måndag 28 juli 2014

GMO


GMO!


Gen modifierade organismer eller genmanipulerade organismer som kritikerna väljer att kalla denna mat.
Den som yppar det allra minsta positivt om denna mat så att motståndarna hör detta får räkna med kraftigt motstånd.
 
I år är det över 100 år sedan 1:a världskriget började som ganska snabbt övergick till ett ställningskrig. Detta ställningskrig från 1 :a världskriget är en bra jämförelse med det krig som pågår mellan motståndare och förespråkare av GMO!

I denna debatt får förespråkarna verkligen gå över ett kraftigt minerat fält. 
Motståndarna till GMO skyr inga som helst medel att smutskasta seriösa forskare och de för fram argument som direkt är felaktiga. Nu har också flera politiska partier ställt sig på motståndarnas sida.
Okunskapen är stor bland dessa motståndare och politiker! Tekniken är så avancerad att den är svår att förstå - därav okunskapen!

Inom EU finns ett regelverk kring GMO och märkning av genmodifierade produkter, men bara om de förekommer i livsmedel.

Det motståndarna inte vill känna av är :

” GM-växter har hittills odlats på över en halv miljard hektar och ingen vetenskaplig rapport har ”so far” kunnat påvisa några skador på varken miljö eller människors hälsa p.g.a. att dessa är gentekniskt modifierade. Däremot finns många rapporter om positiva konsekvenser i form av minskad användning av insektsbekämpningsmedel och minskad jordbearbetning.”

GMO och Växtförädling!

Men vad innebär egentligen GMO och vad är det för skillnad mellan genmodifiering och traditionell växtförädling?

GMO
Enkelt förklarat är GMO är en genetiskt modifierad organism.  En organism som produceras genom genetisk modifiering förkortat GM.
Organism är den term som i detta fall används för att hänvisa till levande ting.
 
När man pratar om växter kan organismen t.ex. vara majs, ris, soja eller någon annan gröda.
Istället för att säga GMO-majs eller GMO-soja kan man istället säga
GM-majs för genmodifierad majs, GM-soja för genmodifierad soja och GM-grödor för att beskriva genmodifierade grödor.
GMO-soja skulle därmed bli genmodifierad organism soja alternativt genetiskt modifierad
organism soja, vilket blir lite överflödigt.

En ganskavanlig missuppfattning bland motståndarna är att de tror att GMO är organismer som flyter omkring i grödan. 
I själva verket är det alltså grödan som är själva organismen.
 

 
Det motståndarna inte förstår är att en gen är ett protein. Genen blir inte farlig för att det kommer från olika arter, vi äter ju sallader!

Den stora skillnaden mellan genmodifiering och traditionell växtförädling är alltså att man med gentekniken kan överföra arvsanlag mellan arter som inte alls är släkt med varandra.
Ett djur kan få en gen från en växt och en växt kan få gener från en bakterie.
Med genmodifiering har man överskridit den naturliga barriär som annars finns mellan olika arter
Genmodifierade växter eller djur har skapats genom genteknik, vilket går ut på att man på ett målmedvetet sätt har förändrat arvsmassan så att dessa får de egenskaper som önskas.
Denna experimentella teknik för samman DNA från olika arter, skapar stabila kombinationer av växter, djur, bakterie- och virusgener som inte förekommer i naturen eller i traditionell förädling.

När man genmodifierar en växt, införs en främmande gen i växtens egna gener. Det kan till exempel vara en gen från en bakterie som är resistent mot bekämpningsmedel, vilket resulterar i att den genmodifierade växten blir motståndskraftig mot bekämpningsmedel.
Genteknik används också för att ta fram grödor med bättre näringsinnehåll.
På så sätt har man fått fram raps med bättre oljesammansättning och ris som innehåller mer A-vitamin. Genteknik kan även användas när man framställer exempelvis vitaminer, aminosyror och enzymer som sedan används i livsmedelsindustrin.

Genmodifiering av växter sker i flera steg:
1. Först isoleras den gen som bär på de önskade genetiska egenskaperna (denna process kallas mappning).
2. Därefter gör flera kopior av den isolerade genen.  Denna kopieringsprocess kallas PCR, Polymerase Chain Reaction.
3. Sedan överförs de önskade generna till växtens egna gener i ett stycke växtvävnad, vilket antingen kan göras genom att använda en ”genkanon”, en bakterie eller ett material som kallas protoplast (denna överföringsprocess kallas transformation).
4. En ny planta skapas sedan från den genmodifierade växtvävnaden.
5. Därefter kontrolleras att de överförda generna fungerar som avsett och att de överförda generna även finns i växtens avkomma.

Med GMO-tekniken kan man använda precis de gener man önskar.  Generna behöver inte ens tillhöra samma art. Tekniken är mer exakt, man vet vad man gör.

Ris innehåller inget järn och tar inte upp detta grundämne. Dessutom innehåller riset en gen som gör att människor som äter mycket ris får svårt att ta upp A-vitamin.  Problem som man får när man att har ris som basföda är järnbrist och man kan bli blind av A-vitaminbrist.

Frågan man kan ställa sig är varför det skall vara negativ till gmo-ris. Fördelarna är alldeles för många!
Detta ris kallas ”gyllene riset”.  Dessa risplantor tar upp järn samt att man tagit bort egenskaper som störde A-vitaminupptaget.  GMO-riset innehåller i stället detta viktiga vitamin. Detta ris vill man nu lansera i fattiga länder - utan vinstintressen.
Bill Gates satsar nu mycket pengar för att GMO bananer. Eftersom bananer inte innehåller A-vitamin vill han att forskarna inför denna gen och att banan skall bli motståndskraftigare mot skadeinsekter.

I Sverige har man försök med en gmo-potatis, som bara innehåller den stärkelse som man kan använda till biologiskt nedbrytbar plast.

Kan man inom miljörörelsen verkligen tycka att detta är sämre än plast av fossil olja?

Man forskar för att hitta gener, så att grödor kan använda kvävet bättre. Utsläppen blir därmed mindre och miljön bättre. Man försöker få fram grödor som är mer torktåliga. Jordnötter som inte ger allergi. Vad är det för negativt med detta?

När det gäller att göra grödor resistenta, kan jag hålla med om att man ska vara mer försiktig.

Men, kan man göra en gröda resistent mot en skadeinsekt eller mögel.  Vinsten är att man kan minska på bekämpningsmedlen. Att minska på gifteanvändning inom jordburket är väl väldigt positivt.
 I dessa fall är det viktigt att ha en varierad växtföljd, för att inte skapa resistens hos skadegöraren. Tyvärr har man ofta inte det i fattiga länder, för man odlar den gröda som ger bäst betalt hela tiden.  Att ändra växtföljden går att lösa.

Jag anser att man får betrakta var ny sort för sig, oavsett hur den har tillkommit. Sedan får man bedöma risker och fördelar.  Potatisen Sverige odlar har ingen släkting som den kan pollinera sig med. Då är risken för spridning väldigt liten.


Växtförädling.

Långt innan man började använda genteknik har bönder förbättrat sina grödor genom traditionell växtförädling.
Med traditionella metoder kan bara egenskaper överföras mellan samma art eller nära besläktade arter.
Med traditionell växtförädling sker alltså ingen konstlad manipulation av enskilda gener. Traditionell förädling går istället ut på att man korsar exemplar med önskade egenskaper, så att dessa sedan stärks över generationer.
Alla dessa mutationer odlas och sedan väljer man ut de plantor som fått önskvärda egenskaper.
Hos arter med lågt kromosomantal, som hos korn, klöver och ärtväxter, har man på detta sätt höjt kromosomantalet. Denna teknik är inte exakt och kan ge effekter som man inte ser direkt
.

Ska man inte då, för att ge rättvisa åt debatten, säga traditionell genmutationsteknik och modern genmodifiering.

Världen och Sverige behöver forskning för att hitta nya bra lösningar, för att få fram näringsrik mat till ett stort och växande antal människor, på mindre och mindre odlingsbar mark.

Livsmedel som ofta är genmodifierade är soja, majs, alfalfa, bommullsfrön, raps, sockerbetor, papaya, vissa sorters zucchini och squash.
 
När det står vegetabilisk olja på förpackningen innebär detta oftast sojaolja eller majsolja.
Andra vanliga ingredienser som ofta utvinns från genmodifierade källor är aminosyror, aspartam, askorbinsyra, natriumaskorbat, vitamin C, citronsyra, natriumcitrat, etanol, smaktillsatser (”naturlig” och ”konstgjord”), fruktosglukossirap (HFCS), hydrolyserat vegetabiliskt protein, mjölksyra, maltodextriner, melass, natriumglutamat (MSG), sackaros, texturerat vegetabiliskt protein (TVP), modifierad stärkelse, xantangummi, vitaminer, lecitin, enzymer och jästprodukter.

Vill man undvika genmodifierade produkter gör man bäst i att undvika livsmedel som innehåller högriskråvaror som är konventionellt odlade samt de livsmedelstillsatser som utvinns från dessa råvaror. Dessutom bör man vara noga med sin kosttillskottsleverantör.

Att de GMO vi har idag inte är en lösning på alla problem jordbruket brottas med förstår nog alla, men att de  inneburit betydande miljövinster har förtigits från forskare i s.k. ekologiskt jordbruk.

Åsa Romson och Miljöpartiet borde inse:
I valet mellan okunskap och dumhet borde
Miljöpartiet välja okunskap – den kan botas!

torsdag 17 juli 2014

Naknare kan ingen vara än Feministiskt parti! Del 1.


Fi-ledaren Gudrun Schyman började sin karriär som ordförande i Vänsterpartiet (1993-2003). Tidigare hade hon varit med i utbrytarfraktionen
Marxist-Leninistiska kampförbundet.
I en TV-intervju hävdade hon att hon ”bara blivit kär”
och råkat hänga med en man in i MLK! Hon hävde också att hon aldrig varit kommunist!

Hoppsan – är det någon som tror henne?
 
De kvinnor som röstar på Fi i tron att partiet kommer att förbättra kvinnors livsvillkor inser inte att kvinnorna i Sverige är världens mest jämställda och har allra mest frihet och rättigheter av världens kvinnor.
 
Väldigt få inser att Feministiskt initiativ och Miljöpartiet tillsammans är en farligare kraft än någon skådat tidigare i svensk politik. Dessa två partier är extrema med en extrem politik.
 
De tidigare lånefinansierade skattesänkningar som genomförts de senaste åren kommer te sig som en mild västanfläkt mot vad dessa två partier vill ställa till med i svensk samhällsekonomi.

Socialdemokraterna har hamnat i stort bryderi och de kan inte riktigt hantera situationen!
  
Vad skall man då säga om svensk media?
Hittills har de svalt allt med hull och hår utan att en enda kritisk fråga har ställts.
Budskapet som framförts har passat journalisterna som handsken eftersom de  
i stort sett har samma åsikter.  För vilken journalist kan egentligen opponera sig mot något så självklart som att vi skall vara rädda om miljön och möta varandra som jämlikar.
 
Förslagen är många men om tio procent av förslagen går igenom så kommer vi se ett samhälle som kommer att slitas isär ännu mer än det är idag och med en samhällsekonomi som kommer göra resan från högsta kreditvärdighet till skräpstatus på rekordtid.Frågan är om Fi har någon aning om vad förslagen kostar?

Under Almedalsveckan 2010 eldade Gudrun Schyman upp 100 000 kronor.

Hon är fullt kapabel att bränna hela statsbudgeten.


I partiprogrammet vill Fi skrota kärnkraften, införa medborgarlön genom socialförsäkringssystemen, avskaffa försvaret, höja a-kassan och underhållsbidraget, kvotera allt som går att kvotera, avskaffa vinster i välfärden, införa fri kollektivtrafik och fri förskola, öka statsbidragen till offentlig sektor, avskaffa rot och rut-avdragen, stoppa vapenexporten, skapa ett tredje juridiskt kön, införa köttfria måndagar och obligatorisk sexualundervisning på dagis samt införa en typ av månggifte. Det är bara några exempel. Allt ska betalas med sex timmars arbetsdag.
 

Några av mina favoritförslag:

”Fi ska verka för att ett program skapas för att finansiera för att analysera och omskola män så att de ändrar sitt konsumtions- och transportmönster för att gagna klimat och en hållbar utveckling.”
Detta är mitt absoluta favoritförslag. Feministisk forskning har ju tydligt visat att all kvinnlig konsumtion och transport är miljövänlig. Medan all manlig konsumtion och transport förstör klimatet. Därför är det ju helt rätt och logiskt att Feministiskt initiativ vill att alla män ska analyseras och omskolas. Undrar bara var denna massomskolning av männen skall ske.
FI får se till att bygga upp tiotusentals omskolningsläger runt om i Sverige…

“Fi ska verka för 6 timmars arbetsdag för alla med bibehållen lön.”
Varför ska vi jobba 8 timmar per dag när feministisk forskning visat att vi lika gärna kan jobba 6 timmar per dag och få lika mycket betalt?


Förslagen ger nedskärningar med minst 252 miljarder!


“Vi kan inte ha pengarna i högsätet. Man får inte vara så fyrkantig” säger Gudrun Schyman.

 Hon blir upprörd över Expressens frågor om vad partiets olika förslag kostar.

“Vi håller på att få en debatt där man inte får öppna munnen utan att det kommer ut ett kvitto först. Det är absurt att man inte får prata visioner och idéer.”


En beräkning som har gjorts av nationalekonomen Stefan Fölster visar att Fi:s politik innebär att de offentliga utgifterna måste dras ned med minst 252 miljarder kronor, per år.
Konjunkturinstitutet har tidigare kommit fram till att skatteintäkterna minskar med
280 miljarder kronor på lång sikt.
 

Slå ett slag för fortsatta barnäktenskap.
Den som vill betala historiens största skattechock skall absolut fortsätta att rösta på Fi:s rosa drömmar. Likaså den som vill slå ett slag för fortsatta barnäktenskap med feministiska förtecken i Soraya Posts anda, i strid med svensk lag.
 
Eller kan man rösta på MPs gröna khmerer och lägg ner landsbygden en gång för alla.

Men var beredd på konsekvenserna – under den röda, gröna eller rosa fernissan kommer kommunismens svarta väsen att visa sig fortare än luften går ur de rosa Fi-ballongerna.


Den svenska basindustrin stod 2013 för 29 procent av exportintäkterna men sysselsatte bara runt åtta procent av den sysselsatta arbetskraften. Samhällsnyttan, räknat exportkrona per sysselsatt, är bara det en framgångssaga och den nytta som stålet och skogen gör för den svenska välfärden kan sannolikt inte underskattas.
Den elintensiva basindustrin har byggt vår välfärd och utgör den stabilitet som den svenska ekonomin vilar på. Trots detta så finns det ingen näring som baktalas och motarbetas så mycket av Miljöpartiet och, får vi förmoda i valrörelsen, Feministiskt Initiativ.

Feministiskt Initiativ vill införa en skatterabatt för kulturarbetare. Alla kulturarbetares inkomster under 100 000 kronor befrias från skatt. Vad som finansierar detta framgår inte riktigt men jag kan inte utesluta att alla de energiskatter och avgifter på vägar som aviserats är något av de som finansierar målare, batik-konstnärer, hobby-drejare och fritidspoeter.


SVT har under hela våren gjort en fantastisk folkbildningsinsats genom att varje vecka lyfta fram och hylla Feministiskt initiativ. Helt rimligt med tanke på vilket makalöst bra partiprogram FI har. Och på SVT:s finfina valvaka rådde nästan total jämställdhet, då nästan alla inbjudna experter var feministiska vänsterkvinnor!


Varför skall man rösta på Fi. Svaret är enkelt!
Partiet har den mest jämställda ledningen, partiledning och valsedlar.
Dessutom är Feministiskt initiativs
partiprogram fullspäckat med kloka,
feministiska förslag och krav

 

FI borde inse:

Det är ovänligt att tysta en dumbom
men grymt att låta henne fortsätta
Benjamin Franklin (1706-1790)

måndag 14 juli 2014

Vattenkraften i focus!


Strategi för åtgärder inom vattenkraften kan klara miljö- och energimål

Under Almedalsveckan presenterades utredningen.

Rapporten lyfter både fram åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och som innebär ökad produktion för att klara framtida energibehov.

Arbetet med rapporten har pågått sedan september 2013 och har bland annat handlat om att ta fram metoder och indikatorer för att beskriva miljömålet:

 ”Levande sjöar och vattendrag”

samt för energisystemvärdena i olika avrinningsområden i Sverige. Därefter har en avvägning mellan dessa intressen gjorts.
 
Rapporten och strategin är tänkt som ett stöd för alla berörda vid prioriteringar av åtgärder i vattenkraften. Den ska inte ses som en vägledning om exakt vad som ska eller bör göras i varje enskilt vattenkraftverk, utan det är en övergripande, nationell vägledning, säger Johan Kling på Havs- och vattenmyndigheten.


När man läser rapporten blir man genast nyfikna på vad denna utredning egentligen menar när den nämner en ”ökad produktion”.

Två saker har blivit tydliga i och med denna rapport:

att vattenkraften är ett ämne som väcker känslor och heta debatter och att miljörörelsen tycks få allt svårare att få ihop sin energiekvation.

att politikerna söker ett dokument för att öka möjligheten att använda vattenkraften för att reglera den intermittenta vindkraften.

Trycket på att använda vattenkraften för att reglera en allt större andel vindkraft i elsystemet har ökat och är en flaskhals för en vidare utbyggnad.
I rapporten nämns:  
att klara framtida behov i energisystemet”.

För den mäktiga Luleälven skriver författarna att :
”Älvens reglering kan komma att behöva ökas i framtiden för att klara mer oreglerbar förnybar energi från andra energikällor”.

Man behöver inte vara Einstein för att se sambandet mellan mer vindkraft och mer reglerkraft från vattenkraften även om det inte uttrycks med fetstil i rapporten.
 
Tanken verkar vara att försöka restaurera vattenflödena kring de älvar som inte har någon reglerkapacitet för att kunna öka densamma i de som har en sådan. Ett större utnyttjande av reglerkapacitet innebär dock försämringar av den akvatiska miljön kring dessa verk.
Snabba förändringar i vattenstånden i magasinen och avflödena är knappast till gagn för den biologiska mångfalden. Man ser också att den nya Havs- och Vattenmyndigheten  har ett tryck på sig att leva upp till de förordningar som EU bestämt om samt diverse vattendirektiv och våra egna miljömål.

I rapporten framgår att kraftverkens miljötillstånd skall omprövas enligt EUs nya direktiv och Sveriges miljömål och dessutom omprövas med viss regelbundenhet.
För den som vill läsa rapporten med sina positiva glasögon på skall de mest värdefulla miljöerna delvis återskapas utan att alltför stor kapacitet går förlorad. Det sägs att:

”Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt bemyndigande sträva efter att den samlade effekten av planerade miljöförbättrande åtgärder inte överstiger 2,3 % av produktionen eller 1,5 TWh”.

Tanken är att kraftföretagen skall investera i ny effektiv teknik och höja kapaciteten samtidigt som man tillåter mer vatten att rinna ut via laxtrappor, så att det finns ett kontinuerligt vattenflöde.
 
Miljöanpassningar i linje med utredningens förslag skulle dock
enligt kritikerna minska elproduktionen från vattenkraften med 20-50%, vilket naturligtvis skulle drabba det svenska elsystemet hårt.

Det som skrämmer mig är att företrädare för klimathottsidan plötsligt börjar värna om naturliga vattenflöden.
Deras kampanjer för förnyelsebar el har under de senaste decennierna ökat trycket på oreglerade vattendrag, liksom naturliga gräsmarker och andra naturliga biotoper för bioenergi.

Under om dessa miljöaktivister är medvetna om att de sitter på två stolar.
Dels att lobba för mer vindkraft, som kräver mer reglerkraft.
Dels verka för åtgärder som minskar vattenkraften.

Ekvationen – ingen kärnkraft, mindre vattenkraft, en fossiloberoende bilflotta och en kraftig utbyggd vindkraft – kan onekligen bli svårlöst för miljöorganisationerna.
 
Jag skulle inte ha något emot om vi bygger nya kärnkraftverk och använder kapacitetsökningen till att återskapa naturliga vattenflöden.
Jag känner stark olust med att läsa rapporten som har som ett av två syften att öka reglerkraften för att underlätta för vindkraften, med miljöåtgärder som alibi.

Jag anser att rapporten är ett beställningsverk av vindkraftsförespråkarna och jag saknar en konsekvensbeskrivning!

Vad jag förstår kommer många ägare av mindre kraftverk och kvarndammar att bli oroade av dessa nya bud. Bara att ta sig fram till en ny vattendom kostar hundratusentals kronor, helt oräknat kostnaderna för nya miljöåtgärder.
 
Troligen kommer i många fall ägarna helt enkelt att låta småkraftverken gå i konkurs varefter staten får ta över. Förmodligen kommer vi att få se åtskilliga vattenkraftverk som blir varsina bolag i en nära framtid, precis som många vindkraftverk.

Sanningen kring energi- och klimatfrågan finner man inte hos de som är valda och tillsatta för att ta väl hand om landet nej även här härskar ”The power grab”.

Sedan så glömmer många förespråkare för ” fritt flöde ” i våra vattendrag bort att dammarnas andra syfte efter elproduktion är att minska översvämningsrisken nedströms !
Därför är bl.a. Klarälven/Vänern/Göta Älv reglerade.

https://karlstadhistoria.wordpress.com/2009/02/12/oversvamningen-ar-1916/

Men de ”gröna” lobbygrupperna verkar inte bekymra sig över att deras visioner har ohållbara baksidor som kommer att driva upp andra kostnader.

”Gör svensk energipolitik verkligt miljövänlig, lägg ner vindkraften”.

Något Miljöpartiet borde inse:

Du kan lura alla människor ibland
du kan tom lura vissa människor hela tiden
men du kan inte lura alla människor hela tiden
Abraham Lincoln (1809-1865)

fredag 11 juli 2014

Miljöpartiet inpå bara kroppen - del 3.


Är vegetarisk kost nyttig?På Miljöpartiet sida den 11 april svarade Åsa Romson på frågor om klimathotet och vad som måste göras!
Åsa säger att alla kan göra mycket i vardagen, bl.a. äta mindre kött

Klimat-/veganaktivister har nu funnit varandra!

De hävdar att människor som äter massor av kött släpper ut mer koldioxid än veganer!

I tidskriften Climatic Change finns en artikel/studie som påstår detta.

Författarna (förmenta forskare) hävdar att minskat intag av kött och andra animaliskt baserade produkter kan ge ett värdefullt bidrag till att minska klimatförändringarna.

Det är inte så att veganer gynnar miljön genom att kräva köttstopp. Att det bildas mer metangas i atmosfären vid risodling är inte så känt och en del annan vegetabilisk odling än vad t.ex. kor åstadkommer. Att antalet människor på jorden har ökar hela tiden , ökar i sig metangasutsläppen. Metanutsläppen är betydligt skadligare för jorden än alla övriga andra klimatgaser tillsammans!
Ett antal andra vegetabiliska odlingar står för en betydligt större del av övriga metangasutsläpp.

Rapporten uppmanar nationella regeringar att överväga en uppdatering av samhällets kostrekommendationer för att definiera en hälsosam, hållbar diet vilken måste innehålla rekommendationer att sänka konsumtionen av animaliska produkter. Flera av kostråden är dessutom direkt farliga för vår hälsa.

I denna studie påstår man att produktionen av animaliska livsmedel är förknippade med högre
utsläpp av växthusgaser än vegetabiliska livsmedel.

Man hävdar att utsläppen av växthusgaser för köttätare är dubbelt så stort som för veganer. 
Om studien tagit med i beräkningen de ökande metangasutsläppen (livsgas) från kolhydratätarna skulle sannolikt resultatet blivit helt annorlunda.

Skrämmande är att amatörforskare i denna artikel/studie presenter skräpvetenskap som politiska partier gör politik av utan faktakontroll för att det passar deras politik.

Veganer förstår inte att när man tar bort animalier ur vår kost innebär ett steg tillbaka till tiden långt före den nuvarande människorasen.
Det var faktisk människans ökande intag av animalier som en gång tillförde de näringsämnen som var avgörande för att få människors hjärnor att börja växa.
Jag undrar faktiskt om inte alla stolliga föreställningar som cirkulerar i miljö- och kostdebatten kan bero på bristsjukdomar som orsakats av ensidig vegetarisk kost.

Tyvärr är det så att vegetarianer och klimathysteriker som med stor framgång strävar efter att tvinga på andra sin tro på samma sätt som fanatiska sekter alltid gjort.

Nu kräver Åsa Romson att alla andra skall sluta äta den för människan naturligaste och hälsosammaste maten.

Åsa Romson inser inte att hela mänskligheten kan bli metabolt sjukliga. Det innebär att människan kan få:


få ruttnade tänder, skör benstomme,
muskelsvaghet 
ökad blindhet

barns hjärnor utvecklas sämre


Åsa Romson inser inte heller att de svenska utsläppen av växthusgaser är försumbara och tar vi hänsyn till ackumulation av kol i den snabbt växande svenska skogen så är faktiskt de svenska nettoutsläppen av koldioxid negativt.
Att under dessa omständigheter framställa detta som ett huvudproblem och avgörande för planetens framtid verkar även med måttfulla ord helt förryckt.

Skall vi verkligheten överlåta den politiska makten till detta Miljöparti?

Jag anser Åsa Romsons politik om att äta mindre kött bygger inte på vetenskap.
Om Åsa Romson skulle hålla sig till vetenskapen så försvann hennes budskap och
all alarmism som de skrämmer ungdomar och barn med.

Vi lever i ett bedrägligt tidevarv med många indoktrinerat illasinnade och okunniga.

Detta Miljöparti är för mig det enskilt största hotet mot vårt välstånd, människans hälsa
och vår framtid.


Åsa Romson gör din hemläxa ordentligt och läs historia!


Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Ingenting är så förskräckligt och förödande
som en handlingskraftig okunnighet

onsdag 9 juli 2014

Teckomatorpsminnen del 1
Intervju men en äldre gentleman som minns en svunnen tid.

Vi lever i en värld som ständigt förändras. Alla småsamhällen har gått samma kräftgång. Från att vara blomstrande samhällen med nästan all service till att bli ett samhälle utan nästan
någon service. Denna omställning har inte tagit lång tid 40-50 år.

I dessa samhällen typ
Teckomatorp är idag ICA-affären den stora samlingspunkten.

Denna intervju ger inte anspråk på att vara en heltäckande berättelse om Teckomatorp utan denna person vill ge oss sin personliga spegling på hur det såg ut i Teckomatorp under 1940-50-talen.

Teckomatorp blev den 24 augusti 1914
municipalsamhälle och detta varade ända fram till utgången av 1966.
 
Torgskolan på 1940-talet. Elevantalet ca 95-100.

Torgskolan byggdes 1896. Skolan var en sk B2 skola. Dvs klass 1 och 2 hade gemensam klasslokal med en lärare eller lärarinna. Klass 3 till 7 hade också gemensam klasslokal. B2-skolor hade elevintag varje år.

I början av 40-talet var klass 1 och 2 placerade i en gemensam skolklass på 2:a våningen. Lärarinnan var Tyra Boman.
I mellanskolan klass 3 och 4 var först Paulina Larsson lärarinna.
Paulina var en äldre lärarinna som blev sjuk och hon återkom aldrig mer till skolan.
Signe Linder vikarierade någon tid för Paulina. Signe erhöll något senare en fast tjänst i Norra Skrävlinge.

Signe Linder var även konstnärinna. Flera av hennes vepor hänger i församlingshemmet i Teckomatorp bl.a. den med stjärnbilderna.

Efter Signe kom Lärare Högmar. Hans dotter har idag guldsmedsaffären i Kävlinge.
I storklassen dvs klass 5, 6 och 7(två klassrum) var lärare Weinhagen klassföreståndare.

Skolan hade 4 lärare.  Efter klass 4 gick en del elever till Realskolan(5 år) i Landskrona och efter klass 5 eller 6 till Realskolan(4 år) i Svalöv.

Realskolorna var avgiftbelagda och de begåvade elever som inte hade ekonomiska förutsättningar för att gå i Realskolan erhöll i regel  stipendier från sällskap/institutioner.

Skolgången under 1940-talet kännetecknades av att det var disciplin, ordning och reda och knäpptyst i klassrummen. Man erhöll betyg i ordning och uppförande.

I municipalsamhället i Teckomatorp fanns på 1940-talet 2 banker (Skandinaviska banken och Sparbanken Teckomatorp) något senare kom Jordbrukskassan. Här fanns apotek, provinsialläkare, järnvägshotell och inte minst ett systembolag.

Järnvägshotellet
Hotellet var vida berömt. Från järnvägsstationen utgick det en gång i timmen 4 linjer till Eslöv, Landskrona, Malmö och västkustbanan med bla. stopp i Svalöv.
Ett populärt nöje för resanden var att hinna med 2 vita och 1 brun mellan tågbyten!  Det fanns en ingång direkt från perrongen till hotellet där man sprang in för att bli serverad av Modig.
Man beställde 2 vita= 10 cl sprit och 1 brun= 5 cl konjak. Till detta var man tvungen att beställa pyttipanna. Denna pyttipanna åkte ut och in under hela dagen!

Efter 2:a världskrigen hölls många fester på hotellet. Man firade födelsedagar, bönderna sina skördefester och sittningar efter begravningar.
Många av festerna var sk frackmiddagar där män hade frack och kvinnorna lång klänning.
I hotellet fans också 2 klubblokaler där man spelade bridge. Det var mest män som höll till på hotellet:

Efter att källskatten infördes 1947(upp till 65%) började också kräftgången för hotellet. Innevånarna måste nu börja betala skatt efter bärighet och nu slutade också festandet på hotellet.
I Teckomatorp med omnejd fanns flera små trädgårdsmästerier.   De hade sina glansdagar tills den tullfria importen kom in i mitten av 1950-talet. De hade inte en chans att konkurrera.

Torget
På torget var det hästmarknad tredje tisdagen varje månad och ända in på sjuttiotalet kom folk från bygden runt omkring för att handla med djur och annat.
 

Tittar man riktigt noga ser man hur bebyggelsen runt torget var indelad efter klasstillhörighet.
Norrut från stationen på vänster sida fanns läkarmottagningen, Apotek och en villa byggd av en hög tjänstman från Sockerbolaget.
På höger sida längs upp och neråt fanns Teckomatorps bryggeri & vattenfabrik.  Efter bryggeriet ligger Vesterbergs hus.  I källarplanet fanns en servering med humana priser. Många bönder från trakten som inte hade råd att gå att äta på hotellet gick dit.
Hörnhuset mot Östra Torgg/Järnvägsgatan inrymde dels Skandinaviska banken och Vesterbergs  herrekipering.  Huset efter delades av Teckomatorps sparbank av en pappershandel.
Hörnhuset Järnvägsgatan/Karlsgatan kallades för Borgiska huset. Hon var änka efter veterinär Borg. På innergården fanns det ett vagnslider med stall. Veterinär Borg tog sig fram med häst och vagn.
Änkan bodde i huset till sin död.

Går vi norrut på vänster sida av Karlsgatan och stannar vi hörnhuset som tidigare var en manufakturaffär. Huset på andra sidan gatan den sk brända kinesrestaurangen var där tidigare Olofssons möbelaffär.  Efter kriget skulle amerikanskt introduceras i Teckomatorp.
Denco bar som serverade espresso och donuts(munkar).  Torpborna var svårflirtade och baren fick slå igen ganska snabbt.
Renault hade sedan en bilaffär. Den blev inte heller långlivad.

Detta var en liten inblick hur Teckomatorp såg ut på 1940-1950-talet.

Jag hoppas kunna återkomma med fler intervjuer

söndag 6 juli 2014

Miljöpartet inpå bara kroppen Del 2.
Konventionell eller ekologisk odling – vem läcker mest till Östersjön?

Miljöpartiet har tagit intryck av Östersjöns dåliga miljö.  Östersjöns botten är den mest livlösa av alla havsbottnar och roten till det onda är läckage från det svenska jordbruket enligt Åsa Romson.

Nu försöker man rädda Östersjön med att genomföra helt ogenomtänkta förslag!

Miljöpartiet vill därför införa skatt på konstgödsel och 100 procent ekoodling längs Östersjöns kust senast år 2030 från Ålandskusten och söderut.

200 miljoner skall avsättas extra i statsbudgeten. 
Alla offentliga kök skall handla minst 50 procent ekologiskt år 2020.
 
LRF-ordföranden i Östergötland, Peter Borring slängde omedelbart MPs förslag på gödselstacken.
 
Peter Borring skriver på Facebook:

” att skatt på konstgödsel varken minskar användning eller läckage. Inte heller gynnar skatten den ekologiska odlingen eftersom det snarare blir konkurrens och prishöjningar på det skattebefriat gödsel.
Ibland blir man så trött på hur ren okunskap kan få bli så etablerad sanning”

Här har vi 2 olika uppfattningar - och vem har rätt?

Vad många inte känner till är att Sverige ligger i framkanten i forskningen
av det svenska jordbruket!


I flera rapporter/böcker finns obestridliga vetenskapliga fakta att:

Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk!

För alla som vurmar för ekologisk odling är dessa fakta svåra att ”smälta”!
De flesta är nog överens om att vi i Sverige bör bedriva en effektiv och miljövänlig produktion av livsmedel.  Den mat som konsumenten får på sin tallrik från det svenska jordbruket skall vara säker(giftfri) och hålla hög kvalité!

Enligt många konsumenter och Miljöpartiet kan detta mål endast uppnås om vi odlar ekologiskt!
Ekologisk odling ger ca 55% i avkastning jfr med konventionell odling!
  
Redan idag utgår ett stöd till de lantbrukare som väljer att odla ekologiskt.
Åsa Romson anser genom förslaget att odla ekologiskt är att lösa alla problem!
Frågan man kan ställa sig är om en ökad ekologisk odling är det mest effektiva sättet att
uppnå målet av uthållig livsmedelsproduktion.

Är ekologisk odling slöseri med skattemedel?

Varje år betalas det ut 500 miljoner i stöd och genom MPs förslag skall ytterligare 200 miljoner läggas till dvs 700 miljoner.
Dessa pengar kommer inte att räcka om förslaget genomförs fullt ut.


Ekologisk odling
Ekologisk producerad mat upplevs som naturlig och anses vara bättre.
Alla odlingssystem är konstlade och man eftersträvar oavsett inriktning en god och rik avkastning.

De som odlar ekologist ser bara de positiva sidorna.
Naturen är vacker och att blommorna doftar!
Men att naturen har en annan sida är obekant för de flesta. Det pågår hela tiden en kamp i naturen mellan svampar, djur, insekter och mikroorganismer. Det produceras gifter som är lika giftiga som de som produceras av människan. Att jorden försuras och utmarmas är något som den gröna sidan inte vill se.
Ekologfantasterna dyrkar det naturliga och om naturen gör värre saker än människan gör inget eftersom det är naturligt!

Nästan all gödsling är organisk främst stallgödsel.  Det innebär att näringsämnena är hårt
bundna till det organiska materialet och inte växttillgängliga. Ämnena frigöras av temperatur och fukt och oftast frigörs de under hösten när skörden är bärgad. Kvävet blir då tillgängligt vid fel tidpunkt.
Gödslar man med organiskt ger detta lägre kvävetillförsel.
Eftersom kväveurlakningen är som störst på hösten läcker det ut ca 35% kväve från det ekologiska odlingen och bara 3% från det konventionella!
Jag upprepar urlakning:
ekologisk odling:       35%
konventionell odling:  3%


När man som lantbrukare går över till ekologisk odling ärver man förrådet av fosfor, kalium, magnesium . Detta förråd räcker i några år tills jorden är utarmad. SLU har gjort flera försök och detta är kända fakta!

Man hävdar också att den ekologiska maten är nyttigare att äta men hittills har ingen vetenskaplig forskning kunnat bevisa detta. Det är mattallrikens sammansättning som är det viktigaste och att man äter balanserat. Det spelar sålunda ingen roll vilken odlingsform man använt.


Kan bara hålla med LRF-ordföranden Peter Borring – förslaget som Åsa Romson presenterade borde kastas på gödselstacken.

Miljöpartiet inser inte att eller kanske inte vill inse att den ekologiska odlingen läcker mer än den konventionella odlingen.

Åsa Romson vill inte heller tala om att den ekologiska maten är minst 70-80% dyrare än den konventionellt odlade.

Inte heller vill Åsa Romson tala vem som skall betala de ökade kostnaderna som de offentliga köken kommer att få.

Inte heller vill Åsa Romson tala om att med ekologisk odling kan Sverige få problem med livsmedelsförsörjningen. Sverige är idag sämst i Europa på livsmedelsförsörjningen och med omställningen kommer vi att bli ännu mer beroende av import som vi inte har någon kontroll över.

Åsa Romson inser inte heller att med omställning till ekologisk odling förvärrar man Östersjön problem. Med ekologisk odling är utsläppen av N dubbelt så stort jfr med ett konventionellt!

I en debatt den 24 juni om det ekologiska jordbruket  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5896714
vägrar Åsa Romson svara på frågor!


Tant Marit Paulsson (hon säger så själv) ansåg för flera år sedan att går man över till ekologisk odling kommer vi att få hungersnöd!


Jag anser att Miljöpartiets politik om den ekologiska odlingen är precis som

”Kejsarens nya kläder”

fast nu ännu naknare!

Birger Schlaug skriver:
“Under åttiotalets MP-kongresser var alla plötsligt vegetarianer. Bönor och groddar härskade. Ovana magar kunde få taket att lyfta. Sista kvällen innan hemresa var det kö till närmaste korvkiosk. Till slut stod jag också där. Tragiskt men sant.”

Tillägg 140718: http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&ledare=1778

torsdag 3 juli 2014

Miljöpartiet inpå bara kroppen - Del 1.

 

I slutet av mars  2014 höll Åsa Romson en presskonferens om Miljöpartiets skatteförslag
på 19 miljarder.

MP föreslår miljöskatter
på höjd bensinskatt, kärnkraftsskatt, flygskatt och lastbilsskatt och med en radikal omställning av energipolitiken.

Industrivärdens ordförande Sverker Martin-Löf har i Di beskrivit förslagen som:

 ”ett dråpslag för industrin”

Politiker pratar gärna miljöpolitik och klimat men det företagen inrättar sina kalkyler efter är det politikerna gör säger Åsa Romson.
Åsa Romson:
”Det lönar sig för dåligt att vara miljösmart i dag. Vi förespråkar en politik där man upprätthåller ett starkt miljökrav men inte en politik som från en dag till en annan slår ut hela näringar”, säger hon och pekar på att politikens roll är att driva fram innovationer i företagssektorn.

Är det någon som tror henne?

Åsa Romson:
En energiomställning skulle
resultera i en välbehövlig strukturomvandling!

Miljöpartiet vill att näringsstrukturenskall förändras. Åsa är inte jätteglad för att den svenska värdefulla träråvaran går till tillverkning av näsdukar och blöjor och att Sverige exporterar pappersmassa.

Åsa vill förändra förädlingskedjan för skogsbruket!
”MP ser en efterfrågan på skogsråvara för att göra mer transportbränsle. Det skulle kunna bli en ny industrigren! 
I en artikel i SvD den 16 dec 2013 av Per Bolund(MP) och Max Jönsson

vill de införa en prisgaranti på förnybara bränslen. Enligt förslagsställarna vill de få i gång en produktion som gör oss oberoende av bensin och diesel på några årtionden.
Samtidigt säkrar det jobb som hotas på grund av nedgången i pappers- och massaindustrin.
Men att starta produktion i stor skala kräver investeringar på flera miljarder och tar lång tid att räkna hem. Investerare måste handskas med osäkerhet om priset på fossila drivmedel, som ju är den konkurrerande produkten.

Råvaran är den svenska skogen. Vad förslagsställarna har glömt bort att berätta är att den svenska skogsråvaran räcker i ett år. Sedan är det import som gäller.
 
I en uppsats hittade jag följande intressanta uppgifter:

”För att försörja hela Sverige med drivmedel skulle 80 % av den avverkade svenska skogen behövas ta i anspråk enligt nuvarande skogsbruksmetoder (som förutsätter ett stort inslag av fossil energi). Om däremot hela oljeberoendet ska ersättas och driften helt ska ske utan fossila bränslen behöver skogsarealen utökas trefalt. Men detta skulle inte ge någon skogsråvara över till papper och virke.


De jordbruksarealer som skulle behövas för att säkerställa det svenska drivmedelsbehovet uppgår även den till tre gånger den nuvarande. 40 % av den nuvarande arealen skulle åtgå till enbart livsmedelsindustrins eget transportbehov. Med ekologisk drift ser siffrorna ännu sämre ut.

Energin för att tillverka biogas skulle överstiga den som kommer ut i slutändan.
Sverige kan långt ifrån ersätta oljan med biobränslen. En kraftig satsning på biogrödor skulle dessutom konkurrera om mark för livsmedelsproduktion. Sverige skulle tvingas till en omfattande import. Med en omvärld som står inför samma bekymmer är det svårt att se varifrån denna import ska komma.
Till det kan läggas att ett ekologiskt jordbruk ger cirka 60 % så av ett konventionellt. Om oljeberoendet inom jord- och skogsbruk helt ska brytas krävs därutöver att maskiner, infrastruktur, byggnader, etcetera byggs och drivs helt utan insatser av fossil energi".

Problemet är gigantiskt och ger enligt min uppfattning slutsatsen att vi kommer tvingas till en omfattande livsstilsförändring.

I Domedagsklockan finns Marian Radetzkis artikel:

"Biobränslen"
Kostsam politisk hysteri utan verkan”. Där finns alla fakta. ”För att fylla en bränsletank med 50 liter biogas krävs 120 kilo vete, tillräckligt för att baka 240 limpor.

Sista kapitlet i hans avsnitt lyder:
 
"Hur kunde det bli så tokigt"!

Men det verkar inte finnas någon begränsning i tokerierna. Och det värsta med subventioner är att då räknas inte dessa med som någon slags kostnad.

Miljöpartiets politik är precis som sagan om ”Kejsarens nya kläder”
   
http://www.svd.se/naringsliv/innovation/etanol-jesus-kom-till-byn_7001505.svd