onsdag 20 mars 2019

En riksdagskvinnas värdegrund!

Somalias egen kryss(ningsrobot) i Sveriges riksdag Lelila Ali Elmi, har uppvisat vissa besvärande brister i värdegrundens grunder. Enligt MP är hon rent av en prydnad för såväl ämbete som mänskligheten. För att nu inte tala om, vilken tillgång hon anses vara för den egna partiorganisationsapparat. Lite hat har väl ingen dött av, åtminstone inte när det kommer från rätt håll.

Emma Jaenson, noterade vasst i Blekinge Läns Tidning:
Man kan fråga sig hur väl Elmis inställning till hat och hot rimmar med den miljöpartistiska värdegrunden? Än så länge har dock partiledningen inte fördömt hennes beteende. Inte heller kommer det några uttalanden om att ”Det är inte okej” eller ”Ett hot mot demokratin” från övriga partiledare.
Och har partiledningen tagit avstånd från Elmis agerande? Nej, då! Gruppledare för MP Jonas Eriksson försvarar i stället Elmi: ”Leila har drivit en framgångsrik kampanj och kommit in i riksdagen för oss. Det är vi stolta över. Hon brinner för frågor om ”jämlikhet och klimat och hon behövs i svensk politik” enligt Lelias uttalande i Aftonbladet den 19 september 2018."

För när det är en politisk motståndare som gör bort sig, är MP snabba med ett fördömanden. Då kan invektiven hagla. Men är det någon i det egna laget, väger värdegrunden och principerna lätt. Hat och hot är bara okej, när det kommer från vänster. Vänstern står ju för det goda, helt oavsett hur de beter sig.
Mångkulturen levererar på sitt sätt och frågan är om ens Allah kommer kunna rädda MP åt eftervärlden, annat än som skamfläck i den svenska historieskrivningen.

I en angelägen ledare i GP synar Adam Cwejman försöken att bygga upp den kommersiella basen till ett mångfaldsindustriellt komplex. Adam grundar sig på den rasifierade klanrepresentanten MP:s rikdagsledamot Leila Ali Elmi intervju med Expressen i fredags. Hon föreslog, att om staten inhämtar statistik kring kön så kan väl staten föra statistik kring ras och etnicitet.

Adam: ”Elmi är "mycket positiv" till att man för så kallad "jämlikhetsdata" på alla diskrimineringsgrunder. Ordet jämlikhetsdata är en stilig omskrivning av att staten ska föra statistik på ras, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Det är inte tillåtet enligt lagen idag. Det är något Elmi gärna vill förändra.
Elmi är inte först med att förespråka dylik datainhämtning. Andra som gör det framhåller ofta att det är fullständigt okontroversiellt och redan görs i många länder, däribland USA.”

Vad
Adam inte nämner är att systemet är kraftigt ifrågasatt. I USA är inhämtningen av samma data direkt förknippad, med vad som görs med den. Däribland kvotering baserat på rasbakgrund. Ett system som syftar till att ge så kallade "underpriviliegierade" grupper inträde i exempelvis universitetsvärlden, men som har utmynnat i att individer från andra grupper diskrimineras.

Därutöver används insamlingen av rasstatistik som ett sätt för identitetspolitiska organisationer i USA att framhäva sin rätt att representera delar av befolkningen. Det saknar betydelse, eftersom de inte valts på demokratisk väg. Den statliga statistiken ger dem legitimitet att företräda kollektiven inför statsmakten.
Adam går inte in på de enorma belopp som årligen överförs till det mångfaldsindustriella komplexet i USA som bl.a. gjorde att Barack Hussein Obama kunde bo, i ett flott överklasshus som aktivist.

Leilas förslag är bra och det är en ”sur karamell” att suga på, för feminist Sverige. När en färgad muslimsk kvinna lägger fram det förslaget som vissa grupper gjort sig ett namn genom, ja då är det förmodligen en självklarhet, att genomföra det. Skriva in rastillhörighet i passet. De som kan sin historia, förstår alla vem man associerar till!

"Någon"
(gissa vem?) har lovat jämlikhet i Sverige och då vill invandrare också äga precis samma som en infödd invånare, utan att behöva göra något själv för att nå målet. De vill ha hus, bil, bo i bra områden, få chefsjobb, gå på bra skolor. Att en svensk får kämpa sig till detta själv, genom att spara och byta upp sig i omgångar räknas inte, för de vita är privilegierade och bortskämda.
Lelia vill ha jämlikhetsdata för att bevisa hur rasistisk och orättvis svensken är mot just dom. Att de har ett eget ansvar att utbilda sig, skaffa jobb och vara anställningsbar, lära sig språket, spara ihop till sådant de vill köpa är rasism. De vill ha allt gratis som svensken ska betala.

Att människor ser olika ut på klotet är ingen nyhet och fullständigt naturligt och i sig helt harmlöst. Geografi och klimat m.m. har format de olika raserna. Att intressera sig för studiet av antropologi och raslära, är en rent vetenskaplig ingivelse. Att studera hundar, hästar och katter rasmässigt, är det ingen som reagerar över.

Det Leila inte begriper är att i svensk riksdag borde religiösa symboler förbjudas av alla de slag. Hon är inget geni direkt, ras och etnicitet är två skilda ting. Hon verkar mer vara en symbol för det sönderfallande Sverige och det är nästan genant. Foliehatten blir mer och mer övertygad om att miljöpartister tillhör rasen UFO´n från en galax ,långt långt borta från verkligheten.
Vårt land ska inte påverkas av religiösa fantasier utan av logik, fakta, vetenskaplig evidens och bondförnuft. Ska denne Leila Ali Elmi beträda plenisalen får de bli utan huckle, men helst ska hon inte komma in alls med sina muslimska värderingar ( ett uttalade av henne själv). Riksdagsmännen ska vara fria och obundna av någon annan ordning än svensk lag och inga andra lagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar