fredag 29 mars 2019

Klimatförnekare får artikel publicerad hos SVT Opinion!

Det otroliga har hänt! En klimatkritisk artikel av civilingenjörerna Erik Lundqvist och Elsa Widding som båda har lång erfarenhet av energibranschen, fokuserar på de mest spridda påståendena i debatten.
De skriver: ”Klimatlarmet bygger på felaktiga modeller. Man bör starkt ifrågasätta klimatmodeller från IPCC som kraftigt överskattar uppvärmningen och därmed triggar våra politiker att fatta felaktiga beslut och som dessutom skapar klimatångest hos stora delar av befolkningen.”

Författarna skriver att det råder 97% konsensus bland forskarna i klimatfrågan, vilket de anser nyanseras kraftigt: ”Det som det råder någorlunda konsensus om är att jordens medeltemperatur har ökat något sedan den industriella revolutionen, och att en viss del av denna ökning kan vara kopplad till den ökning av koldioxidhalten i atmosfären som beror på vår användning av fossila bränslen.”


Foliehatten har debatterat med flera klimatförespråkare på FB och de har hävdat att 97% av forskarvärlden anser att det är människans utsläpp av koldioxiden som påverkar temperaturen, vilket han har påpekat inte är en korrekt beskrivning! Foliehatten frågade efter källor på de 97% och givetvis kan ingen uppge denna källa.
Den finns inte. Det är något som förespråkare har gripit ur luften, för att trycka ner de som är kritiska.Givetvis föll publicering av artikeln inte i god jord hos de ”goda”, de anser att man inte behöver bry sig om sånt trams som fakta. SVT fick omedelbart kritik från klimataktivister i sociala medier för att de släppt fram ”klimatförnekare.”

Fakta är att, SVT har fått mycket stor kritik för sin ensidiga hållning i klimatfrågan. SVT hade den dåliga smaken att klippa bort ett stycke besvärande fakta för klimatalarmisterna, ur en intervju med Anna Wåhlin, professor i fysisk oceanografi som forskar om Antarktis och polarhavet som också är medordförande i Observationssystemet för södra oceanen (SOOS). I intervju fick hon frågan om hon var bekymrad över klimatförändringarna svarade Wåhlin, att hon inte var det, och fyllde i med obekväma uppgifter: ”Den vattenståndsökning som vi mäter i dag är 3-6 millimeter per år, det är normalt för jorden, det har vi haft de senaste 10 000 åren faktiskt. Det är ingen alarmerande vattenståndsökning i dag.”  Samma intervju sändes i TV4 ocensurerad. Givetvis uppmärksammades denna fadäs som SVT genomfört av flera debattörer på nätet.

Foliehatten tror faktiskt att dessa fanatiker inte förstår vad demokrati innebär! För att få en någorlunda saklig debatt, måste alla få sin röst hörda, även de kritiska. Foliehatten tycker att det var strongt gjort av SVT Opinion att släppa fram denna artikel! Undrar om inte detta är början på slutet för klimatalarmisterna!
Debattartikeln fick också mothugg från Maths Nilsson, kemist och författare till debattboken ”Tvivel” som handlar om klimatfrågan. Hans enda faktamässiga invändning var dock att John Christys graf fått kritik från andra forskare, något han
försökte bevisa genom att länka till samma artikel som Lundqvist och Widding redan länkat till, för att visa att forskarna inte var överens om, hur stor IPCC:s överskattning av temperaturökningen är.

Den 19 mars fick Lundqvist och Widell även in en slutreplik där de pekade på fler fakta som inte stämmer överens med de klimatalarmistiska förutsägelserna. ”Risken är nu att världens länder spenderar tusentals miljarder dollar på att minska utsläpp av koldioxid på bekostnad av fattigdomsbekämpning och miljöproblem som kräver en lösning här och nu!”


De senaste åren har vi fått mängder av domedagsprofetior och att temperaturen skall höjas åtskilliga grader. Foliehatten tycker synd om MP:s EU-kandidat Pår Holmgren som spådde för 10 år sedan att Vasaloppet fr.o.m. år år skulle bli ett grönt spår och inte som det varit de senaste åren mägder av snö! Regeringens rådgivare Johan Rockström som ofta är gäst hos SR/SVT har sagt att 8 grader varmare kommer det att bli år 2100. För några år sedan framförde han i Davos att , vi hade bara några år på oss, innan en klimatkatastrof inträffar. Nu har Rockström bara något år på sig, för att se om hans domedagsprofetia går in! Gunilla Svensson som är meteorologiprofessor vid Stockholms Universitet sa i Ekdal-programmet för några veckor sedan, att temperaturen kommer att gå upp 3° – 4° om 30 år. Martin Hultman som leder en grupp forskare vid Chalmers finansierat av Vinnova och Energimyndigheten säger 8 – 10 grader i Sverige. Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Regeringens klimatråd, anser att mellan 10 och 15 grader varmare kommer Arktis att bli.


I boken boken “Falskt Alarm” som gratis kan laddas ner som en pdf. http://falsktalarm.se/ För er som fortfarande tror på vad Greta och Rockström säger är denna bok mycket intressant som fullständigt slaktar de påståenden som både Greta och Rockström gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar