasieskolornas språkklasser(åldern är avgörande) beroende på vilken nivå av det svenska språket de behärskar. Nästan alla har inte klarat av att gå ut grundskolan med 10 godkända betyg(i de flesta fall betyg i hemspråket).
Fridolin
s påståenden är inget annat än feak news och han pratar ”goja” när han tror, att tro att alla dessa 9000 skall klara av att gå ut gymnasiet. Foliehatten gissar att det högst kan röra sig om max ett tjugotal tal som kommer att klara av att gå ut gymnasiet. Sverige är statistikens förlovade land och hur resultatet ser ut i utbildningen, måste de ansvariga fått ta del av – knappt någon klarar av att gå ut gymnasiet med godkända betyg. Varför döljer man detta? Foliehatten undrar nu varför de skall gå kvar och utbilda sig till vad? Dessutom kostar det en massa pengar! Vad händer sedan undrar säkert många!
Den iranska kvinnan berättade om en afghan som var 17 år och i den språkklass han gick i, skulle han tenta av 1:a klass första enkla prov. Trots 4 försök och de två sista gångerna gick
s provet igenom flera gånger. Trots detta klarade han inte av provet!
Denne afghan är bara i en mängden som hon kunde berätta om. Några kommer lite längre, men överlag är det bedrövligt.

Den iranska kvinnan var helt förfärad över att föräldrar till småtjejer på 13-15 år har så dålig kontroll, på vad deras tjejer hittar på. Dessa småtjejer tycker att att många av afghanerna är så söta. Dessa män med med en vuxen mans potens, har ingen som helst problem med att förföra dessa tjejer. Den iranska kvinnan har sedan fått höra otaliga skryt från dessa män, där de i detalj berättade om flickorna och hur de var!

Foliehatten blev också uppringd av en person som kunde berätta att en afghan skulle utvisas och att de hade fått erbjudande av en lärare, att de kunde hjälpa till, att få honom gömd och leva som illegal. Läraren fick frågan hur länge då? D
å blev det tyst!
Den som går på språkklasserna och är över 16 år får 1905 i stöd från CSN och försörjningsstöd från kommunen (nästan 4000/mån beroende på kommun).
Är man över 18 år har vissa kommer slussat över dom till Migrationsverket, medan andra tagit hand om dom.
I uppgörelsen finns ingen som helst konsekvensanalys över kostnaderna. Hittills har staten varit expert
er på, att efter ett par år lämna över kostnaden till kommunerna. Kommer vi också se en lag som tvingar kommunerna ta över och placera dessa ensamkommande vuxna män?
Den iranska kvinnan menade också att ytterst få av afghanerna aldrig kommer att kunna försörja sig eftersom de aldrig kommer att få den utbildning som krävs för att få ett arbete!
Hon menar att man inte hjälper dem. Efter något år när de fått sin mobiltelefon och insett vilka krav(skolgång) som ställs på dem, blir de bittra unga män utan framtid. Bingo är givetvis om de kan få hit sin familj och få en tryggad försörjning resten av livet. Då har de i alla fall sin familj!
Givetvis är Foliehatten tacksam över att få sådan information som denna, men samtidigt är det inte på något sätt överraskande. Det är bara en bekräftelse av
en verklighet som många känner till.
Uppgörelsen skall också gå igenom riksdagen. Foliehatten gissar att den stora anledningen till att S ”krökte” rygg för MP var att Löfvén ville splittra Alliansen, för många är framöver. Det har han lyckats med. Centern har aviserat att de kommer att rösta ja! Det värsta med Centern och Annie Lööf är att hon förnekar sitt eget folk och sitt eget land och hon gör det snyggt genom att säga att Sverige är ett antal idéer, hennes idéer. Eller om man så vill "värdegrunden."
Varken KD eller L har meddelat vem de skall rösta på, stödjer de uppgörelsen = exit riksdagen!tisdag 28 november 2017

TV4 måste skämta - Ronneby är ingen framgångssaga utan en kommun med gängkrig!

De” goda” på nyhetsredaktionen på TV4 sände ett inslag om nyanlända som blivit entreprenörer och fått fart på företagandet i Ronneby. Att två nyöppnade företag(affärer) med uppstartspengar och lån (en klädbutik och en krims krams butik) skulle få fart på företagandet i Ronneby, är direkt löjligt. Ett halvt år senare gick klädbutiken i konkurs! Detta var framgångssagan!
Däremot aktar sig TV4 väldigt noga att sända något om det gängkrig i Ronneby som rasat sedan december 2016 och förpestat tillvaron för alla i kommunen och kyrkan har vandalisering för några månader sedan.
Stefan Petersson på Ronneby pastorat:”Man har brutit sönder träkorset på altaret och brutit av armarna på Jesusfiguren på korset, spridit sand över altaret.” Att vandalerna spridit sand på altaret, påminner väldigt mycket om liknande händelser i Mellanöstern. Sand (hebreiska chol) symboliserar det som inte är heligt. I Mellanöstern står detta för att man "avhelga" altaret. Personerna som gjort detta har insikt i judisk/muslimsk/kristen symbollära.
Kyrkan är nu stängd.

Det gängkrig som nu pågår i Ronneby har spårat ur totalt. Detta gängkrig borde intressera varje ”nyhetsredaktionen” och orsakerna till detta. Men för TV4 gäller andra regler, aldrig berätta sanningen, utom när det handlar om deras ”älsklingsobjekt(hat)” SD! Gängkriget det handlar om är mellan afghaner och araber! Afghanerna är shia muslimer och Araberna är sunni muslimer. Gängkriget handlar i huvudsak om narkotika, enligt kommunalrådet.
Foliehatten kan bara konstatera att Ronneby begåvats med det nya Sverige. Våldet eskalerar. Men svenskarna håller sig utanför och drabbas inte. Två världar i samma land...
 
Innan jul i fjol utbröt ett stort slagsmål mellan elever från två skolor i Ronneby. 8 poliser kom efter 20 min, för bringa ordning i bråket. Flera elever blev bortförda i ambulans. Det var elever från Knut Hahn och Snäckebackskolan som var inblandade. De båda skolorna tillsammans har 1500 elever och det var 150 inblandade i bråket - var tionde elev! Ett ögonvittne berättade: "blodet bara sprutade" så det verkade ha gått rätt vilt till.
Aftonbladet benämner det som "julbråk", det låter lite stämningsfullt och mysigt. AB har nog missat något mycket väsentligt, många av våra nya svenskar firar inte jul, därför borde "vinterbråk" vara en bättre och mindre rasistisk benämning.
Den inte helt obekante stroppen(som då var Inrikesminister) Anders Ygeman tycke inte att människor i Sverige ska ändra sitt sätt att leva på grund av oro för terrordåd." Då kan väl inte lite skolgruff, va så kinkigt? Ygeman i ett nötskal!
Ironiskt och komiskt var att samma dag som detta slagsmål ägde rum, höll man en demonstration på torget i Ronneby mot våld och hat. Men det var för en annan sak som hände i staden, så det passade bra att det ”mysiga julbråket” hände samma dag!

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson bekräftar det skolchefen säger. Han säger att det är grupperingar av afghanska och arabiska elever som har rykt ihop. Efter bråket stängdes fritidsgården och polispatruller skickades till ett HVB-hem, eftersom det fanns misstankar om att bråket skulle fortsätta där.
Exakt vad motsättningarna grundar sig i, vet han inte. Men spänningar har funnits mellan grupperna sedan en lång tid tillbaka.
Fredriksson: ”Den är nationell, den kan du hitta i alla städer i dag tror jag. Sedan vad som utlöst det, det vet inte jag och kallar beteendet fullständig oacceptabelt."
Ett vittne, som Kvällsposten pratat med, bekräftar motsättningarna mellan de olika grupperna. Kvinnan, som är elev på skolan, säger så här om det hon bevittnade:
”Två afghaner som går på en annan skola kom till skolan och började snacka skit om araber. Då samlades flera araber för att ge tillbaka och sen kom fler afghaner. Det blev som ett krig. Vi blev rädda och gick därifrån, speciellt eftersom att många av afghanerna är äldre än 25 och har ljugit om sin ålder. De är starkare än oss."
Foliehatten undrar om dessa ”ligister” får stanna med tanke på amnestin igår?

Hoppsan, kommentar av politikern Maria Leissner (tidigare partiordförande för dåvarande Folkpartiet) på Facebook: ”Förbannad över att Ronneby, vars poliskontor varit stängt flera år, tagits över av ett banditgäng som igår kväll nästan startade en mordbrand i en fastighet.
Tala om att vissa partier skördar sympatier just nu i Blekinge. Länets egna poliser lär befinna sig på Kastrup för att hindra asylsökanden från att komma in i Sverige.... Ping alla liberala vänner i Blekinge. Vad gör ni?”
Leissner har viss anknytning till den lilla, allt mer utsatta Blekingestaden så det är väl därför hon är något bekymrad över vad som händer och sker där borta. Hon och hennes syskon har en sommarstuga en bit utanför. Tror hennes mamma bott här också.

Det kanske mest tragiska med utvecklingen i Ronneby är att gamla i allt större utsträckning är livrädda för att gå ut och handla på stan. De ber sina barn att skaffa hem det som behöver handlas. De är själva så rädda för att vistas utomhus. En av dessa gamlingar måste passera ett ökänt område på sin väg till affären. Han säger att han blir tilltalad varje gång på ett hotfullt sätt på bruten svenska. Numer vågar han inte gå längre utan försöker få skjuts med en bil. Är de fångar i sitt eget land? Mycket rädsla och mycket oro bland många. Det är alldeles fruktansvärt att ett lands egen ursprungsbefolkning, de äldre som varit med och bidragit verksamt till välfärden,
ska behöva uppleva detta helvete med förlorad trygghet på gamla dar i sitt eget samhälle.  Ett helvete en alldeles förryckt styrande politikerklass skapat åt dem bara för att man så gärna vill vara världsbäst på godhet och bedrivit denna helt huvudlösa
massinvandringspolitik och fortsätter bedriva. Senast igår med att ge afghanerna amnesti! Det förnuftsvidriga mångkulturella samhällsexperimentet har redan skördat ofantligt med liv och kommer att fortsätta göra så dessvärre.

Det PK-korrekta Sverige är nu desperata och försöker vifta bort alla problem på allehanda sätt eller allra helst sopa allt under mattan. Problemet är att vanligt folk numera kommer i allt närmare kontakt, med olika konflikter mellan flyktingar och terrordåd. Man ser problemen i utanförskapsområden och skolor och läser dagligen om våldtäkter/ofredanden och man ser skillnaden mellan MSM och SVT:s skönmålning av verkligheten! Många föredrar då eller rent av tvingas inse, att verkligheten är det som gäller! Idag har populism blivit ett skällsord, när man inte tycker som PK-eliten. Sanningen är att politiker och media och miljardärer(Soares) och annan PK-elit har blivit oärligare och behöver ifrågasättas mer än förr. Föryngringen av politikerkåren är också en del av detta, yngre politiker har inte samma livserfarenhet och kan lättare luras att tro på vissa nymodigheter. Det är ingen slump att massinvandringslandet Sverige har en ovanligt ung politikerkår, och att de få "gammalpolitiker" som tillåtits stanna kvar är i de flesta fall, sanna globalister och EU-förespråkare!

Dessa återkommande och allt mer allvarliga skolbråk (t ex Ronneby, Växjö, Malmö, Göteborg, Borlänge, Kalmar, Västervik, Hultsfred, Trollhättan) har man verkligen lyckats lägga locket på. Det märks att detta är ett oerhört känslig problem.
Det är viktigt att nu klarlägga orsaker, och framförallt, huruvida dessa bråk utlöses av olika etnicitet. Om så är fallet, kan situationen snabbt bli allvarlig i Sverige.
Nu när vi har en skolminister som fixat att de får stanna kvar, är det kanske dags för honom att han också fixar så att gångkriget upphör!

måndag 27 november 2017

Black freday för MP – de bryter ett vallöfte!

Klimatmötet i Bonn har avslutats och man kan sammanfatta det som ett stort fiasko, för man kom inte överens om någonting mer än att de skall mötas i Fiji!
För Lövin som gick hårt ut innan mötet där hon talade om den hotande miljökatastrofen och att den gick snabbare än en tsunami!
För henne och MP var mötet en stor katastrof där man kunde konstatera att Sveriges utsläpp av koldioxid har ökat. MP lovade i senaste valet att den skulle minska och därmed bröt man ännu ett vallöfte. Som om inte detta var nog. Kan man också konstatera den den ”förfärlige” Trump har lyckats med en sak som inte Sverige har: USA minskar sina utsläpp av koldioxid! Hur skall MSM och SVT tackla detta?

Ledarna för alla utvecklingsländer har blivit lovade massor med pengar från den gröna fonden som ett villkor för att de skulle stötta FN:s klimatagenda. Men inga löften gavs i Bonn om detta. Givetvis vill Sverige vara bäst i klassen och har redan betalat in sin del! Breitbart skriver också om att afrikanska ledare är förbannade över att pengarna dröjer och kanske aldrig blir av nu när USA(har hoppat av) vägrar att betala. Foliehatten förstår att många ledare för underutvecklade länder är förbannade. Här har de förväntat sig ett stadigt regn av pengar, så att deras lyxliv kan fortsätta. Sen kommer inga pengar eller en rännil. Hur ska de nu kunna köpa senaste Mercan? Och hur kommer det att gå för Tyskland om färre köper deras lyxbilar. Foliehatten förstår att även Merkel är bekymrad!
Koldioxidutsläppen har ökat igen efter ett par års stillastående.
SvT rapporterar om en beräknad 2%-ig ökning globalt. I EU har minskningarna(inte mätbara) planat ut. Tyskland som investerat tusentals miljarder i Energiewende beräknas koldioxidutsläppen öka igen. Den rödgröna regeringen borde studera hur det ser ut i Tyskland och hur mycket pengar som rent ut sagt har kastats bort. Den gröna ideologin skördar och slukar enormt stora summor pengar till ingen som helst nytta!
Foliehatten undrar om han skall skratta eller gråta över dessa politiker!

Vår ”chefsförhandlare” tyckte att Fiji var extremt lämpade som värd eftersom de var så drabbade. Undrar vilken värld hon befinner sig i? PÅ Fiji har medeltemperaturen inte ändrats på 100 år -24,2 grader (max månad 26,6 +0,6 min månad +21,5 -0,6)
Inte värmen, då måste det vara vattenståndsförändringen. Den låg på höga 6 mm men det var på en vulkanö-på atollön uppmättes +1,5 mm/år vilket korallerna tycks växa ikapp. SvD påpekade att det var förra årets cyklon som gjorde dem drabbade.
Koll av södra halvklotets cyklonfrekvens visade att de blivit -25% färre.
Då återstår väl bara fattigdom som gör dem drabbade, vilket säkert är sant. Bonnmötet fick väl fram detta rätt bra. Dagens utveckling bör väl snarast inriktas på att göra fler rika, än färre fattig. Ibland undrar man om politikernas tillstånd!

En fråga som är intressant om det verkligen behövs nästan tjugotusen välgödda, korkade, ”pappskallar med paraplydrinkar”, för att bestämma att man skall träffas nästa år igen, för att bestämma att man skall träffas också året därpå och därpå, och därpå? Precis som de hållit på i trettio års tid. Egenföretagarna undrar säkert, hur i herrans namn skulle dessa människor klara sig ute i arbetslivet. Det bästa är väl att rädda klimatet som Lövin tror, att hon skall göra och sedan åka hem och fortsätta som vanligt - att katastroflarma!

Det var tänkt att klimatfonden skulle börja fyllas med 100 miljarder per år, först från 2020. Men redan nu betalar länder in mindre summor och diskussionen är het, om vilka kriterier som gäller för att ett land ska anses vara drabbat av historiska utsläpp.
Går det att bevisa? Utbetalningarna har hittills gjorts för ”gröna” satsningar i fattiga länder. Det hela är ett förspel och en test av hur en FN-styrd ekonomi kan tänkas fungera. Hittills är nog svaret: Inte alls!
Trump vägrar FN skicka de pengar, USA betalat in, till Kina eller andra ekonomier som konkurrerar framgångsrikt på den amerikanska marknaden, är kanske den största stötestenen. Det finns fler stötestenar, många fattiga länder räknar upp, vad de har drabbats av genom historien. Det kommer att krävs många årliga möten, innan man är överens och frågan är väl närmast, om det är möjligt att hålla igång klimathotet eller om kapitalismens handelskrig tar över scenen.
Utan att överdriva, är det tyska ordet för katastrof det bästa: Ausser Spesen, nichts gewesen! Jättestora möteskostnader och inga resultat…
I Bonn hade nog de 20000 klimat-turister en hel del andra bekvämligheter att förse sig med: skåla med istärningar från den smältande Arktis i grogglaset som fanns i krogarna runt mäss centrum till i Bonns (som tyskarna säger Rotli rödskygga kvarteren – de prostituerade av alla kön hade extra mycket att greja med under mötet, de hörde nog inte till gänget #MeeTOO utan ”mehr Geld!” Foliehatten vet, det är elakt sagt, men tyvärr sant…
Och det kommer inte att utbetalas mer klimatpengar, till u-länderna, som utlovat, fastän nya Mercor ( med klimatiserad innandöme och klimatvänlig hybriddrift) redan är beställda… kan kommande möten likt Titanic, köra in i ett isberg!
Orsak: Trump har inhiberad Obamas klimatlöfte i from av pengar till u-ländernas härskare fritt förfogande… Återigen: tack, Donald Trump! Du har insett vansinnet!

söndag 26 november 2017

Kommer anvisningslagen att braka samman den 1 mars 2018?

Anvisningslagen trädde i kraft i mars 2016 för att förbättra nyanländas etablering i samhället. 2017 anvisades totalt 23 600 personer, motsvarande siffra för 2018 är 15 200. Det är Migrationsverket som tar fram siffran över hur många nyanlända som varje län ska ta emot för bosättning via anvisning. Antalet bestäms bland annat utifrån befolkningsstorlek, arbetsmarknad och hur många nyanlända som redan tagits emot.
Ingen kommun vågar konfrontera staten, för att ingen lösning finns, annat än att vänstern kommer att skrika om rasism och nazism, när någon kommun säger att det inte går. Ylva Johansson har flera gånger sagt att det är kommunernas ansvar!

Lidingö kommun är bland de första som kommer att få ta över närmare 400 personer vars korttidskontrakt går ut, från och med 1 mars nästa år, två år efter att bosättningslagen trädde i kraft. Kommunen kommer också att få ta över det ekonomiska ansvaret för 400 personer. Lägenheter och försörjning. Snabbt räknat innebär det minst 100 lägenheter till en kostnad av ca 12 miljoner  varje år och till detta kan läggs försörjningsstöd på minst lika mycket! Även om Lidingö är en rik kommun, måste det ändå bli kännbart för socialen, att få en extra utgift på mer än 20 miljoner varje år! Idag har Lidingö ingen plan hur de skall placera dessa 400 personerna. Nu väljer Miljöpartiet i Lidingö att gå till domstol, då de anser att kommunens lagtolkning är tveksam. Foliehatten förstår inte hur MP tänker, för det finns ingen lag som säger kommuner ska tvingas ta emot s.k. nyanlända längre än 2 år - det är då etableringsbidraget går ut! Efter 2 år har staten tänkt till och anser att de ska försörja sig själva! Hur nu detta skall gå till?
1 mars 2018 kan bli dagen då svensk invandrings politik kan haverera totalt om Lidingö kommun avsäger sig allt ansvar! Verkligheten har börjat komma ikapp och man lever i förnekelsestadiet, för att inte gynna SD "högerextremister" och "populister" Nästa år lagom till valstarten kan tiotusentals nyanlända stå utan boenden. De nyanlända har snabbt kommit på, om de skaffar barn, så ökar de trycket på kommunen att fixa stor lägenhet. Något eget ansvar tar de inte.

Att det redan är problem, ser man när det fylls på i betydligt raskare takt än vad kommunerna kan ordna lägenheter. Bara anhöringinvandringen de närmsta 5 åren lutar åt 400.000 "nya" nysvenskar som också skall ha någonstans att bo. Dessutom skall alla asylanter som i dagsläget bor på flyktingboenden och alla "barn" som bor på "barn"hem inom några år också ha boende - lägenheter... Det innebär att det är en massa lägenheter som behöver byggas - och det omgående. En annat problem är skolorna. I de flesta kommuner finns det inte plats med mer än -3-5 nya elever och över en natt kan en kommun lyckliggöras med kanske 20 nya elever!

En kommun som verkligen har varit rejält på dekis länge, är det sossestyrda Malmö! Trots utjämningsbidrag på närmare 5 miljarder går inte Malmö runt utan behöver låna! Trots att ekonomi är en katastrof hjälper Malmö de papperslösa!
Nu går sosse kommunalrådet Sedat Arif ut och säger att det finns 1070 hemlösa barn i Malmö. 183 färre än förra året. Många av dem är sådana som återförenats med en familjemedlem. Oftast pappan. När familjerna återförenas blir pappans lägenhet för liten och de hamnar på gatan eller i temporära boenden som vandrarhem bekostade av kommunen.
Arif har ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst, säger att barnens situation är ”oacceptabel”. Han vill bland annat att den omstridda EBO-lagen som ger flyktingar rätt, att bosätta sig var de själva vill och ordna eget boende, bör förändras eller helt tas bort. Arif: ”Vi måste hjälpas åt att lösa dessa utmaningar.” Sedan ger han grannkommuner en känga.
Arif: ”Vi har kommuner som bland annat Staffanstorp som inte tar sitt ansvar.” Extrem vänstern skyller på "EBO" och Staffanstorp, för att Malmö har 1000 hemlösa barn. Enlligt anvisningslagen erhöll Malmö 456 nyanlända i år. Hur Malmö lyckades placera dessa personer skulle vara väldigt intressant, att få reda på! Genom EBO flyttade 2800 till kommunen. Arif pekar på EBO är ett problem och det är bara att hålla med honom.

Genom anvisningslagen kan många nyanlända bli placerade i Norrland och det är givetvis inget, de traktar efter. Det som drar är storstäderna och man kan bara beundra de nyanländas uppfinningsrikedom, när man regelrätt ”lurar” de svenska myndigheter.
För att få hjälp av myndigheterna och starta ett liv i Sverige har det blivit allt vanligare att nyanlända skriver sig på falska adresser för att ge sken av att ha en egen bostad, samtidigt som man bor kvar på en flyktingförläggning. Systemet har uppmuntrat en svart marknad för falska adresser där några kan tjäna grova pengar.
Nhela Ali, kommunikatör på Valdemarsviks kommun: ”Det är väldigt vanligt. Jag har hört att det kostar mellan 2.000 till 10.000 kronor i månaden. Och vad jag har hört så kan man vara upp till 40 stycken i en lägenhet.”
Handeln har funnits länge. För snart ett år sedan berättade SVT Östnytt om en lägenhet i Norrköping där 67 personer var skrivna utan att bo där. Sen dess har det inte blivit bättre - tvärtom.

Utan egen bostad får nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd ingen etableringshjälp, vilket innebär allt från ekonomiskt stöd till utbildning i svenska. I dag finns det enligt Migrationsverket cirka 10.000 nyanlända flyktingar som har uppehållstillstånd, men som på grund av bostadsbrist fastnat på någon förläggning.
När vi själva försöker komma i kontakt med flyktingar som har falska adresser får vi nej - alla är rädda för att förlora möjligheten till komma vidare och inte minst är de rädda för den de hyr adressen av.

Nyanlända flyktingar i Malmö betalar för bostäder de aldrig får tillgång till, rapporterar SVT:s Sydnytt. Att köpa sig en falsk adress har blivit enda sättet för många att få rätt till ekonomiskt stöd. Det så kallade etableringsstödet, som betalas ut av arbetsförmedlingen, kräver en fast folkbokföringsadress, men verkligheten för nyanlända är ofta en annan. Behovet av fasta adresser i Malmö har lett till att uppemot 20 personer kan vara skrivna i en enrummare. Enligt de nyanlända Sydnytt pratat med kostar en fast adress runt 500 kronor i månaden." De myndigheter som berörs har ingen kontroll över verksamheten som tros generera stora summor svarta pengar. Ansvariga myndigheter bollar frågan mellan sig. Skatteverket ansvarar för folkbokföringen, Försäkringskassan betalar ut etableringsstöden, men det är Arbetsförmedlingen som fattar besluten.

Håkan Lind, sektionschef Arbetsförmedlingen fick frågan av en journalist på SVT:
”Utreder ni det här med falska adresser på något sätt? Nej!
Joakim Jarnryd, verksamhetsområdeschef Försäkringskassan. ”I den form som man får etableringsersättning så är det faktiskt Arbetsförmedlingen som fattar beslutet och det är också de som då är skyldiga att göra kontrollerna. Så där litar vi på att Arbetsförmedlingen gör sitt jobb.”
"Flyktingar" som kommer hit, får sitt PUT, skriver sig på en adress och sedan åker tillbaka till hemlandet igen. De svenska bidragen fortsätter att komma och räcker naturligtvis ännu längre i deras hemländer än här i Sverige. Blir man kallad till möte, så är det rätt enkelt att komma tillbaka till Sverige när man väl har PUT.

Foliehatten anser att Sverige är underbart och att det blivit så här, kan vi tacka de politiker som sitter på Helgeandsholmen som begriper inget, av vad som pågår i Sverige. Det enda de är bra på är att ”skyffla” över ansvaret på myndigheter eller kommuner!


lördag 25 november 2017

10 åriga tjejer är inte längre fredade!

Tre ensamkommande pojkar på Åbyskolan i Västerhaninge gav sig på tioåriga flickor. En av dem tryckte upp en flicka mot en vägg.
Enligt flickan: ”Jag ska knulla dig!”
De ska också ha hotat att döda flickorna om de berättade för någon.
Enligt andra inblandade och föräldrar till barn i skolan är dåligt beteende och tafsande vanligt från dessa killar. Utan att det fått konsekvenser. Tafsande är alltså vanligt på skolan, just från dessa så kallade ensamkommande invandrare. Vi pratar om tafsande på tjejer som går i högst årskurs 6. Medvetet grovt sexuellt tafsande.
Det man kan fundera är om deras ålder stämmer? De kan vara äldre, om man tittar på den röntgenstatistik som finns. Ingen normal ungdom i 10-12-årsåldern är så sexfixerad, att man tafsar på motsatta könet i så hög omfattning och så grovt som det tycks ske.

Rektor Marie Lööf gör inget, vilket tvingar föräldrar att agera! De går till kvällspressen och då börjar det hända saker. Skolan har, genom rektorn, gjort en polisanmälan. Anmälan gäller ofredande. ”Killarna har jagat tjejerna till ett skogsparti. Där har killarna hållit fast tjejerna mot deras vilja. En uppgift om att en av tjejerna fått ett slag mot munnen finns, står det i anmälan.Hotet om sexuellt våld, mordhotet eller ”käftsmällarna” nämns inte i alls anmälan, som lades ner direkt.
Aftonbladet som skriver om händelsen och försöker sopa nyheten under mattan genom att att mörka vissa saker! Rektor Marie Lööf försöker också sopa saker under mattan, genom att helt felaktigt påstå, att hon inte kan uttala sig. Det kan hon visst göra, men ljuga om saken för att skydda sig själv, för att ha bagatellisera attacken mot flickorna och sopa den under mattan.

Här är Skolverkets elevstatistik för skolan. 35% elever med invandrarbakgrund är lite över snittet och 30% med föräldrar med eftergymnasial utbildning är lite under snittet, men det är ju långt från nivåerna i exempelvis Rinkeby eller Hjulsta. Killarna är ensamkommande, så föräldraansvar är inget argument i det här fallet. Ansvaret ligger på mottagandet. HVB i första hand och skolan i andra. Svensk "värdegrund" måste ju vara det allra första som gås igenom. Ordentligt! En av killarna bor på närliggande HVB.

Det finns en inspelning gjort av föräldrarna när de hade ett möte rektorn. Det är fruktansvärt att lyssna på vad flickorna råkat ut för. I inspelningen hörs hur rektorn förminskar händelsen och tar killarnas parti. Hon kallar övergreppen för en lek som gått överstyr eftersom tjejer är spännande för pojkar. Detta trots att flickorna överhuvudtaget aldrig haft något intresse av att leka med dessa killar!
En kurator som är med
på mötet och föreslår att den ena flickan skall sätta sig ner och prata med killen som misshandlade henne och hotade att knulla och döda henne. Att stänga av killarna, är enligt rektorn uteslutet och tjejerna, som är livrädda, tvingas fortsätta gå i samma klass som dem.
När en av föräldrarna säger att flickorna inte kommer komma tillbaka förrän pojkarna är borta svarar rektor Marie Lööf: ”Det kan jag bara säga att det kommer inte ske!”
När föräldern ifrågasätter det rektorn sagt och frågar hur hon hade agerat om det skett, att en manlig kollega tryckt upp henne mot en vägg, sagt att han skulle knulla henne, slagit henne och hotat att döda henne. ”Skulle du då jobba kvar med honom på måndag? Har ni nolltolerans eller inte?”Rektor: ”Självklart har vi nolltolerans!”
”Men varför är då killarna kvar?”
Rektorn säger att killarna har rätt att gå i skolan, och att killarna medgett att de ”betett sig dumt”.
Nu, en månad senare, har en av flickorna fått byta skola för att hon inte orkar gå kvar i samma klass som förövarna. Killarna går däremot kvar.

Det hände något liknande mellan "gamla" elever - nyanlända i en skola i Hässelby helt nyligen. Många upprörda röster hördes från föräldrar på lokal Facebooksida. Resultatet blev att allt plockades bort på sidan och rektor och lokalpolis gav "rasistiska" föräldrar en åthutning i lokaltidningen istället. Och vad som hänt och till och med orsakat flera polisingripande döptes om till "Främlingsfientlig ryktesspridning". Kan inte vara lätt att vara rektor och ansvarig när man inte ens vågar prata om problem så snart det gäller "ensamkommande"?

I det här fallet har skolan agerat uselt. Inte bara vid första bemötande utan linan ut. Man måste ju markera hårt att det inte är ok beteende. Precis som i så många liknande fall man läser om.
Ingående samtal. Kanske en tids avstängning. Och därefter flytta förövarna till andra skolor.
Det ligger flera skolor i närheten. Helst splittra gruppen, om det känns rätt väg att gå. Polisanmälan var ju ett luftslag där de förmildrade händelsen rejält. Var ju ett bara ett steg enligt manualen, för att visa att man agerade. Killarna är ensamkommande. Ett av skälen till varför rektorn agerat som hon gjort.
Mula tjejer, försök att kika i duschen, lite otympliga och för hårdhänta försök att närma sig tjejer är ju inget nytt. Men Foliehatten har aldrig hört talas om, att man spöat en tjej. Aldrig upprepade slag i ansiktet. En kille som spöade en tjej eller ens hotade med det hade åkt på storstryk av de andra killarna. Hora är extremt ovanligt på de allra flesta mellanstadieskolor. Det är lokalt förankrat i de skolor vuxna inte bryr sig längre, inte den stora majoriteten. Högstadiet är helt annorlunda. Prata om våldtäkt eller mordhot i ca tioårsåldern är ju absurt.

Rektor Marie Lööf: ”Pojkarna är väldigt ångerfulla. Jag försvarar inte beteendet, men barn gör så, de håller fast, de leker. Jag tror inte att de hållit fast dem för att de ska döda dem. Jag tror inte det är killar som avsiktligt jagat, hållit fast, slå och sedan hotat med att mörda. Det inte den bilden jag får av killarna.”
Det där är ett sanslöst svar från en rektor. I valet mellan att lyssna på tjejerna som har blivit utsatta och killarna som utsatte, så valde hon, utan att blinka killarnas version. Hon säger själv att killarna har hållit fast tjejerna, men de har inte gjort det "avsiktligt"? Hur kan man ens tänka sig, att någon har jagat småtjejer, slagit och hotat att mörda dem, utan att ha gjort det "avsiktligt"?

Allt tyder på att den kvinnliga rektorn gör allt, för att urskulda killarna. Det som hände var ett rent misstag, för killarna menade inte att vara elaka, tycks rektorn mena. Men tjejerna kände sig så otrygga att de bytte skola, medan killarna går kvar. Personligen tror Foliehatten, att det är ett stort steg att byta skola och han tror inte alls, att tjejerna skulle ha gjort det om de hade fått tillräckligt stöd från skolledningen. Men skolledningen valde att hålla, de mobbande killarna om ryggen.
Rektor Marie Lööf har totalt svikit sitt ansvar att skydda eleverna på skolan. Därför bör hon avsättas omgående. Vad har rektorn att tjäna på att bete sig såhär? Vilket politiskt parti gynnar det?
Det intressanta är att pendeln håller sakta på att ändra riktning och individer som den här rektorn har inte insett det. Med skygglapparna på och den "rätta värdegrunden" i tankarna, så gör rektorn vad hon tror fortfarande är karriärbefrämjande. Hennes misstag är skygglapparna, den "rätta värdegrunden" står idag på ostadiga ben.

Samma utveckling gäller även på badhus, bibliotek, musikfestivaler, akutmottagningar, de offentliga utrymmena i vissa bostadsområden och andra platser där människor möts. Ingen kan förneka den uppenbara utvecklingen, som stöds av både omfattande rapportering och i vissa fall även statistik. trots svenska myndigheters generella tendens att vilja mörka!