onsdag 30 maj 2018

Fridolins avskedspresent till skolan!

Sällan har ett virus åsamkat så stor skada som det virus som drabbade sälarna i Kattegatt 1988. Om man ska tro opinionsundersökningarna, så verkar dock både sälar och väljare ha repat sig. Det är självfallet att MP gör allt de kan ,för att förstöra så mycket som möjligt, innan de åker ut!

Läroplanen för bland annat grundskolan ändras redan i sommar för att bli mer könsneutral och motverka uppdelning av flickor och pojkar. Samtidigt tillsätts en utredning om skolans diskriminering av kön och könsöverskridande identiteter. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att föreslå liknande förändringar för gymnasieskolan.
Gustav Fridolin: ”Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor.”

Regeringen har därför beslutat att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag genom att ändra i läroplanerna.
Flickor och pojkar blir barn och elever. Bland annat ska det framgå att könsneutrala begrepp som "barn" och "elever" ska användas, istället för "flickor" och "pojkar", om det inte är "motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män.
Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Nu drabbas skolan av den feministiska regeringens genusideologi och svenska barn skall användas som experiment och det är rent ut sagt vedervärdigt. Detta ständiga förskjutande mot mer och mer feministiskt vanvett, sker mycket diskret, ingen kan påstå, att detta skulle ha något som helst stöd hos befolkningen, mer än för de redan frälsta!
Att hålla på att implementera denna typ av social
a teorier är rent ut sagt - vansinne och kommer leda till mycket förvirring, personliga problem och lidande för barnen. Vi vet att de allra flesta barns könsidentitet ligger i linje med sitt biologiska kön och att detta är genetiskt betingat. Tror man, att det skulle vara bra för pojkar eller flickor, att inte få leva ut sina naturliga drifter och beteenden?

De allra flesta är verkligen äcklade av denna stegvisa förskjutning av mer och mer feministisk genusteori i utbildningsväsendet, för att indoktrinera svenska barn. Det finns inga ursäkter för det. Och det är beklämmande att nästan inga politiker pratar ett ord om det, trots att det är så uppenbart. Det börjar bli dags att något parti tar upp detta betydligt oftare. Pojkar och flickor är olika, och det måste man respektera, vi ska inte ha något flum i den svenska skolan. Man tar sig för pannan, tänker att det kanske ändå inte är sant. Men man tror nog innerst inne, det här är på riktigt, tankarna springer lätt iväg och har man inte ego nog, så kan man lätt tro man blivit psykiskt sjuk.

Regeringens beslut haltar lite grann, när man inte har insett problemet med logiken. Ena stunden skall man inte få göra skillnad på pojkar och flickor och i andra stunden ändå ska existera i en verklighet, där de faktiskt är olika. Många kommer att få svårt att framhålla tankefiguren, att alla kön har samma värde, rättigheter och skyldigheter genom att påstå att det inte finns några kön.
Man måste ju ljuga om allt, om man ska börja ljuga om något. Hur kan man annars kunna motivera att göra någon skillnad alls? Antingen erkänner man att vi är olika och då är det berättigat, att göra skillnad eller så erkänner man det inte och då finns det ingen skäl, att göra någon slags skillnad. Det råder fortfarande oklarheten om pojkar och flickor ska delas upp när det kommer till sexualundervisning, omklädningsrum, hälsoundersökningar och hur man ska lära ut biologi och evolution, utan att prata om män och kvinnor.

Det tas även upp att "könsöverskridande identiteter" ska beaktas och man kan fråga sig vad lämpligheten är i, att en liten pojke på 6 år blir undervisad i sådana märkliga feministiskt konstruerade politiska begrepp. Om man ska acceptera, att man inte behöver vara en pojke för att ha en snopp, hur kan man någonsin veta om någon är en pojke? Med sådana postmoderna och avskyvärda teorier så ser
man inte hur man kan lära ut annat än, att alla är lika och således behandla alla på det sättet. Varför skulle man annars inte kunna dela omklädningsrum?

Det råder också
väldiga oklarheter i varför det anses OK, att prata om det, när det handlar om att misstänkliggöra mannen och skapa sprickor i samhället. Då är det OK, men inte annars. Ändringen är inget annat än, att det är galenskaper rakt igenom? Den rödgröna regeringen har inga goda intentioner med det. Inga riktiga i alla fall.
Och så undrar många varför den psykiska ohälsan bara ökar och ökar.
Svaret är enkelt. Den rotlöshet som många känner, framförallt i unga år, beror till stor del på att alla dom basparametrar man har som människa att i grunden identifiera sig med kön, ålder och härkomst, allt mer håller på att suddas ut. Uppenbarligen i yngre och yngre årskullar.

Man kan inte längre få va
ra en vit 15-årig kille längre och hur ska våra unga kunna orientera och hitta sig själva, när vi vuxna eldad upp kartan, slängt kompassen och tagit bort egot? Det är inte på något vis oproblematiskt eller enkelt för 15-årigingar, hur de ska förhålla sig till kön, könsroller och könsidentitet? Det är inte lätt att ha könsöverskridande identiteter och de inte är helt lättnavigerat. Bara för att någon identifierar som flicka, betyder det att vederbörande ska ha tillträde till flickornas omklädningsrum, utan vidare diskussion?
Detta med att kön är en social konstruktion och är något stora delar av den tredje vågens feminism vill, skall vara sant. Detta motsägs av all vedertagen forskning.

Denna åsikt härrör från den postmarxistiska tankegångarna som utvecklades under det sena 60-talet. Då marxismen motbevisats i alla dess delar valde några, att frångå de vedertagna vetenskaperna och istället hävda, att något var sant om man kände så.
Det är samma argument som kyrkan en gång i tid använde mot upplysningsfilosoferna. Även Karl Marx tyckte var ett nonsensargument. Men som förvisso var viktigt i utvecklandet av romantiken.

Kortfattat kan man säga att läroplanens förändring syftar till att från barnsben lära barnen, att kön är en social konstruktion. De som företräder denna åsikt är även tydliga med att kvinnliga beteenden är bra och manliga dåliga och önskar med alla medel göra de kvinnliga bete
enden till norm, även för männen genom skuldbeläggande av det manliga.

Man får hoppas att naturens utveckling är lite starkare än de genuspredikanter som alltför länge,
har haft alltför stort inflytande i samhället. Ty dessa personer har ingen som helst verklighetsförankring, miljöpartister, feminister och vad de nu kallar sig, virrpannor som med en vänlig men bestämd manlig hand skulle, inte tystas, men undervisas i historia och evolution, ty ingen av dem skulle kunnat framföra sin idioti, om det inte vore för den avskyvärde vita heterosexuella mannen.

De flesta är det en självklarhet, att eleverna som går ut skolan, har goda ämneskunskaper och god förmåga att inhämta ny kunskap. Att se till att det blir så, måste vara skolans kärnverksamhet. Att pådyvla dem Miljöpartiets värderingar hör inte dit, hur knasiga, och feministiska, de än må vara.

tisdag 29 maj 2018

Hänt i veckan i politiken och MSM!

Den gångna veckan har varit dramatisk på många sätt! Socialdemokraternas kris med tappat väljarstöd i opinionen och Centerpartiet som utpekats som det värsta partiet i Sverige! Miljöpartiet höll kongress i helgen med beslut som gör att de förintar sig själva!
Aftonbladets Daniel Swedin har i artikel gett sig på Centerpartiets "smarta" migrationspolitik. Det är en direkt avrättning av partiet och Annie Lööf!
Swedin: ”
Centerpartiet använder migrationen som ett verktyg för att genomföra klassisk högerpolitik, försvaga välfärdsstaten och skapa ett b-lag på arbetsmarknaden."
Centerpartiet har försvarat sin nedskärningspolitik, med att det ska vara lätt att komma till Sverige, men man ska inte räkna med att få samhällets hjälp. Och man ska inte få ta del av den svenska välfärden lika lätt som partiet vill krympa för alla.  Annie Lööf retorik om medmänsklighet för de s.k. ensamkommande innebär med Centerns politik, att de hamnar i utanförskapsområden.
Svenska Dagbladet publicerade ett “hemskhetsindex. C slåss med MP om denna ”glamorösa” titel som C vinner med en hästlängd!
Alla har väl inte glömt "nämndemannagate" och det har visat sig, att C numera ”svärmar” och flörtar
öppet med muslimerna! På nätet finns bildbevis på centerpartiska budskap på arabiska som delats ut och att C har anordnat partidag för muslimer om deras politik på arabiska.
Centerpartiets ungdomsförbund Jaafer Obed har i Folkbladet (Norrköping) skrivit en debattartikel. Läser man debattartikeln, inser man ganska snabbt, att Obed missat ett par centrala saker, det är företagen som har rätt att bestämma reglerna!
Obed: "slöjan är obligatorisk för troende kvinnor inom
Islam, så som bönen är obligatorisk vilket även viss del av den manliga klädseln är obligatorisk." Kanske något för Annie Lööf att ta upp!
Att inte Annie Lööf förstår, att det inte finns någon godhetspolitik som förenar en generös invandring och lyckad integration. Dra ner byxorna på alla som försöker vara de goda. Varför skall Lööf positionera sig på en upphöjd avsats som inte finns?
Annie Lööf blev inbjuden föra året till globalisternas möte i USA. Det verkar som om globalisterna har lurat av trosorna på Lööf. Frågan är om inte Lööf agerade på globalisternas order, efter hennes ensamkommandegate!

I söndagens Agenda ”dillade” Jens Orback om ”nationell instängdhet”, att man inte ska ”mixtra med ett partis DNA”, ”vår omsorgskrets är inte bara vårt land” och ”omtanke om människor som inte begränsas av några nationsgränser.”
Baasta kunde inte vara med i Agenda och det sändes en förinspelad intervju med henne. Hon svamlade de vanliga defensiva flosklerna, om den "hårda" invandringspolitiken. Troligen ville hon inte sitta i studion och debattera med ”hästskojaren” Orback. Med partimedlemmar som Orback och Bjereld behöver S inga externa fiender. Att Orback inte lärt sig läxan, på sitt Palme-center, att solidaritet med alla, är solidaritet med ingen. Globalist-sossarna ser nu både deras älskade invandringsreligion och partiet rinna mellan fingrarna på dem. De faller s.a.s. på eget grepp.

Även Johan Westerholm verkar ha sett Agenda: "I praktiken för sent att rädda partiet". Nu var det sagt, från en die-hard Socialdemokrat.”
Foliehatten håller med Westerholm att det för sent och anledningen till att vi vet det, är att S inte ens klarade av, att föreslå ett tiggeriförbud, vilket annars var planerat till upptakten i valrörelsen. Sossarna behöver komma ner på opinionssiffror på 15%, för att det ska bli politiskt möjligt, att göra någonting alls i migrationsfrågan.

Hade Göran Persson varit partiledare hade han kört över partiet och lagt om politiken utefter vad opinionsmätningarna visar. Löfven vill säkert det, men har inte den ställning i partiet som krävs för att klara det.
Löfven hjälper S ytterligare med att begrava partiet
i lokaltidningen BLT, där det finns en tvåsidig artikel om Robert F Kennedy. Löfvén ger uttryck för sitt minne av honom. Han passar på, att ge hos alla en spottloska i ansiktet och citerar från ett tal av Robert F Kennedy. Inget passar bättre än att citera väl valda och vackra ord som man själv aldrig har för avsikt att följa. "Frukta inte sanningens väg för bristen av människor som vandrar på den".
Instinktivt kommer
man att tänka på, de senaste tre årtionden av lögner från S rörande Malmö eller en annan del utav Sverige som går käpprätt åt h…, tack vare av en kombinationen, fler muslimska socioekonomiska migranter och S-styre.

Politiska partier har ständigt en avvägning att göra mellan den aktivistiska intoleranta minoriteten och den mer normala majoriteten. Vad vi nu ser inom ”rörelsen”, är att den normala majoriteten, insett vad den aktivistiska intoleranta minoriteten
har skapat. De tycker inte om vad de ser.

Svenska partier och kanske särskilt Socialdemokraterna har gjort sig beroende av sina aktivister som ofta utgörs av en liten, men i gengäld mycket stridbar minoritet. Att gå emot denna antingen troende eller ekonomiskt beroende minoritet, har sannolikt inte varit möjligt, för de gråsossar som funnits kvar. Många är de aktivister som byggt sin karriär och/eller sitt levebröd på mångkulturen. Skulle Tro & Solidaritet och Ibn Rushd m.fl. hoppa av, så skulle Socialdemokraterna nog inte förlora så många röster, men de skulle förlora en god del av de som trots allt är aktiva. Den intoleranta minoriteten. Tror att aktivisterna har anrikats i de flesta partierna. Nu får vi alla skörda vad de sått.

Sossarnas problem började när föreningar och fackförbunden började tappa medlemmar, eftersom de var anpassade till en annan tid. När de inte längre hade en rörelse av frivilliga sossar som kunde engagera sig några timmar i månaden och ha ett vanligt jobb resten av tiden, så fick de ha heltidsanställda aktivister. Sossarna blev bidragstagare och personer som aldrig haft ett normalt umgänge sedan de gick med i SSU, när de gick på högstadiet. Nivån av grupptänk måste vara brutal och kontakten med verkligheten låg. Det faktum att man nu, är så beroende av invandrare från den islamiska miljön, säger ganska mycket om desperationen.

Det är ändå ganska intressant, att all MSM och SVT, den senaste veckan har bevakat sossarnas usla opinionsläge och krisen inom partiet. Vad har motåtgärden blivit? En bandad intervju med partisekreteraren och lite pladder från en f.d. minister som ingen minns namnet på. Var är motoffensiven? Varför bokar inte Stefan Löfven upp varenda pressal i riksdagshuset och kallar till presskonferens med reformförslag, inom varje politiskt sakområde? Var är försöken att vinna tillbaka väljarna? Det står nu fullkomligt klart, att det svenska politiska etablissemanget, inte har något att komma med efter Löfvéns LAS-magplask och Agenda, med en partisekreterare som blir nedgjord av aktivistsosse! Kan nästa steg bli, för det politiska etablissemanget, att de får nog med rep, för att både bakbinda och hänga sig själva? Men så stark är väl knappast demokratin i vårt land. Har vi enormt stor otur, kan valutgången ge oss, en decemberöverenskommelsen” 2.0 istället. Vi får istället hoppas, att Sverige istället, får en stark regering som kan börja att ta itu med de enorma problem som finns i samhället!

De flesta ministrar sitter nog just nu, på sin kammare och filar på CV:t som ska skickas in till storbankerna och konsultbolagen strax efter valdagen. Det finns ingen glöd, inget driv, inga framtidsvisioner längre. Många politikers högsta dröm verkar enbart vara att stå inför så många TV-kameror som möjligt och rabbla upp så många floskler man kan komma ihåg, från inskolningslägret under ungdomsförbundstiden. Utöver det finns knappt några ambitioner. Nästan inga ministrar har någon riktig erfarenhet av sitt ansvarsområde, innan de hamnade i regeringen. Utöver det verkar Löfvén ha lagt sig platt på mage och accepterat läget. Han vill nog inte vara statsminister egentligen.
 
Socialdemokrater har inget svar på samtidens frågor någonstans. Det var mycket dumt av sossar att bli kapitalistiska globalister och samtidigt offra arbetarklassens intressen på det multikulturalistiska massinvandringsaltaret. De befinner sig i ett "chicken race" med verkligheten. Kortsiktigt tjänar de mest på att förneka alla problem med invandring, långsiktigt är deras enda chans att överleva, att lösa alla problem eller åtminstone förändra sin politik. Så har det varit ända sedan 90-talet. Och det kommer att bli värre tills de antingen förändras helt eller dör ut: Danmarkslösningen eller Pasokifiering(S i Grekland som utraderades).

Det kommer bli intressant att se
framöver, hur SVT och MSM hanterar kollapsen hos S, framgången för SD och politikförskjutningen inom M inför valet. Moderaterna kan nu låta precis som SD och samtidigt tillägga, att de inte alls är lika SD och MSM och SVT gör inte särskilt mycket mer, än att citera det. Ingen orkar dreva längre!
I en intervju med ansedda Financial Times målar Ulf Kristersson upp en mörk bild av utvecklingen i Sverige. Kristersson: ” Vi har varit med och skapat den här röran, nu måste vi vara en del av att lösa det.”
Han menar att tilliten i samhället utmanas, med risk för medborgargarden. Samtidigt passar han återigen på att sträcka ut handen till S i migrationsfrågan.
Hade partiledare
n varit Åkesson och sagt det här, inför valet 2014, hade det blivit lynchstämning i media. Nu sitter MSM och SVT lugnt i båten istället och håller med.

Den största händelsen under veckan är utan tvekan Miljöpartiets kongress, där man utan vidare kan konstatera att de med sitt agerande och beslut i frågor, själva ser till att hamna utanför riksdagen i höstens val. MP har utan vidare förtjänat denna kris!
MP går till val på en generösare flyktingpolitik och man vill att personer som har flytt till Sverige, ska få ta hit sina familjer och man vill också att skyddsbehövande ska få permanenta uppehållstillstånd. Man vill fördubbla flygskatten! Man vill införa skatt på importerade köttprodukter som innehåller antibiotika. MP som sitter i regeringen är totalt okunniga om vilka EU- regler som gäller! Sverige kan inte som enskilt land, införa handelshinder på enskilda produkter inom EU. Skrämmande okunnskap!

Miljöpartiet i första hand ett livsstilsparti för såväl gamla
och yngre “gröna vågare”, vänsterlutande storstadsbor och muslimer. Det förklarar också varför partiet har så många skygglappar i sina hjärtefrågor. Man motsätter sig kärnkraften trots att Sverige riskerar att importera koleldad el i energiomställningen. Klimatbudgeten har höjts kraftigt och Konjunkturinstitutet har dömt ut, sju av åtta satsningar som ineffektiva.

Att det är stor kris hos MP förstår man när partiet har tappat hälften av sina medlemmar och man har misslyckats med att hitta kandidater till sina listor i över 50 kommuner. Fridolin må låta hur peppad som helst, när han på kongressen föreslår straffskatter och förbud för tops pinnar och sugrör, men det lär inte många gå i gång på. Partiets problem är djupare än så och kanske gräset inte bara är grönare utanför Rosenbad, utan också utanför riksdagen!

DN verkar ha fått en ny agenda. Nu ska islamisterna tydligen störas ut från offentlig betydelse. Orrenius kör sina ex-muslimgrej och nu är det den suspekta hawala penningtransaktionsverksamheten som lyfts fram som just suspekt. Svarta pengar, från svart verksamhet som kan misstänkas hamna hos bärarna av den svarta IS-fanan.
Det är den andra artikeln på kort tid från Niklas Orrenius. Han har ord om sig, att vara en av de mest falska och manipulerande journalister. Han har under lång tid, medvetet försökt bygga en image av sig själv som oberoende och helt opartisk. Han gör då, några mindre bra sidor om Islam. Sen spenderar han resten av tiden med att sprida sin illa dolda antivita propaganda.

Foliehatten undrar om tanken från EU-globalisterna månne är, att medborgarna ska vaggas till tro på, att nu tas krafttag mot de hemska islamisterna som inte längre ska få gå lösa inom EU. Därför kommer alla skägg och hucklen vi ser framöver bli förbjudna, för fredens religion och halalcertifierade muslimer! Det är inget att oroa sig över enligt Niclas Orrenius?
Men skall vi vara ärliga, känns det hela som ett spel för gallerierna. I Orrenius fall handlar det om gnäll på muslimer, för att de inte respekterar den liberala uppfinningen om religionsfrihet och i det andra fallet känns det mest som om det handlar om, att använda terror som en hävstång, för globalisternas strävan, efter en polis- och kontrollstat. Givetvis har man inte kommit så långt som till kamp mot mångkulturen i svenska folkets intresse och det är väl ytterst osäkert om man någonsin r det. I inget av fallen handlar det om en kamp mot mångkultur i det svenska folkets intresse.

Samtyckeslagen ska hjälpa kvinnor ifrån våldtäkterna!

Detta fantastiska påstående kunde man läsa i tidningsstället i affären för någon vecka sedan! Förvisso har vi urusla journalister, men hur tänker man, när man formulerar löpsedlar på detta sätt?
Skall kvinnan vifta med löpsedeln, när hon utsätts för en våldtäkt?

En partisk och feministisk artikel från statliga SR, hyllas nu riksdagen, för att ha drivit igenom en så kallad samtyckeslag. SR är alldeles till sig och använder F!-ordet "hen" för att göra människor rotlösa och definitionslösa. 
”I dag röstade riksdagen ja till en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke, alltså att det blir straffbart att ha sex med en person som inte sagt eller visat att hen vill delta. Lagen börjar gälla den 1 juli.”

Lagen säger att båda parterna måste vara med på sex, annars är det våldtäkt. Så om kvinnan skulle säga "jag var inte med på detta", så kan man fälla mannen för våldtäkt. Det står alltså mycket ord mot ord här.

Den rödgröna regeringen tycker nog, att de gjort en feministisk gärning. Foliehatten tror, att det här kommer att slå bakut och problemet med främlingars våldtäktskultur kommer nog bli mer framträdande. Våldtäktsstatistiken av överfallsvåldtäkt och gruppvåldtäkt av invandrare blir lika hög (jättehög) med denna samtyckeslagen, men nu kan man "tvätta" statistiken med osamtycke våldtäkter. Politiker kan sedan skylla på, att svenska killar minsann, våldtar lika ofta som invandrare.
Den här lagen är fullständigt tandlös, eftersom bevisfrågan fortfarande är densamma. Varför ska man bry sig? Detta är ingen riktig lag, det är ett politiskt spel för att vinna popularitet från folk som inte förstår grundläggande straffrätt. Det är precis samma processer och principer som gäller i domstol, efter att vi fått denna lag som innan. Men nu har vi dock ”blåst” en massa tid och pengar på detta, snarare än att arbeta med lagändringar som möjligen kunnat vara till nytta för domstolarna. Det är sossarnas sätt att skapa en falsk säkerhet för landets kvinnor. De står ju fortfarande bakom befolkningsutbytet, tro inget annat.

Förslaget påminner om hur sossarna höjer pensionen med 100kr ena dagen, för att dagen efter höja skatten med 200kr. Någon måste faktiskt finansiera vansinnet. Man missar inte ett tillfälle att pissa, på sin egna befolkning i ansiktet. Sina riksdagslöner däremot, höjer de med flera tusen. Det ska ju löna sig att "arbeta!"

Detta är en lag som det kommer skämtas friskt om!
Är detta ett seriöst försök från regeringen att få ner antalet våldtäkter i Sverige? Överfallsvåldtäkter verkar de inte bry sig om. Men är inte det just den typen av våldtäkt som är det största problemet? Eller är det största problemet tjejer som ångrar sig dagen efter och skriker våldtäkt?
Det kommer fortfarande vara svårt, att få någon fälld, när ord står mot ord. Det kommer att bli friande domar eller nedlagda utredningar, precis som nu. Det kommer också, precis som nu, vara lättare att få någon fälld, om det finns dokumenterade skador eller vittnen och inspelningar.

Där inga vittnen och inga skador finns och frågetecken kommer upp, om vad som sades och åklagaren ska bevisa, att det var en våldtäkt, kommer många fortfarande att frias.
Man kan inte komma med samma argument exakt, men med lite annan retorik kommer givetvis många tveksamma situationer att frias. Vilket är naturligt, eftersom vi har höga beviskrav i brottmål i Sverige.

En intressant sak som forskning visar är, att allt fler män våldtas av kvinnor.  Faktum är att för tre år sedan, år 2015, öppnade en akutmottagning för just våldtagna killar.

Förra året anmäldes omkring 450 våldtäkter på män och pojkar i Sverige, enligt TT. Men mörkertalet bedöms vara stort. Med andra ord, finns det ingen anledning till varför inte även killar skulle kunna nyttja den nya lagen, nu när den ändå är här och avsett vad man sedan anser om denna.

Samtyckeslagen är nog ett av de skevaste snedstegen en regering gjort! Juridiskt är den ogenomtänkt och luddig! Lagar måste byggas på, att det finns någon typ av bevisbörda eller liknande. Nu stiftar man istället en lag som bygger enbart på ena partens ord, vilken också har sågats brutalt av Lagrådet.

Hur ska det här följas upp? Ska man bara anta att kvinnor som pratar om våldtäkt, är helt trovärdiga och sedan fälls den påstådda våldtäktsmannen? Hur gör man, när en personen faktiskt vill ha sex? Behöver man ta fram ett skriftligt avtal och hur gäller då sedan avtalet? Behöver man förnya avtalet för varje gång man ska ha sex, en gång på kvällen och sedan ett nytt avtal för morgonsexet? För har man otur kan man faktiskt råka ut för en ny "Cissi Wallin!”

Att ha en lag som baseras på ord är allmänt farlig. I teorin innebär detta, att en tjej som ångrat sig, ska kunna anmäla en person för våldtäkt, för att hon vill rena sitt samvete. Tyvärr finns det flertalet exempel på falska anklagelser om våldtäkt(Julian Assange) och detta blir ett slag i magen på allt fler män.

måndag 28 maj 2018

”Fake news” Peter Wolodarski är Sveriges svar på Bagdad-Bob!

Dagens Nyheter och chefredaktören Peter Wolodarski är ett praktexempel på hur journalistik inte ska vara. DN är propagandistisk, vinklar och undanhåller fakta och de försöker lura i folk känslan av falsk trygghet. Sådan journalistik är helt värdelös för folket. Bra journalistik synar och varnar och manar till försiktighet. Då tillför journalistiken samhället ett mervärde istället för, att vara irrelevant. Wolodarski är ett skämt. 

SCB publicerade i veckan de senaste siffrorna om sysselsättningen på arbetsmarknaden. Återigen fick statistiken knappt någon uppmärksamhet. Inte ens Socialdemokraterna som befinner sig i ett prekärt opinionsläge, fyra månader före valet, tycks vara intresserade av att prata om utvecklingen.
Arbetsmarknaden är ett sådant område, oavsett hur man vänder och vrider på statistiken. Det var sant redan under regeringen Reinfeldt, vilket den dåvarande rödgröna oppositionen ogillade att höra och det har fortsatt att vara sant under regeringen Löfven. Enligt statistiken ökade i april sysselsättningen med 78.000 jämfört med samma månad året innan.

Det är allmänt känt, vid det här laget, att vad som räknas som "sysselsättning" har blivit mycket bredare än det varit tidigare. Arbetsförmedlingen skickar folk på praktik, "jobb-coaching", där man dödar tid med lite resultat och det dessutom kostar skattepengar, räknar studerade som "sysselsatta" och skickar folk till hittepå jobb med urusla löner, ofta utan möjlighet till anställning när avtalet är slut, eftersom det då innebär att arbetsplatsen måste börja betala själva. I statistiken räknas, om man jobbar en timme per vecka! Oklart är om deltagande i SFI räknas, bort ur arbetslösheten.
Då kan Malmö slopa bidragen som håller Malmö vid liv via konstgjord andning. Sverige går som på tåget. Vi lever i en spännande tid.

Det är därför Löfvén inte vill röra vid Wolodarskis siffror. Fler medborgare har blivit uppmärksammade på vad sysselsättning innebär. Löfvén har inte råd att bli sågad nästa dag på diverse ledarsidor.
Konstigt att svenska folket inte lönar den framgångsrika S/Mp-regeringen med fantastiska opinionssiffror. Svenska folket är väl otacksamma idioter.
Definition från SCB. Sysselsatta omfattar följande grupper:
- personer som under en viss vecka (referensveckan) utförde något arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll (=sysselsatta, i arbete).
- personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade
anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen
företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande under hela referensveckan. Frånvaron räknas oavsett om den varit betald eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet, (t.ex. för vård av barn eller
studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning.
- personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta. Det kan gälla t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.

Så i teorin så kan en sysselsatt person, vara en person som gått en kurs en dag under föregående år och sedan räknas i statistiken som sysselsatt för resten av året.
Den brutala sanningen är, att
arbetslösheten i Sverige hålls nere, med en massa låtsasjobb, improduktiv pysselsättning, kurser och hobbyföreningar som räknas som "jobb", skattesubventionerade praktikjobb som inte leder någonstans och liknande. Utan dessa insatser skulle massarbetslösheten vara uppenbar för alla. Dessutom ingår i BNP numera, en mängd lättviktiga tjänstejobb eller rent hokuspokus som inte leder till någon produktion av värde.

Varken Wolodarski eller Bonnier är lojala till det svenska folket utan till globalisering. Svenskarna ska inte vara herrar i eget hus. Främmande folk ska få vandra in hit hur de vill, till förmån just för Bonnier och deras hejdukar.

Tänk att en globalist som Wolodarski, är så desperat, att han som chefredaktör för en allmänborgerlig tidning helt oförblommat omfamnar sossarna i sin vansinneskamp för att riva ner landet.
Man ser detta beteende på fler håll, Aftonbladet har ända sedan Reinfeldt smet ut på valnatten, har Aftonbladet hyllat honom som en gud.
DN gick även ut i förra veckan i en tårdrypande kolumn, där dom vädjar till alla svenska arbetare, att ej rösta på SD som proteströst.

Den dag politikerna börjar gå i takt med folkopinionen, så fortsätter våra radikaler på DDR-media ännu hårdare. Det börjar mer och mer likna tiden, just före nazisterna fick grepp om Tyskland.
Om allt går så bra, hur många tror att dagens 20-åringar kommer få en bättre pension än 60-talets 20-åringar? Eller en bättre relativ välfärdsutveckling under sin livstid?

Problemet är inte sysselsättningen utan vilka jobb och andra sysselsättningar den består av, samt hur den svenska kulturen förändrats och förändras. Är det svensk industri med hög export som växer så det knakar eller är det offentlig sektor som gör det? Säkerhetsföretagen kanske?
Man undrar varför det är kris i varje offentlig verksamhet, som vården, polisen, skolan och socialtjänsten, när det går så extremt bra. Eller om man ens kan tala om att det går bra i ett sådant läge.
De två första rubrikerna som man ser i Omni i morse, var dels att utrikes födda är kraftigt överrepresenterade hos kronofogden p.g.a. sin låga utbildning, låga sysselsättning och låga inkomst samt att fängelseinterner löper risk att radikaliseras under sin tid i fängelse, framförallt islamister. Om det går så extremt bra för Sverige så gäller det uppenbarligen inte alla grupper, kompetensregn till trots. Prat om hur bra det går, ökar bara motsättningarna mellan de som står utanför och svenska samhället.

”Nazister, nazister, överallt nazister.”, så låter det ofta när politiker(Lööf) pratar om problemen i samhället och när media rapporterar. Ändå är 80% av internerna som ligger i riskzonen att radikaliseras islamister och resterande 20% höger- och vänsterextremister. Det borde låta ”islamister, islamister, överallt islamister”.
De svenska framgångarna och det svenska systemet är starkt beroende av den svenska kulturen med hög arbetsmoral, hög mellanmänsklig tillit och stark kollektiv ansvarskänsla. Denna eroderas nu, dels via invandring av andra kulturer och dels genom att svenskens kultur utmanas, när de förväntas jobba till 70, för att försörja ensamkommande vuxna, medan allt fler verksamheter förändras p.g.a, grovt fusk och överutnyttjande.
Men visst, Wolodarski, det går bra som fan.

söndag 27 maj 2018

En ny politisk Sverigekarta är i vardande!

Det heter "vända kappan efter vinden!" Kappvändningen funkar bara om man är bland de första. Sen framstår det mest som äckligt, eftersom man kopierar den som var först.

Heidi Avvelan skriver i Sydsvenskan:
Det går inte bra för S. Med bara drygt hundra dagar kvar till valet viker väljaropinionen, i Ipsos majmätning landar S på sin hittills lägsta nivå. Andra mätningar bekräftar kräftgången. Partiet missar problemformuleringsprivilegiet: I sina försök att dämpa effekterna av SD:s framfart och locka tillbaka gamla väljare, har S skjutit sig i foten. Istället för att fokusera på sina egna hjärtefrågor har S försökt ta över SD:s. Invandringskritiken. Där är det svårt att slå SD.”

Visst vore det klädsamt med ett "förlåt, vi gjorde fel" från S, trots allt handlar det om Sveriges framtid. Först nu erkänner S att Sverige har tagit emot fler, än vi kan integrera och sett till, att det sitter EU-migranter utanför varenda affär och tagit för lätt på hedersvåldet. Då är frågan …varför skall väljarna vara nöjda med socialdemokraternas politik, när inte ens socialdemokraterna själva verkar vara det?
Ständigt får vi höra från våra politiker ”vi måste bli bättre på integrationen” eller ”vi har misslyckats med integrationen.”
Vad betyder egentligen ”integration?
När man frågar en politiker säger dom 99 gånger av 100 någonting om ”komma i arbete.” Om det är ”jobb” som politikerna menar, när dom pratar om att ”integrationen har misslyckats”, så borde dom väl säga ”arbetsmarknadspolitiken har misslyckats?”
Naturligtvis har ”vi” misslyckats med ”integrationen.” Man kan inte lyckas med integrationen, när de som man vill integrera inte är intresserade av detta. En annan intressant fråga är - var finns jobben, för de som knappt kan svenska eller har någon utbildning?

Westerholm på Ledarsidorna skriver om Palestina Margots och UD:s öppna trots mot partiledningens migrationspolitiska linje. Hennes UD tänker bedriva en egen migrationspolitisk agenda och i valrörelsen gör de gemensam sak med de helfnoskiga sidoorganisationerna. Det kan mycket väl leda till formidabel back fire. De riktigt fula fiskarna ska enligt Westerholm komma från Stockholms Arbetarekommun, där avarter som Jämtin och Ygeman visst ynglat av sig ordentligt. Shekarabi har snurrats upp av Tro och solidaritet, Damberg fått silkessnöret. Det ruggiga gäng som orkestrerade palatskuppen mot Juholt, är de som håller i marionettrådarna, om man får tro Westerholm.

Bara den blinde tror att dagens kris för sossarna, bara är en kris för sossarna. I sinom tid kommer krisen bli lika stor eller till och med större, för alla de som blivit på tok för beroende av, att det alltid finns en sosse någonstans, man kan rikta en spark mot.
S har redan lagt på locket, så gott det går, fram till valet. Att någon obetydlig riksdagsledamot som ändå inte skulle vara med för omval hoppar av, har nog inte så stor betydelse.

En ny Sverigekarta är i vardande efter valet den 9 september. Om den blir bättre eller sämre, får framtiden utvisa, men om inte Socialdemokratin rullar tillbaka sina Stasiimpulser och utförsäljningen av den egna befolkningens fundamentala intressen, är den farlig och måste vingklippas. Kanske kan den återuppstå som en fågel Fenix i ny skepnad senare, men inte i nuvarande skrud?

Men striden med stort S kommer efter valet, när ansvar för katastrofvalet ska utkrävas. Här kommer de långa knivarna
natt att råda, någon sorts ”blodbad” kommer det att bli. Avgörande är, vem som vinner. Blir slakten stor är det adjös med Löfvén och flera andra. Intressant blir vem som kommer att ta över!
Om inte S vill tappa ännu fler röster, måste de slå in på en mer nationalistisk linje och internationalism i stället för, blind tro på globalism. Fortsätter man med den politik som idag, är de förlorade och tappet kan bli gigantiskt stort!

Sossarna har under många år, byggt upp en enormt lojal armé av myndighetschefer, där många är direkt politiskt tillsatta som i sin tur premierar och befordrar underställda som visar sin lojalitet till värdegrunden och sin chefs åsikter.
Frågan är hur lång tid det tog från det att S vunnit den demokratiska makten, till dess att de kunde få myndigheter och tjänstemän att utöva det som regeringen ville.

Man kan som kuriosa gå tillbaks till början av sjuttiotalet och titta på
SVT:s barnprogram, för att förstå hur manegen krattades redan då, det var inte en slumpmässig utveckling som vissa vill tro. Man marinerade folkhemmet redan från tidiga år, till den agenda som nu visar sig leda käpprätt åt kalifatet!

I
försvarsmakten uppnådde S aldrig hegemoni och i polisen tog S kommando rätt sent, medan departementen torde ha blivit medgörliga redan på 50-talet. Eller tidigare?

Foliehatten undrar om inte kriget om mångkulturen flyttat in i statsapparaten och att det kommer att krävas polska lösningar eller så blir Löfvén totalt överkörd av de som drar i trådarna. Första tecknet är att Palestina Margots UD, inte kommer att samarbeta med Löfvén i mångkulturfrågor. Det kommer snart att ge sig om det är fler som kommer att trotsa ”hövdingen Löfvén!”
Denna åsiktsbevakar Stasipolitruk armé kommer fortsätta tjäna partiet och fungera som krockkudde och sätta käppar i hjulet, för de som tar över.

lördag 26 maj 2018

Kan GDPR sätta stopp för att invandrarkritiska kommentarer hämtas in?

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft igår, kan innebära verksamhetsproblem för organisationer som Expo, Researchgruppen, Näthatsgranskaren och Piscatus, i jakten på avvikare från påbjuden värdegrund. De hanterar personuppgifter utan formella medgivanden. Förordningen syftar till att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU.
Alla i Sverige kan från idag lämna klagomål mot dessa organisationer och varje klagomål resulterar i en utredning. Det är inte under några som helst omständigheter okej, för den typen av organisationer att göra så som de har gjort. Datainspektionen kan därmed få många fler ärenden att hantera och kan komma att döma ut betydligt flera straff och böter än tidigare. Den organisation som straffas måste dessutom betala böterna först och överklaga sedan. Straffet för att bryta mot GDPR och särskilt i sådan omfattning som de organisationer gör, är upp till 4% av årsomsättningen. Taket ligger på €20 000 000.

Rent praktiskt blir det också så att vem som helst, som möjligtvis finns i dessa register, kan:
Utkräva alla uppgifter som finns om denne och den andre parten har då någon vecka på sig att lösa det (annat är lagbrott)
Man kan kräva att bli raderad, annat är ett grovt lagbrott och omvänd bevisbörda gäller dessutom; t ex måste alltså Expo kunna bevisa, att de genomfört det användaren krävt.

Piscatus är
ett företag som inhämtar personuppgifter och har samtliga svenskar registrerade i en databas. Inhämtningen sker från domstolar, regeringsdepartement, kommuner, kyrkans stift, landsting, högskolor och myndigheter. Piscatus drivs av medlemmar i Expo och Researchgruppen som använder uppgifterna som de samlat in, för att samköra dem, mot olagligt hackade webbsajter och diskussionsforum som Disqus. Vi har sett flera fall där personer hängts ut i Aftonbladet och Expressen. Uppgifterna som dessa tidningar har presenterat, har med största sannolikhet kommit från Piscatus. För de som har minnet i behåll kan nämnas, att 2014 fick Expressen och Researchgruppen utmärkelsen Guldspaden för sina uthängningar.

Det kommer att bli mycket intressant att se om GDPR kunna stopp kvällspressens uthängningar av politiska dissidenter i Sverige? Uthängningarna i Sverige är unika och man hittar inte dessa uthängningar i något annat EU-land. Man får gå tillbaka till den kommunistiska tiden, för att hitta något liknande! Det beror på en slapphänt hantering av PUL, osedvanligt starka grundlagar för tryckfrihet, ett utbrett åsiktsförtryck. Foliehatten funderar om inte uthängningarna har skett, med den rödgröna regerings tysta medgivande!
Expo har fått kalla fötter och skrev igår följande:
”Personuppgifter inom stiftelsen Expos journalistiska arbete. Journalistiskt (och akademiskt) arbete omfattas inte av hela EU:s dataskyddsdirektiv GDPR. Grund för detta finns i artikel 85. Undantaget regleras i Dataskyddslagen 7 §, där det framgår att journalistiskt arbete är undantaget från artikel 5-30 respektive 35-50. Individens rättigheter som redogörs för i denna policy är därför begränsade i relation till Stiftelsen Expos journalistiska arbete och regleras därför inte i denna policy. Stiftelsen Expos journalistiska arbete sker i enlighet med strikt källskydd och pressetiska regler. Vi hanterar alltid journalistiskt arbetsmaterial, inklusive i förekommande fall personuppgifter, med stor varsamhet. Samt medvetenhet om och respekt för dataskyddsdirektivets artiklar 31–34 som reglerar personuppgiftsincidenter och säkerhet kring personuppgifter.
Stiftelsen Expo har också ett arkiv som är Nordens största samling av rasistiskt material. Arkivet innehåller i huvudsak högerextremt material från perioden efter andra världskriget. I arkivet förekommer personuppgifter i ostrukturerad form. Arkivet är enbart öppet som referensmaterial för journalister och akademiker, det faller därmed också inom det ovan nämnda undantaget.”

Enligt MPRT (Myndigheten för radio och TV) så står det så här om utgivningsbevis:
”Privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter kan ansöka om utgivningsbevis hos oss för sina databaser. Att ansöka om ett utgivningsbevis är dock frivilligt. Ett utgivningsbevis är giltigt i tio år och kan sedan förnyas. Det ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet.”
Ibland är det märkligt, för idag är det på pricken 10 år sedan Expo fick utgivningsbeviset. Det innebär att Stiftelsen Expo, står utan utgivningsbevis i ca 2 månader innan de eventuellt beviljas ett nytt, eftersom handläggningstiden är så lång. Foliehatten antar, att de får den retroaktivt?

Nu kommer det intressanta:
Förutsättningar för att få utgivningsbevis. Man kan bara få utgivningsbevis om databasen:
är tillgänglig för allmänheten
tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den
är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig
formgivning
inte kan ändras av någon annan än redaktionen
har ett namn som innehåller ett domännamn
Om man tittar på de krav MPRT ställer, så skall Expo inte få ett nytt utgivningsbevis. Skälet är att Expos databasen inte är tillgänglig för allmänheten.

Det skall bli intressant att se hur det går, det är alltid lika välkommet när individens integritet stärks, inte minst i Sverige som har ett svagt eller närmast uselt skydd för individen.
Normalt sett har yttrande och pressfrihet syfte, att möjliggöra granskning av makten och makthavare. Sverige har en alldeles egen agenda, här är det individen som skall "granskas", så de inte avviker från makthavarnas linje. Det är straffet för att svensken aldrig sett till att uppgradera sig, från undersåte till medborgare.
Det är välkänt, att Sverige "alltid" är bäst i klassen, när det gäller att följa EU:s påbud, när det passar. Men passar det inte, är vi inte ett dugg bättre än Italien, att ducka och göra på "vårt eget sätt."

Tanken med GDPR är just att stoppa massregistrering och stärka individens rätt specifikt mot ljusskygga företag och annat. Att politiska organisationer som massregistrerar folk, kan fortsätta som vanligt, vore i det perspektivet löjeväckande.
Men Sverige är i praktiken ett totalitärt land.

Den
rödgröna regeringen har till skillnad från Nazityskland, Östtyskland och andra kommunistiska regimer, ”franchisat ut” sin åsiktsövervakning och åsiktsförföljelse till helt eller delvis skattefinansierade, formellt fristående organisationer. De rödgröna har via sina myndigheter sett till att finansiera Näthatsgranskaren och #jagärhär.

Hur Expo, Researchgruppen och Piscatus finansieras är inte transparent, men det finns troligen en hel del skattemedel inblandade, även i deras verksamhet. Researchgruppen, tidigare namn AFA Dokumentation, kallar sig själv, för "Sveriges Stasi" och Expos , Researchgruppens och Piscatus antidemokratiska, ljusskygga verksamhet, är bara möjlig med den
rödgröna regeringens goda minne.