onsdag 6 mars 2019

Feminist islamiska invandrarpartiet socialdemokraterna kommer att ta kampen mot högerextremism i EU-valet!

Sossarnas EU-valledare John Zanchi berättade vid en pressträff igår inför valt:Socialdemokraterna siktar på att få minst ett ytterligare mandat i EU-parlamentet iEU-valet. I dag har man fem. S siktar också på att genomföra 500 000 samtal med väljare, varav 400 000 genom dörrknackning. Det är två av partiets målsättningar inför den kommande EU-valrörelsen.”
 
Socialdemokraternas dominerande budskap kommer att vara, att S tar upp kampen mot de högerextrema krafterna i Europa.
John Zanchi: ”Kampen mot högerextremismen blir den dominerande frågan. För första gången kommer vi att få en emotionell EU-valrörelse, med mycket känslor inblandade.”

Det finns ingen gemensam spärr för alla länder i EU. Det är upp till varje land att själva sätta spärren. För närvarande tillämpar följande medlemsstater röstspärrar: Tjeckien, Frankrike (beroende på valkrets), Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien (5%), Italien, Österrike och Sverige (4%), Grekland (3%) och Cypern (1,8%). Övriga medlemsstater tillämpar ingen röstspärr.

Ivalet till Europaparlamentet fungerar de flesta medlemsstater som en enda valkrets. Fem medlemsstater (Belgien, Irland, Frankrike, Italien och Förenade kungariket) har dock delat upp sitt nationella territorium i flera regionala valkretsar.
Det finns även valkretsar som endast är av administrativt intresse eller av relevans för partiernas distribution av listor. Så är fallet i Nederländerna (19), Tyskland (16, enbart för CDU/CSU) och Polen (13).
Rösträttsåldern är 18 år i samtliga medlemsstater, utom i Österrike där den är 16 år och i Grekland där den är 17 år.
 
Den 28 juni 2018 antog Europeiska rådet ett beslut om hur mandaten ska fördelas efter valet 2019. Det totala antalet platser minskas från 751 till 705; samtidigt ökar vissa medlemsstaters andel något. Antalet ledamöter som väljs i varje medlemsstat: Tyskland – 96; Frankrike – 79; Italien – 76; Spanien – 59; Polen – 52; Rumänien – 33; Nederländerna – 29; Belgien, Grekland, Ungern, Portugal, Sverige och Tjeckien – 21; Österrike – 19; Bulgarien – 17; Finland, Danmark och Slovakien – 14; Irland – 13; Kroatien – 12; Litauen – 11; Lettland och Slovenien – 8; Estland – 7; Cypern, Luxemburg och Malta – 6.
SVT Novus har för någon vecka sedan genomfört en första undersökning och den ger indikationer på, att både L och F! i dagsläget, inte får några mandat. Att F! skulle klara 4% spärren. är uteslutet!
M: 18,3 ger 4 mandat
L: 3,5 ger 0 -2
C: 7,3 ger 1 +-0
KD: 8,6 ger 2 +1
S: 28,2 ger 6 +1
V: 9,1 ger 2 +1
MP: 4,0 ger 1 -3
SD: 19,3 ger 4 +2
F!: 1,6 ger 0 -1

Det märkliga är, att S tror, att EU:s framtid går genom vänstergemenskap i EU. MP tror likaledes, att hårdare miljökrav går genom EU och de andra gröna. L tror de fortsatt ska styra EU med vänsterliberala kommissionärer, men med den korrupta Cecilia Wickström som första namn på valsedeln, blir det istället exit EU för L i Sverige.

Men S har fel, det är de nationalistiska och av vänstern s.k. främlingsfientliga partierna som kommer att gå starkt framåt i hela EU. Vi skall ha klart för oss, att Sverige bara är en liten del av EU.
Det intressanta är hur hela EU röstar. Under senare år har det blåst allt starkare konservativa och nationalistiska vindar över Europa. Foliehatten tror detta kommer medföra, att sådana partier kommer stärkas kraftigt, medan liberala, gröna och socialistiska partier kommer gå kraftigt tillbaka. Om så skulle bli fallet, kommer vi att få se ett helt nytt EU.
 
Socialdemokraterna borde kratta framför sin egen dörr, innan de smutskastar de s.k. högerextremistiska partierna. Majoriteten av Europas folk vill inte se fler muslimer i sina länder och några länder t.o.m. vägrar, att de emot dem. Dessa länder har av vänstern och EU, utpekats som högerextremistiska och nazistiska. Orban i Ungern, intar första plats för hatet. I själva verket anser Orban, att de är liberaler!

Foliehatten förstår dessa länders negativa inställning. Professor Koopmans i sociologi och migrationsforskning vid Inst. f. socialvetenskap på Humboldt-universitetet i Berlin som har forskat i mer än 20 år om Islam, anser muslimer inte låter sig förenas med demokrati och västerländska samhällen och inget land i Europa har lyckats integrera dem. Den danska dagstidningen Berlingske frågade Koopmans, om det ändå inte finns någon ”solskensberättelse.” Svaret är nej. Koopmans är säker på sin sak, det är otvetydigt svårare, att integrera muslimer än andra grupper av invandrare i västerländska samhällen.

Inte alls förvånande att S nu tydligt går ut och aviserar, att de kommer att bedriva en smutsig och osaklig valrörelse. Det kommer att bli mycket negativt kampanjande som kommer att riktas mot svensk nationalism och för mångkultur.
För att öka i EU-valet, kommer S sannolikt, budskapet om S;s förträfflighet, i mångt och mycket inriktas mot ”det nya valboskapet.” De är S nya kärnväljarna, eftersom svenskar i allt större omfattning, har lämnat partiet. S kommer att genomföra 400 000 dörrknackningarna och de kommer till stor del, att genomföras hos de nya kärnväljarna, i utanförskaps områdena. Nu ska diaspororna trummas fram och göra skäl för sin vistelse i Sverige, genom att leverera valurnornas guld för S.

Sedan är det mycket intressant med sossarnas fokus som nu verkligen bekräftar, att de strävar mot att vara ett invandrarparti. När Löfven säger att det är viktigt att upprätthålla kontraktet, så säger han det för att lugna folket och vinna ännu mer tid för att stöpa om samhället. Svenskar ska inte kunna göra anspråk på, att ha ensamrätt på nationen Sverige. Det övergripande målet och hela projektets idé, är att ingen etnicitet ska kunna äga ett la
nd!
Utan EU-motståndare så lär "debatten" bli sällsynt trist och ointressant och valdeltagandet blir därefter. Blir det ett högre valdeltagandet, en bra bit över 50%, kommer det bli, en sensation!

SD:s orwellska tvärtomvändning, till ett EU-vänligt parti,
har tagit bort ett bra argument, från de andra partierna. Om Åkesson hoppas kanske ta borgerliga röster på tväromvändningen, återstår att se (som ju inte alls är förankrad i partiet, utan bara något som Åkesson plötsligt sade).

Vad är det som skiljer partierna åt i EU-politiken? Kan någon förutspå vad motsvarigheten till årets julklapp blir i kampanjandet fram till den sista söndagen i maj (26 och 8 maj startar förtidsröstningen)? Klimatet, där alla säger samma sak?
Att vi får höra mycket från S och V om högerextremistiska och nazistiska partier, kommer att bli som ett hack i skivan. Vi kommer att få höra det ständigt under valkampanjen. S har förvarnat om detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar