fredag 8 mars 2019

Är Sverige i krig?

En del undrar säkert om Foliehatten varit och ”tullat” på något starkt, när han kommer med detta påstående!
Fakta är, att sedan 2002 är Sverige i krig och det sker i Afghanistan mot talibanerna. Idag finns
25-30 svenska militärer i Afghanistan. Det förs främst ett krig med högteknologiska vapen(drönare) och mord på utvalda personer. Man gjorde en kostnadsberäkning för åren 2002-15 som landade på uppskattningsvis 28,6 miljarder kronor och kostnaderna tickar på.

Riksrevisionen konstaterade i sin granskning 2011 (RiR 2011:14) att kostnaderna för Sveriges deltagande var grovt underskattade. Endast direkta kostnader för insatsen har tagits med, medan alla indirekta kostnader, förberedelser, inhyrning av flygplan, eftervård av soldater, särskild materiel, med mera, utelämnats. RR gjorde en bedömning, att de totala kostnaderna var flera miljarder högre än vad som uppgivits.

En enig riksdag beslöt den 18 januari 2002, att Sverige skulle gå in i Afghanistankriget. Det var den socialdemokratiske försvarsminister Björn von Sydow som drev fram beslutet. Björn försökte med hjälp av falska förespeglingar, att det rörde sig om en FN-operation. Det har visat sig att Björn von Sydow lurade alla eller rättare sagt, han ljög.
Redan i slutet av november 2001 fick USA och Storbritannien igenom i FN, att de skulle leda insatsen. FN-mandatet gällde säkerheten för den nya regeringen i Kabul (senare utvidgat till hela landet). Det var ett krig som enligt den amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld kunde ta "fem dagar, fem veckor eller fem månader."
I mandatet har aldrig ingått, att slå ned alla motståndsgrupper i landet. USA startade bombkriget mot Afghanistan den 8 oktober 2001
och det motiverade George Bush med, ”krig mot terrorismen” och målet uppgavs vara, att bekämpa al-Qaida och bin Ladin som anklagades för att ligga bakom attentaten den 11 september. Men bara några år senare var CIA:s uppskattning att det endast fanns 50-100 al-Qaida i Afghanistan.

Uppgifter har förekommit att svenska Isaf har deltagit i utomrättsligt dödande av afghaner (targeted killings).
Från svensk sida har motiven för den svenska krigsinsatsen skiftat genom åren. Man har hävdat att man vill skapa demokrati, säkra kvinnors rättigheter, ge flickor rätt till skolgång, förbättra sjukvård, minska korruptionen och stoppa opiumproduktionen. Det är givetvis angelägna uppgifter för ett ökat svenskt bistånd. Men från Försvarshögskolan har forskare offentligt förklarat, att insatsens syfte varit att Sverige skulle kvalificera sig för kommande internationella militära insatser med Nato. Den svenska sekretessen har varit total. Om allt som rört den svenska militära insatsen. All incidenter eller dödandet, där svenska soldater deltagit i strid är hemligstämplade.

Varför gick då Sverige med i kriget? Uppgifter finns om att Sverige deltog med militär expertis i samtal om krigsförberedande operationer i Afghanistan redan veckorna efter terrordåden i USA den 11 september 2001. Ägde sådana förberedelser rum med USA?
Kriget har nu pågått i drygt 17 år. Endast mentalt störda personer kan idag stå upp och säga, att detta har varit ett framgångsrikt krig som lett till eller kommer att leda till seger för de uppställda målen, hur de nu än formulerats. Idag finns inte någon seger i traditionell mening någonstans i sikte. 

Trots att enbart USA gjort av med omkring 900 miljarder dollar i Afghanistan, konstaterade USA:s särskilda inspektörsgeneralen för Afghanistans återuppbyggnad (CIGAR) för något år sedan, att den amerikanska regeringens insatser för att stabilisera osäkra och omtvistade områden i Afghanistan misslyckats.
I fjol rapporterade samma inspektör att
cirka 40 procent av landets yta låg under talibankontroll eller var omtvistade.
USA har tvingats till förhandlingar med talibanerna och därmed erkänt att dessa, till skillnad från al Qaida, Islamiska staten och andra kloner på den USA-Saudiska terrorist hydran, är en legitim nationell kraft. Vad man än tycker om dem finns de där och stöds av en del av befolkningen. Att försöka fysiskt utplåna dem är liktydigt med ett folkmord.
 
Fakta om den svenska insatsen:
9 000 män och kvinnor har tjänstgjort i den svenska militära insatsen.
Fem svenska soldater och två lokalanställda tolkar dog under insatsen och ett 30-tal svenskar sårats.
Tre norrbottningar har mottagit Försvarsmaktens silvermedalj för sårade i strid.


2013 uppdrog den socialdemokratiska partikongressen åt regeringen att tillsätta en oberoende granskningskommitté. Men försvarsministern utsåg sent omsider i stället en enmansutredare, ToneTingsgård.
Tingsgård konstaterade i sin rapport bl.a.,att den svenska styrkan inte bidrog till att säkerheten upprätthölls och att samordningen mellan den militära insatsen och det civilasamhället i Afghanistan hade stora brister.

Trots att ansvariga politiker förde in Sverige i ett folkrättsvidrigt krig som blev resultatlöst och motverkade de deklarerade syftena, demokratiexport och kvinnobefrielse och troligen även tvingade svenska soldater att begå krigsförbrytelser, har inte alla fakta lagts på bordet, utan är hemligstämplade! Frågan är, när vi får veta sanningen? Inte heller har de ansvariga, på något sätt klandrats! Eftersom det är socialdemokrater som varit inblandade, har det som vanligt i Sverige, sopats under mattan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar