lördag 23 mars 2019

Låna en bok på bibblan och köp samtidigt några stenar crack!

Radio P4 Stockholm skriver i en artikel att de besökte Tensta bibliotek och där mötes de av bokläsare och en förskolegrupp på besök. Precis som de skall vara på ett bibliotek! Men bilden av biblioteket har förändrats de senaste månaderna, nu säljer langare narkotika helt öppet och detta sker framför ögonen på personalen.
Kristofer Gren, enhetschef på Järvaenheten vid Stockholms stadsbibliotek: ”Det har skett ganska ogenerat framför personalen. De har också hittat påsar och pengar i böcker på biblioteket.”

Foliehatten undrar varför droghandeln kan få bedrivs öppet och varför personal och väktare inte kan stoppa detta? Har de kallat på polis? Kan anledningen vara, att de är rädda för rasiststämpeln? Många känner till att invandrargängen, sin vana trogen, drar runt i stora gäng och det är helt enkelt för farligt att försöka göra något åt det.
Personer som använder droger och är fast i sitt beroende, kommer att fortsätta använda droger och det har de alltid gjort genom alla tider, så länge folk gillar att bli höga på droger. Inga lagar kan ändra på detta faktum. Finns efterfrågan, så kommer någon alltid att tillhandahålla produkten, speciellt om det är illegalt, då priset då är högt p.g.a., risken att hantera produkten.
Kan man inte köpa sina droger på en legal försäljningsplats så köper man det av en kriminell på det stället som den kriminelle väljer att sälja sina droger på.

När polisen jagar iväg dom därifrån med sin närvaro eller uppsättning av kameror, så byter man försäljningsplats. Man kan fortsätta att klaga på drogbrukare och drogförsäljare bäst man vill, men dom finns här och dom kommer inte att försvinna.
Kan man inte ens stoppa drogbruk och försäljning inne på fängelser, så kan man inte heller göra det ute i det "fria" samhället.
Kriget mot narkotika går inte att vinna, eftersom efterfrågan på droger alltid kommer att finnas och kriget mot drogerna är förlorat för länge sedan, det är dags att sluta fred med den nu, för allas bästa.
Vill man på allvar komma tillrätta med illegal narkotikahantering och samtidigt försvaga de kriminella organisationerna som håller i den hanteringen, så är en legalisering av droger det bästa alternativet och enda sättet, att få bukt med problemet.
Fördelarna är enorma, man slår undan benen för de kriminella som tjänar enorma belopp på narkotikahandeln och samtidigt får polisen resurser över till att ta itu med andra problem i samhället!
 
Socialstyrelsen har det senaste året sett att antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till dödsorsaksregistret har ökat kraftigt både bland kvinnor och män.
För att ett dödsfall ska räknas som drogrelaterat måste drogmissbruk, beroende eller förgiftning med narkotika nämnas som underliggande eller bidragande dödsorsak på dödsorsaksintyget som utfärdas av läkare.
Till Socialstyrelsen inrapporterades:
2013: 589 drogrelaterade dödsfall
2017: 959 drogrelaterade dödsfall
En ökning med 63 procent på bara fyra år.

Antalet människor som dör på grund av narkotika fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Dödstalen är nu de värsta i hela EU, enligt en ny rapport från EU:s narkotikabyrå.
Björn Johnson, narkotikaforskare på Malmö högskola: ”Det är en fruktansvärd trend. Till skillnad från många andra länder har dödligheten i Sverige ökat under flera år på raken.”
Rapporten från EU:s narkotikabyrå EMCDDA bygger på statistik från medlemsländerna från år 2015. Sverige rapporterade då in 618 narkotikarelaterade dödsfall, en liten ökning från 2014. År 2004 rapporterades 188 dödsfall, vilket innebär att siffrorna mer än tredubblats på ett drygt decennium.
Den genomsnittliga narkotikadödligheten i hela EU bland personer mellan 15 och 64 år beräknas till omkring 21 personer per miljoner invånare. I Sverige är den siffran fem gånger så hög. Här beräknas 100 personer per miljoner invånare dö av narkotika. Bara Estland är värre, med 103 inrapporterade dödsfall per miljoner invånare. Deras dödstal har minskat kraftigt på senare år, medan Sveriges fortsatt öka.
Enligt Socialstyrelsen kan ökningen av dödsfallen både bero på ett utbrett problematiskt missbruk, men också på att mätmetoderna för att spåra droger vid oklara dödsfall blivit allt bättre. EU:s narkotikabyrå påpekar i årets rapport att Sveriges ökade dödstal delvis kan bero på ändringar i hur statistiken kring dödsfallen samlas in och rapporteras.

De länder i EU som har en drogliberal hållning eller har avkriminaliserat droger är dödligheten mycket lägre än i Sverige. Holland som pekats ut som en alltför drogliberal nation av våra politiker har en dödlighet som är 8 gånger lägre än i Sverige. Portugal som avkriminaliserat alla droger, har en dödlighet som är 25 gånger lägre än i Sverige.

Med den stora ökningen av drogrelaterade dödsfall de senaste åren inser man att den repressiva svenska drogpolitiken har totalt misslyckats. Politiken gör ingen som helst nytta utan orsakar bara stor skada och personliga tragedier i familjer som har en familjemedlem som dött av narkotika.
Vi vet också att riksdagspartierna tycker att allt är bra som det är. 
Tyvärr måste jag konstatera att våra politiker inte riktigt har förstått problemet. Det finns flera tydliga tecken som pekar på att det inte är drogerna i sig som är problemet utan missbrukarnas livssituation som är den verkliga orsaken till missbruket.
Frågan är vad man skall göra för att få politikerna att lyssna och vakna. Fortsätter dödligheten i drogmissbruket att öka i samma takt på årsbasis kommer vi få ett jätteproblem. Dessutom vägrar politikerna debattera frågan. De håller stenhårt fast vid en politik som – bevisligen – har misslyckats.
Det är inte svårt att se, att våra politiker är oförmögna att se verkligheten. Allt de har att komma med är mera krav på en än mer repressiv drog politik, strängare straff och en orealistisk idé om nolltolerans.

Den svenska politiken tycks gå ut på att bekämpa narkotikan genom att döda missbrukare. Vilket är cyniskt och ondskefullt. Den svenska drogpolitiken ”göder” den organiserade brottsligheten och gängbrottsligheten.
Politiken skapar i sin tur våld, som inte sällan drabbar oskyldiga människor och gör vårt samhälle otryggt.

Den svenska drogpolitiken gör brukarna till brottslingar. Dessa människor har inte kränkt någon annan människas fri- eller rättigheter. Vad våra politiker gör är att konstruera brott utan offer, helt i onödan. Dessutom skapar den svenska politiken olyckliga incitament som ger oss nya, farligare och mer svårdoserade narkotiska preparat på marknaden.

Foliehatten undrar varför inte Sverige legaliserar drogerna precis som i Portugal eller inför en mer liberal inställning som i Holland. Först då kommer man att få minskat mänskligt lidande, färre dödsfall, minskad brottslighet, minskat gängvåld samt ett tryggare och mer humant samhälle

Om vi hade haft politikerna som är smarta skulle de omgående, legalisera innehav av droger för eget bruk. Det skulle innebära en rimligare livssituation för missbrukarna.  Missbrukarna skulle söka vård istället för att jagas av polisen.
Med legaliseringen av droger slår man undan benen för den kriminella försäljningen av narkotika. Gängbråken skulle upphöra och polisens resurser skulle kunna användas till att försöka få bukt med alla bostadsinbrott istället!
Hade dagens cannabisbrukare fått möjlighet att skaffa sin cannabis på ett lagligt sätt, är
Foliehatten helt övertygad om att langarna hade förlorat merparten av sina kunder över en natt.

Foliehatten kan bara sorgligt konstatera att det enda svenska politiker idag bryr sig om är klimatet och koldioxidutsläppen! Där engagerar man sig verkligen, på århundradets största bluff!
För de närmaste i familjen, är det en stor tragedi, när någon närstående är missbrukare och till slut dör. Foliehatten har på nära håll i bekantskapskretsen följt en sådan historia och kan bara konstatera att samhället, inte är till för dessa personer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar