lördag 16 mars 2019

För tjejer är klimatet problem och för killar invandringen!

En undersökningen genomförd av ”Ung opinion” från Kantar Sifo visar, att hälften av alla tjejer mellan 13-26 år tycker att klimat och miljö är en av de viktigaste frågorna i politiken, för grabbarna är det invandring och sjukvård som toppar listan.

Kantar Sifo genomförde en undersökning via telefon i månadsskiftet jan/feb med 1000 ungdomar. Frågan till ungdomarna: Vilka politiska frågor tycker du är viktigast i Sverige i dag?
Tjejer 13-26 år
Klimat och miljö – 49%
Skola – 32%
Sjukvård – 27%
Invandring – 22%
Jämställdhet – 18%Integration – 10%
Arbetsmarknad – 8%
Äldreomsorg – 7%
Bostäder – 6%
Skatter – 6%
Killar 13-26 år
Invandring – 26%
Sjukvård – 26%
Klimat & miljö – 25%
Skola – 24%
Skatter – 14%
Lag & ordning – 12%
Integration – 11%
Äldreomsorg & omsorg – 8% 
Arbetsmarknad – 8%
Välfärd & vinster – 6%
Båda könen 13-26 år
Klimat & miljö – 36%
Skola – 28%
Sjukvård – 26%
Invandring – 23%
Integration – 11%
Skatter – 10%
Jämställdhet – 9% 
Äldreomsorg – 8%
Arbetsmarknad – 8%
Lag & ordning – 8%
Hela undersökningen är baserad på 1000 personer och man kan fråga sig, hur tillförlitlig den är?  Det som sticker ut i undersökningen, är att så mycket som 49% av tjejerna anser att klimatet är den viktigaste frågan och att invandringen bara intar fjärdeplatsen med en andel på 22%. Hos killarna toppar invandring och sjukvård med 26% vardera och klimatet kommer på tredje plats med 25%.


Klart att media vill lägga fokus på annat än det demografiska hot som massinvandringen utgör. Media, skolor och regering har fastslagit, att det är klimatet som är det stora hotet. Då kommer tjejer att tycka så. Domedagsprofetior om klimatet fungerar då som en avledande manöver. Tjejer är helt enkelt mer konforma och hoppar på "hajper", oavsett om de är genomfalska eller ej. Tjejerna tenderar att följa medias anvisningar och är mer känslostyrda än killar, medan killarna är mer olydiga/självständiga och generellt bättre på att vara rationella.
 

Tjejer kommer aldrig att märka av klimatet i Sverige, men däremot med största sannolikhet bli direkt drabbade av invandringen, om de inte redan blivit det. Foliehatten anser att det är mycket märkligt att tjejer inte har reagerat på invandringens konsekvenser. Vi kan läsa om detta dagligen i media och vilka problem som finns i skolan. Att de inte blivit drabbad på så sätt, att de antingen blir kallade "hora", "svennefitta", bli mobbade, hotade, sexuellt ofredade, trakasserade, misshandlade eller våldtagna av utomeuropeiska invandrare, är märkligt. Det händer frekvent hela tiden över hela landet och det händer allt oftare. Alla enskilda fall är att fall för mycket och hade inte hänt, utan utomeuropeisk invandring. Konsekvenserna kan bli fatala. Tjejerna får sina liv förstörda och samhället blir ett skitsamhälle där våra döttrar tvingas växa upp i eländet. Att bara 22% anser detta vara ett problem, är därför en väldigt låg siffra. Foliehatten frågar sig varför, den är så låg?

Foliehatten har pratat med med en klok tonårstjej som berättade, att f
ör tjejer är det viktigt att tillhöra "rätt" grupp och tänka "rätt", helst med hjärtat!  Killar har inga problem att gå sin egen väg och tänka individuellt. Det gör att killar har en tendens att var mer skeptiska och kanske kan det förklara, att de även dominerar på utvecklingsområdet. De vågar ifrågasätta och gå nya vägar och vips har återigen en kille kommit på något revolutionerande.

T
jejer viker sällan av,en redan inslagen väg och teori. De är mer uthålliga och tröttnar inte så snabbt. Det är bara att titta på den högre utbildningen, där tjejer dominerar, förutom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Det innebär att tjejer även kan pressa en felaktig tes hur långt som helst och i princip idiotförklara alla som inte håller med, även om de i sin tes har uppenbara brister i underlaget. Tjejer ser inte kontext och sammanhang. Kvinnor är mer mottagliga för hjärntvätt och grupptryck. Därför blir de väldigt mottagliga för falsk propaganda, när en skolstrejkande 16-åring fjärrstyrs från diverse lobbyister.

Undersökningen "Ung opinion" är en lite märklig, eftersom Sverige och svenskar helt saknar påverkan på klimatet. Faktum är att Sverige inte har några koldioxidutsläpp netto. Skogen tar årligen upp lika mycket koldioxid som vi släpper ut (inklusive export och import), så det är alltså meningslöst att ens tala om koldioxidutsläpp i Sverige.
Köper man förklaringen med koldioxidutsläpp som orsak till klimatförändringar,
så är det Kina som är problemet. Kina släpper ut mer koldioxid (CO2) än USA och EU tillsammans och i Indien och Kina dumpar man sopor och plaster i floder och  i havet och de står för 90%, av alla plaster i haven.

Att ekonomiska supermakter som Kina, Indien, USA och Ryssland skulle intressera sig för vad lilla Sverige har för sig verkar väldigt förmätet. Vet de överhuvudtaget, att vi existerar? Klart att miljörörelserna i dessa länder desperat letar efter exempel att använda i debatten, men att tro att de stora ekonomiska intressen som styr skulle låta sig påverkas av ett litet land långt borta i norr tyder på att vi tar oss själva på alltför stort allvar.


Trots att tjejer också ser invandrarmän som hotfulla så mildras deras bild genom att tidningarna utmålar invandrarmän som snälla offer och svenska män som stygga banditer. Män påverkas inte i lika stor grad av take news eftersom män har högre grad av kritiskt, självständigt tänkande.


Rätt intressant är det att notera, att SD (mot invandring) har fördubblat sitt röstantal på 4 år, medan MP (miljö) har halverat sitt röstantal. En slutsats man kan dra, är att tjejer alltid hoppar på fel tåg och killar på rätt tåg eller.…?

Miljöångesten är helt oförklarlig för Foliehatten som enligt sig själv, är en erfaren logiskt tänkande person. Miljöångesten bygger på något som (köpta)experter och media uttalar sig om och de är inte ens eniga. Det finns ingenting man kan se, med egna ögon i Sverige som verkar orsakade av någon miljökatastrof. Med migrantproblemet är det tvärtom. Men man kan se problemen varenda dag i Sveriges tidningar och i sitt eget närområde.

Ändå väljer tjejer, att haka på experterna. Det måste ha med Greta Thunberg att göra, årets största ångest-framkallare i Sverige. Foliehatten älskar att läsa alla inlägg på nätet som med stolthet nämner alla barn som strejkade igår, för miljön som de kan påverka noll. Samma dag som 49 oskyldiga muslimer skjuts ihjäl i NZ som svar på bl.a det islamistiska terrordådet på Drottninggatan. Sila mygg och svälja kameler, redan Bibeln hade ett ordspråk för stollerierna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar