lördag 23 november 2019

Arbetsförmedlingen som inte klarade av sitt uppdrag och för att dölja detta, friserade man siffror!

Statsvetaren Peter Santesson började ana ugglor i mossen i mars 2019 om AF. AF har hela tiden hävdat, att Sverige har en ständig och enorm arbetsbrist, p.g.a. pensionsavgångar. Sverige måste ha en massinvandring för att ”rädda välfärden", hävdar AF. Peter, var långt ifrån först på bollen.
Santesson: ” Det är inte lugnande att en så pass tung myndighet som AF år efter år styvnackat framhärdar samma tes om migrationen och arbetsmarknaden - trots brutal kritik från sakkunniga. I april 2015 släppte Arbetsförmedlingen en rapport om ”utmaningarna för morgondagens arbetsmarknad”. Överst på listan stod befolkningsökning genom stor invandring. Men inte som utmaning, utan som en önskan. Annars skulle det kunna slå mot den ekonomiska tillväxten, ansåg AF.
Inte tycks det räcka med hård kritik från relevant expertis.
AF hävdade ännu en gång att svensk välfärd skulle lida skada ,utan en stor nettoinvandring till landet. AF ville samtidigt ”frigöra debatten från de inlåsningar som de senaste årens ofta känsloladdade och affekterade diskussioner om invandring har skapat”. Det syftar väl på de som är skeptiska till verkets migrationsidé.”

Martin Kolk, docent i demografi frågade sig varför AMS presenterar ”missvisande modeller kring åldersstruktur och migration som avviker från etablerad samhällsvetenskaplig forskning”. Nationalekonomen professor Mats Hammarstedt, som forskat om migrationens ekonomiska effekter, tillade: ”Att ökad nettoinvandring i sig är ett sätt att motverka en eroderad välfärd är … en villfarelse som hörts för många gånger i debatten.”
 
1975 hade AF drygt 4000 anställda. 2000 hade det växt till 10.000 anställda. Idag drygt 14.000 anställda. AF:s budget låg på 77 miljarder. Under åren lopp blev AF bara större och större och blev till slut, en av Sveriges dyraste och största enskilda statliga myndigheter.

En arbetsförmedlare i Sverige förmedlar
i snitt drygt två jobb per månad. Riksrevisionen noterade att varje kontor förmedlade ungefär två jobb per dag i snitt. Effektiviteten var dåligt på 1970-talet och är ännu sämre idag. AMS vill ha fler klienter, för det genererar mer pengar får de tilldelat från politikerna. Invandring var en lysande affär för AF.

Detta är antagligen en av orsakerna till varför
AF hela tiden presenterar siffror som inte alls speglar den verkliga arbetslösheten och det är nog därför AF krävde öppna gränser. Vad ”alla” (även borgerligheten) är rädda för, är egentligen inte att ”privata aktörer” tar över. Det är en typisk dum invändning.

Vad upprördheten över A
F handlar om är:
Akademiker med dålig högre utbildning effektiviseras bort
Det blir svårare att gömma undan arbetslöshet
Kommunerna får in mindre skattepengar när AMS-personal
nu får gå. Trots allt är det staten som fortfarande betalar arbetsförmedlarnas löner och inte kommunerna.

Enligt det Centerförslag som ligger, är det kommunerna som nu får ta mer ansvar för AMS-verksamheten och kommunerna kommer snabbt att lära sig, att om du tar emot en massa invandrare, så kommer socialförvaltningen svämma över. Detta är något som S-politiker aldrig har behövt tänka på tidigare, men nu blir det ett helt nytt scenario. Den privata marknaden har en fördel, den hanterar alltid utbud och efterfrågan korrekt. Den är brutal och hård, men inte bara mot fattiga, men också mot idioter på ledande positioner. Om du tog bort CSN och privatiserade (på riktigt där skolorna får ta ut avgifter) högskolor i det här landet skulle stora delar av högskoleverksamheten gå under. Endast Uppsala och Lund och skulle ha få tillräckligt med betalande studenter för att skrapa ihop till ett kulturgeografi-program. Mängder av genusvetare, vänsterhistoriker, sociologer, nyliberala nationalekonomer och progressiva pedagoger skulle bli uppsagda inom ett par år.

Värdet på högre utbildning skulle stiga markant, eftersom färre fick tillgång till den. Invandrare med utbildning skulle få jobb. Vi skulle få fonder som stödjer muslimska, judiska och hinduiska ungdomar att läsa vidare.

Svenskarna? De skulle lära sig att om du inte tar hand om dina egna så blir du utkonkurrerad.
Man förstår varför den nuvarande eliten blir allt mer fientliga mot C. Den här reformeringen av AF är en sådan politik som C för. Allt fler svenska myndigheter kommer behöva gå den här vägen på gott och ont. Väldigt många människor kommer få gå. I synnerhet 30-40 år gamla vänsterliberala högskoleutbildade i Aspudden med jobb i staten som röstar på MP . Det kommer skapa en enorm ilska. När människor blir arga går de inte vänster ut. De går höger ut
.
Det har kommit rejält med ”smolk i bägaren” för C. Kamrat Sjöstedt med stöd av KD, M, SD och även kanske med stöd av L vill först rikta ett misstroende i riksdagen mot Eva Nordmark och kamrat Sjöstedt kräver att förslaget utreds på nytt, eftersom det nuvarande C-förslaget inte kommer att fungera. Dessutom vill V stoppa det till den nya utredningen är klar. Skall bli mycket intressant att se, hur detta slutar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar