lördag 30 mars 2019

15000 personer anses vara extremister enligt en rapport!

I höstas publicerades en rapport om Sveriges ”antagonistiska” som fick stor uppmärksamhet i ”svensk” media. Rapporten – där bland andra den kontroversielle kriminologen Jerzy Sarnecki var med om att ta fram och som sponsrades av, Dan Eliassons myndighet MSB, anser att det finns runt 15 000 personer i Sverige som är med i exempelvis MC-gäng, kriminella gäng, fotbollsfirmor eller inom den nationella politiska opposition som makthavare tvunget vill kalla ”våldsbejakande extremism”.

När SR i en artikel skriver om rapportens kontroverser, väljer de att använda en bild på aktivister från Nordiska motståndsrörelsen efter att dessa år 2007 försvarat sig mot angrepp från våldsvänstern i Stockholm.
Den uppmärksammade rapporten, som publicerades i höstas om kriminella och våldsamma miljöer i Sverige fick stort genomslag i Sverige. Den fick mycket hård kritik från tre professorer som även anmäler rapporten för oredlighet vid forskning. I rapporten uppgavs bland annat, att det finns 15 000 personer i Sverige som kan kopplas till organiserad brottslighet och extremism. Enligt rapporten tillhör den svenska antagonistiska miljön – alltså till exempel MC-gäng, maffia, fotbollsfirmor, islamister, vänsterextremister eller vit makt-miljön. Informationen om de här personerna byggde på en databas som konstruerats utifrån information från en rad myndigheter – till exempel polisen, Säkerhetspolisen och Socialstyrelsen.

Johannes Knutsson, professor emeritus vid Polishögskolan i Oslo: ”Men de siffrorna går inte att granska, och det finns flera frågetecken kring underlaget. Om det är forskning man bedriver så ska man kunna bedöma kvaliteten och begripa hur man har definierat den här populationen. Och man kan inte svara på enkla frågor. Då tycker jag och mina övriga två med anmälare att de verkar röra sig om oredlighet inom forskning, och då bör det granskas.”
Rapporten har nu anmäls och kritiken handlar framförallt om, hur man fått fram uppgifter om de 15 000 personerna.
Polismyndighetens IT-system är inte uppbyggda för att räkna individer som tillhör en viss gruppering, enligt anmälan som ställer en rad frågor om grupptillhörighet: När blir en demonstrant en del av den autonoma vänstermiljön? Är man en del av ett gäng, om man sitter på krogen med andra gäng-medlemmar?
Professor Johannes Knutsson: ”Det går alltså inte att bilda sig en uppfattning om hur tillförlitliga data är. Man har gått in i ett antal register, lyft ut ett antal individer, och bildat ett personregister. Men vad var det som gjorde att de hamnade där? Vilka kriterier hade man när man valde ut dem?”

Rapporten är finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och gavs ut av forskningsstiftelsen Institutet för Framtidsstudier, där Folke Tersman, är ställföreträdande vd. Han välkomnar en granskning. Men säger att kritiken som nu framförs mot rapporten, inte rubbar hans förtroende för forskargruppen.
Folke Tersman :”De som ligger bakom projektet är välpublicerade internationella forskare, vars forskning har granskats från alla håll och kanter i alla olika sammanhang. Sen är det en specifik sak att titta på registerdata som kommer från register som andra har upprättat, då har inte forskaren en fullständig koll kanske, på hur det har samlats in. Men det är en allmän sak för register forskning, och något som många forskare på de här områdena stöter på.”
Förvissa tog man upp i rapporten att islamister är extremister, men man går inte djupare in på hedersvåld som också är en form av extremism! 

Patrik Patrik Kronqvist ifrågasätter i en artikel i Expressen lämpligheten i att låta aktivister och problemförnekare ta fram riktlinjer för bekämpande av hedersvåld och islamistisk extremism. Att låta relativister sköta kampen mot hedersvåld och jihadism är som att låta antroposofer sköta vaccinationsprogrammet.

Patrik anser med all rätt att varför tar det så lång tid att komma fram till någonting. Frågan brukar ställas, så fort det offentligas arbete mot hedersvåld eller jihadism skärskådas och kommer på tal, det blir nästan alltid långbänk. Sossarna ser helst att frågan alltid  placeras i långbänk och Patrik pekar på något märkligt! Man misslyckas eller vill inte ta tag i, att strypa bidragen till organisationer som sprider antidemokratiska budskap. Det finns ingen annan förklaring än, att problemen förminskades, förnekades eller allra helst, sopas under mattan av sossarna. För Löfvén & Co, har det var mycket bekvämare, att fördöma högextremism eller vanlig pursvensk kvinnomisshandel, än att ta upp problem kopplade till integration. Där har också Löfvén, i parti och minut kopplat detta till SD!

Att Ulf Bjereld utreder frågan, är kanske orsaken, att det ofta är han som har förminskat och relativiserat problemen och skall komma fram till något, tvivlar ganska många på. Med valet av Ulf Bjereld, ordförande för socialdemokratiska Tro och Solidaritet, till utredare ter sig mycket märkligt, om tanken är att stänga bidragskranen för antidemokrater.
Bjereld kritiserade att Omar Mustafa, då ordförande i Islamiska förbundet, tvingades avgå ur Socialdemokraternas partistyrelse 2013, efter att Mustafa hyllat och bjudit in antisemiter till olika arrangemang. Ulf Bjereld är också känd för sitt engagemang i Ship to Gaza som samarbetar med den turkiska organisationen IHH, vars ledare fällt antisemitiska uttalanden.
"Att sätta bocken som trädgårdsmästare" är ett slitet uttryck. Det är dock ganska välfunnet som beskrivning på det nymornade arbetet mot hedersvåld och jihadism i Sverige.

Madon konstaterar att rädslan för rasism, och kraven på att gå på äggskal, redan har gjort tillräcklig skada för hedersutsatta. Mest intressant i hennes ledarartikel är dock uppgiften att det är just Baivanstovu som har fått i uppdrag av kommunerna att utreda förekomsten av hedersvåld i Stockholm, Göteborg och Malmö.
En annan front som rör sig långsamt är den mot våldsbejakande extremism. Det är inte så överraskande om man betänker vem som har hållit i taktpinnen. Ända till ifjol ansvarade kulturminister Alice Bah Kuhnke för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. Länge
har MP:s linje varit, att ifrågasätta hela teorin om radikalisering. Att Löfvén gav ett miljöpartistiskt statsråd ansvar för att motarbeta radikalisering är därmed närmast som att låta en antroposof ansvara för det nationella vaccinationsprogrammet.
Men det visar också att både S och MP, inte är lämpliga att handha dessa frågor och det är därför som det ser ut som det gör i Sverige. Mycket snack i liten verkstad!

1 kommentar:

  1. Inte konstigt att det ser ut som det gör i Sverige i dag då Socialdemokraterna har nära samarbete med radikala islamister och överenskommelse med SMR att kvotera in islamister i riksdagen och därmed anser att vi skall ta emot IS terrorister med barn till Sverige.
    Läs nedan i mitt blogginlägg om överenskommelsen med SMR och se videos med mera och artikeln finns med som bevisar detta med samarbetet med islamister.
    https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/30/socialdemokraterna-i-nara-samarbete-med-islamister/

    SvaraRadera