tisdag 31 mars 2020

Dagens Corona!

Foliehatten lyssnade på vetenskapsradio och på dagens presskonferens. Han drar några slutsatser:

Vetenskapsradion P1:
-
Anders Tegnell: Testa alla har ingen effekt.
-WHO: Testa, Testa, Testa!
-Karolinska sjukhuset: Vi har ingen kapacitet att testa alla.

Presskonferensen:
-Landsfadern: Det är vår plikt (alla individer) att inte sprida smitta.
-Man försöker minska hastigheten i smittspridningen.
Först nu kommer besöksförbudet på äldreboende.
Även om många redan stängt. Inget annat än en ren jävla skandal! Stackars äldre, anhöriga och personal som har blivit drabbade p.g.a. dessa klåpares sena beslut. Så snabbt och så effektivt. Spetskompetens!


Både Stefan Löfven och Anders Tegnell säger att det är arbetslinjen som gäller. Löfven pekade nästan ut slöfockarna från sjukvården och polisen som passar på att ta lite extra betald semester. De ska nu testas och ska börja jobb, snuva eller inte snuva. 

Det är uppenbart varför Anders Tegnell igår vägrade ta upp de som är asymptomatiska spridare, eftersom man då får folk att vara hemma p.g.a. det. Det är näringslivet nu som ställer krav säger Lena Hallengren. De måste testa testerna först, så de inte visar vilken tillförlitlighet testerna har.
1) Man har tagit hit smittan genom underlåtenhet i åtgärder.
2) Nu lägger man över den avgörande delen utvecklingen på individansvaret, men regeringen menar ändå, att de tagit ansvar.
3) Det finns ingen beredskap och få resurser, därför gör man detta.

Anders Tegnell är fortsatt BagdadBob och "Rekommendationerna" fortsätter. Fortfarande gör man inte det man behöver göra och man har struntat i detta från början. Nu är det individansvaret som är avgörande för staten kan inte ta det, men man vill fortfarande, att staten skall få bestämma. Man vädjar till stockholmarna att stanna hemma istället för att ta ett beslut, att de skall stanna hemma över påsk.
Ladorna är tomma, trots att Landsfaders skryter/ljuger om statens goda finanser, beredskapslagren är skrotade.  De eldades(flera miljarder) och värmde upp Boden i ett halvår. Apoteksmonopolet avskaffades 2009 och med den mycket sämre lagerhållning.

Landsfadern:
"Bli värre innan det blir bättre!"

Politikerna är totalt handlingsförlamade. De vågar inte ta ansvar utan skjuter över det på medborgarna. Vi har ett system som endast är anpassat för goda tider och nu när det inte är goda tider, så vägrar man att anpassa systemet. Självklart leder det till en kollapsad underdimensionerad sjukvård och massdöd. Men så länge politikerna inte har tagit ansvar, så kan de skylla på, att det var folkets eget fel, för de tog inte ansvar. Den linje som regeringen har drivit, beror på - ekonomiska skäl!”

Jämför vi med övriga Norden:
Norge: smittade: 4494, avlidna: 34
Danmark: smittade: 2815, avlidna:
90
Finland: smittade: 1418, avlidna: 13
Sverige: smittade: 4489, avlidna: 192
Ungefär samma startpunkt, samma förvarning, men olika beslut. Alla utom Sverige har infört skarpa beslut.

De siffror som FHM går ut med om döda och tillfrisknade från IVO stämmer inte, anser många på sociala medier. Nu har Expressen skickat en storkanon Niklas Svensson till FHMs pressis. Bådar inte gott för FHM. Han pratar om vårdpersonal som blivit Coronasmittade. Snart får vi läsa i Expressen reportage om risker för att jobba som läkare och sjuksyrra.Dagens mest intressanta artikel i SVT:rtroende ökar kraftigt för regeringen!” Det är därmed officiellt bevisat, svenska folket är idioter.


Stefan Löfven kör nu presskonferenser var och varannan dag om något som de kunnat skicka iväg ett pressmeddelande om. Men genom presskonferenser lägger han beslag på hela medieutrymmet. De andra politiska partierna, har inte en chans. Löfven skryter om att alla är överens!

Löfven och sossarna kommer att gå stärkta ur detta, hur det än slutar. Succé och Löfven blir helgonförklarad, går det åt helvete så får Tegnell ta smällen och oppositionen har heller inte sagt emot, så S kommer stärkta även ur det. Det enda som kan sänka sossarna är om tillräckligt många pensionärer (s väljare) trillar av pinnen.


MSB: Vi arbetar med desinformation från yttre makt. Det skapas ryckte om att vår regeringen inte gör något för att bekämpa Covid19. Haha... ja de måste va en yttre makt som kan komma med nåt sånt. För vi i Sverige ser hur mycket som verkligen görs. MSB vill att vi uteslutande skall inhämta vår "information" om Corona pandemin från svenska myndigheter. De vill också att vi skall tänka källkritiskt. Foliehatten undrar om de själva ser ironin i detta?


Med en GD som Eliasson kan det inte bli något annat än "Russian bots" eller "utländska aktörer" som man kallar det. Precis som att man är ett gäng hjärndöda Clinton-supportrar på Reddit, istället för Sveriges spetskompetens.

Plåster på såren för liberalen Birgitta Ohlsson?

I sommar blir liberalen Birgitta Ohlsson chef för National Democratic Institutes program för politiska partier i Washington. De arbetar för demokratisk utveckling och är knutet till det demokratiska partiet i USA. Birgitta Ohlsson arbetar idag som seniorkonsult inom hållbarhet på kommunikationsbyrån Prime.
 
Birgitta Ohlsson i ett pressmeddelande: ”Jag sticker inte under stol med att det här är ett drömjobb där jag får bidra till demokratisk utveckling i hela världen och öka kvinnors delaktighet i politiken. Samtidigt känns det sorgligt att lämna alla mina kollegor och min arbetsplats på Prime i Stockholm.”

Absolut en slump som vi säger i Sverige. Kan det vara en belöning för att hon försökte ta över L, även om det ”sket” sig? Henne minns man mest som giftspridande debattör i TV och som den som hade det "dåliga" omdömet, att utse Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande ismer. Av alla politiker i Sverige är hon den mest tydliga svenskhataren med en riktigt glasklar agenda. I Sverige: Feminist och liberal. I Israel: Tradition,folk och kultur.
 
Det där med att jobba med "hållbarhet" känns som om det är på väg att bli ett meme. Alice Bah Kuhnke, Nyamko Sabuni och Birgitta Ohlsson. Man börjar se ett mönster.
 
När Foliehatten jobbade kom han i kontakt med detta vid LU. Lite historik om hållbar utveckling.
Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner. I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett övergripande mål för svensk politik. Begreppet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling.

I Sveriges strategi för att leva upp till de tre hållbarhetskomponenterna finns definierade indikatorer som delas in i sex större områden:
-hälsa
-hållbar konsumtion och produktion
-ekonomisk utveckling
-social sammanhållning
-miljö och klimat
-global utveckling.
 
Det är Karl Marx gamla manifest omskrivet till Brundtlandrapporten och upphöjd till moraliskt styrdokument och regeringen Göran Persson gjorde sin egen tolkning:
”Denna skrivelse är en vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling som presenterades 2004. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Strategin tar sin utgångspunkt i en vision för hållbar utveckling i ett längre tidsperspektiv. Det globala arbetet för hållbar utveckling i bland annat FN behandlas liksom EU:s strategi för hållbar utveckling.”

Tittar vi djupare in i styrdokumentet ser vi:
Fyra strategiska utmaningar.
-Bygga samhället hållbart.
Vidareutveckla goda levnadsvillkor genom fysisk planering, regional utveckling, infrastruktursatsningar samt utveckling av boende- och stadsmiljöer.
– Stimulera en god hälsa på lika villkor
Skapa förutsättningar för en god hälsa för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
– Möta den demografiska utmaningen.
Vidta åtgärder inom ett flertal politikområden för att klara den demografiska utmaningen i dess ekonomiska och sociala dimensioner.
– Främja en hållbar tillväxt.
Tillväxten skall drivs av dynamiska marknader, en stark välfärdspolitik och en progressiv miljöpolitik.

Vi har här svart på vitt i strategidokumentet, att sossarna skall lösa demografiproblemet och med dynamiska marknader(global) skapa tillväxt.
 
Kikar vi sedan på mål och åtgärder i samma dokument, ser vi intressanta formuleringar: ”att Sverige skall klara av den demografiska utmaningen i dess ekonomiska och sociala dimensioner.”
I paragraf 35 hittar vi ännu en intressant åtgärd: ”En parlamentarisk kommitté har i uppdrag att se över regelverket om arbetskraftsinvandring (dir. 2004:21).”
Syftet
var att utvidga arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Förslaget skall utgå från behovet av arbetskraft och ha som utgångspunkt att löner och övriga arbetsvillkor skall vara i nivå med dem som gäller för arbetstagare som redan finns i landet. Ett slutbetänkande kom hösten 2006.

Det man kan fundera över är, om inte regeringen Persson medvetet genomförde någon ”annans mål” som ett medel på ett icke existerande problem. Införandet av mångkultur som lösning på demografiproblemet är väl naivt och borde inte passera utan att avslöjas, om inte syftet just var, att införa mångkultur enligt separat säkerhetsavtal. Mål och medel byter helt enkel plats.
 
Det innebär att den intersektionella alliansen stått på en progressiv dagordning under många år vid det här laget och det är nog så, att den europeiska socialdemokratin har ett ansvar för detta som är svårt att överskatta.

Hur ”fan” kan en "vidgad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES" främja hållbarhet?

måndag 30 mars 2020

Syrier med PUT åkte redan för ett par år sedan till Syrien på semester!

I början av 2019 var ungefär 19 procent av Sveriges befolkning,
1 960 000 personer födda utanför Sverige, enligt SCB.
Invandring från Syrien har varit stor de senaste åren och de är idag, den största gruppen som har Syrien som födelseland.
Sedan något år tillbaka är det endast i Idlib i nordvästra hörnet av Syrien mot gränsen till Turkiet som det finns ett muslimskt al-Quida fäste kvar. Turkiet stödjer dessa rebeller till Syriens och Rysslands förtret! Övriga Syrien har sedan flera år varit ett ganska säkert land och under kontroll av regeringen. För den som vill få en ganska objektiv bild av kriget i Syrien har norska Steigan gjort en mycket bra sammanställning. 

Migrationsverket har de senaste åren varit mycket frikostiga med att dela ut PUT och än idag ansöker syrier asyl.

Sedan några år tillbaka
har det varit möjligt för syrier med asyl i de nordiska länderna att sommarsemestra i Syrien. Den syriska resebyrån Nakhal, som anordnar resorna, satte in direktflyg mellan Billund i Danmark och Beirut. På Beiruts flygplats väntar
sedan direktbussar till alla hörn av Syrien.

HegeStorhaug i Norge skriver: ”Syrier från hela Europa uppmanas att åka på en sommarlov till Syrien. Ett libanesiskt företag har öppnat direktflyg från Billund i Danmark till Beirut och vidare med buss "till hela Syrien". Enligt flyktingkonventionen innebär detta att nu alla syrare i Norge som har fått skydd under de senaste åren kan skickas hem och bygga sitt land. Great! Eller vad säger Jonas Gahr Støre som pressade regeringen att ta med 8000 extra syrare till Norge?

2018 gick den syriska regeringen för första gången ut i offentliga medier och bad de mer än fem miljoner syrier som lämnat landet, att återvända och vara med att bygga upp Syrien igen. Efter sju års krig kontrollerar nu regeringen 91 procent av det syriska territoriet. Tillkännagivandet från regeringskonton gick ut tisdagen den 3 juli, rapporterar Breitbart. Med den syriska regeringens vädjan anser de, att de syrier som fick asyl, var det ursprungligen avsett för: tillfälligt skydd. Det var precis som finnar,danskar och norrmän gjorde under WW2. De sökte skydd i Sverige och återvände sedan till Norge,Danmark och Finland.
 
Dagens Syrien har nu gått tillbaka till den situation som rådde innan det av väst startade inbördeskriget. För den vanlige syriern  finns det absolut inte någon anledning eller skäl att söka asyl i Sverige. Alla länder i EU som generöst gav asyl åt syrierna borde kunna arrangera "Operation Hemresa" för de hundratusentals syrier.
Sverige var det första land som redan i september 2013 erbjöd alla syrier asyl och PUT, vare sig de uppfyllde asylkonventionens
asylskäl eller inte och anledningen var naturligtvis det hastigt förvärrade inbördeskriget i landet.

2017/18 fanns 172 258 syrier med PUT i Sverige. Expertgruppen för offentlig ekonomi (ESO) har räknat ut att varje person med PUT kostar det svenska samhället ca 74.000 kronor per år. Det blir 12,8 miljarder varje år.
Idag finns det absolut inte någon anledning att ge syrier asyl eller PUT och man kan starkt ifrågasätta regeringen, varför de inte via MV, ser till att stoppa detta. Det regeringen borde överväga att göra, är att uppmana syrierna att återvända. Ge ett generöst bidrag för återresan och en grundplåt till det nya livet i Syrien och det skulle ändå kunna bli en ekonomisk vinst för de svenska skattebetalarna. Trots allt borde alla syrier vara angelägna om, att återvända till sitt land och starta återuppbyggnaden.
Frågan är om de är så intresserade av att lämna den trygga och säkra ekonomiska bidraget som de får varje månad till en osäker ekonomisk framtid!


De rödgröna har ingen spärr på att igångsätta omöjliga projekt!

Magdalena Andersson förklarade i TV4 Nyhetsmorgon för några dagar sedan, att vi också måste tänka på, att vi har pengar kvar till gröna investeringar och hållbar omställning, när Coronan blåst över. Det känns tryggt, att pandemin inte ruckar på så viktiga saker, så att svenska regeringens åtgärder skall rädda klimatet och Jorden!
Det finns inget viktigare!
 
Trots att Corona fått all uppmärksamhet, eldar de rödgröna på som inget har hänt och miljarderna rullar iväg, det är precis som att spola ner pengarna i toaletten!

Det finns två projekt som är klimatpolitiska megaprojekt som inte kommer att leda till någonting annat än stora kostnader. Foliehatten undrar vilket som är mest korkat/idiotiskt i den redan totalkorkade klimatsvängen – Hybrit eller koldioxidinfångning på kemisk väg för senare lagring i jorden.
 
I juli 2018 togs de första spadtagen i Luleå till en försöksanläggning att framställa järn med vätgas i stället för koks/kol och idag pågår en pilotstudie fram till 2024 som beräknas kosta 2 miljarder. Två personer med total hybris var med och tog spadtag – den totalt intelligens befriade Isabella Lövin och den berömda halva svetsutbildade Stefan Löfven. Det märkliga är, att Löfven borde känna till skillnaden mellan järn och stål, men icke då.

Hybrisprocessen gör inte stål. Den gör järn och med MP
går vi åter till järnåldern. Hybrit är redan på konceptstadiet ett fiasko som Löfven inbillar sig, att det blir ett framtidsframgång att skryta med.

I Hybritprojektet utgår man från att det ökade energibehovet skall försörjas med ”fossilfri el” som
regeringen antar, att man över tid, kommer att kunna köpa till sjunkande priser. Ren utopi! Vattenkraften kan/får inte byggas ut och våra hybrispolitiker har bestämt att kärnkraften skall avvecklas, så kan det inte tolkas på annat sätt, än att den ökade elenergibehovet i framställningen skall försörjas med utbyggnad av vindkraft. Redan här gör man en rejäl tankevurpa. I en ökad elproduktion kan man inte göra sig beroende av opålitliga producenter som är beroende av vind, utan av producenter som kan leverera dygnet runt!

Det finns många fällor på vägen från där man befinner sig idag, fram till en färdig produktionsanläggning, om det ens är en möjlig produktionsväg. I teorin och på pappret, men det finns en verklighet som man måste knäcka.  

Hybritkonceptet har stora två ”hakar. ” Man skall ta fram en teknik som producerar malm med vätgas i stället för koks/kol. Den fullskaliga anläggningen av fossilfritt stål kommer att kräva ett vätgaslager på ca 100.000 kubikmeter. Idag har man ingen säker produktionen av den färdiga högexplosiva gasen och inget grepp om, hur den skall förvaras. Om man mot förmodan lyckas med att producera järn med vätgas återstår den stora frågan. Vilka är beredda att betala 30-50% mer för ett grönproducerat järn? Det skulle inte alls förvåna om skattebetalare via Energimyndigheten kommer att stå för mellanskillnaden. Kina är idag världens största producent av järn och de skrattar säkert sig fördärvade över ”klantskallarna” i Sverige! Kina använder koks/kol!

Hittills har projektet finansierats av Energimyndigheten 599 miljoner, 670 miljoner via en EU-fond, 990 miljoner från EUs social- och regionalfond och resterande från SSAB, LKAB(statligt) och Vattenfall(statligt).

Om det blir en fullskaleanläggning, kommer den att kosta ett betydande antal miljarder. Finansiering av en produktionsanläggning är nog inte ännu beslutad.
Hybritprojektet borde från början ha skrotats, innan någon hunnit tänka tanken färdigt. Den värsta tankevurpan är, att man tror att världen kommer att skrika efter fossilfritt stål, vars tillverkningskostnader kommer att vara 30-50 % högre än normaltillverkat järn med samma prestanda.

Hybrisprojekt är skräddarsytt för att klimatpolitiskt passa den MP-styrda svenska regeringen och klimattalibanerna i EU-kommisionen, för att få igång flödet in i projektet av skattepengar, svenska såväl som EU-pengar. Foliehatten undrar vem man kan ställa ansvar för, att miljarder förskingras på totalt hopplösa projekt!

söndag 29 mars 2020

EU är paradexemplet på misslyckad globalisering.

Det behövde inte ha blivit ett misslyckade. Problemet är att EU har ökat sina befogenheter hela tiden. Om EU får möjlighet att beskatta medborgarna direkt, är unionen definitivt inte ett samarbete mellan stater. EU har då blivit en stat i sig. Då kan vi sluta tala om ”EU-samarbetet” och börja prata om ”den europeiska staten” i stället.

Allt som är positivt med EU, hamnar i skuggan av unionens till synes inneboende vilja att ständigt utvidga befogenheterna. I ett demokratiskt system kan inte politikerna och medborgarna vara hur långt ifrån varandra som helst. EU saknar ett tydligt system för ansvarsutkrävande varför varje utökning av EU:s makt är riskabel.
 
De senaste 6 månaderna i EU har bevisat, att EU är odugliga att hantera kriser och ingen liberal globalistinstutition har visat sig vara framgångsrik. EU har tappat det helt och kan inte enas ens om färgen på ”skit.” FN lyser med sin frånvaro. WHO gnäller lite, men är lika maktlösa dom. Vilken globalismens triumferande institution ska visa sig stark och handlingskraftig? 

Felet är att man inte höll
sina gränser utåt och att man inte gjorde ett uppehåll i den fria inre rörligheten i EU, när problemen började visa sig. EU har nu gett Turkiet Euro 3 miljarder, för att rensa sin gräns från migranter. Turkarna har rensat sin gräns och har i förtäckta ordalag sagt, att när Corona är över, återuppstår problemet igen.
Felet är också att man inte återgick till den ursprungliga europeiska flyktingkonventionen från 1951 som bara omfattade europeiska flyktingar, utan behöll New York-protokollet från 1967, där åtagandet utvidgades till att omfatta flyktingar från hela världen.
 
Stefan Hedlund, professor och expert på Ryssland, tycker det är ytterst relevant att ställa frågor till Stefan Lövén och Angela Merkel, nu när anden är ute ur flaskan. Hedlund hänvisar till såväl obefogad rysskräck, Brexit och till den svenska postmoderna extremismen i en svidande kritik av migrationspolitiken.
 
Vi har redan sett hur EU alltsedan Vladimir Putin kom till makten har varit envist fokuserat på att politiken i relation till Ryssland skall grundas på gemensamma värderingar. Trots att man från rysk sida med samma envishet sökt tvinga fram en dialog baserad på gemensamma intressen, har EU framhärdat i att föreläsa om värderingar. Katastrofen i Ukraina var en konsekvens av att tydliga ryska intressen ställdes emot luddiga europeiska värderingar.
Flyktingkrisen visade att myten om gemensamma värderingar i EU, inte höll vatten ens på hemmaplan. Tyskland och Sverige har gått i bräschen för en politik som få länder velat veta av, grundad i värderingar som få andra velat bekänna sig till. Angela Merkels och Stefan Löfvens stora personliga skuld i denna tragedi ligger i att de så envist vägrat att inse att deras egna moraliska värderingar inte delas av andra och att försök att tvinga andra till samsyn inte hade några förutsättningar att lyckas.
Men att provocera fram en massiv flyktingström på grundval av en falsk förespegling om att alla andra faktiskt skulle följa det tysk-svenska exemplet var så djupt oansvarigt, att ansvar faktiskt borde utkrävas.”

Byggandet av stängsel i Grekland och flera andra länder på Balkan, kom till, för att inte skapa en ny flyktingkatastrof i övriga EU, vars konsekvenser skulle komma att bli outhärdliga/ödestigra. Vi fick nu också se och som kanske är mer allvarligt, att centralstyret i Bryssel, satt helt förstummade och tittade på och hur länder inom EU agerade på eget initiativ. Konsekvenserna blir nu, att EUs passivitet driver isär flera länder i en växande ovänskap, i tider då samverkan för att lösa andra ekonomiska och sociala problem är så nödvändiga.

Den svenska
vänster postmoderna extremismens förnekande av nationalstatens betydelse och deras moraliska krav på en öppen flyktingmottagning, även under den värsta Cotronaepedimin som nu Sverige upplever, ställs emot länder som Polen, Ungern och Slovakien, där man inte önskar ta emot flyktingar i allmänhet och i synnerhet inte muslimska flyktingar. De tyska/svenska kraven på gemensamma lösningar ställs emot Österrikes krav på krav på nationella lösningar och ett tak för antalet flyktingar. MSM i Sverige bidrar till skambeläggande av utpekade länder som svarar med samma mynt.

Brexit var en konsekvens av det växande flyktingkaoset i Europa som slutgiltigt övertygade den brittiska befolkningen om, att rösta för ett utträde som måste uppfattas som ett totalt misslyckande.

När Putin
hösten 2018 talade till FN:s generalförsamling hade han en hel del hårda ord att säga om västvärldens ambitioner att störta regimer i arabvärlden och han avslutade med en retorisk fråga: ”Begriper ni vad ni har ställt till med?”

Exakt samma fråga kan och bör ställas till Merkel och Löfven. ”Begriper ni vad ni har ställt till med?”
 
Förutom det bristande samarbetet om fördelning av migranter, visade EU ännu en gång sitt misslyckande i samband med att Italiens Coronakris och vädjade om hjälp från EU, men fick kalla handen av EU. Italien fick stället förlita sig på Kina och även Ryssland som omedelbart flög in tonvis med utrustning. Andra länder fick också uppleva samma beska medicin som italienarna, när bl.a. Sverige nekades att få medicinsk utrustning, om vi skall tro på radions P1. Rödingarna på P1 kanske är av den gamla stammen kommunister som dissar globalism och vill lämna EU? 

Folkomröstningen om EU i Sverige vanns med knapp marginal av ja-sidan, med löften om billig sprit i ICA och att vi skulle slippa ta med oss passet, när vi åker till
Lübeck på julmarknad. Inget av löftena har infriats, så det kanske puttrar surt bland journalisterna.
Gärna frihandel, solidaritet mellan medlemsländerna och andra sådana fina saker, men först vodka på ICA för 40 kronor litern,
men kanske allra bäst Sweit!