söndag 17 mars 2019

Den absurda svenska skolan - lärare blir kallad hora och eleven åker ut ur klassrummet och föräldrar anmäler!

En kvinnlig lärare ber om att få samla in sina elevers mobiler innan lektionen. En av eleverna reagerade med att kalla henne för ”hora!” Eleven avvisades från klassrummet av en annan lärare som föräldrarna nu polisanmäler. Den manliga läraren grep tag i pojken och drog ut honom, eftersom han vägrade lämna klassrummet. Hur kan en mamma försvara sin son som kallar en lärare för hora? Vad för jävla signaler sänder detta ut till honom? Helt otroligt, Foliehatten finner inte några ord, för denna förälder.

Foliehatten kan inte säga något annat än, att nätet är helt fantastiskt. Man bör vara mycket försiktig med sina kommentarer på nätet. Man har snappat upp, att en av elevens systrar har kommenterat händelsen på FB! Mamman kommer från Colombia och han har tre systrar!

Flatheten hos föräldrar är sanslöst illa! Skulle vilja se föräldrar bli kallade hora/bögdjävul på sin arbetsplats av sina kollegor, hur skulle det sluta?
Foliehatten känner till det där med skolplikt! För att skolan inte skall spåra ur totalt och steget dit, är inte långt idag, måste man ta tag i problemen! Att den feministiska socialistiska regeringen skall göra det, kan vi drömma om. Istället har man infört, ännu mer tokigheter och den värsta av dem, är genusuppfostring!

Enligt skollagen 5:e kap och 7:e§, har läraren befogenheter att ta till viss våld, för att förhindra en elev begå brott eller skydda eleven från brott. Detta går in i vad som kallas för tillsynsplikten och vi börjar få stabila prejudikat på, att visst våld får användas för att sära på två bråkande elever eller lyfta ut eleven från klassrummet.
Problemet är våra tillsynsmyndigheter som fortfarande anser, att elever är fromma lamm som inte ett hår skall krökas på, så varje gång man använder laga befogenheter får läraren massor av pappersarbete, att redovisa till Skolinspektionen.
Man bör ha möjlighet att stänga av elever eller ge skriftliga varningar och sedan långa avstängningar. Elever med denna typ av beteende blir ju ändå inga arbetare som drar sitt strå till statskassan! De hamnar omgående på statens utgiftskonto.
 
Varför inför man inte Obs skolor = problem löst! Svensk skola har en lång tradition av att särskilja elever. I början av 1900-talet placerades begåvningsmässigt svaga barn i hjälpklass. Där hamnade också elever som ansågs ”intellektuellt, socialt och moraliskt avvikande.” I 1955 års läroplan räknas en rad olika särskiljande lösningar upp, bland annat cp-klass, läsklass och frilufts- och hälsoklass. Ända in på 80-talet undervisades elever i behov av särskilt stöd i så kallade obs-kliniker, enligt en skrift från Skolverket.
I dag löper i stället inkluderingstanken som en röd tråd genom svenskt skolväsende. Skolan är till för alla och styrdokumenten är tydliga, huvudregeln är att elever ska undervisas och få stöd i sin ordinarie grupp.

Läraren är lärare i skolan och ska bemötas med respekt av eleverna. Att man har frångått denna enkla regel i Sverige, är en av anledningarna till varför man ligger i botten bland skolorna i utvecklade länder, på samma sätt som det faktum att man fortfarande följer den i Finland, är
den stora anledningen till varför Finland ligger högt upp bland skolorna i de utvecklade länderna. Foliehatten har i inlägg beskrivet en finsk lärares chock över svenska elevers beteende! Sämst i klassen - den svenska skolan i ett nötskal!

Tänk så det kan skilja sig åt mellan olika föräldrar. Mina föräldrar uppmanade t.o.m en lärare att klappa till mig, om jag inte gjorde som jag blev tillsagd. Å andra sidan hade jag nog aldrig ens drömt om att kalla en lärare för hora, när jag gick i skolan. Den gamla skolan. Hård, men rättvist. Det blev nog mer folk av oss, än buset idag.
 
Man har som lärare laglig rätt att samla in mobiltelefoner i samband med lektioner. Elever har såklart laglig rätt att vägra lämna från sig telefonen men det beteendet ger å andra sidan läraren laglig rätt att avvisa eleven då denna förstör undervisningen genom att inte rätta in sig efter lärarens anvisningar. En elev som vägrar lämna klassrummet i det läget bör per omgående rapporteras och stängas av tillsvidare.
Vilket samhälle vi lever. Elever kallar lärare för hora och lärare som avlägsnar elever som inte lyder ut ur klassrummet, så anmäls läraren för våld. Som lärare finns det inget kvar att göra än att låta alla elever störa och kränka helt fritt. Ber man eleven, att ut ur klassrummet och eleven vägrar, så vågar snart inte en enda lärare att ta i dem. För då kommer någon förälder och anmäler. Det kanske är bättre att lärarna lämnar klassrummet, tills eleven godkänner att läraren får komma in igen?
Lärare och rektorer som inte har kurage nog att genomföra denna enkla uppgift bör per omgående byta jobb. Tyvärr ser man
alltför ofta den här typen av veka lärare och rektorer inom skolan. De lärare och rektorer som har kurage nog till att lösa problem byter oftast bransch och anledningen är, dålig uppbackning av skolledningen.
 
Det har hänt att Skolinspektionen talat med elever i korridoren och fått höra något negativt om några lärare och då har myndigheten gett varning. Särskilt är man på ”hugget” mot kristna friskolor, vilket är märkligt. För övrigt kan man ställa varför har det blivit så här, att elever getts den frihet säga vad de vill och sedan anmäler föräldrar hej och vilt. Tror att det är politikerna som tagit bort lärares status och vips har vi ouppfostrade ungar.
Tyvärr finns det folk som tolkar det som övergrepp om man som lärare föser ut ett barn ur en sal. Det här måste Skolverket ta ställning till, får man fösa ut eller inte? Om inte så bör lärarkåren omgående föra över ansvaret på föräldrarna. Så fort man har ett barn i klassrummet som inte låter bli att störa undervisningen, får man istället stjälpa över ansvaret för detta på föräldrarna och be dem hämta sitt barn omgående. Hänvisa till att barnet inte mår tillräckligt bra, för att tillgodogöra sig undervisningen och därmed behöver vårdas i hemmet. Kommer inte föräldrarna får socialen ta över, med hänvisning till att föräldrarna inte har fullgod förmåga att ta hand om sitt barn.
För 60 år sedan var det eleverna som fick örfilar av lärarna och slynglarna vågade inte käfta emot. Idag är det omvända, det är eleverna som hotar förolämpar och slår sina lärare. Hur kunde det bli så fel i flumskolan?

Är det Miljöpartiets flower power Gustav Fridolins fel att lärarna inte längre vågar ta tag i stökiga elever och hiva ur dom ur klassrummet? När det hotas och huggs med kniv i dagens flumskolor då har det gått för långt. Hur länge ska dom ryggradslösa politikerna ducka för problemen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar